Uhrien oikeudet jäsenmaittain

Olen joutunut rikoksen uhriksi. Mihin/Kehen voin ottaa yhteyttä saadakseni tukea ja apua?

Uhrien hätäpuhelin

Rikoksen uhreille tarkoitettu valtakunnallinen puhelinpalvelu (116 006) tarjoaa henkistä tukea, käytännön neuvoja sekä tietoa uhrin oikeuksista ja tahoista, joilta saa lisää tietoa ja apua.

Palvelu on maksuton.

Apua on tarjolla kroaatiksi ja englanniksi arkisin klo 8–20.

Rikoksen uhrien valtakunnallinen hätäpuhelin (116 006) on yleisluonteinen tukipalvelu.

Lisätietoja osoitteessa https://pzs.hr/

Myös eräät kansalaisjärjestöt tarjoavat apua tietynlaisten rikosten uhreille, myös lapsille, muun muassa puhelimitse. Oikeusministeriön verkkosivuilla on lisätietoa ja luettelo tällaisista järjestöistä maakunnittain sekä tietoa kansalaisjärjestöistä, jotka ovat rikoksen uhrien ja todistajien tuki- ja yhteistyöverkoston (Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela) jäseniä.

Luettelo Kroatiassa toimivista psykososiaalista ja juridista apua tarjoavista tahoista

116 006

Rikoksen uhrien valtakunnallinen hätäpuhelin

Arkisin klo 8–20

116 000

Valtakunnallinen hätäpuhelin kadonneista lapsista ilmoittamista varten

Keskus kadonneita ja hyväksikäytettyjä lapsia varten (Centar za nestalu i zlostavljanu djecu)

24/7

116 111

Lasten tukipuhelin

Arkisin klo 9–20

0800 0800

Vanhempien tukipuhelin

Arkisin klo 9–20

0800 77 99

Ihmiskaupan vastainen puhelinpalvelu

Päivittäin klo 10–18

0800 55 44

Neuvontapalvelu väkivallan uhreiksi joutuneille naisille

Naisten turvakoti Zagrebissa

Arkisin klo 11–17

0800 655 222

Hätäpuhelin väkivallan uhreiksi joutuneille naisille ja lapsille

Naisten tukipuhelin

24/7

0800 200 144

Maksuton oikeusapu perheväkivallan uhreille (B.a.B.e.)

Arkisin klo 9–15

01 611 94 44

Keskus seksuaalisen väkivallan uhreille

Seksuaalioikeuksien keskus (”Naisten huone”)

Arkisin klo 10–17

01 482 88 88

Psykologinen tuki

Tukikeskus TESA

Arkisin klo 10–22

01 483 38 88

Sininen linja (Plavi telefon)

Arkisin klo 9–21

01 4811 320

Maksuton oikeusapu

Oikeusklinikka Zagrebin oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Arkisin klo 10–12, ke ja to myös 17–19

Voiko uhri saada tukea maksutta?

Kyllä.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada valtiolta tai viranomaisilta?

Uhrien ja todistajien tukiyksiköt tarjoavat

  1. henkistä tukea
  2. tietoa oikeuksista
  3. teknistä ja käytännön tietoa uhreille, todistajille ja heidän perheenjäsenilleen
  4. tietoa uhrien ja todistajien auttamiseen erikoistuneista yksiköistä ja kansalaisjärjestöistä.

Uhrien ja todistajien tukiyksiköt maakunnallisissa tuomioistuimissa:

UHRIEN JA TODISTAJIEN TUKIYKSIKÖT

Osijek

Osoite:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek

Puhelin:

031/228 500

Sähköposti:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Rijeka

Osoite:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka

Puhelin:

051/355 645

Sähköposti:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Sisak

Osoite:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak

Puhelin:

044/524 419

Sähköposti:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Split

Osoite:

Gundulićeva 29a, 21000 Split

Puhelin:

021/387 543

Sähköposti:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Vukovar

Osoite:

Županijska 33, 32000 Vukovar

Puhelin:

032/452 529

Sähköposti:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Zadar

Osoite:

Borelli 9, 23 000 Zadar

Puhelin:

023/203 640

Sähköposti:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Zagreb

Osoite:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb

Puhelin:

01/4801 062


Oikeusministeriön alainen uhrien ja todistajien tukipalvelu (Služba za podršku žrtvama i svjedocima)

  • tarjoaa tukijärjestelmän uhreille ja todistajille
  • koordinoi uhrien ja todistajien tukiyksikköjen toimintaa tuomioistuimissa
  • tiedottaa uhreille, vahinkoa kärsineille osapuolille tai heidän perheenjäsenilleen rikoksentekijän vankilasta vapautumisesta (joko ehdonalaiseen tai siksi, että tuomio on suoritettu)
  • antaa kansainvälisen oikeusavun puitteissa tietoa oikeuksista ja henkistä tukea ulkomaisille uhreille ja todistajille, jotka on kutsuttu todistamaan kroatialaiseen tuomioistuimeen, ja kroatialaisille uhreille ja todistajille, jotka on kutsuttu todistamaan ulkomaiseen tuomioistuimeen. Tukipalvelu toimittaa uhreille ja todistajille tarvittavat yhteystiedot
  • vastaanottaa rikoksen uhrien korvaushakemukset, valmistelee rikoksen uhrien korvauksia käsittelevän lautakunnan kokouksissa käsiteltävät asiat ja antaa apua rajatylittävissä tapauksissa.

Millaista tukea rikoksen uhri voi saada kansalaisjärjestöiltä?

Tarjolla on monenlaista tukea järjestöstä ja sen toimialasta riippuen: psykologista, henkistä, oikeudellista, lääkinnällistä ja käytännön tukea, majoituspalveluja sekä oikeudenkäynnissä avustamista.

Lisätietoja ja luettelo näistä kansalaisjärjestöistä löytyy oikeusministeriön verkkosivuilta maakunnittain.

Kroatiaan on perusteilla 12 ehdonalaisvirastoa. Niiden tehtävänä on tehdä rangaistusten suorittamisesta inhimillisempää, tehostaa rikoksentekijöiden sopeuttamista uudelleen yhteiskuntaan ja tukea uhreja, vahinkoa kärsineitä osapuolia sekä uhrien ja rikoksentekijöiden perheenjäseniä.

Ehdonalaisvirasto osallistuu vankilasta vapautuvan rikoksentekijän yhteiskuntaan sopeuttamisen valmisteluun. Siihen kuuluu asunnon järjestäminen, työnhaussa avustaminen, uhrin, vahinkoa kärsineen osapuolen ja uhrin perheenjäsenten valmentaminen rikoksentekijän vapautumiseen sekä psykososiaalisen avun järjestäminen uhrille, vahinkoa kärsineelle osapuolelle sekä uhrin ja rikoksentekijän perheenjäsenille.

Ehdonalaisviraston on ilmoitettava uhrille, vahinkoa kärsineelle osapuolelle tai heidän perheenjäsenilleen viipymättä sellaisen rikoksentekijän vapautumisesta, joka on tuomittu seksuaali- tai siveysrikoksesta, henkeen ja ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvasta rikoksesta tai muusta väkivaltaa käyttäen tehdystä rikoksesta.

Ehdonalaisvirastojen ja oikeusministeriössä ehdonalaisasioita käsittelevän yksikön yhteystiedot löytyvät täältä.

Rikoksen uhrit voivat ottaa yhteyttä poliisiin sähköpostitse (osoite: policija@mup.hr tai prevencija@mup.hr) tai puhelimitse (numero: 192 (24/7) tai +385-1-378 81 11).

Päivitetty viimeksi: 08/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme