Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Engleska i Wales

Sadržaj omogućio
Engleska i Wales

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Kazneno djelo trebali biste najprije prijaviti policiji. Informacije o tome kako prijaviti kazneno djelo dostupne su na sljedećoj poveznici: prijavljivanje kaznenog djela.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Ako ste žrtva kaznenog djela, imate pravo od policije dobiti informacije i objašnjenje razloga u roku od pet radnih dana:

 • nakon što je osumnjičenik uhićen
 • nakon što je provedeno ispitivanje osumnjičenika koje može biti upotrijebljeno kao dokaz
 • nakon što je osumnjičenik pušten na slobodu bez podizanja optužnice
 • nakon što je osumnjičenik pušten na slobodu uz policijsku jamčevinu ili ako su uvjeti policijske jamčevine izmijenjeni ili ukinuti.

Imate pravo od policije dobiti sljedeće informacije u roku od pet radnih dana nakon što ih je policija dobila:

 • datum, vrijeme i mjesto prvog sudskog ročišta
 • ako je osumnjičenik pušten na slobodu uz policijsku jamčevinu do pojavljivanja na sudu, sve uvjete te jamčevine i njihove izmjene.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Uz koje uvjete?

Žrtve i svjedoci nisu stranke kaznenog postupka te stoga nemaju pravo na pravnu pomoć u Engleskoj i Walesu.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Uz koje uvjete?

Pružatelji usluga koji su odgovorni za kazneni progon kaznenog djela moraju imati pravila na temelju kojih se žrtvama mogu nadoknaditi troškovi povezani s pojavljivanjem na sudu radi davanja iskaza.

Više informacija o tome kako svjedoci mogu zatražiti nadoknadu troškova dostupno je ovdje.

I ovdje.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Ako niste zadovoljni odlukom policije ili Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva o nepoduzimanju kaznenog progona, imate pravo zatražiti preispitivanje te odluke u skladu s programima za pravo žrtava na preispitivanje koje provode Nacionalno vijeće načelnika policije i Krunska služba kaznenog progona i javnog tužiteljstva.

Krunska služba kaznenog progona i javnog tužiteljstva pokrenula je Program za pravo žrtava na preispitivanje 5. lipnja 2013. Policijske snage u Engleskoj i Walesu donijele su Program za pravo žrtava na preispitivanje 1. travnja 2015. Žrtve kaznenih djela na temelju programa stječu pravo na to da zatraže preispitivanje odluke policije ili Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva o nepoduzimanju kaznenog progona ili o obustavi kaznenog postupka.

Ako ste dobili obavijest o odluci koja ispunjava uvjete za preispitivanje u okviru programa Nacionalnog vijeća načelnika policije ili programa Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva, imate pravo u toj obavijesti primiti dovoljno informacija na temelju kojih možete donijeti odluku o tome želite li preispitivanje ili ne.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Ako znate nešto o događaju, od vas se može zatražiti da na sudu date iskaz za tužiteljstvo ili obranu.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

U smislu Pravilnika o postupanju sa žrtvama kaznenih djela (Pravilnik o žrtvama), „žrtva” je:

 • fizička osoba koja je pretrpjela štetu, uključujući tjelesnu ozljedu, psihičku traumu ili duševnu bol ili materijalni gubitak izravno izazvan kaznenim djelom
 • bliski rođak (vidjeti glosar) osobe čija je smrt izravno izazvana kaznenim djelom.

Ako znate nešto o događaju, od vas se može zatražiti da na sudu date iskaz za tužiteljstvo ili obranu. Ako poznajete jednu od osoba uključenih u predmet, od vas se može zatražiti da svjedočite o karakteru te osobe, obično na strani obrane. U svakom slučaju, vaš iskaz može biti ključan za osiguravanje osuđujuće presude ili oslobođenje optuženika.

Pravo na podizanje privatne tužbe zaštićeno je člankom 6. stavkom 1. Zakona o kaznenom progonu kaznenih djela iz 1985. Međutim, postoje određena ograničenja:

 • ravnatelj Javnog tužiteljstva ovlašten je u skladu s člankom 6. stavkom 2. Zakona o kaznenom progonu kaznenih djela iz 1985. preuzeti privatne tužbe
 • u određenim slučajevima privatni tužitelj mora prije pokretanja postupka zatražiti suglasnost glavnog državnog odvjetnika ili ravnatelja Javnog tužiteljstva.
Više informacija dostupno je ovdje.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

U Pravilniku o postupanju sa žrtvama kaznenih djela utvrđena su prava žrtava. On je dostupan ovdje.

Ako ste svjedok kaznenog djela, ali ne i žrtva, pristup uslugama ne ostvarujete na temelju Pravilnika, već na temelju Povelje o svjedocima. On je dostupan ovdje.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Uz koje uvjete?

Ako znate nešto o događaju, od vas se može zatražiti da na sudu date iskaz za tužiteljstvo ili obranu. Ako poznajete jednu od osoba uključenih u predmet, od vas se može zatražiti da svjedočite o karakteru te osobe, obično na strani obrane.

Ako ste žrtva kaznenog djela, osobnom izjavom žrtve imate priliku svojim riječima objasniti kako je kazneno djelo na vas utjecalo fizički, emocionalno, financijski ili na neki drugi način. Ta se izjava razlikuje od izjave svjedoka o tome što se dogodilo u određenom trenutku, primjerice što ste vidjeli ili čuli.

Osobna izjava žrtve vaš je glas u kaznenom postupku. Međutim, ne možete iznijeti svoje mišljenje o kazni ili sankciji koju bi osumnjičenik trebao dobiti jer o tome odlučuje sud.

Imate pravo na to da vam se omogući da svoju osobnu izjavu žrtve date u isto vrijeme kada policiji dajete izjavu svjedoka o tome što se dogodilo tijekom kaznenog djela.

Ako je optuženik proglašen krivim, imate pravo reći želite li da se na sudu vaša osobna izjava žrtve pročita naglas ili da se pusti snimka izjave (ako postoji). Isto tako imate pravo reći želite li svoju osobnu izjavu žrtve sami naglas pročitati ili želite da to učini netko drugi (na primjer član obitelji ili odvjetnik Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva). Prije no što donesete odluku o tome želite li da se na sudu vaša osobna izjava žrtve pročita naglas ili da se pusti snimka izjave, dobit ćete informacije o potencijalnim posljedicama, uključujući mogućnost da se o vašoj osobnoj izjavi žrtve izvješćuje u medijima. Osim toga, obrana vam na sudu može postaviti pitanja o vašoj osobnoj izjavi žrtve.

Ako zatražite da se vaša osobna izjava žrtve pročita naglas ili da se pusti snimka izjave na sudu, sud, uzimajući u obzir vaše interese, odlučuje o tome hoće li se osobna izjava žrtve pročitati naglas ili pustiti snimka izjave, koji dijelovi i tko će je čitati. U većini slučajeva vaša će se osobna izjava žrtve pročitati naglas ili će se pustiti snimka izjave, bilo u cijelosti ili djelomično, osim ako sud odluči da postoje dobri razlozi protiv toga. Bit ćete obaviješteni o odluci suda.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Imate pravo:

 • u roku od pet radnih dana dobiti informacije o ishodu svakog ročišta o puštanju na slobodu uz jamčevinu (uključujući sve relevantne uvjete jamčevine i njihove relevantne izmjene) uz obrazloženje. Ako ste žrtva najtežeg kaznenog djela, ako se neprestano nalazite u ulozi mete, ako ste ranjivi ili izloženi zastrašivanju, imate pravo dobiti te informacije u roku od jednog radnog dana;
 • od jedinice za skrb za svjedoke dobiti informacije o datumu, mjestu i ishodu svakog ročišta na kaznenom sudu u predmetu. Te informacije morate dobiti u roku od jednog radnog dana nakon što ih jedinica za skrb za svjedoke primi od suda;
 • dobiti informacije u slučaju da je izdan nalog za uhićenje optuženika i o ishodu ročišta ako je osumnjičenik ponovno uhićen. Ako je osumnjičenik ponovno uhićen nakon izdavanja naloga, on obično ubrzo nakon toga ide na sud. Te informacije morate dobiti u roku od pet radnih dana nakon što ih jedinica za skrb za svjedoke primi od suda;
 • u predmetima u kojima se osumnjičenik izjasni da nije kriv, s jedinicom za skrb za svjedoke razgovarati o svim svojim potrebama; imate pravo i da vas se po potrebi uputi na relevantnu grupu potpore ili agenciju.

Ako ste svjedok na suđenju, imate pravo:

 • zatražiti od sudskog osoblja da u zgradu suda uđete na odvojeni ulaz od osumnjičenika i njegove obitelji i prijatelja;
 • ako to okolnosti dopuštaju, sastati se s odvjetnikom ili predstavnikom Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva te mu postaviti pitanja o sudskom postupku. Ako je to moguće, navest će koliko dugo ćete možda morati čekati prije davanja iskaza;
 • kad god je to moguće, dobiti objašnjenje od odvjetnika ili predstavnika Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva u slučaju da je tog dana došlo do kašnjenja u postupku i koliko ćete dugo vjerojatno morati čekati;
 • čekati i sjediti u prostoru koji je odvojen od osumnjičenika te njegove obitelji i prijatelja - sud to osigurava kad god je to moguće;
 • na to da se za vas uvedu posebne mjere ako ih je naložio sud;
 • na to da vam se dodijeli osoba za kontakt na sudu kako biste mogli saznati što se događa u predmetu tijekom ročišta.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Pristup sudskim dokumentima uređen je dijelom 5. Pravilnika o građanskom postupku. Najrelevantnija pravila u većini su slučajeva 5.4.C i 5.4.D, a dostupna su ovdje.

Posljednji put ažurirano: 01/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici