Tämä maa on siirtymävaiheessa EU:sta eroamisen vuoksi.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Pohjois-Irlanti

Sisällön tuottaja:
Pohjois-Irlanti

Mihin on otettava yhteyttä?

Pohjois-Irlannissa toimivasta uhrien tietopalvelusta (Victim Support NI) saa tietoa lähellä sijaitsevista palveluista. Ks. rikosuhrin oikeuksien peruskirja (Victim Charter) ja todistajan oikeuksien peruskirja (Witness Charter). http://www.victimsupportni.com/

Rikoksen uhrien neuvontapuhelin

Uhrien tietopalvelulla on uhreille tarkoitettu neuvontapuhelin +44 808 168 9293.

Voiko uhri saada tukea maksutta?

Kyllä.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada valtiolta tai viranomaisilta?

Poliisin sekä uhrien ja todistajien tukiyksikön (Victim and Witness Care Unit) on annettava uhrille tietoa siitä, mistä ja miten tämä saa neuvontaa ja tukea, mukaan lukien terveydenhuollon tuki, asiantuntijatuki (kuten psykologin apu) ja vaihtoehtoinen majoitus.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada kansalaisjärjestöiltä?

Monet kansalaisjärjestöt ja vapaaehtoisjärjestöt tarjoavat apua, tukea, neuvontaa ja muita yleis- tai erikoispalveluja rikoksen uhreille kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Päivitetty viimeksi: 14/03/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme