Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Victims' rights - by country

Σλοβακία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβακία

Ministry of Justice

Centre for Labour, Social Affairs and Family

Victim Support Slovakia

Alliance for Women

Slovak Crisis Centre Touch

Gate to Life Crisis Centre

Hope Centre

Rainbow Crisis Centre

Beacon of Hope

Family Support

Križovatky

Dorka

Prevention and Aid Centre Dafné

Association of Women – WeMothers

Armful – Aid for Children in Crisis

Pro Familia

Fenestra

Women in Distress

Yes for Life

Ministry of Justice

The Ministry of Justice is responsible for mediation in criminal proceedings and, through its Department of Damage Compensation, for compensation by the State of damages from intentional violent crimes.

The Ministry of Justice of the Slovak Republic

 • is responsible for mediation in criminal proceedings
 • through its Department of Damage Compensation, is responsible for compensation by the State of damages from intentional violent crimes

CONTACTS:

Website: http://www.justice.gov.sk

Centre for Labour, Social Affairs and Family

The Centre for Labour, Social Affairs and Family is the public body responsible for respect for the rights of vulnerable groups, mainly children in criminal proceedings.

The Centre for Labour, Social Affairs and Family

 • is a public body with 46 offices around the country
 • is responsible for respect for the rights of vulnerable groups, mainly children in criminal proceedings through social and legal protection and social curatorship

CONTACTS:

Website: http://www.upsvar.sk/

Victim Support Slovakia

Victim Support Slovakia provides free of charge aid to victims of crime and their relatives.

Victim Support Slovakia

 • has a central office and 9 regional centres
 • provides free of charge aid to victims of criminal offences, domestic violence, traffic accidents and their relatives
 • offers personal and telephone consultations
 • supports a hotline for victims of crime - 0850 111 321
 • works in the field of crime prevention

CONTACTS:

Website: http://www.pomocobetiam.sk/

Alliance for Women

The Alliance for Women provides aid to victims of domestic violence and human trafficking.

The Alliance for Women

 • works mainly in the Bratislava Region (South - West Slovakia)
 • provides aid to victims of domestic violence and human trafficking
 • offers socio-legal counselling, support in filing criminal complaints and civil actions

CONTACTS:

Website: http://www.alianciazien.sk/

Slovak Crisis Centre Touch

The Slovak Crisis Centre Touch provides aid to victims of domestic violence and human trafficking.

The Slovak Crisis Centre Touch

 • has branches in Bratislava, Trenčin and Martin
 • provides aid to victims of domestic violence and human trafficking through free of charge social, psychological and legal advice
 • provides representation of victims in court
 • does crisis intervention and provides anonymous accommodation

CONTACTS:

Website: http://www.dotyk.sk/

Gate to Life Crisis Centre

Gate to Life Crisis Centre provides aid to victims of domestic violence.

Gate to Life Crisis Centre

 • provides aid to women and children - victims of domestic violence - through shelters
 • organises therapeutic workshops

CONTACTS:

Website: http://www.branadozivota.sk/

Hope Centre

The Hope Centre provides crisis intervention, psychological counselling and psychotherapy, social counselling and social assistance, legal advice to children and victims of domestic violence.

The Hope Centre

 • provides crisis intervention, psychological counselling and psychotherapy, social counselling and social assistance to children and victims of domestic violence
 • offers legal advice

CONTACTS:

Website: http://www.centrumnadej.sk/

Rainbow Crisis Centre

The Rainbow Crisis Centre serves as a reception centre for children and adolescents at risk.

The Rainbow Crisis Centre

 • serves as a reception centre for children and adolescents at risk
 • works with children of 6-18 years of age, whose rights are endangered; who come from problematic families; for whom reasonable suspicion exists for exposure to abuse or neglect
 • offers help to children of 0-18 years of age, who, together with their mothers, are exposed to domestic violence
 • offers crisis intervention, psycho-therapeutic and social care

CONTACTS:

Website: http://www.domovduha.sk/

Beacon of Hope

Beacon of Hope provides social assistance and charitable services to victims of domestic violence, abused children and single mothers.

Beacon of Hope

 • provides aid to victims of domestic violence, abused children and single mothers
 • offers social, legal and psychological counselling, social assistance before the court and other competent authorities, crisis intervention and accommodation for a period of 3-12 months, psychotherapy
 • includes in its structure a crisis centre and a shelter

CONTACTS:

Website: http://www.majak-nadeje.eu/about-us

Family Support

Family Support provides support and assistance to victims of domestic violence.

Family Support

 • provides support to victims of domestic violence
 • offers socio-legal expert advisory assistance, crisis intervention, drafting legal documents, accompanying to court and other state authorities
 • offers a helpline to victims of domestic violence +421 56 6884 473, 0 954 873 0908

CONTACTS:

Website: http://www.pomocrodine.sk/

Križovatky

Križovatky offers social services, housing, food, counselling, and spiritual support to people in crisis.

Križovatky

 • offers social services, housing, food, counselling and spiritual support to people in crisis

CONTACTS:

E-mail: krizovatky@ba.telecom.sk

Website: n/a

Dorka

Dorka provides social services and crisis rehabilitation for families.

Dorka

 • provides social services and crisis rehabilitation for families
 • offers emergency housing for abused women
 • includes in its structure crisis centres in Košice and Rožňava

CONTACTS:

Website: http://www.centrumdorka.sk/

Prevention and Aid Centre Dafné

Dafné serves as a first contact centre and provides assisted voluntary returns of human trafficking victims to Slovakia and subsequent social work.

Dafné

 • serves as a first contact centre
 • provides assisted voluntary returns of human trafficking victims to Slovakia
 • provides aid to victims of torture
 • offers social counselling, social assistance, support in finding a job and accommodation as well as in contacts with authorities

CONTACTS:

Website: http://www.dafne.sk/

Association of Women – WeMothers

The Association provides crisis counselling and crisis accommodation for women – victims of domestic violence.

The Association of Women – WeMothers

 • works mainly in the Prešov Region (East Slovakia)
 • provides crisis counselling and crisis accommodation for women – victims of domestic violence
 • offers services from lawyers, psychologists and doctors; accompanying to proceedings before state authorities

CONTACTS:

Website: http://www.mymamy.sk/

Armful - Aid for Children in Crisis

Armful provides services for tortured and abused women and children.

Armful – Aid for Children in Crisis

 • provides services for tortured and abused women and children, often during ongoing civil and criminal proceedings
 • offers crisis intervention, psychological and legal counselling, representation before institutions
 • includes in its structure a children’s centre, a training centre and a family centre

CONTACTS:

Website: http://www.naruc.sk/

Pro Familia

Pro Familia provides protection of women and children from violence through social, legal and psychological counselling.

Pro Familia

 • provides protection of women and children from violence
 • offers social, legal and psychological counselling; legal representation in civil and criminal proceedings
 • is a member and focal point of the WAVE international network

CONTACTS:

Website: http://www.profamilia.sk/

Fenestra

Fenestra provides assistance to women victims of violence.

Fenestra

 • provides free and long-term assistance and support to women and children victims of violence
 • does advocacy for changing legislation on domestic violence

CONTACTS:

Website: http://www.fenestra.sk/; http://www.bunker.sk/

Women in Distress

Women in Distress works on preventing domestic violence, offers free of charge expert advice and social services.

Women in Distress

 • does work in preventing domestic violence
 • offers free of charge expert advice and social services
 • supports a crisis telephone line, through which crisis intervention, social, legal and psychological counselling is done - +421 43 4220 853, 0907 346 374, 0911 346 374

CONTACTS:

Website: http://www.zenavtiesni.sk/

Yes for Life

Yes for Life provides assistance to women in crisis.

Yes for Life

 • provides assistance to women in crisis
 • operates a free telephone line for women in crisis situations - 0800 12 00 24
 • offers accommodation and special consulting in a shelter for mothers with children - victims of domestic violence

CONTACTS:

Website: http://www.anoprezivot.sk/

Last update: 18/03/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο