Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Smatrate se „oštećenikom” (poškozený – pojam koji se u Zakonu o kaznenom postupku (trestní řád) koristi za žrtvu kaznenog djela) ako ste pretrpjeli štetu kao posljedicu radnje koja je u Kaznenom zakonu (trestní zákon) određena kao kazneno djelo. Postoje različite vrste štete, na primjer, može biti riječ o šteti na predmetu ili krađi predmeta. Kao oštećenik imate određena zakonska prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka.

Kazneni postupci u Češkoj započinju provjerom činjenica i provođenjem istrage. U toj fazi postupka policija provodi istragu pod nadzorom javnog tužitelja. Ako je tijekom te faze postupka prikupljeno dovoljno dokaza kojima se dokazuje da je počinjeno kazneno djelo i da ga je počinila određena osoba, javni tužitelj donosi odluku o podnošenju kaznene prijave, a predmet se upućuje sudu. Tijekom faze kaznenog postupka koja se odvija na sudu, sud provodi dokazni postupak i na temelju njega odlučuje o krivnji tuženika. Proglasi li sud tuženika krivim za kazneno djelo, izriče mu kaznu. U slučaju oslobađajuće presude tuženika se oslobađa krivnje. Kazneni se postupak može nastaviti podnošenjem žalbe višem sudu ako ste podnijeli zahtjev za naknadu štete.

Kao oštećenik, u kazneni se postupak možete uključiti u bilo kojoj fazi.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 16/09/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.