Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Mihin rikoksen uhri voi ottaa yhteyttä saadakseen tukea ja apua?

Poliisi
Verkkosivut: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Kansallinen sosiaaliturvavirasto avun tarpeessa olevia lapsia ja perheitä varten (Appoġġ).
Verkkosivut: http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Oikeusministeriö – apu rikosvahinkokorvauksiin liittyvissä asioissa
Yhteystiedot:
Sähköposti: info.justicedepartment@gov.mt
Puhelin: (+356) 256 743 30
Osoite: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443, Malta

Oikeusapuvirasto (Legal Aid Malta Agency)
Verkkosivut: https://justice.gov.mt/en/Pages/justice.aspx

Rikoksen uhrien neuvontapuhelin

Supportline 179

Saako uhri tukea maksutta?

Kyllä.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada valtiolta tai viranomaisilta?

Uhrilla on oikeus saada seuraavia tukipalveluja:

  1. uhrien oikeuksiin liittyvät tiedot, neuvonta ja tuki, muun muassa mahdollisuus käyttää rikosvahinkojen korvausjärjestelyjä ja saada tietoja uhrin roolista rikosoikeudenkäynnissä (mukaan lukien valmistelut oikeudenkäyntiin osallistumista varten);
  2. tiedot saatavilla olevista tukipalveluista tai suora ohjaus tällaisen palvelun piiriin;
  3. emotionaalinen ja mahdollisuuksien mukaan psykologinen tuki;
  4. taloudellisia ja käytännön kysymyksiä koskeva neuvonta;
  5. neuvonta, joka liittyy toissijaisen ja toistuvan uhriksi joutumisen, pelottelun ja kostotoimien riskiin ja niiden ennalta ehkäisyyn.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada kansalaisjärjestöiltä?

Uhri voi saada tukijärjestöltä (Victim Support Malta) henkistä tukea toipuakseen rikoksen aiheuttamasta traumasta, tietoja rikoksen uhreihin liittyvistä rikosoikeudellisista menettelyistä sekä käytännön apua esimerkiksi yhteydenpidossa poliisiin.
Verkkosivut: http://victimsupport.org.mt/
St Jeanne Antide Foundation

Päivitetty viimeksi: 04/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme