Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Mihin on otettava yhteyttä?

Uhrien tietopalvelusta (Victims’ Information Service) saat tietoa lähelläsi sijaitsevista tukipalveluista, korjaavan oikeuden palveluista, rikosoikeusjärjestelmästä sekä uhreja koskevista käytännesäännöistä (Victims’ Code) ja todistajan oikeuksien peruskirjasta (Witness Charter). Uhrien tietopalvelu

Oikeusministeriö myöntää avustuksia uhrien tukipalveluille. Lisäksi alueellisille poliisiviranomaisille (Police and Crime Commissioners, PCC) voidaan myöntää avustuksia henkisten tai käytännön tukipalvelujen tilaamiseen tai tarjoamiseen rikoksen uhreille epäsosiaalista käyttäytymistä, rikollisuutta ja poliisitoimintaa koskevan lain (Anti-social Behaviour, Crime and Policing Act 2014)143 ยง:n mukaisesti.

Tietoja paikallisesti rahoitetuista palveluista on saatavilla poliisin alueellisilla verkkosivustoilla. Tietoja alueellisista poliisiviranomaisista on saatavilla täältä

Tietoja lähimmästä seksuaalirikosten uhrien tukikeskuksesta on saatavilla kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän muita kuin hätätilanteita varten tarkoitetusta NHS 111 -tukipalvelusta, yleislääkäriltä, paikallisen sairaalan ensiavusta tai NHS Choiceshttps://www.nhs.uk/Service-Search/Rape-and-sexual-assault-referral-centres/LocationSearch/364 -verkkosivustolta.

Rikoksen uhrien neuvontapuhelin

Uhrien tietopalveluun sisältyy myös uhreille tarkoitettu tiedotuspuhelin +44 808 168 9293.

Voiko uhri saada tukea maksutta?

Kyllä.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada valtiolta tai viranomaisilta?

Poliisin on annettava sinulle tiedot siitä, missä ja miten voit saada neuvontaa tai tukea, mukaan luettuna terveydenhuollon tuki, asiantuntijatuki (kuten psykologin apu) ja vaihtoehtoinen majoitus.

Asuntolain (Housing Act 1996) 7 osassa edellytetään, että paikalliset asuntoviranomaiset antavat tukea kodittomille ja apua pyytäville henkilöille ja perheille.

Kansallinen terveydenhuoltojärjestelmä (National Health Service) tarjoaa tukea seuraavissa tilanteissa:

Millaista tukea voin saada kansalaisjärjestöiltä?

Monet kansalaisjärjestöt ja hyväntekeväisyysjärjestöt tarjoavat apua, tukea, neuvontaa ja muita yleis- tai erikoispalveluja rikoksen uhreille kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Päivitetty viimeksi: 30/01/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme