Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Subjekti kojima se možete obratiti navedeni su u registru pružatelja usluga pomoći žrtvama kaznenih djela. Registar je dostupan na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa na sljedećoj poveznici: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Registar se sastoji od četiriju odjeljaka koji sadržavaju informacije o svim vrstama pružatelja usluga pomoći žrtvama, posebno o sljedećima:

  1. pružateljima usluga socijalne skrbi;
  2. akreditiranim pružateljima usluga pravnog informiranja ili programa za popravljanje štete;
  3. odvjetnicima i
  4. centrima koji djeluju u okviru Službe za probaciju i mirenje.

Registar sadržava relativno detaljne informacije o pružateljima usluga pomoći žrtvama kaznenih djela i omogućuje pretraživanje tih pružatelja po njihovu imenu i okrugu te napredno pretraživanje upotrebom drugih kriterija.

Pozivni centar za potporu žrtvama

(+420) 116 006 (Dežurna telefonska linija za pomoć žrtvama – univerzalna telefonska linija u upotrebi i u drugim državama članicama EU-a)

Je li potpora žrtvama besplatna?

Pomoć stručnjaka u prethodno navedenom opsegu besplatno se pruža posebno ranjivim žrtvama kojima je potrebna. Takve žrtve dobivaju i besplatnu pravnu pomoć u prethodno navedenom opsegu. Druge žrtve nemaju pravo na besplatnu stručnu pomoć, ali pružatelj usluge može odlučiti pružiti vam takvu pomoć besplatno. Međutim, pomoć koju pruža Služba za probaciju i mirenje uvijek je besplatna.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Služba za probaciju i mirenje, koja je državno tijelo, žrtvama pruža pravne informacije i psihološku potporu te nudi programe za popravljanje štete, kao što je mirenje, s pomoću kojih svoju situaciju možete riješiti putem neformalnih izvansudskih pregovora s počiniteljem. U okviru Službe za probaciju i mirenje djeluju 74 centra, koji se nalaze u svim dijelovima Češke i koji svoje usluge pružaju besplatno.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Nevladine organizacije i pojedinci, ovisno o svojim značajkama, pružaju pravne informacije, usluge psihološkog i socijalnog savjetovanja, pravnu pomoć ili programe za popravljanje štete.

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici