Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania
Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Mihin on otettava yhteyttä?

Yhteyttä voi ottaa moniin tahoihin sen mukaan, millaisesta asiasta on kysymys.

Sukupuolten tasa-arvon kansallinen virasto (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați, ANES)

Virasto tarjoaa erityyppisiä palveluja:

  • maksuton ja anonyymi puhelinpalvelu lähisuhdeväkivallan uhreille, toimii ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä numerossa 0800 500 333
  • erityiset sosiaalipalvelut lähisuhdevallan uhreille tarkoitetuissa kriisikeskuksissa
  • neuvonta, tiedotus ja ohjaus lähisuhdeväkivallan uhreille.

Yhteystiedot:

Osoite: Intrarea Camil Petrescu nr.5, Sector 1, Bukarest

Puhelin: (+40-21) 313 00 59

Sähköposti: secretariat@anes.gov.ro

http://www.anes.gov.ro

http://anes.gov.ro/harta/

http://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

Sisäasiainministeriön alaisuudessa toimiva ihmiskaupan torjunnan kansallinen virasto (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, ANITP)

Verkoston 15 aluekeskusta toimivat muutoksenhakutuomioistuinten yhteydessä.

Virasto tarjoaa erityyppisiä palveluja:

  • jatkuvasti toiminnassa oleva puhelinlinja kansalaisille mahdollisiin ihmiskauppatapauksiin liittyviä tietoja ja ilmoituksia varten. Numerot: HelpLine 0800-800 678 (ilmainen Romaniasta soitettaessa) tai (+40-21) 313 31 00 (johon voi soittaa myös ulkomailta), toiminnassa maanantaista perjantaihin klo 8–16
  • yhteydenpito asianomaisiin viranomaisiin mahdollisissa ihmiskauppatapauksissa
  • apu ihmiskaupan uhreille 15 aluekeskuksen kautta.

Yhteystiedot:

Osoite: Str. Ion Câmpineanu nr.20, etaj 5, Sector 1, Bukarest

Puhelin: (+40-21) 311 89 82 / (+40-21) 313 31 00

Faksi: (+40-21) 319 01 83

Sähköposti: anitp@mai.gov.ro

http://www.anitp.mai.gov.ro

Työ- ja sosiaaliapuministeriön alaisuudessa toimiva kansallinen työvoimatoimisto (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFM)

Työvoimatoimisto tarjoaa alueellisten toimistojensa kautta työnvälitys- ja ammattikoulutuspalveluja rekisterissään oleville työnhakijoille, esimerkiksi rikosten ja etenkin ihmiskaupan uhreille.

Yhteystiedot:

Str. Avalanșei, nr. 20-22, sector 4, Bukarest 040305

Sähköposti: anofm@anofm.ro

Verkkosivut: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Oikeusministeriön alaisuudessa toimiva kansallinen rikosseuraamusvirasto (Direcția Națională de Probațiune, DNP)

DNP:n alaisuudessa on 42 rikosseuraamuspalvelua, joita se koordinoi. Ne toimivat yleensä julkisten laitosten yhteydessä (esim. tuomioistuimet, maakuntahallinnot, maakunnalliset tilintarkastuskamarit).

Ne voivat tarjota seuraavanlaisia palveluja:

  • maksuton psykologinen neuvonta pyynnöstä seuraavien uhreille: murhayritys tai tapon yritys, lähisuhdeväkivalta, ruumiinvamman aiheuttanut tahallinen väkivaltarikos, raiskaus tai seksuaalinen väkivalta, sukupuoliyhteys alaikäisen kanssa tai alaikäisen seksuaalinen hyväksikäyttö tai kaltoinkohtelu, haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden ihmiskauppa tai hyväksikäyttö ja näiden yritys
  • muut avun muodot: ohjaus työnhaussa, koulutuksessa tai ammattikoulutuksessa, apu yhteydenotoissa kansalaisjärjestöihin sekä sosiaaliapu- ja lastensuojeluvirastoihin muita tukipalveluja varten.

Yhteystiedot:

Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bukarest

Puhelin: 0372 041 293

dp@just.ro

http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Romanian poliisihallinto (Inspectoratul General al Poliției Române, IGPR)

Poliisilla on rajoilla sijaitsevissa maakunnissa alueellisia toimistoja, jotka voivat antaa uhrille ihmiskaupan torjunnan kansallisen viraston pyynnöstä tukea sen varmistamiseksi, että uhrit voivat osallistua tiettyihin rikosoikeudenkäynnin vaiheisiin.

Poliisielimet voivat antaa uhrille tietoja tämän oikeuksista.

Lisäksi poliisin erikoisryhmät voivat tarjota fyysistä suojelua oikeudenkäynnin aikana.

Työ- ja sosiaaliapuministeriön alaisuudessa toimiva kansallinen lastensuojelu- ja adoptioviranomainen (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, ANPDCA)

ANPDCA koordinoi lasten oikeuksien suojelua koskevien kansallisten strategioiden täytäntöönpanoa ja alalla käytettäviä menetelmiä. Lastensuojelujärjestelmä on hajautettu. Sosiaaliapu- ja lastensuojeluvirastot (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, DGASPC) kuuluvat maakuntahallintojen alaisuuteen ja Bukarestissa kaupungin paikallishallintoon.

DGASPC tarjoaa seuraavia palveluja: lapsiin kohdistuvien väkivaltatapausten arviointi ja erityiseen suunnitelmaan perustuvien palvelujen tarjoaminen/helpottaminen, vammaisten lasten ja muiden vammaisten henkilöiden tilanteen monitahoinen arviointi, sosiaalikysymyksiin erikoistuneet ambulanssit, puhelinapu, sosiaalipalvelut lähisuhdeväkivallan ja ihmiskaupan estämiseksi sekä erikoistuneet sosiaalipalvelut eri laitoksissa.

Yhteystiedot: http://www.copii.ro/?lang=en

Kansalaisjärjestöt

Ihmiskaupan torjunta:

Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen ja torjunta:

Lastensuojelu:

Salvați copiii (Pelastakaa lapset)

Osoite: Intr. Ștefan Furtună nr. 3, sector 1, 010899, Bukarest

Puhelin: (+40-21) 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/

Alternative Sociale

Șoseaua Nicolina Nr. 24, Bl. 949, parter, Iași, 700722

Puhelin: (+40-332) 407 178

http://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Rikoksen uhrien neuvontapuhelin

Vahinkoa kärsineet rikoksen uhrit voivat myös ottaa yhteyttä poliisiin yleisen hätänumeron (112) kautta.

Lähisuhdeväkivallan uhreille on maksuton ja anonyymi puhelinpalvelu ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä numerossa 0800 500 333

Ihmiskaupan torjunnan kansallinen virasto: 0800 800 678 maksutta Romaniassa ja (+40-21) 313 31 00 ulkomailta. Toiminnassa maanantaista perjantaihin klo 8–16.

Lasten auttava puhelin: 116111. Maksuton puhelinpalvelu. Toiminnassa maanantaista sunnuntaihin klo 8–24.

Voiko uhri saada tukea maksutta?

Romanian lain mukaan ihmiskaupan uhrit voivat saada maksutonta suojelua ja apua.

ANES-viraston antama apu lähisuhdeväkivallan uhreille on ilmaista.

DNP-viraston antama apu uhreille on ilmaista.

Alaikäisille väkivallan uhreille annettava apu on ilmaista.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada valtiolta tai viranomaisilta?

Ks. vastaukset edellä.

Alaikäiset rikosten uhrit voivat saada kaikkea (esim. lääketieteellistä ja psykologista) apua.

Päivitetty viimeksi: 30/11/2018

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme