Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2022.

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες στήριξης θυμάτων ακόμη και αν η αξιόποινη πράξη δεν έχει καταγγελθεί στην αστυνομία.

Ανεξάρτητα από την απόφασή σας να καταγγείλετε ή όχι αξιόποινη πράξη -ή και αν δεν έχετε ακόμη αποφασίσει- η οργάνωση «Victim Support Scotland» μπορεί να σας παράσχει ψυχολογική και πρακτική βοήθεια και στήριξη.

Εάν καταγγείλετε αξιόποινη πράξη, η αστυνομία μπορεί -με τη συγκατάθεσή σας- να διαβιβάσει τα στοιχεία σας στη Victim Support Scotland.

Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε βοήθεια από την Υπηρεσία Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής Στήριξης Θυμάτων (Victim Information and Advice - VIA), αν η υπόθεσή σας αφορά:

  • ενδοοικογενειακή βία
  • παιδιά θύματα ή μάρτυρες
  • έγκλημα μίσους
  • σεξουαλικό έγκλημα
  • ή αν είναι πιθανόν ότι η τυχόν δίκη θα διεξαχθεί σε δικαστήριο στο οποίο θα συμμετέχουν ένορκοι.

Η VIA θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, θα σας ενημερώνει για την πρόοδο της υπόθεσης και θα σας φέρει σε επαφή με άλλες οργανώσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη των θυμάτων

Η Victim Support Scotland παρέχει μια ανοικτή τηλεφωνική γραμμή, η οποία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. Η Victim Support Scotland είναι μια εθνική φιλανθρωπική οργάνωση η οποία, σε ολόκληρη τη Σκωτία, στηρίζει πρόσωπα που έχουν πληγεί από αξιόποινη πράξη, ανεξάρτητα από το είδος της αξιόποινης πράξης την οποία έχουν υποστεί. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στον αριθμό 0800 160 1985. Η στήριξή της προσφέρεται δωρεάν. Επιπλέον, υπάρχει και σειρά άλλων οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και οργανώσεις που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να παράσχουν δωρεάν και εμπιστευτική ψυχολογική στήριξη, πρακτική βοήθεια και βασικές πληροφορίες σε θύματα, μάρτυρες και άλλα πρόσωπα που έχουν πληγεί από αξιόποινη πράξη. Πληροφορίες για τις εν λόγω υπηρεσίες διατίθενται εδώ.

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Η Victim Support Scotland προσφέρει δωρεάν και εμπιστευτική στήριξη σε θύματα, μάρτυρες και άλλα πρόσωπα που έχουν πληγεί από αξιόποινη πράξη.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Στήριξη στο δικαστήριο

Εάν έχετε κληθεί να καταθέσετε ως μάρτυρας σε δικαστήριο, παρέχεται «Υπηρεσία Μαρτύρων» (Witness Service) από εκπαιδευμένο προσωπικό και εθελοντές της Victim Support Scotland σε όλες τις τοποθεσίες όπου συνεδριάζει το High Court ή Sheriff Court. Το εν λόγω προσωπικό και οι εθελοντές μπορούν:

  • να σας προσφέρουν πρακτική βοήθεια και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία στο δικαστήριο,
  • να οργανώσουν επίσκεψή σας στο δικαστήριο πριν από την έναρξη της δίκης - ώστε να ξέρετε τι να αναμένετε.

Ορισμένοι μάρτυρες -λόγω των προσωπικών συνθηκών τους ή της φύσης της αξιόποινης πράξης- ενδέχεται να μπορούν να λάβουν πρόσθετη στήριξη κατά την παροχή της κατάθεσής τους. Περισσότερες πληροφορίες για την παροχή κατάθεσης σε δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένων των «ειδικών μέτρων» για τους ευάλωτους μάρτυρες, διατίθενται εδώ. Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, αλλά δεν έχετε ακόμη κληθεί να καταθέσετε ως μάρτυρας, ενδέχεται να μην ενημερωθείτε για τη δίκη. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης στο δικαστήριο.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Ανάλογα με τον οργανισμό, είναι δυνατόν να σας προσφερθούν διάφορα είδη στήριξης. Η Victim Support Scotland παρέχει μια «Υπηρεσία Θυμάτων» (Victim Service) με βάση την κοινότητα. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε κάθε δήμο στη Σκωτία, ενώ η δικαστική Υπηρεσία Μαρτύρων (Witness Service) της εν λόγω οργάνωσης παρέχεται σε κάθε ποινικό δικαστήριο της Σκωτίας.

Επιπλέον, υπάρχει και σειρά άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων που παρέχουν στήριξη σε θύματα, ανάλογα με τον χαρακτήρα της αξιόποινης πράξης. Για παράδειγμα, η «Rape Crisis Scotland» και η «TARA» («Trafficking Awareness Raising Alliance» - Συμμαχία για την Αύξηση της Ευαισθητοποίησης Έναντι της Εμπορίας Ανθρώπων), οι οποίες στηρίζουν γυναίκες που έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων, και η «Migrant Help», η οποία επίσης στηρίζει θύματα εμπορίας ανθρώπων. Η «Children 1st», η «Scottish Women's Aid» και η «PETAL» αποτελούν, ομοίως, φιλανθρωπικές οργανώσεις οι οποίες μπορούν να παράσχουν στήριξη σε θύματα αξιόποινων πράξεων. Περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω υπηρεσίες διατίθενται εδώ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο