Victims' rights - by country

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Austria start with the investigation of the crime. The police and the public prosecutor carry out the investigation. After the investigation is completed the public prosecutor may decide to close the proceedings, to order alternative measures to conventional criminal proceedings or to continue the proceedings by bringing the case to the court. For certain criminal offences the trial starts only if you as a victim lodge a complaint to the court. In these cases no pre-trial investigation is carried out.

During the trial, the court holds a hearing and examines the collected evidence. Depending on the seriousness of the crime the case may be heard by:

 • a single judge; or
 • a panel of one judge and two lay judges who decide on the question of guilt and on the penalty; or
 • a jury court consisting of three judges and an eight-member jury where the jury decides on the guilt of the defendant and the judges together with the jury determine the penalty.

You as a victim can take a significant part in criminal proceedings and thus benefit from a variety of rights available to you. You can participate as a victim without a specific legal status or have a more active role by formally becoming a civil claimant, subsidiary prosecutor or private prosecutor.

Click on the following links to find the information you are looking for:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 06/11/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

Koje ću informacije dobiti od tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. od policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Prije nego što prijavite kazneno djelo informacije o svojim pravima možete dobiti na internetskim stranicama Saveznog ministarstva pravosuđa (Bundesministerium für Justiz) (Poveznica se otvara u novom prozoruovdje) i na dežurnoj telefonskoj liniji za pomoć žrtvama (Opfernotruf) ili na internetskim stranicama dežurne telefonske linije za pomoć žrtvama (0800 112 112 ili Poveznica se otvara u novom prozoruovdje).

Kao žrtva kaznenog djela imate pravo od tijelâ dobiti informacije o svojim pravima. Te bi informacije trebalo pružiti na početku istražnog postupka. Ako imate pravo na pristup službi za pomoć žrtvama u okviru organizacije za pomoć žrtvama, bit ćete obaviješteni o tome prije prvog saslušanja. Zahtjev da se pojavite na saslušanju sadržavat će i informacije o toj službi za pomoć te adrese relevantnih organizacija za pomoć žrtvama. Osim toga, dobit ćete informacije o tome da imate pravo na to da s vama bude osoba od povjerenja.

Ako ste žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode ili nasilja u obitelji ili ako ste maloljetnik, smatra se da ste osobito ranjiva žrtva, što znači da imate dodatna prava. Konkretno, prije saslušanja i svjedočenja morate dobiti informacije o sljedećem:

 • kad god je to moguće saslušat će vas osoba vašeg spola
 • možete odbiti odgovoriti na pitanja o pojedinostima kaznenog djela, npr. u slučaju kaznenog djela protiv spolne slobode, ako smatrate da su pitanja neprimjerena. Međutim, možda ćete morati odgovoriti na njih ako je vaše svjedočenje posebno važno za predmet postupka
 • tijekom istražnog i sudskog postupka imate pravo da vas se sasluša na obziran način
 • možete zatražiti da saslušanje bude zatvoreno za javnost
 • dobit ćete informacije ako počinitelj kaznenog djela pobjegne ili bude pušten iz istražnog zatvora
 • tijekom saslušanja uz vas može biti osoba od povjerenja.

Dodatne informacije dostupne su u brošurama organizacija za pomoć žrtvama, koje će vam dati policija. Možete odabrati i osloniti se na informacije o svojim pravima koje ste dobili usmeno.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Direktivom 2012/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2001/220/PUP osigurava se da žrtve u svim državama članicama EU-a imaju usporediva prava. Ta se prava primjenjuju bez obzira na državljanstvo žrtve.

Kako bi se olakšalo prijavljivanje kaznenih djela u slučajevima kada su ona počinjena u drugoj državi članici EU-a, tužitelj će nadležnom tijelu u drugoj državi članici proslijediti prijave povezane s takvim kaznenim djelima podnesene u državi boravišta žrtve.

Žrtve tijekom kaznenog postupka imaju pravo i na besplatne usluge prevođenja.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Kao žrtva kaznenog djela morate odmah dobiti informacije o svojim pravima. Te informacije uključuju:

 • vaša prava tijekom kaznenog postupka
 • podatke za kontakt organizacija za pomoć žrtvama i usluge koje one pružaju
 • mogućnost zahtijevanja naknade štete od počinitelja kaznenog djela
 • mogućnost podnošenja zahtjeva za naknadu štete od države.

Ako imate pravo na pristup službi za pomoć žrtvama u okviru organizacije za pomoć žrtvama, bit ćete obaviješteni o tome prije prvog saslušanja. Zahtjev da se pojavite na saslušanju sadržavat će i informacije o toj službi za pomoć te adrese relevantnih organizacija za pomoć žrtvama. Osim toga, dobit ćete informacije o tome da imate pravo na to da s vama bude osoba od povjerenja. Dodatne informacije dostupne su u brošurama i letcima organizacija za pomoć žrtvama, koje će vam dati policija. Možete odabrati i osloniti se na informacije koje ste dobili usmeno.

Ako je povrijeđen vaš spolni integritet, prije saslušanja i svjedočenja imate pravo dobiti informacije o sljedećim pravima:

 • pravo da vas, kad god je to moguće, sasluša osoba vašeg spola
 • imate pravo odbiti odgovoriti na pitanja o pojedinostima kaznenog djela protiv spolne slobode ako smatrate da su neprimjerena. Međutim, možda ćete morati odgovoriti na njih ako je vaše svjedočenje posebno važno za predmet postupka
 • pravo da vas se sasluša na obziran način tijekom istražnog i sudskog postupka
 • pravo da zatražite da saslušanje bude zatvoreno za javnost.

Nakon što ste prijavili kazneno djelo dobit ćete pisanu potvrdu o vašoj prijavi u kojoj će biti naveden referentni broj. Ako nazovete nadležnu policijsku postaju i navedete taj referentni broj, možete razgovarati sa službenikom odgovornim za vaš predmet. Taj policijski referentni broj možete upotrijebiti i kako biste stupili u kontakt s javnim tužiteljem odgovornim za vaš predmet.

Ured javnog tužitelja obavijestit će vas o važnim novostima u postupku. Na primjer, ako tijela odluče da neće nastaviti s kaznenim progonom ili ako razmišljaju o provođenju alternativnih mjera umjesto uobičajenog kaznenog postupka, o tome ćete biti obaviješteni. Imate i pravo uvida u spis.

Sud će vas obavijestiti o datumu i lokaciji saslušanja ako ste prethodno zatražili te informacije ili ako u postupku sudjelujete kao građanskopravna stranka.

Ako ste žrtva nasilja u obitelji, ako ste bili izloženi nasilju ili opasnoj prijetnji zbog namjernog kaznenog djela, ako je povrijeđen vaš spolni integritet, ako je vaša osobna podređenost iskorištena pri počinjenju takvog kaznenog djela ili ako ste osobito ranjivi, nadležna će vas tijela automatski obavijestiti ako počinitelj kaznenog djela bude pušten ili pobjegne iz istražnog zatvora. U drugim ćete slučajevima o takvim novostima biti obaviješteni ako to zatražite. Informacije koje vam dostavi policija ili javni tužitelj moraju uključivati relevantne razloge za puštanje počinitelja i u njima mora biti navedeno jesu li se na njega primjenjivale blaže mjere kao alternativa istražnom zatvoru.

Na zahtjev možete odmah biti obaviješteni i ako počinitelj kaznenog djela pobjegne ili bude pušten iz zatvora te o tome kada mu je prvi put dopušteno napustiti pritvor bez nadzora. Isto ćete tako biti obaviješteni ako se počinitelja koji je pobjegao ponovno uhiti. Ako se u vrijeme puštanja za počinitelja kaznenog djela odrede uvjeti čija je svrha zaštititi žrtvu, dobit ćete informacije i o njima.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Ako ne govorite njemački jezik dovoljno dobro, imate pravo na besplatne usluge usmenog prevođenja. Te će vam usluge biti dostupne tijekom razgovora ili saslušanja. Imate pravo i na pisani prijevod važnih dijelova spisa.

Službe za pomoć žrtvama uključuju potporu u obliku prevođenja i financira ih Savezno ministarstvo pravosuđa.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Pravne upute uvijek se moraju pružiti i razgovori se moraju provoditi na razumljiv način. Nadležno tijelo stoga mora svoje upute i pitanja prilagoditi potrebama i sposobnostima žrtve. Nakon što se izdaju upute pitat će vas jeste li sve razumjeli.

Ako ne govorite njemački jezik dovoljno dobro, imate pravo na besplatne usluge usmenog prevođenja. Te će vam usluge biti dostupne tijekom razgovora ili saslušanja. Imate pravo i na pisani prijevod važnih dijelova spisa.

Prevoditelj na znakovni jezik mora biti prisutan kako bi pomogao gluhim ili nijemim žrtvama. Ako je to potrebno, moći ćete komunicirati pisanim putem ili na neki drugi primjeren način.

Pri ocjeni treba li žrtvu smatrati osobito ranjivom, što je status koji uključuje posebna prava, uzimaju se u obzir sva oštećenja. Takva se oštećenja mogu nadoknaditi pravom na besplatnu pravnu pomoć.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Možete se obratiti organizaciji za pomoć žrtvama. Postoje posebne organizacije za žrtve nasilja u obitelji i uhođenja, žrtve trgovanja ljudima i maloljetne žrtve. Savezno ministarstvo pravosuđa financira dežurnu telefonsku liniju za pomoć žrtvama (0800 112 112 i Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.opfer-notruf.at/), koja pruža besplatnu pomoć 24 sata dnevno i koja je uspostavljena kako bi se žrtvama pomoglo da stupe u kontakt s odgovarajućom organizacijom.

Određene kategorije žrtava imaju pravo na pomoć službe za pomoć žrtvama.

Ako ste žrtva nasilja u obitelji ili uhođenja, potporu će vam pružiti specijalizirane organizacije, kao što su Interventni centar za suzbijanje nasilja u obitelji (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) ili centri za zaštitu od nasilja (Gewaltschutzzentren). Ako je policija izdala sudsku zabranu, te će se informacije proslijediti lokalnom Interventnom centru za suzbijanje nasilja u obitelji ili lokalnom centru za zaštitu od nasilja. Osobe zaposlene u tim organizacijama stupit će u kontakt s vama i ponuditi vam potporu, uključujući izradu sigurnosnog plana i pružanje pravnih savjeta (posebno o podnošenju zahtjeva za privremenu pravnu zaštitu) te psihosocijalnu potporu.

Možete se i izravno obratiti Interventnom centru ili jednom od centara za zaštitu od nasilja, ne morate čekati da policija poduzme mjere ili da prijavite kazneno djelo.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Ako ste žrtva nasilja u obitelji ili uhođenja, potporu će vam pružiti specijalizirane organizacije, kao što su Interventni centar za suzbijanje nasilja u obitelji (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) ili centri za zaštitu od nasilja (Gewaltschutzzentren). Ako je policija izdala sudsku zabranu, te će se informacije proslijediti lokalnom Interventnom centru za suzbijanje nasilja u obitelji ili lokalnom centru za zaštitu od nasilja. Osobe zaposlene u tim organizacijama stupit će u kontakt s vama i ponuditi vam potporu, uključujući izradu sigurnosnog plana i pružanje pravnih savjeta (posebno o podnošenju zahtjeva za privremenu pravnu zaštitu) te psihosocijalnu potporu.

U svim drugim slučajevima molimo vas da se izravno obratite odgovarajućoj organizaciji za pomoć žrtvama.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Kao žrtva imate razna prava kojima se jamči da će vaša privatnost biti zaštićena koliko god je to moguće, unatoč činjenici da su sudski postupci javni.

Na primjer, imate pravo pružiti adresu za dostavu koja se razlikuje od vaše stvarne kućne adrese. Sud se mora pobrinuti za to da se vaše osobne okolnosti kao svjedoka ne otkriju.

Tijekom saslušanja zabranjeno je objavljivati sadržaj spisa, snimati televizijske ili radijske snimke ili prijenose te snimati video snimke ili fotografirati.

Javnost se može isključiti iz sudskog postupka ako je to potrebno radi zaštite privatnosti žrtava i svjedoka.

Ako ste žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode, imate pravo odbiti odgovoriti na pitanja o određenim pojedinostima tog događaja, osim ako su te pojedinosti bitne za postupak. U iznimnim slučajevima moguće je svjedočiti i anonimno ako bi otkrivanje vašeg identiteta vas ili druge osobe izložilo znatnom riziku. Kada daju iskaz pred sudom svjedoci čak mogu promijeniti izgled kako bi bili neprepoznatljivi (pod uvjetom da se njihovi izrazi lica ipak mogu vidjeti).

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Za pristupanje službi za pomoć žrtvama nije potrebno prijaviti kazneno djelo. To znači da se organizaciji za pomoć žrtvama možete obratiti prije prijavljivanja kaznenog djela. Ta vam organizacija prema potrebi može pomoći s postupkom prijavljivanja kaznenog djela.

Uslugama koje nudi dežurna telefonska linija za pomoć žrtvama (+0800 112 112) možete pristupiti bez obzira na to jeste li prijavili kazneno djelo.

Osobna zaštita u slučaju opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Dostupne su različite vrste zaštite svjedoka i u okviru njih nude se različite razine zaštite, ovisno o prijetnji kojoj je svjedok izložen. Zaštita svjedoka koju obavljaju službenici u okviru policijske zaštite, primjerice, sastoji se od preventivnih i zaštitnih elemenata, kao što su pojačane ophodnje, pratnja svjedoka ili smještanje svjedoka u objekte za zaštitu svjedoka. Najpotpunija je vrsta zaštite uključivanje u program zaštite svjedoka.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Sigurnosna tijela odgovorna su za osiguravanje osobne zaštite svjedoka i žrtava.

Organizacije za pomoć žrtvama pružaju pomoć i savjete. Postoje posebne organizacije za žrtve nasilja u obitelji i uhođenja, žrtve trgovanja ljudima i maloljetne žrtve. Savezno ministarstvo pravosuđa financira dežurnu telefonsku liniju za pomoć žrtvama (0800 112 112 i Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.opfer-notruf.at/), koja pruža besplatnu pomoć 24 sata dnevno i koja je uspostavljena kako bi se žrtvama pomoglo da stupe u kontakt s odgovarajućom organizacijom.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još uvijek opasnost od počinitelja?

Ako se tijekom postupka pojave nove okolnosti (npr. zbog informacija koje su dostavile organizacije za pomoć žrtvama), javni tužitelj ili sud mora evidentirati novu ocjenu i stvarno odobriti prava povezana s vašim statusom osobito ranjive osobe.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Kriminalistička policija, javni tužitelj i sud obvezni su na primjeren način razmotriti prava, interese i osjetljivost žrtava. Sva tijela uključena u kazneni postupak moraju poštovati osobno dostojanstvo žrtava tijekom postupka i njihove interese u pogledu zaštite njihove privatnosti. Ta opća obveza zaštite interesa žrtve uključuje i izbjegavanje nanošenja štete žrtvama nastale na temelju samog kaznenog postupka. Osigurava se i dodjeljivanjem posebnih prava žrtvi, npr. prava na saslušanje na obziran način ili isključivanje javnosti iz sudskog postupka te zabranom objavljivanja fotografija ili osobnih podataka žrtve.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Žrtve kaznenog djela protiv spolne slobode ili nasilja u obitelji te sve maloljetne žrtve smatraju se osobito ranjivim žrtvama.

Svim se drugim žrtvama isto tako može dodijeliti taj status na temelju njihove dobi, psihološkog stanja, zdravlja te prirode i posebnih okolnosti kaznenog djela.

Osim prava dostupnih svim žrtvama, osobito ranjive žrtve imaju i pravo da ih tijekom istražnog postupka kad god je to moguće sasluša osoba njihova spola. Mogu odbiti odgovoriti na pitanja o pojedinostima kaznenog djela ako smatraju da je opisivanje tih pojedinosti neprimjereno ili odbiti odgovoriti na vrlo osobna pitanja. Osobito ranjivim žrtvama na njihov se zahtjev tijekom istražnog i sudskog postupka može odobriti saslušanje na obziran način. Mogu zatražiti da se javnost isključi iz sudskog postupka. Uz osobito ranjive žrtve tijekom saslušanja uvijek može biti osoba od povjerenja.

Osobito ranjive žrtve mora se odmah obavijestiti ako počinitelj kaznenog djela bude pušten ili pobjegne iz pritvora ili istražnog zatvora. Na zahtjev mogu biti obaviještene i ako počinitelj kaznenog djela pobjegne ili bude pušten iz zatvora te o tome kada mu je prvi put dopušteno napustiti pritvor bez nadzora.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Maloljetne se žrtve uvijek smatra osobito ranjivima.

Imaju pravo da ih tijekom istražnog postupka kad god je to moguće sasluša osoba njihova spola. Mogu odbiti odgovoriti na pitanja o pojedinostima kaznenog djela ako smatraju da je opisivanje tih pojedinosti neprimjereno ili odbiti odgovoriti na vrlo osobna pitanja. Osobito ranjivim žrtvama na njihov se zahtjev tijekom istražnog i sudskog postupka može odobriti saslušanje na obziran način. Maloljetnicima kojima je povrijeđen njihov spolni integritet mora se odobriti pravo na saslušanje na obziran način. Mogu zatražiti da se javnost isključi iz sudskog postupka. Tijekom saslušanja uz njih može biti osoba od povjerenja.

Osobito ranjive žrtve mora se odmah obavijestiti ako počinitelj kaznenog djela bude pušten ili pobjegne iz pritvora ili istražnog zatvora. Na zahtjev mogu biti obaviještene i ako počinitelj kaznenog djela pobjegne ili bude pušten iz zatvora te o tome kada mu je prvi put dopušteno napustiti pritvor bez nadzora.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako su vaš bračni drug ili registrirani partner, životni partner, djeca, roditelji ili djedovi i bake, unuci, sestra, brat ili druga uzdržavana osoba smrtno stradali od posljedica kaznenog djela, imate pravo na pomoć službe za pomoć žrtvama. Isto se primjenjuje i ako vam je od posljedica kaznenog djela smrtno stradao neki drugi rođak, a vi ste bili svjedok tom kaznenom djelu.

Ako je osoba koja vas je uzdržavala na temelju zakonskih propisa smrtno stradala od posljedica kaznenog djela, možda imate pravo na pomoć na temelju Zakona o naknadi štete za žrtve. O takvim zahtjevima za pomoć odlučuje Savezni ured za socijalna pitanja i osobe s invaliditetom (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen).

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako su vaš bračni drug ili registrirani partner, životni partner, djeca, roditelji ili djedovi i bake, unuci, sestra, brat ili druga uzdržavana osoba žrtve nasilja, opasne prijetnje ili kaznenog djela protiv spolne slobode, imate pravo na pomoć službe za pomoć žrtvama.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Policija, javni tužitelj ili sudac moraju uzeti vaše interese u obzir i obavijestiti vas o tijeku postupka, uključujući bilo koje alternativne mjere koje su određene umjesto uobičajenog kaznenog postupka u slučajevima lakših i srednje teških kaznenih djela. Ako javni tužitelj razmatra takve alternativne mjere, mora vam dati priliku da izrazite svoje mišljenje ako je to potrebno radi zaštite vaših prava i interesa, posebno kad je riječ o vašem pravu na naknadu.

Javni tužitelj može od relevantnih organizacija zatražiti usluge osposobljenih izmiritelja kako bi se počiniteljima i žrtvama kaznenog djela pružila pomoć u obliku mirenja. Mirenje može početi samo uz vašu suglasnost, osim ako u okviru kaznenog postupka vaši razlozi za odbijanje mirenja nisu prihvatljivi. Ako je počinitelj kaznenog djela mlađi od 18 godina, vaša suglasnost nije nužna.

U postupak mirenja možete se uključiti ako želite. Vaši će se interesi poštovati. Ako je to potrebno radi zaštite vaših interesa, posebno vašeg prava na naknadu, bit ćete pozvani da dostavite izjavu.

Tijekom postupka mirenja imate pravo na to da s vama bude osoba od povjerenja. Informacije o vašim pravima i odgovarajućim organizacijama za pomoć žrtvama morate dobiti što prije.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Prava žrtava u kaznenom postupku uređena su Zakonom o kaznenom postupku (Strafprozessordnung (StPO)). Taj zakon i sve ostale zakone možete besplatno pregledati u Poveznica se otvara u novom prozorupravnom informacijskom sustavu Republike Austrije.

Posljednji put ažurirano: 06/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Ako ste postali žrtva kaznenog djela, to možete prijaviti bilo kojoj policijskoj postaji ili javnom tužitelju.

Svoju prijavu možete podnijeti usmeno ili u pisanom obliku i morate je potpisati. Prijavu može podnijeti i treća osoba. Iako to nije obvezno, preporučuje se da se u prijavu uključe relevantni osobni podaci, uključujući adresu na kojoj se može stupiti u kontakt s vama te osobni podaci treće osobe koja prijavljuje kazneno djelo.

Osim toga, preporučuje se da se iznesu bilo kakvi dokazi i informacije koje možda imate o osumnjičeniku. Time će se olakšati istražni postupak.

Policija će vam dati da ispunite službeni obrazac (u načelu računalno potpomognut) u kojem će se zabilježiti informacije koje date. Od tog trenutka vaša prijava kaznenog djela smatrat će se dijelom spisa.

Kazneno djelo možete prijaviti bilo kojoj policijskoj postaji ili izravno javnom tužitelju.

Prijava se može podnijeti na njemačkom jeziku ili na jednom od službenih regionalnih jezika.

Ako se ne koristite njemačkim ili nekim drugim službenim jezikom u dovoljno dobroj mjeri, imate pravo na pomoć usmenog prevoditelja.

U slučaju pojedinih kaznenih djela (npr. kaznena djela nasilja ili kaznena djela protiv spolne slobode) pri prijavljivanju kaznenog djela imate pravo na pomoć organizacije za potporu žrtvama.

Nema konkretnog roka za prijavljivanje kaznenog djela. Međutim, nakon određenog razdoblja utvrđenog zakonom policija, javni tužitelj ili sud mogu odbiti ispitati slučaj. To se razdoblje razlikuje ovisno o vrsti predmetnog kaznenog djela (rokovi zastare).

Nadležna tijela dužna su pokrenuti istražni postupak nakon što ih se obavijesti o navodnom kaznenom djelu (iznimka: kaznena djela koja podliježu privatnom progonu).

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Nakon što ste prijavili kazneno djelo, dobit ćete pisanu potvrdu o vašoj prijavi u kojoj će biti naveden referentni broj. Ako se kasnije obratite nadležnoj policijskoj postaji i navedete taj referentni broj, moći ćete stupiti u kontakt sa službenikom nadležnim za vaš predmet.

Ako prijavu podnosite policiji ili javnom tužitelju u pisanom obliku, morate od njih zatražiti referentni broj. Organizacije za potporu žrtvama pomoći će vam da pronađete točan referentni broj.

Imate pravo uvida u spise. Pristup spisima može se uskratiti ili ograničiti ako bi se uvidom u spise mogao ugroziti istražni postupak ili ako bi to moglo utjecati na vaš iskaz u svojstvu svjedoka.

Ured javnog tužitelja obavijestit će vas o važnim novostima u postupku. Na primjer, ako tijela odluče da neće nastaviti s kaznenim progonom ili ako razmišljaju o pokretanju alternativnih mjera umjesto uobičajenog kaznenog postupka, o tome ćete biti obaviješteni.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

U vašim odnosima s tijelima za izvršavanje zakonodavstva može vas podupirati i zastupati odvjetnik, član organizacije za potporu žrtvama ili druga odgovarajuća osoba.

Ako imate pravo na pravnu potporu, odvjetnici će vam, u suradnji sa specijaliziranim organizacijama za potporu žrtvama, besplatno pružiti tu potporu radi ostvarivanja vaših prava tijekom postupka. Pravo na takvu potporu imate ako ste bili izloženi nasilju ili opasnoj prijetnji zbog namjernog kaznenog djela, ako je povrijeđen vaš spolni integritet ili je vaša osobna podređenost iskorištena tijekom počinjenja takvog kaznenog djela. Pomoć vam je dostupna i ako ste u bliskom srodstvu s osobom koja je možda preminula zbog kaznenog djela ili ste u srodstvu s osobom koja je svjedočila kaznenom djelu. Pomoć mora biti nužna radi zaštite pravâ žrtve i osiguravaju je organizacije za potporu žrtvama.

Ako nemate pravo na usluge službi za pomoć žrtvama, sudu možete podnijeti zahtjev za besplatnu pravnu pomoć ako ste se postupku priključili u svojstvu građanskopravne stranke. Ako sud smatra da je pravno zastupanje potrebno (posebno kako bi se izbjeglo naknadno podizanje privatne tužbe) i vaš dohodak nije dostatan za plaćanje pravnog zastupnika, a da se pritom ne ugrozi vaša egzistencija, zahtjev će se odobriti.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Troškovi putovanja do ureda javnog tužitelja, suda ili mjesta održavanja rasprave i natrag nadoknadit će se, a odšteta za izgubljeno vrijeme isplatit će se ako ste zbog toga pretrpjeli financijski gubitak. Ako imate status svjedoka i morate prenoćiti na određenoj lokaciji i ondje doručkovati, ručati ili večerati, troškovi vašeg boravka nadoknadit će se do određenog iznosa. Zahtjev za isplatu te naknade morate podnijeti u roku od 14 dana.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Ako javni tužitelj odustane od postupka, morate biti obaviješteni o tome. Nakon toga imate 14 dana da od javnog tužitelja zatražite obrazloženje te odluke. Možete podnijeti i zahtjev za nastavak postupka u sljedećim slučajevima:

 • ako je zakon prekršen ili neispravno primijenjen
 • ako postoje znatne sumnje u točnost činjenica na kojima je utemeljena odluka o prekidu postupka ili
 • ako se mogu iznijeti nove činjenice ili novi dokazi kojima se može opravdati nastavak.

Taj se zahtjev mora podnijeti u roku od 14 dana nakon primitka obavijesti o odluci javnog tužitelja o prekidu postupka ili primitka obrazloženja za tu obustavu. Ako te obavijesti niste primili u propisanom razdoblju, rok se produljuje na tri mjeseca nakon odluke. Zahtjev za nastavak postupka mora se uputiti javnom tužitelju.

Ako javni tužitelj smatra da je zahtjev utemeljen, nastavit će postupak. U suprotnom javni tužitelj mora napisati odgovor i dostaviti ga, zajedno sa spisom, sudu koji će odlučivati o vašem zahtjevu. Ako sud odobri zahtjev, javni tužitelj mora nastaviti postupak. U suprotnom se zahtjev odbija.

Ako javni tužitelj odlučiti naložiti provođenje alternativnih mjera umjesto uobičajenog kaznenog postupka, protiv njegove se odluke ne može podnijeti žalba.

Ako je podignuta optužnica i javni tužitelj naknadno zaključi predmet, u određenim okolnostima imate pravo nastaviti s tužbenim zahtjevom u svojstvu supsidijarnog tužitelja. Uvjet je u tom slučaju taj da već sudjelujete u postupku u svojstvu građanskopravne stranke. Status supsidijarnog tužitelja dobivate nakon što izjavite da ćete nastaviti s tužbenim zahtjevom.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Kao žrtva imate pravo sudjelovati u sudskom postupku. Bit ćete pozvani da se pojavite pred sudom jedino ako je nužno da date svoj iskaz. Žrtva je dužna odazvati se na sudski poziv za pojavljivanje pred sudom jedino ako je pozvana u svojstvu svjedoka.

Ako se koristite uslugama službi za pomoć žrtvama, organizacija za potporu žrtvama koja pruža te usluge bit će obaviještena o datumima rasprava.

Ako ste svoj iskaz dali u okviru unakrsnog ispitivanja tijekom istražnog postupka, bit ćete obaviješteni o datumu suđenja samo ako ste to zatražili. Ako imate status građanskopravne stranke, supsidijarnog tužitelja ili privatnog tužitelja, pravodobno ćete dobiti obavijest o utvrđenim datumima rasprava. Bez obzira na to je li suđenje javno, vi kao žrtva imate pravo biti prisutni i u pratnji osobe od povjerenja – odvjetnika, člana organizacije za potporu žrtvama ili druge osobe. Imate pravo postavljati pitanja optuženiku, svjedocima i vještacima te pravo da vas se sasluša u pogledu vašeg prava na odštetu.

Ako imate status građanskopravne stranke, možete odlučiti da nećete prisustvovati raspravi. Međutim, ako imate status privatnog tužitelja i ne prisustvujete raspravi, sud će nepobitno pretpostaviti da više niste zainteresirani za donošenje osuđujuće presude te će zaključiti predmet.

Ako se ne koristite njemačkim (ili nekim drugim službenim jezikom), imate pravo na besplatnog usmenog prevoditelja tijekom rasprave.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, oštećena stranka ili privatni tužitelj?

Status žrtve imat ćete ako ispunjujete određene zakonom propisane uvjete. Sljedeće osobe imaju status žrtve:

 • osobe koje su možda bile izložene nasilju ili opasnoj prijetnji zbog namjernog kaznenog djela, osobe čiji su spolni integritet i samoodređenje možda povrijeđeni ili čija je osobna podređenost možda iskorištena tijekom počinjenja takvog kaznenog djela,
 • bračni drug, registrirani partner, životni partner, rodbina u prvom koljenu, brat ili sestra i druge osobe koje je uzdržavala osoba koja je možda preminula zbog kaznenog djela ili druga rodbina koja je svjedočila kaznenom djelu i
 • bilo koja druga osoba koja je pretrpjela štetu zbog kaznenog djela ili čiji su pravni interesi, koji su uređeni kaznenim pravom, možda povrijeđeni u nekom drugom smislu.

Status svjedoka imate ako ste iznijeli svoja zapažanja koja su relevantna za kazneni postupak. Tu će činjenicu utvrditi policija i javni tužitelj tijekom istražnog postupka. Tijekom suđenja tu će odluku donijeti sud.

Sami možete odlučiti hoćete li se uključiti u postupak u svojstvu građanskopravne stranke.

Isto tako sami donosite odluku o tome hoćete li nastaviti postupak u svojstvu supsidijarnog tužitelja u slučaju odbacivanja optužnice.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Tijekom postupka sva nadležna tijela moraju poštovati osobno dostojanstvo vas kao žrtve i vaš interes u pogledu zaštite vaše privatnosti. Vaša prava, vaši interesi i vaše posebne potrebe za zaštitom moraju se uzeti u obzir na odgovarajući način. Sve žrtve moraju što ranije biti obaviještene o svojim pravima i mogućnosti dobivanja potpore i naknade.

Potvrda vaše prijave kaznenog djela mora vam se izdati na vaš zahtjev.

Svaka žrtva ima pravo na zastupanje i savjetovanje. Te usluge može pružiti odvjetnik, organizacija za potporu žrtvama ili drugi odgovarajući zastupnik. Ako imate pravo na usluge službi za pomoć žrtvama, osoba koja vam pruža pravnu potporu zastupat će vas u postupku.

Ako ne ispunjujete uvjete za pravnu potporu, ali želite da vas kao građanskopravnu stranku zastupa odvjetnik, pod određenim uvjetima možete podnijeti zahtjev za besplatnu pravnu pomoć.

Kao svjedok oslobođeni ste obveze davanja iskaza ako biste tim iskazom osobu s kojom ste u srodstvu izložili kaznenom progonu. To pravo gubite ako ste punoljetna osoba i tražite naknadu štete u svojstvu građanskopravne stranke u okviru kaznenog postupka.

Moguće je odbiti davanje odgovora na pojedina pitanja u sljedećim slučajevima:

 • ako bi vas odgovor ponizio ili izložio riziku od izravnog i znatnog financijskog gubitka
 • ako bi se odgovor odnosio na vašu najosobniju sferu ili osobnu sferu druge osobe
 • ako smatrate da pitanja koja se odnose na pojedinosti kaznenog djela protiv spolne slobode nisu primjerena.

Međutim, možda ćete biti dužni dati odgovor ako je vaš iskaz posebno važan za predmet postupka.

Ako su tijekom ispitivanja prisutne druge osobe, moraju se poduzeti mjere opreza kako se ne bi objavili vaši osobni podaci. Ne morate priopćiti svoju kućnu adresu. Umjesto toga možete navesti neku drugu adresu na kojoj nadležna tijela mogu lako stupiti u kontakt s vama.

Imate pravo uvida u spise ako se oni odnose na vaše interese. Isto tako možete zatražiti primjerke iz spisa ako platite propisanu pristojbu.

Ako je počinitelj kaznenog djela pušten iz pritvora ili istražnog zatvora, o tome morate biti obaviješteni ako ste bili žrtva nasilja u obitelji, namjernog nasilja ili opasne prijetnje ili je povrijeđen vaš spolni integritet. Ako ste bili žrtva druge vrste kaznenog djela, morate podnijeti zahtjev u kojem ćete navesti da želite biti obaviješteni o puštanju počinitelja na slobodu.

Morate biti obaviješteni o prekidu i nastavku postupka i o svakom prekidu istražnog postupka koji je naložio javni tužitelj. Ako se razmatraju alternativne mjere umjesto uobičajenog kaznenog postupka, morate dobiti sveobuhvatne informacije o svojim pravima. Ako je javni tužitelj prekinuo postupak, možete podnijeti zahtjev za njegov nastavak.

Ako se ne koristite njemačkim u dovoljno dobroj mjeri ili ste gluhi ili nijemi, imate pravo na potporu pri prevođenju/tumačenju. Imate pravo sudjelovati u unakrsnim ispitivanjima, rekonstrukcijama događaja i suđenju te tijekom njih imate pravo postavljati pitanja i podnositi zahtjeve.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili izvesti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Vaš status žrtve omogućuje vam da dajete izjave u kontekstu svojeg iskaza ili sudjelujete u razgovoru ili raspravi na neki drugi način. Na primjer, možete izjaviti da se priključujete postupku u svojstvu građanskopravne stranke i da želite da vam se dodijeli naknada štete. Isto tako možete postavljati pitanja počinitelju.

Imate pravo iznositi dokaze ako ste pozvani na razgovor ili raspravu.

Ako ste ujedno i svjedok, dužni ste odazvati se na svaki zaprimljeni sudski poziv te iznijeti istinite i potpune informacije.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Tijekom suđenja ćete na početku ispitivanja biti obaviješteni o svojim pravima.

Sami možete odlučiti želite li sudjelovati u cijeloj raspravi.

Presuda će biti izrečena na kraju rasprave. Sadržaj presude možete saznati tako da budete prisutni do kraja rasprave ili uvidom u sudski spis.

Ako ste se postupku priključili u svojstvu građanskopravne stranke, sud je isto tako dužan u svojoj presudi odlučiti o vašem zahtjevu. Ako sud presudi da imate pravo na naknadu štete, takva se presuda smatra nalogom za izvršenje na temelju građanskog prava i saveznoj vladi možete podnijeti zahtjev za isplatu predujma naknade. Međutim, uvjet je za to taj da osuđena osoba ne može odmah ispuniti obvezu plaćanja zbog izdržavanja (zatvorske) kazne.

Sud isto tako može naložiti da imovina koja pripada žrtvi, a koja je u posjedu optuženika, mora biti vraćena žrtvi.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Imate pravo uvida u spise. Pristup spisima može se uskratiti ili ograničiti ako bi se uvidom u spise mogao ugroziti istražni postupak ili ako bi to moglo utjecati na vaš iskaz u svojstvu svjedoka.

Posljednji put ažurirano: 06/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

3 - Moja prava nakon suđenja

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Građanskopravna stranka (1), supsidijarni tužitelj (2) ili privatni tužitelj (3) u načelu ima pravo podnijeti žalbu protiv presude.

Dostupne su dvije vrste žalbi: žalba radi ništavosti (Nichtigkeitsbeschwerde) odnosi se na zakonitost postupka i presude, dok se žalbom (Berufung) osporava odluka o građanskopravnim zahtjevima. Kao privatni tužitelj možete se žaliti i na visinu kazne. U slučaju oslobađajuće presude građanskopravne stranke i supsidijarne tužitelje uputit će se na građanske sudove kako bi ostvarili svoje zahtjeve u pogledu naknade štete.

Ako imate status građanskopravne stranke, supsidijarnog tužitelja ili privatnog tužitelja, imate pravo podnijeti žalbu radi ništavosti presude u sljedećem slučaju:

 • ako je vaš privatni tužbeni zahtjev proslijeđen građanskom sudu na temelju oslobađajuće presude za optuženika i očito je da je odbijanje prijedloga koji ste iznijeli tijekom suđenja imalo negativan učinak na odluku suda o vašem tužbenom zahtjevu.

Ako imate status građanskopravne stranke ili supsidijarnog tužitelja, imate pravo podnijeti žalbu u sljedećem slučaju:

 • ako sud donese osuđujuću presudu i vaše tužbene zahtjeve proslijedi građanskom sudu, iako je i kazneni sud mogao donijeti presudu u predmetu jer su vaši tužbeni zahtjevi bili utemeljeni i opravdani.

U postupcima koji se vode pred okružnim sudom (Bezirksgericht) i pred sucem pojedincem regionalnog suda (Landesgericht) građanskopravne stranke i supsidijarni tužitelji mogu podnijeti žalbu protiv presude u privatnim tužbama ne samo ako su te tužbe u cijelosti proslijeđene građanskim sudovima nego i ako žele osporiti bilo koji dodijeljeni iznos.

Ako imate status privatnog tužitelja u postupku, možete iskoristiti ista prava na žalbu kao i javni tužitelj. Ako je optuženik oslobođen, možete podnijeti žalbu radi ništavosti. U postupcima koji se vode pred okružnim sudom i sucem pojedincem regionalnog suda možete osporiti i činjenice utvrđene u presudi podnošenjem žalbe na pitanje krivnje optuženika. Ako je optuženiku izrečena osuđujuća presuda, možete podnijeti žalbu ako se ne slažete s kaznom ili ako su vaši tužbeni zahtjevi proslijeđeni građanskim sudovima. Ako niste prisustvovali ročištu na kojem je sud objavio svoju odluku, morat ćete proučiti sudski spis kako biste saznali je li optuženik proglašen krivim ili nije. Presuda mora sadržavati obrazloženje i mora je potpisati sudac u roku od četiri tjedna. Ako ste u suđenju sudjelovali u svojstvu građanskopravne stranke, supsidijarnog tužitelja ili privatnog tužitelja i ako podnesete žalbu ili žalbu radi ništavosti, u roku od tri dana nakon izricanja presude morate dobiti primjerak presude. Ako želite podnijeti žalbu ili žalbu radi ništavosti, možete zatražiti besplatnu pravnu pomoć. Prema potrebi to može uključivati i besplatnu potporu pri prevođenju. Sud će odobriti besplatnu pravnu pomoć ako je pravno zastupanje potrebno i ako vaš dohodak nije dostatan za plaćanje pravnog zastupnika, a da se pritom ne ugrozi vaša egzistencija.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Sve žrtve mogu zatražiti da ih se obavijesti o trenutku kad se počinitelju dopusti prvi odlazak iz pritvora bez nadzora, ako počinitelj pobjegne iz zatvora i ponovno ga se uhiti, ako će počinitelj uskoro biti pušten ili je već pušten ili o bilo kojim drugim uvjetima u slučaju uvjetnog otpusta.

Ako su žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode i seksualno motiviranog nasilja zatražile da ih se obavijesti o odlasku ili puštanju počinitelja iz zatvora, one se moraju saslušati prije nego što se odobri nadzor s pomoću elektroničke narukvice. Te žrtve isto tako moraju biti obaviještene da je nadzor s pomoću elektroničke narukvice odobren. Imaju pravo obratiti se službama za pomoć žrtvama koje će im pomoći pri ostvarivanju tih prava.

U suprotnom nećete dobiti nikakve druge informacije od nadležnih tijela nakon što presuda stupi na snagu. Međutim, i dalje imate pravo uvida u sudski spis ako se utječe na vaše interese.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Nakon suđenja imate pravo na zaključni razgovor s organizacijom koja vam je pružila uslugu pomoći žrtvama.

Žrtve kaznenih djela koje su dobivale psihosocijalnu potporu tijekom kaznenog postupka imaju pravo na istu takvu potporu tijekom naknadnih građanskih postupaka. Uvjet je za to taj da je predmet građanskog postupka povezan s predmetom kaznenog postupka i da je takva potpora nužna za očuvanje postupovnih prava žrtve. Organizacija za potporu žrtvama koja pruža pomoć ocijenit će jesu li ti uvjeti ispunjeni. Žrtva može zatražiti besplatnu pravnu pomoć kako bi je u građanskom postupku zastupao odvjetnik. Pravo na tu potporu vrijedi najkasnije do kraja građanskog postupka.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Ishod postupka i izrečenu kaznu možete saznati ili tako da ostanete u sudnici do izricanja usmene presude ili naknadnim uvidom u sudski spis.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Ako počinitelj pobjegne iz zatvora ili ako ga se pusti na slobodu te ako mu se dopusti prvi odlazak iz pritvora bez nadzora, na zahtjev ćete odmah biti obaviješteni o tome. Isto ćete tako biti obaviješteni ako se počinitelja koji je pobjegao ponovno uhiti. Bit ćete obaviješteni i ako se u trenutku puštanja na slobodu počinitelju propišu uvjeti čiji je cilj zaštita žrtve.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Žrtva će sudjelovati u odlukama o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu samo u iznimnim slučajevima. Prije nego što se donese odluka o elektroničkom nadzoru, saslušat će se samo žrtve kaznenog djela protiv spolne slobode ili seksualno motiviranog nasilja koje su zatražile da ih se obavijesti o bijegu ili puštanju počinitelja iz zatvora.

1. Građanskopravna stranka

Kako biste postali građanskopravna stranka, morate podnijeti izjavu. Izjava mora sadržavati konkretnu kvantifikaciju zahtjeva za naknadu štete zbog gubitka prouzročenog kaznenim djelom ili pretrpljene povrede. Tijekom istražnog postupka izjava se mora dati policiji ili javnom tužitelju. Može se podnijeti u pisanom obliku ili usmeno. Tijekom suđenja izjava se mora podnijeti prije nego što se izvedu svi dokazi. To je ujedno i najkasniji trenutak do kojeg se zahtjev mora kvantificirati.

Kao građanskopravna stranka, osim prava koja se odnose na žrtvu, imate i sljedeća prava:

 • pravo da zatražite izvođenje dokaza koji mogu poslužiti za osudu počinitelja ili da se potkrijepi zahtjev za naknadu štete, pravo da budete pozvani na suđenje, pravo na podnošenje žalbe protiv sudske odluke o zaključenju predmeta i pravo na podnošenje žalbe na temelju vaših tužbenih zahtjeva.

2. Supsidijarni tužitelj

Kako biste postali supsidijarni tužitelj, morate imati status građanskopravne stranke i podnijeti zahtjev za supsidijarni kazneni progon. Ako je počinitelj kaznenog djela maloljetnik, mogućnost supsidijarnog kaznenog progona isključena je.

Supsidijarni tužitelj možete postati podnošenjem izjave. Ako javni tužitelj povuče optužnicu tijekom suđenja, tu izjavu morate podnijeti odmah, pod uvjetom da vam je propisno uručen sudski poziv. Ako se niste odazvali na poziv ili ako ne podnesete zahtjev za supsidijarni kazneni progon, počinitelj će se osloboditi.

Ako javni tužitelj povuče optužnicu izvan sudskog ročišta ili ako niste bili propisno pozvani kao građanskopravna stranka, sud vas mora obavijestiti o takvom razvoju situacije. Nakon toga imat ćete mjesec dana da podnesete zahtjev za supsidijarni kazneni progon.

Ako kazneni progon nastavite umjesto javnog tužitelja, javni tužitelj u bilo kojem trenutku može pristupiti informacijama koje se odnose na sudski postupak i odlučiti ponovno preuzeti vođenje postupka. U tom ćete slučaju u suđenje biti uključeni u svojstvu građanskopravne stranke.

3. Privatni tužitelj

Za neka lakša kaznena djela kazneni progon ne pokreće javni tužitelj nego sama žrtva. Ako ste žrtva takvog kaznenog djela, kazneni će se postupak pokrenuti samo ako podignete privatnu tužbu pred sudom. Nakon toga dobivate status privatnog tužitelja. U tom slučaju neće doći do faze istrage i kao privatni tužitelj morat ćete dokazati sve činjenice koje su ključne za osuđujuću presudu i pokriti troškove u slučaju da navodni počinitelj bude oslobođen.

4. Službe za pomoć žrtvama

Ako ste bili izloženi nasilju ili opasnoj prijetnji zbog namjernog kaznenog djela ili je povrijeđen vaš spolni integritet, imate pravo koristiti se uslugama službi za pomoć žrtvama. Pomoć vam je dostupna i ako ste u bliskom srodstvu s osobom koja je možda preminula zbog kaznenog djela ili ste u srodstvu s osobom koja je svjedočila kaznenom djelu. Službe za pomoć žrtvama svoje usluge uvijek moraju pružati bez naknade i bez potrebe podnošenja zahtjeva ako je riječ o žrtvama čiji je spolni integritet povrijeđen i koje su mlađe od 14 godina.

Usluge koje pružaju službe za pomoć žrtvama sastoje se od psihosocijalne potpore, što uključuje pratnju do policijske postaje i suda radi davanja iskaza i pripremu za suđenje.

Usluge za pomoć žrtvama pružaju posebne organizacije za potporu žrtvama (kao što su centri za zaštitu djece, centri za savjetovanje ili interventni centri). Njihovo osoblje čine socijalni radnici, psiholozi ili slični stručnjaci koji su bili polaznici dodatne obvezne pravne obuke u području kaznenih postupaka.

Usluge koje pružaju službe za pomoć žrtvama sastoje se i od pravne potpore, uključujući pravnu pomoć te zastupanje pred sudom i nadležnim tijelima. Te usluge pružaju odvjetnici u suradnji s organizacijama za potporu žrtvama.

Savezno ministarstvo pravosuđa financira rad službi za pomoć žrtvama.

Posljednji put ažurirano: 06/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

4 - Naknada

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)?

Kako bi ostvarile financijska potraživanja (npr. kao odštetu za nematerijalnu štetu, troškove liječenja), žrtve mogu učiniti sljedeće:

 • podići građansku tužbu protiv počinitelja ili
 • priključiti se kaznenom postupku protiv optuženika u svojstvu građanskopravne stranke.

Kako biste ostvarili svoje zahtjeve u svojstvu građanskopravne stranke u kaznenom postupku, morate podnijeti izjavu. Izjava mora sadržavati konkretnu kvantifikaciju zahtjeva za naknadu štete zbog gubitka prouzročenog kaznenim djelom ili pretrpljene povrede i u njoj se mora dokazati pravo na te zahtjeve (razlozi i iznos odštete/naknade). Dodatni je uvjet taj da je optuženiku izrečena osuđujuća presuda zbog prouzročene štete.

Kaznenom postupku u svojstvu građanskopravne stranke trebali biste se pridružiti što prije (u idealnom slučaju onda kad se kazneno djelo prijavi policiji). Nakon što je podignuta optužnica pred nadležnim sudom izjava se može uvrstiti u zapisnik nadležnog javnog tužitelja ili podnijeti u pisanom obliku bez ikakvih formalnih uvjeta. Tijekom suđenja izjava se mora podnijeti prije nego što se izvedu svi dokazi. To je ujedno i najkasniji trenutak do kojeg se zahtjev mora kvantificirati.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Ako osuđena strana ne ispuni svoju obvezu plaćanja dodijeljenog iznosa, vjerovnik, tj. žrtva kojoj je dodijeljena odšteta, može pokrenuti mjere izvršenja uz pomoć suda. U tu se svrhu nadležnom okružnom sudu mora podnijeti pisani ili usmeni zahtjev (zahtjev za izvršenje). Potraživanje naknade dodijeljene na temelju pravno obvezujuće sudske presude može se ostvariti u roku od 30 godina. Nakon tog razdoblja potraživanje zastarijeva.

Ako se donese odluka o oduzimanju imovine osuđene strane, žrtva ima pravo zatražiti namiru dodijeljene naknade štete iz imovine koju je zaplijenila država.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam za odštetu/naknadu? Pod kojim uvjetima?

Isplata predujma može se odobriti samo ako je razlog neplaćanja služenje kazne. To se događa, na primjer, ako počinitelj ne može ostvariti nikakve prihode zbog služenja zatvorske kazne ili nema nikakvih sredstava zbog plaćanja kazne. Uvjet je za dobivanje tog predujma taj da je građanskopravnoj stranci dodijeljena odšteta na temelju pravno obvezujuće sudske presude zbog smrti, tjelesne ozljede, oštećenja zdravlja ili financijskog gubitka. U pojedinim je slučajevima isključena mogućnost isplate predujma (npr. ako postoje druga prava na isplate države ili je ozljeda posljedica sudjelovanja u tučnjavi ili krajnje nepažnje).

Zahtjev za isplatu predujma mora se podnijeti nadležnom kaznenom sudu.

Imam li pravo na odštetu od države?

Žrtve kaznenog djela mogu dobiti financijsku odštetu od države u sljedećim slučajevima:

 • ako nisu mogle obavljati svoje zanimanje zbog bolesti ili naknadnog liječenja itd. te su zbog toga ostvarivali nižu razinu dohotka
 • ako su morale biti podvrgnute psihoterapiji, kriznoj intervenciji ili drugom liječenju radi poboljšanja svojeg zdravstvenog stanja
 • ako su im potrebna ortopedska liječenja
 • ako su im oštećene naočale ili zubne proteze
 • ako im je potrebna rehabilitacija
 • ako im je potrebna skrb (u tom slučaju može im se isplatiti naknada za skrb)
 • ako su slijepe (u tom im se slučaju može isplatiti naknada za slijepu osobu).

Žrtve koje su pretrpjele tešku tjelesnu ozljedu nakon 31. svibnja 2009. mogu dobiti jednokratan iznos naknade za nematerijalnu štetu.

Nadživjele uzdržavane osobe žrtava kaznenih djela dobivaju sljedeće:

 • odštetu zbog gubitka uzdržavanja (ako je žrtva preminula te su njezin bračni drug i/ili njihova djeca izgubili financijsku potporu potrebnu za pokriće njihovih troškova života)
 • terapeutsku skrb (npr. psihoterapiju) i ortopedsku skrb
 • troškove pogreba do najvišeg utvrđenog iznosa.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Ako počinitelj nije osuđen, žrtvu se upućuje na građanske sudove i tim sudovima može podnijeti tužbu radi naknade štete.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o mojem zahtjevu za naknadu?

Ne.

Posljednji put ažurirano: 06/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Žrtva sam kaznenog djela. Kome se mogu obratiti za potporu i pomoć?

U skladu s člankom 66. Zakona o kaznenom postupku Savezno ministarstvo pravosuđa sklopilo je ugovore s odgovarajućim i priznatim organizacijama, koje će pružati pomoć žrtvama nakon što provjere jesu li ispunjeni zakonom propisani uvjeti. Pojedinosti o tim organizacijama mogu se pronaći klikom na sljedeću poveznicu, a poredane su po saveznim pokrajinama: Poveznica se otvara u novom prozoruOrganizacije za potporu žrtvama

Pozivni centar za potporu žrtvama

Savezni ured za socijalnu pomoć (Sozialministeriumservice): 0043 158831 i opća dežurna telefonska linija za žrtve: 0800 112 112

Je li potpora žrtvama besplatna?

Da.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Žrtve kaznenih djela dobivaju financijsku odštetu u skladu s odredbama Zakona o odšteti za žrtve (Verbrechensopfergesetz (VOG)), Savezni službeni list (BGBl.) 288/1972.

Na temelju VOG-a postupak je isti za sve podnositelje zahtjeva (državljani Austrije i strani državljani). Riječ je o upravnom postupku u kojem nadležno tijelo mora utvrditi relevantne činjenice i donijeti odluku o pomoći za koju je podnesen zahtjev. Podnositelj zahtjeva mora surađivati tijekom postupka i pružiti potrebne informacije (uključujući za potrebe utvrđivanja štete).

Zahtjevi na temelju VOG-a moraju se podnijeti Saveznom uredu za socijalnu pomoć, koji odlučuje o njima.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Sljedeće osobe imaju pravo na usluge službi za pomoć žrtvama:

 • žrtve kaznenog djela nasilja, kaznenog djela protiv spolne slobode ili opasne prijetnje, ili žrtve čija je osobna podređenost možda iskorištena u počinjenju namjernog kaznenog djela
 • bračni drug, životni partner, rodbina u prvom koljenu, brat, sestra i druge osobe koje je uzdržavala osoba koja je preminula zbog kaznenog djela te druga rodbina koja je svjedočila smrti osobe s kojom je u srodstvu.

Tim se žrtvama na njihov zahtjev mora odobriti psihosocijalna i pravna potpora, pod uvjetom da je to nužno za zaštitu njihovih postupovnih prava, uzimajući u obzir njihovo osobno sudjelovanje što je više moguće. Same organizacije za potporu žrtvama odgovorne su za procjenjivanje činjenice je li takva pomoć „nužna”. Žrtve kaznenog djela protiv spolne slobode mlađe od 14 godina uvijek imaju pravo na psihosocijalnu potporu.

PSIHOSOCIJALNA POTPORA

U kontekstu psihosocijalne potpore žrtve se pripremaju za psihološke napore tijekom postupka, dobivaju potporu kako bi se suočile sa svojim iskustvima (tjeskoba, očaj, ožalošćenost ili ljutnja) te dobivaju pratnju tijekom rasprava u okviru istražnog ili sudskog postupka.

PRAVNA POTPORA

Svrha je pravne potpore pomoći žrtvama da ostvare svoja prava u okviru kaznenog postupka. To je posebno korisno i nužno ako zbog konkretnih okolnosti postoji zabrinutost da se prava žrtve neće u dovoljnoj mjeri poštovati tijekom postupka. Ako je žrtvi nanesena povreda ili šteta kao posljedica kaznenog djela, odvjetnik može zatražiti odštetu (npr. za nematerijalnu štetu) u ime žrtve (ako žrtva ima status građanskopravne stranke).

Posljednji put ažurirano: 06/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.