Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)?

Kako bi ostvarile financijska potraživanja (npr. kao odštetu za nematerijalnu štetu, troškove liječenja), žrtve mogu učiniti sljedeće:

 • podići građansku tužbu protiv počinitelja ili
 • priključiti se kaznenom postupku protiv optuženika u svojstvu građanskopravne stranke.

Kako biste ostvarili svoje zahtjeve u svojstvu građanskopravne stranke u kaznenom postupku, morate podnijeti izjavu. Izjava mora sadržavati konkretnu kvantifikaciju zahtjeva za naknadu štete zbog gubitka prouzročenog kaznenim djelom ili pretrpljene povrede i u njoj se mora dokazati pravo na te zahtjeve (razlozi i iznos odštete/naknade). Dodatni je uvjet taj da je optuženiku izrečena osuđujuća presuda zbog prouzročene štete.

Kaznenom postupku u svojstvu građanskopravne stranke trebali biste se pridružiti što prije (u idealnom slučaju onda kad se kazneno djelo prijavi policiji). Nakon što je podignuta optužnica pred nadležnim sudom izjava se može uvrstiti u zapisnik nadležnog javnog tužitelja ili podnijeti u pisanom obliku bez ikakvih formalnih uvjeta. Tijekom suđenja izjava se mora podnijeti prije nego što se izvedu svi dokazi. To je ujedno i najkasniji trenutak do kojeg se zahtjev mora kvantificirati.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Ako osuđena strana ne ispuni svoju obvezu plaćanja dodijeljenog iznosa, vjerovnik, tj. žrtva kojoj je dodijeljena odšteta, može pokrenuti mjere izvršenja uz pomoć suda. U tu se svrhu nadležnom okružnom sudu mora podnijeti pisani ili usmeni zahtjev (zahtjev za izvršenje). Potraživanje naknade dodijeljene na temelju pravno obvezujuće sudske presude može se ostvariti u roku od 30 godina. Nakon tog razdoblja potraživanje zastarijeva.

Ako se donese odluka o oduzimanju imovine osuđene strane, žrtva ima pravo zatražiti namiru dodijeljene naknade štete iz imovine koju je zaplijenila država.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam za odštetu/naknadu? Pod kojim uvjetima?

Isplata predujma može se odobriti samo ako je razlog neplaćanja služenje kazne. To se događa, na primjer, ako počinitelj ne može ostvariti nikakve prihode zbog služenja zatvorske kazne ili nema nikakvih sredstava zbog plaćanja kazne. Uvjet je za dobivanje tog predujma taj da je građanskopravnoj stranci dodijeljena odšteta na temelju pravno obvezujuće sudske presude zbog smrti, tjelesne ozljede, oštećenja zdravlja ili financijskog gubitka. U pojedinim je slučajevima isključena mogućnost isplate predujma (npr. ako postoje druga prava na isplate države ili je ozljeda posljedica sudjelovanja u tučnjavi ili krajnje nepažnje).

Zahtjev za isplatu predujma mora se podnijeti nadležnom kaznenom sudu.

Imam li pravo na odštetu od države?

Žrtve kaznenog djela mogu dobiti financijsku odštetu od države u sljedećim slučajevima:

 • ako nisu mogle obavljati svoje zanimanje zbog bolesti ili naknadnog liječenja itd. te su zbog toga ostvarivali nižu razinu dohotka
 • ako su morale biti podvrgnute psihoterapiji, kriznoj intervenciji ili drugom liječenju radi poboljšanja svojeg zdravstvenog stanja
 • ako su im potrebna ortopedska liječenja
 • ako su im oštećene naočale ili zubne proteze
 • ako im je potrebna rehabilitacija
 • ako im je potrebna skrb (u tom slučaju može im se isplatiti naknada za skrb)
 • ako su slijepe (u tom im se slučaju može isplatiti naknada za slijepu osobu).

Žrtve koje su pretrpjele tešku tjelesnu ozljedu nakon 31. svibnja 2009. mogu dobiti jednokratan iznos naknade za nematerijalnu štetu.

Nadživjele uzdržavane osobe žrtava kaznenih djela dobivaju sljedeće:

 • odštetu zbog gubitka uzdržavanja (ako je žrtva preminula te su njezin bračni drug i/ili njihova djeca izgubili financijsku potporu potrebnu za pokriće njihovih troškova života)
 • terapeutsku skrb (npr. psihoterapiju) i ortopedsku skrb
 • troškove pogreba do najvišeg utvrđenog iznosa.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Ako počinitelj nije osuđen, žrtvu se upućuje na građanske sudove i tim sudovima može podnijeti tužbu radi naknade štete.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o mojem zahtjevu za naknadu?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 03/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici