Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.

Victims' rights - by country

Σκωτία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σκωτία

Victims' Rights in Scotland

As a victim of crime you have rights.

You have the right to use victim support services even if the crime has not been reported to the police. Such services can provide practical and emotional support to victims of crime.

The Victims' Code for Scotland sets out your rights, how to exercise them and who to contact for help and advice. It includes information on your:

 • Right to minimum standards of service - how you'll be treated by criminal justice organisations
 • Right to information - how you'll be updated about your case and what you can ask about
 • Right to participation - being understood, understanding what's happening and telling the court how a crime has affected you
 • Right to protection and protection of privacy - feeling safe and protected from intimidation
 • Right to support - whether you report the crime to the police or not
 • Right to compensation and expenses - such as travel expenses, loss of earnings or compensation if you were injured.
 • Information on the release of an offender (VIctim Notification Scheme)
 • Support for Vulnerable Individuals in Court (Special Measures)

You also have a right to complain if you're unhappy about how an organisation has treated you.

Visit mygov.scot to find out more about your rights as a victim of crime at the different steps of the criminal justice process, including reporting a crime, investigation and prosecution, if a case goes to court and what happens after the verdict.

You can also read about help and support for victims of crime.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 17/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με αξιόποινη πράξη από τους οικείους αρμόδιους φορείς: την Αστυνομία της Σκωτίας (Police Scotland), την Εισαγγελική Υπηρεσία και Φορολογική Εισαγγελία (Crown Office and Procurator Fiscal Service), τη Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service), την Υπηρεσία Φυλακών της Σκωτίας (Scottish Prison Service) και το Συμβούλιο Απολυθέντων Υπό Όρους της Σκωτίας (Parole Scotland). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο της Κυβέρνησης της Σκωτίας για την εγκληματικότητα, τη δικαιοσύνη και τη νομοθεσία.

Εάν αποφασίσετε να καταγγείλετε αξιόποινη πράξη στην αστυνομία, αυτή θα σας χορηγήσει μια κάρτα στήριξης θύματος (victim care card). Η εν λόγω κάρτα θα πιστοποιεί την υποβολή της καταγγελίας σας και θα σας παρέχει περαιτέρω πληροφορίες.

Ο κώδικας θυμάτων για τη Σκωτία (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροVictim's Code for Scotland) επίσης κατοχυρώνει ορισμένα δικαιώματα, ανάλογα με το στάδιο του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης στο οποίο βρίσκεστε.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Ακόμη και αν η αξιόποινη πράξη δεν διαπράχθηκε στη Σκωτία, μπορεί να έχετε δικαίωμα σε προστασία αν ζείτε στη Σκωτία, μέσω μέτρων όπως:

η ευρωπαϊκή εντολή προστασίας (ΕΕΠ). Η ΕΕΠ καθιστά δυνατή την αναγνώριση και εκτέλεση στη Σκωτία εντολής που έχει εκδοθεί από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ (για παράδειγμα, εντολής που απαγορεύει σε συγκεκριμένο πρόσωπο να σας προσεγγίζει). Αντίστοιχα, εάν η εντολή έχει εκδοθεί στη Σκωτία, μπορεί ενδεχομένως να εφαρμοστεί στη χώρα στην οποία ζείτε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΕΠ παρέχονται στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service).

Σύμφωνα με τον νόμο για τα θύματα και τους μάρτυρες του 2014 (Victims and Witnesses Act 2014), μπορείτε να καταγγείλετε αξιόποινη πράξη η οποία έχει διαπραχθεί σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ στην Αστυνομία της Σκωτίας, η οποία υποχρεούται να διασφαλίσει τη διαβίβαση της καταγγελίας σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη ή η εικαζόμενη αξιόποινη πράξη.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Εάν επιλέξετε να καταγγείλετε αξιόποινη πράξη, θα σας χορηγηθεί κάρτα στήριξης θύματος (victim care card). Επιπλέον, θα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας από τις ακόλουθες αρχές:

 • Την Αστυνομία της Σκωτίας (Police Scotland) - πληροφορίες σχετικά με τυχόν απόφαση να μη διενεργηθεί ποινική έρευνα και τους λόγους της απόφασης αυτής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν απόφαση να παύσει η ποινική έρευνα και τους λόγους της απόφασης αυτής.
 • Την Εισαγγελική Υπηρεσία και Φορολογική Εισαγγελία (Crown Office and Procurator Fiscal Service) - εάν αποφασιστεί να μην ασκηθεί δίωξη για την υπόθεσή σας, δικαιούστε να ενημερωθείτε για τους λόγους της απόφασης αυτής, καθώς και να ζητήσετε την επανεξέτασή της.
 • Τη Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service) - πληροφορίες για τις ημερομηνίες των συζητήσεων στο ακροατήριο, την τελική απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη, την τυχόν άσκηση ένδικου μέσου και τους λόγους στους οποίους το τυχόν ένδικο μέσο στηρίζεται.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, έχετε το δικαίωμα να κατανοείτε τι συμβαίνει και να γίνεστε κατανοητός κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν δυσκολεύεστε να κατανοήσετε την αγγλική γλώσσα ή να εκφραστείτε σε αυτήν, μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα για να σας βοηθήσει:

 • να κατανοήσετε ερωτήσεις που σας υποβάλλονται·
 • να κατανοήσετε πληροφορίες που σας παρέχονται·
 • να παράσχετε απαντήσεις και πληροφορίες και, γενικότερα, να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά.

Επίσης, μπορείτε να ζητήσετε τη μετάφραση εγγράφων τα οποία σας κοινοποιούνται βάσει νομοθετικής πρόβλεψης ή τα οποία είναι ουσιώδους σημασίας για τη συμμετοχή σας στην έρευνα ή τη δίκη.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν, κατόπιν σχετικής αίτησης, σε διάφορες μορφές, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και μια εύκολη στην ανάγνωση έκδοση του κώδικα θυμάτων.

Για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ της αστυνομίας και των θυμάτων ηλικίας 16 ετών και άνω τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία λόγω διανοητικής διαταραχής, συμπεριλαμβανομένης της νοητικής υστέρησης, χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες ενδεδειγμένων ενηλίκων. Αυτό συμβαίνει κυρίως κατά τη διάρκεια των καταθέσεων στην αστυνομία, αλλά μπορεί επίσης να συμβεί σε διαδικασίες ανακριτικών ερευνών και ταυτοποίησης.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Υπάρχει σειρά φορέων που παρέχουν στήριξη σε θύματα, ανάλογα με τον χαρακτήρα της αξιόποινης πράξης.

 • Η οργάνωση «Victim Support Scotland» είναι η μεγαλύτερη φιλανθρωπική οργάνωση που παρέχει υπηρεσίες στήριξης και ενημέρωσης σε θύματα και μάρτυρες αξιόποινων πράξεων στη Σκωτία. Η Victim Support Scotland χρησιμοποιεί μια μεθοδολογία αξιολόγησης που εστιάζεται στην εκπλήρωση των αναγκών των προσώπων για να παρέχει εξατομικευμένη στήριξη.
 • Η οργάνωση «Community Safety Glasgow» (TARA) παρέχει στήριξη σε θύματα εμπορίας ανθρώπων, υπό τη μορφή έκτακτης φιλοξενίας σε κατάλυμα για διάστημα, ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες του θύματος, έως 45 ημερών, υπηρεσιών προγραμματισμού της αναγκαίας μέριμνας, καθοδήγησης και περαιτέρω παραπομπής των θυμάτων σε αρμόδιους φορείς, και στήριξης των θυμάτων για να αποκτήσουν πρόσβαση σε νομικές συμβουλές.
 • Η οργάνωση «Migrant Help» στηρίζει ευάλωτους μετανάστες μέσω της παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε αιτούντες άσυλο, υπηρεσιών σε αλλοδαπούς κρατούμενους και συμβουλών σε αλλοδαπούς φυλακισμένους.
 • Παρόμοιες οργανώσεις είναι η «PETAL», η «Rape Crisis Scotland», η «Scottish Women’s Aid» και η «Childline».
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των οργανώσεων στήριξης θυμάτων περιλαμβάνονται στον κώδικα θυμάτων για τη Σκωτία (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροVictims' Code for Scotland).

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Η αστυνομία θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να σας παραπέμψει σε υπηρεσίες στήριξης και θα διαβιβάσει τα στοιχεία σας σε τέτοιες υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεσή σας.

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Αν καταγγείλετε αξιόποινη πράξη, η αστυνομία θα λάβει μέτρα για τη στήριξή σας και την προστασία σας από τυχόν νέα θυματοποίηση, εκφοβισμό και αντίποινα. Σε ό,τι αφορά τη στήριξη, τα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • την κλήση σας σε κατάθεση μόνο όταν είναι αναγκαίο,
 • τον περιορισμό των καταθέσεών σας στο ελάχιστο δυνατό,
 • τη χρήση ειδικών εγκαταστάσεων για τις καταθέσεις σας.
 • Το δικαστήριο μπορεί, υπό ορισμένες περιστάσεις, να επιβάλει περιορισμούς στην κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης της υπόθεσης στην οποία εμπλέκεστε.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Όχι, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες στήριξης θυμάτων ακόμη και αν η αξιόποινη πράξη δεν έχει καταγγελθεί στην αστυνομία.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Αν καταγγείλετε αξιόποινη πράξη, η αστυνομία θα λάβει μέτρα για την προστασία σας από τυχόν νέα θυματοποίηση, εκφοβισμό ή αντίποινα.

Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • την κλήση σας σε κατάθεση μόνο όταν είναι αναγκαίο,
 • τον περιορισμό των καταθέσεών σας στο ελάχιστο δυνατό,
 • τη χρήση ειδικών εγκαταστάσεων για τις καταθέσεις σας.

Το δικαστήριο μπορεί, υπό ορισμένες περιστάσεις, να επιβάλει περιορισμούς στην κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης της υπόθεσης στην οποία εμπλέκεστε. Επίσης, αν χρειάζεται, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ειδικούς όρους για την αποφυλάκιση του κατηγορουμένου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα προστασίας που είναι δυνατόν να ληφθούν μπορούν να ζητηθούν από την Αστυνομία της Σκωτίας (Police Scotland) ή την Εισαγγελική Υπηρεσία και Φορολογική Εισαγγελία (Crown Office and Procurator Fiscal Service).

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Βλ. ανωτέρω.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Βλ. ανωτέρω.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Βλ. ανωτέρω.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Βλ. ανωτέρω.

Είμαι ανήλικος - έχω ειδικά δικαιώματα;

Ορισμένα πρόσωπα μπορεί να είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα ή να διατρέχουν κίνδυνο λόγω των προσωπικών συνθηκών τους ή της φύσης των αποδεικτικών στοιχείων που ενδέχεται να κληθούν να καταθέσουν στο δικαστήριο. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για να διευκολύνονται οι ευάλωτοι μάρτυρες κατά την κατάθεσή τους στο δικαστήριο, όπως, για παράδειγμα, η κατάθεση μέσω ζωντανής τηλεοπτικής σύνδεσης ή η κατάθεση πίσω από παραπέτασμα που δεν επιτρέπει τη θέαση του κατηγορουμένου. Πρόκειται για τα επονομαζόμενα «ειδικά μέτρα».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά μέτρα μπορούν να ληφθούν από την Εισαγγελική Υπηρεσία και Φορολογική Εισαγγελία (Crown Office and Procurator Fiscal Service) και τη Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service). Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να σας ρωτήσουν αν έχετε ανησυχίες σχετικά με την κατάθεσή σας και μπορούν να σας βοηθήσουν προτείνοντας διάφορες επιλογές για την κατάθεσή σας.

Όλα τα παιδιά (ηλικίας κάτω των 18 ετών) χαρακτηρίζονται από τον νόμο ευάλωτα πρόσωπα και, μαζί με τα εικαζόμενα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικών εγκλημάτων, εμπορίας ανθρώπων και παρενοχλητικής παρακολούθησης, δικαιούνται αυτομάτως να χρησιμοποιήσουν ορισμένα τυποποιημένα ειδικά μέτρα. Οι μάρτυρες που πάσχουν από διανοητική διαταραχή, νοητική υστέρηση ή αντιμετωπίζουν με φόβο και αγωνία την προοπτική να καταθέσουν μπορούν επίσης να θεωρηθούν ευάλωτοι. Για να κριθεί αν ένας μάρτυρας είναι ευάλωτος διενεργείται αξιολόγηση από την Εισαγγελική Υπηρεσία και Φορολογική Εισαγγελία (Crown Office and Procurator Fiscal Service).

Επιπλέον, η Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service) διασφαλίζει ότι τα θύματα βρίσκονται σε χωριστό χώρο αναμονής από τους μάρτυρες υπεράσπισης όταν περιμένουν για να καταθέσουν στο δικαστήριο.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης - ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Οι συγγενείς θυμάτων αξιόποινων πράξεων μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες οργανώσεων στήριξης των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της οργάνωσης «Victim Support Scotland».

Αν λόγω της αξιόποινης πράξης απεβίωσε στενός συγγενής σας, μπορεί να έχετε δικαιώματα (όπως το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την υπόθεση) ίδια με αυτά θύματος αξιόποινης πράξης. Για παράδειγμα, εάν απεβίωσε συγγενής σας, έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες από την αστυνομία.

Περισσότερες πληροφορίες συναφώς περιλαμβάνονται στον κώδικα θυμάτων για τη Σκωτία (Victims' Code for Scotland), καθώς και στα πρότυπα υπηρεσιών (Standards of Service) που έχουν εκδώσει από κοινού η Αστυνομία της Σκωτίας (Police Scotland), η Εισαγγελική Υπηρεσία και Φορολογική Εισαγγελία (Crown Office and Procurator Fiscal Service), η Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service), η Υπηρεσία Φυλακών της Σκωτίας (Scottish Prison Service) και το Συμβούλιο Απολυθέντων Υπό Όρους της Σκωτίας (Parole Board for Scotland) (βλ. παρακάτω σύνδεσμο).

Μέλος της οικογένειάς μου ήταν θύμα της αξιόποινης πράξης - ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Οι συγγενείς θυμάτων αξιόποινων πράξεων μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες οργανώσεων στήριξης των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών της οργάνωσης «Victim Support Scotland».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. αν το θύμα της αξιόποινης πράξης απεβίωσε, μέλος της οικογένειάς του μπορεί να έχει τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στα θύματα αξιόποινης πράξης.

Για παράδειγμα, εάν απεβίωσε συγγενής σας, έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες από την αστυνομία. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον κώδικα θυμάτων (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροVictim's Code) καθώς και στα πρότυπα υπηρεσιών (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροStandards of Service ) της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service).

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Η Sacro αποτελεί την οργάνωση για τη δικαιοσύνη σε επίπεδο κοινότητας της Σκωτίας που εργάζεται για τη δημιουργία ασφαλέστερων και συνεκτικότερων κοινοτήτων σε ολόκληρη τη Σκωτία. Μεταξύ των υπηρεσιών της Sacro συγκαταλέγονται και υπηρεσίες διαμεσολάβησης. Περισσότερες λεπτομέρειες παρέχονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο της οργάνωσης.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων, μπορείτε να ανατρέξετε στον κώδικα θυμάτων για τη Σκωτία (Victims' Code for Scotland), ο οποίος είναι διαθέσιμος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Σε περίπτωση επείγοντος, καλέστε τον αριθμό 999. Για να καταγγείλετε αξιόποινη πράξη, καλέστε τον αριθμό 101.

Αν πάσχετε από κώφωση, μεταγλωσσική κώφωση, βαρηκοΐα ή διαταραχές της ομιλίας, διατίθεται τηλεφωνική γραμμή για γραπτά μηνύματα στον αριθμό 18000.

Εάν είστε εγγεγραμμένος στην υπηρεσία Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροemergencySMS -και δεν έχετε άλλη επιλογή- μπορείτε να στείλετε γραπτό μήνυμα στον αριθμό 999.

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να καλέσετε τον αριθμό 999

Σε περίπτωση επείγοντος, καλέστε τον αριθμό 999, εάν:

 • Υπάρχει κίνδυνος σωματικής βλάβης ή απώλειας ζωής
 • Αξιόποινη πράξη βρίσκεται σε εξέλιξη
 • Ύποπτος για την τέλεση αξιόποινης πράξης βρίσκεται κοντά

Καταγγελία μη επείγουσας περίπτωσης

Καλέστε τον αριθμό 101 για να επικοινωνήσετε με την αστυνομία εάν η αξιόποινη πράξη δεν αποτελεί επείγουσα περίπτωση.

Αν πάσχετε από κώφωση, μεταγλωσσική κώφωση, βαρηκοΐα ή διαταραχές της ομιλίας, διατίθεται τηλεφωνική γραμμή για γραπτά μηνύματα στον αριθμό 18001 101.

Παραδείγματα πράξεων που δεν χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης είναι τα εξής:

 • Το αυτοκίνητό σας έχει κλαπεί
 • Περιουσιακό αντικείμενό σας έχει καταστραφεί
 • Υποψιάζεστε χρήση ή διακίνηση ναρκωτικών
 • Επιθυμείτε να καταγγείλετε ήσσονος σημασίας τροχαία σύγκρουση
 • Επιθυμείτε να παράσχετε στην αστυνομία πληροφορίες σχετικά με την εγκληματικότητα στην περιοχή σας

Καταγγελία αξιόποινης πράξης μέσω του διαδικτύου

Εάν δεν συντρέχει επείγουσα περίπτωση, μπορείτε να καταγγείλετε τις ακόλουθες αξιόποινες πράξεις μέσω του δικτυακού τόπου της Αστυνομίας της Σκωτίας (Police Scotland):

Επιπλέον, εάν επιθυμείτε να καταγγείλετε αξιόποινη πράξη ανώνυμα, μπορείτε να συμπληρώσετε το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροηλεκτρονικό έντυπο «Crimestoppers».

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας. Εάν δεν σας έχουν παρασχεθεί τέτοιες πληροφορίες, μπορείτε να υποβάλετε επίσημη αίτηση παροχής πληροφοριών σε διάφορους φορείς:

 • Την Αστυνομία της Σκωτίας (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροPolice Scotland) - πληροφορίες σχετικά με τυχόν απόφαση να μη διενεργηθεί ποινική έρευνα και τους λόγους της απόφασης αυτής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τυχόν απόφαση να παύσει η ποινική έρευνα και τους λόγους της απόφασης αυτής.
 • Την Εισαγγελική Υπηρεσία και Φορολογική Εισαγγελία (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCrown Office and Procurator Fiscal Service) - εάν αποφασιστεί να μην ασκηθεί δίωξη για την υπόθεσή σας, δικαιούστε να ενημερωθείτε για τους λόγους της απόφασης αυτής, καθώς και να ζητήσετε την επανεξέτασή της.
 • Τη Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροScottish Courts and Tribunals Service) - πληροφορίες για τις ημερομηνίες των συζητήσεων στο ακροατήριο, την τελική απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη, την τυχόν άσκηση ένδικου μέσου και τους λόγους στους οποίους το τυχόν ένδικο μέσο στηρίζεται.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Στη Σκωτία το θύμα δεν αποτελεί διάδικο της ποινικής διαδικασίας. Εάν το θύμα χρειάζεται νομικές συμβουλές και βοήθεια, μπορεί να επικοινωνήσει με δικηγόρο. Ενδέχεται να δικαιούται οικονομική βοήθεια για την κάλυψη του κόστους των εν λόγω συμβουλών και βοήθειας μέσω του συστήματος νομικής συνδρομής.

Ο φορέας που είναι αρμόδιος για τη λειτουργία του συστήματος νομικής συνδρομής στη Σκωτία είναι το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής της Σκωτίας (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροScottish Legal Aid Board).

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Εάν έχετε «κλητευθεί» να εμφανιστείτε στο δικαστήριο ως μάρτυρας, ενδέχεται να δικαιούστε να ζητήσετε την επιστροφή ορισμένων εξόδων.

Ως «κλήτευση» νοείται η κοινοποίηση επίσημης επιστολής -η οποία ονομάζεται «κλήση» («citation»)- με την οποία καλείστε να προσέλθετε στο δικαστήριο και να καταθέσετε ως μάρτυρας.

Πληροφορίες για το πώς μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή εξόδων, καθώς και έντυπο αίτησης επιστροφής εξόδων, διατίθενται στην οπίσθια όψη της κλήσης.

Διαβάστε την κλήση σας με προσοχή και έχετέ την μαζί σας όταν παρουσιαστείτε στο δικαστήριο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει το έντυπο αίτησης επιστροφής εξόδων στην οπίσθια όψη της κλήσης, ώστε να μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή των εξόδων σας από το πρόσωπο που σας κλήτευσε ως μάρτυρα.

Πληρωμές σε μετρητά πραγματοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις πραγματικών δυσχερειών ή έκτακτης ανάγκης. Έκτακτα έξοδα, όπως για ταξί, αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή, πρέπει να εγκρίνονται προκαταβολικά από τον εισαγγελέα (procurator fiscal).

Μάρτυρες οι οποίοι εργάζονται ως υπάλληλοι ή ως αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση για απολεσθέντα εισοδήματα. Στα κτίρια των δικαστηρίων δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις φροντίδας παιδιών, γεγονός που σημαίνει ότι οι μάρτυρες κατηγορίας δικαιούνται να ζητήσουν να αποζημιωθούν, βάσει πάγιων τιμών, για τα έξοδά τους για υπηρεσίες φροντίδας και φύλαξης παιδιών. Εάν χρειαστεί να λάβετε υπηρεσίες φροντίδας κατά την απουσία σας, θα αποζημιωθείτε στη βάση μιας πάγιας τιμής.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Στη Σκωτία, ως θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να επανεξεταστεί τυχόν απόφαση της Εισαγγελικής Υπηρεσίας και Φορολογικής Εισαγγελίας (Crown Office and Procurator Fiscal Service) να μην ασκήσει δίωξη σε υπόθεση που της έχει καταγγελθεί, αν η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε την ή μετά την 1η Ιουλίου 2015. Συναφώς, θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να υποβάλετε αίτηση επανεξέτασης εντός ενός μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία λάβατε γνώση της απόφασης να μην ασκηθεί δίωξη. Κατά κανόνα, ο αιτών ενημερώνεται για την απόφαση επί της αίτησης επανεξέτασης εντός 20 εργάσιμων ημερών. Ο Lord Advocate (ο ανώτερος εισαγγελέας στη Σκωτία) έχει δημοσιεύσει Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκανόνες σχετικά με τη διαδικασία αυτή.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Αυτό εξαρτάται από το αν έχετε κλητευθεί στη δίκη ως μάρτυρας. Εάν δεν έχετε κλητευθεί ως μάρτυρας, μπορείτε να ρωτήσετε τη Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service):

 • Για ποια αδικήματα διώκεται ένα πρόσωπο - αφού παρασχεθεί στον κατηγορούμενο η δυνατότητα να απαντήσει στις κατηγορίες (μόνο τη γενική φύση των κατηγοριών).
 • Τι συμβαίνει με την υπόθεση στο δικαστήριο.
 • Ποια απόφαση εξέδωσε σε υπόθεση ο δικαστής («judge»), ο σερίφης («sheriff») ή ο ειρηνοδίκης («justice of the peace»).

Ο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακός τόπος της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service) παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς μπορείτε να λάβετε πληροφορίες για την υπόθεση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή των υποθέσεων στα πινάκια των δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που πρόκειται να εκδικαστούν στο εγγύς μέλλον. Συναφώς περιλαμβάνονται:

 • Το High Court of Justiciary (ανώτατο ποινικό δικαστήριο).
 • Τα Sheriff Courts (τοπικά δικαστήρια).
 • Τα Justice of the Peace Courts (ειρηνοδικεία).

Εάν είστε μάρτυρας, η Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service) θα:

 • σας ενημερώνει για την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα και θα σας ενημερώσει για το πότε μπορείτε να αποχωρήσετε από το δικαστήριο,
 • παρέχει ξεχωριστούς χώρους αναμονής για τους μάρτυρες κατηγορίας και τους μάρτυρες υπεράσπισης, καθώς και αναψυκτικά,
 • εάν δικαιούστε να καταθέσετε στο δικαστήριο μέσω ζωντανής τηλεοπτικής σύνδεσης, υπάλληλος της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας θα συναντηθεί μαζί σας την ίδια ημέρα και θα σας εξηγήσει τη διαδικασία για την κατάθεσή σας στο δικαστήριο.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Στη Σκωτία το θύμα δεν αποτελεί διάδικο της ποινικής διαδικασίας. Κατά τη διακριτική ευχέρεια του εισαγγελέα, από το θύμα μπορεί να ζητηθεί να καταθέσει στο δικαστήριο.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως θύμα περιλαμβάνονται στον κώδικα θυμάτων(Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροVictims' Code).

Εάν καλείστε να καταθέσετε ως μάρτυρας, θα λάβετε κλήση. Η κλήση αποτελεί επίσημη επιστολή με την οποία καλείστε να προσέλθετε στο δικαστήριο και να καταθέσετε ως μάρτυρας.

Είναι σημαντικό να μην αγνοήσετε την κλήση. Εάν υπάρχει σημαντικός λόγος για τον οποίο δεν μπορείτε να παραστείτε κατά την ημερομηνία της δίκης, ενημερώστε το πρόσωπο που σας κάλεσε ως μάρτυρα. Εάν δεν εμφανιστείτε στον σωστό τόπο και χρόνο, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει ένταλμα για τη σύλληψή σας.

Ορισμένοι μάρτυρες ενδέχεται να δυσκολεύονται να καταθέσουν. Μπορεί να είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι λόγω των προσωπικών συνθηκών τους ή της φύσης της κατάθεσής τους. Το δικαστήριο μπορεί να λάβει επιπλέον μέτρα (που αποκαλούνται «ειδικά μέτρα») για να βοηθήσει τους ευάλωτους μάρτυρες να καταθέσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως, για παράδειγμα, να διατάξει την τοποθέτηση παραπετάσματος ώστε ο μάρτυρας να μην υποχρεούται να έχει οπτική επαφή με τον κατηγορούμενο. Θα πρέπει να συζητήσετε τις τυχόν ανησυχίες σας με το πρόσωπο που σας ζήτησε να καταθέσετε, δεδομένου ότι αυτό ενδέχεται να μπορεί να ζητήσει για λογαριασμό σας από το δικαστήριο τη λήψη ειδικών μέτρων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες μαρτυρικής κατάθεσης διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο της Εισαγγελικής Υπηρεσίας και Φορολογικής Εισαγγελίας (Crown Office and Procurator Fiscal Service) και στις ιστοσελίδες για την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπαροχή κατάθεσης ενώπιον δικαστηρίου του δικτυακού τόπου mygov.scot.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Κατά τη διακριτική ευχέρεια του εισαγγελέα, από το θύμα μπορεί να ζητηθεί να καταθέσει στο δικαστήριο. Ως προς τα θύματα που καλούνται να καταθέσουν ως μάρτυρες εφαρμόζεται το γενικό δίκαιο απόδειξης της Σκωτίας.

Για τα θύματα που καλούνται να καταθέσουν και τα οποία θεωρούνται ευάλωτα ή έχουν ανάγκη προστασίας μπορούν να ληφθούν ειδικά μέτρα βάσει Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτων άρθρων 271 έως 271Μ του νόμου περί ποινικής δικονομίας (Σκωτία) του 1995 [Criminal Procedure (Scotland) Act 1995], προκειμένου να διευκολυνθούν στην κατάθεσή τους. Τέτοια μέτρα λαμβάνονται αυτομάτως για τα παιδιά και για τα πρόσωπα που έχουν πέσει θύματα συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων, για παράδειγμα σεξουαλικών εγκλημάτων, εμπορίας ανθρώπων ή παρενοχλητικής παρακολούθησης.

Επιπλέον, τα θύματα ενδέχεται να μπορούν επίσης να προβούν σε δήλωση θύματος βάσει του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροάρθρου 14 του νόμου περί ποινικής δικαιοσύνης (Σκωτία) του 2003 [Criminal Justice (Scotland) Act 2003]. Περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω δηλώσεις θύματος διατίθενται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service) για να πληροφορηθείτε τις ημερομηνίες συζητήσεων στο ακροατήριο, την τελική απόφαση του δικαστηρίου σε δίκη, την τυχόν άσκηση ένδικου μέσου και τους λόγους στους οποίους το τυχόν ένδικο μέσο στηρίζεται. Επιπλέον, εάν παρίσταστε σε δικαστήριο για να καταθέσετε, δικαστικοί υπάλληλοι της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας θα σας ενημερώνουν για την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα και θα σας ενημερώσουν για το πότε μπορείτε να αποχωρήσετε από το δικαστήριο.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Βλ. ανωτέρω για λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που μπορούν να ζητηθούν.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Μόνο το πρόσωπο που καταδικάστηκε και ο εισαγγελέας μπορούν να προσβάλουν την απόφαση.

Ο εισαγγελέας μπορεί να προσβάλει την απόφαση μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο εισαγγελέας μπορεί:

 • να προσβάλει απαλλακτική απόφαση -απόφαση που κρίνει τον κατηγορούμενο αθώο ή που τον απαλλάσσει λόγω έλλειψης αποδείξεων-, αλλά μόνο στις υποθέσεις που εκδικάζονται με τη συνοπτική διαδικασία («summary cases») (δίκες χωρίς ενόρκους) και μόνο για νομικά ζητήματα,
 • να προσβάλει την επιβληθείσα ποινή, αλλά μόνο όταν η ποινή θεωρείται «αδικαιολόγητα επιεικής».

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης, η δήλωση θύματος που τυχόν έχετε υποβάλει μπορεί να ληφθεί υπόψη από τον δικαστή για την επιμέτρηση της ποινής που θα επιβληθεί.

Εάν το αποτέλεσμα της δίκης (το οποίο καλείται «ετυμηγορία») δεν ήταν αυτό που αναμένατε ή αισθάνεστε ότι χρειάζεστε στήριξη μετά την ετυμηγορία, υπάρχουν πολλές οργανώσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν. Η οργάνωση «Victim Support Scotland» παρέχει μια ανοικτή τηλεφωνική γραμμή, η οποία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. Η Victim Support Scotland είναι μια εθνική φιλανθρωπική οργάνωση η οποία, σε ολόκληρη τη Σκωτία, στηρίζει πρόσωπα που έχουν πληγεί από αξιόποινη πράξη, ανεξάρτητα από το είδος της αξιόποινης πράξης την οποία έχουν υποστεί. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στον αριθμό 0345 603 9213. Η στήριξή της προσφέρεται δωρεάν.

Επιπλέον, υπάρχει και σειρά άλλων οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και οργανώσεις που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να παράσχουν δωρεάν και εμπιστευτική ψυχολογική στήριξη, πρακτική βοήθεια και βασικές πληροφορίες σε θύματα, μάρτυρες και άλλα πρόσωπα που έχουν πληγεί από αξιόποινη πράξη. Πληροφορίες για τις εν λόγω υπηρεσίες διατίθενται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Ναι, υπάρχουν διάφορες οργανώσεις στήριξης θυμάτων οι οποίες μπορούν να σας προσφέρουν δωρεάν στήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δίκη. Η Victim Support Scotland είναι μια εθνική φιλανθρωπική οργάνωση η οποία παρέχει ψυχολογική στήριξη, πρακτική βοήθεια και βασικές πληροφορίες σε θύματα. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και εμπιστευτικά.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Εάν έχετε υποβάλει δήλωση θύματος, αυτή μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινής από τον δικαστή. Μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης, ο δικαστής πρέπει να αποφασίσει πώς να τιμωρήσει τον δράστη. Η τιμωρία αυτή ονομάζεται «ποινή». Ο δικαστής λαμβάνει την εν λόγω απόφαση αφού εξετάσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και λάβει υπόψη του τα γενικά στοιχεία του δράστη. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στοιχεία όπως η ηλικία του δράστη, τα τυχόν ιατρικά ζητήματα που αντιμετωπίζει και οι τυχόν προηγούμενες καταδίκες του. Ο δικαστής διαθέτει έναν βαθμό ευχέρειας κατά την επιλογή της ποινής.

Περισσότερες πληροφορίες για την επιμέτρηση των ποινών διατίθενται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την τελική απόφαση του δικαστηρίου σε δίκη, καθώς και σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης. Οι εν λόγω πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από τη Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροScottish Courts and Tribunals Service).

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Σε όλες τις ποινικές υποθέσεις, τα θύματα έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν για την αποφυλάκιση του κρατουμένου. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις έχουν επίσης το δικαίωμα να ενημερώνονται για τις υπό εξέλιξη διαδικασίες χορήγησης στον κρατούμενο απόλυσης υπό όρους και να υποβάλουν έγγραφο σημείωμα (παρατηρήσεις) σχετικά με την απόλυσή του στο Συμβούλιο Απόλυσης Κρατουμένων Υπό Όρους της Σκωτίας (Parole Board for Scotland). Το σύστημα αυτό ονομάζεται σύστημα ειδοποίησης θυμάτων (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροVictims Notification Scheme).

Τα θύματα δραστών οι οποίοι καταδικάστηκαν σε ποινή μικρότερη των 18 μηνών δικαιούνται να ενημερωθούν μόνο για την αποφυλάκιση ή απόδραση του δράστη. Εάν επιθυμείτε να λάβετε τις πληροφορίες αυτές, δεν χρειάζεται να εγγραφείτε στο σύστημα, αλλά αρκεί να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Φυλακών της Σκωτίας (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροScottish Prison Service).

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Ενδέχεται να μπορείτε να υποστηρίξετε τις θέσεις σας ενώπιον του Συμβουλίου Απόλυσης Κρατουμένων Υπό Όρους της Σκωτίας (Parole Board for Scotland) σε διαδικασίες κατά τις οποίες εξετάζεται το ενδεχόμενο απόλυσης του δράστη υπό όρους. Τα θύματα που εγγράφονται στο μέρος 2 του συστήματος μπορούν να εγγραφούν για να υποβάλουν έγγραφο σημείωμα στην Υπηρεσία Φυλακών της Σκωτίας (Scottish Prison Service) όταν ο δράστης συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για προσωρινή αποφυλάκιση και αποφυλάκιση υπό τον όρο της κατ’ οίκον κράτησης, και στο Συμβούλιο Απόλυσης Κρατουμένων Υπό Όρους της Σκωτίας (Parole Board for Scotland) όποτε εξετάζεται το ενδεχόμενο απόλυσης του δράστη υπό όρους. Η Victim Support Scotland μπορεί να σας βοηθήσει για τη σύνταξη των σημειωμάτων σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

4 - Αποζημίωση

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Ποινική δίκη

Α. «Διαταγή αποζημίωσης» («Compensation Order»)

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 249 έως 253 του νόμου περί ποινικής δικονομίας (Σκωτία) του 1995 [Criminal Procedure (Scotland) Act 1995], κάθε ποινικό δικαστήριο στη Σκωτία έχει, σε δέουσες περιπτώσεις, τη δυνατότητα να διατάξει τον δράστη να καταβάλει στο θύμα της αξιόποινης πράξης αποζημίωση για κάθε βλάβη, απώλεια ή ζημία την οποία υπέστη ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης, χωρίς να απαιτείται η άσκηση χωριστής αστικής αγωγής.

Ο εν λόγω νόμος του 1995 δεν προβλέπει δυνατότητα του θύματος να υποβάλει το ίδιο αίτηση στο δικαστήριο για την έκδοση «διαταγής αποζημίωσης»· ωστόσο, ο εισαγγελέας (Procurator Fiscal) μπορεί, σε δέουσες περιπτώσεις, να εγείρει το ζήτημα στο δικαστήριο, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις ο εισαγγελέας (Procurator Fiscal) οφείλει να υποβάλει στο δικαστήριο τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την έκταση και την αποτίμηση κάθε βλάβης, απώλειας ή ζημίας που υπέστη το θύμα.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το θύμα δικαιούται να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης κατά του δράστη ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων ή (εάν έχει υποστεί σωματική ή ψυχική βλάβη) να λάβει αποζημίωση από την Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων [Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCriminal Injuries Compensation Authority (CICA)]. Η επιδίκαση αποζημίωσης από τα ποινικά δικαστήρια δεν θίγει τα δικαιώματα αυτά, αν και κάθε ποσό αποζημίωσης που θα επιδικαστεί στο θύμα από τα πολιτικά δικαστήρια ή θα χορηγηθεί από τη CICA θα εκπέσει από το καταβλητέο βάσει της «διαταγής αποζημίωσης» ποσό.

Στις ποινικές δίκες που διεξάγονται με τη διαδικασία του μικτού ορκωτού δικαστηρίου (solemn criminal proceedings) δεν τίθεται όριο στο ποσό που μπορεί να επιδικαστεί με «διαταγή αποζημίωσης».

Στις ποινικές δίκες που διεξάγονται με τη συνοπτική, χωρίς ενόρκους, διαδικασία (summary criminal proceedings) τίθενται τα ακόλουθα όρια:

 • Στο Sheriff Court (τοπικό δικαστήριο), το ανώτατο ποσό που μπορεί να επιδικαστεί για κάθε αξιόποινη πράξη ορίζεται στις 10.000 λίρες στερλίνες (αλλά για τα αδικήματα που διαπράχθηκαν μετά την 28η Μαρτίου 2011, αν η ανώτατη χρηματική ποινή που μπορεί να επιβληθεί υπερβαίνει το ως άνω οριζόμενο ποσό, το ανώτατο ποσό που μπορεί να επιδικαστεί με διαταγή αποζημίωσης είναι το ίδιο με εκείνο της ανώτατης προβλεπόμενης χρηματικής ποινής).
 • Στο Justice of the Peace Court (ειρηνοδικείο), το ανώτατο ποσό που μπορεί να επιδικαστεί για κάθε αξιόποινη πράξη αντιστοιχεί στο επίπεδο 4 της τυποποιημένης κλίμακας (Standard Scale) (2.500 λίρες στερλίνες).

Κάθε καταβολή ποσού βάσει «διαταγής αποζημίωσης» πραγματοποιείται στον υπάλληλο του δικαστηρίου, ο οποίος υποχρεούται να μεταφέρει στη συνέχεια το ποσό στον δικαιούχο του.

Β. «Υποχρέωση αποζημίωσης» («Compensation requirement») σε διαταγή αποκατάστασης της ζημίας της κοινότητας (Community Payback Order)

Όταν κατηγορούμενος καταδικάζεται για τη διάπραξη αξιόποινης πράξης, το δικαστήριο μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εκδώσει σε βάρος του διαταγή αποκατάστασης της ζημίας της κοινότητας [Community Payback Order (CPO)]. Βάσει του άρθρου 227H του νόμου περί ποινικής δικονομίας (Σκωτία) του 1995 [Criminal Procedure (Scotland) Act 1995], η καταβολή αποζημίωσης (μαζί με υποχρέωση επιτήρησης του δράστη) μπορεί να αποτελεί υποχρέωση επιβαλλόμενη με διαταγή αποκατάστασης της ζημίας της κοινότητας.

Για τις «υποχρεώσεις αποζημίωσης» ισχύουν τα ίδια όρια ως προς το ποσό που μπορεί να επιδικαστεί με αυτά που ισχύουν για τις «διαταγές αποζημίωσης» (όπως παρατίθενται ανωτέρω).

Η αποζημίωση μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, στον υπάλληλο του δικαστηρίου, ο οποίος υποχρεούται να μεταφέρει στη συνέχεια το ποσό στον δικαιούχο του. Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς το αργότερο 18 μήνες μετά την έκδοση της διαταγής αποκατάστασης της ζημίας της κοινότητας ή 2 μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου επιτήρησης, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη. Άρνηση του δράστη να καταβάλει την πληρωμή μπορεί να συνιστά παραβίαση της διαταγής αποκατάστασης της ζημίας της κοινότητας.

Γ. «Προσφορά αποζημίωσης» («Compensation offer») από τον εισαγγελέα (Procurator Fiscal)

Βάσει του άρθρου 302Α του νόμου περί ποινικής δικονομίας (Σκωτία) του 1995 [Criminal Procedure (Scotland) Act 1995], ο εισαγγελέας (Procurator Fiscal) μπορεί να αποστείλει «προσφορά αποζημίωσης» στον φερόμενο ως δράστη εάν πιθανολογείται ότι έχει διαπραχθεί σχετική αξιόποινη πράξη. Η «προσφορά αποζημίωσης» αποτελεί αποτελεσματικό άμεσο μέτρο για τις αξιόποινες πράξεις που είχαν ως αποτέλεσμα να υποστεί κάποιο πρόσωπο οικονομική ζημία, προσωπική ζημία ή αγωνία και ανησυχία.

Εάν η «προσφορά αποζημίωσης» γίνει δεκτή ρητά ή κατά τεκμήριο (επειδή ο φερόμενος ως δράστης δεν την απέρριψε επισήμως), δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη και δεν θα καταγραφεί καταδίκη.

Σύμφωνα με το διάταγμα του 2008 περί της προσφοράς αποζημίωσης (ανώτατο ποσό) βάσει του νόμου περί ποινικής δικονομίας (Σκωτία) του 1995 [Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 Compensation Offer (Maximum Amount) Order 2008], το ανώτατο ποσό που μπορεί να προταθεί ως προσφορά αποζημίωσης ανέρχεται στις 5.000 λίρες στερλίνες.

Κάθε καταβολή ποσού βάσει «προσφοράς αποζημίωσης» πραγματοποιείται στον υπάλληλο του δικαστηρίου, ο οποίος υποχρεούται να μεταφέρει στη συνέχεια το ποσό στον δικαιούχο του.

Πολιτική δίκη

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το θύμα δικαιούται να ασκήσει αγωγή αποζημίωσης κατά του δράστη ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων. Για την περίπτωση που το θύμα αποφασίσει να ασκήσει αγωγή ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, υπάρχουν διαφορετικές διαδικασίες, οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς κανόνες και οι οποίες εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, και από το αν η αγωγή θα ασκηθεί ενώπιον Sheriff Court (τοπικού δικαστηρίου) ή του Court of Session (ανώτατου πολιτικού δικαστηρίου). Οι διάφοροι κανόνες μπορούν να ανευρεθούν στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας (Scottish Courts and Tribunals Service), στην ενότητα «Rules and Practice».

Η σύνταξη οποιουδήποτε δικογράφου ή αίτησης είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκη, γεγονός που ισχύει και για τις διάφορες δικαστικές διαδικασίες, και, επομένως, συνιστάται η λήψη νομικής συμβουλής.

Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής - άνευ αντικειμένου στη Σκωτία

Πρόκειται για διαδικασία μέσω της οποίας το δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί επί της αξίωσης αποζημίωσης του θύματος αξιόποινης πράξης. Αντί να επιδιώξει αποζημίωση με χωριστή αστική αγωγή, το θύμα εγείρει την αστικού δικαίου αξίωσή του κατά του δράστη στο πλαίσιο της ποινικής δίκης. Επισημαίνεται ότι το σύστημα αυτό, ενώ είναι γνωστό σε ορισμένες έννομες τάξεις του ηπειρωτικού αστικού δικαίου, δεν προβλέπεται στη Σκωτία.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Αναγκαστική εκτέλεση της αξίωσης αποζημίωσης σε ποινική υπόθεση

Η καταβολή οποιουδήποτε ποσού καταβλητέου βάσει:

 • «διαταγής αποζημίωσης» («Compensation Order»),
 • «υποχρέωσης αποζημίωσης» («Compensation Requirement») που περιλαμβάνεται σε διαταγή αποκατάστασης της ζημίας της κοινότητας (Community Payback Order), ή
 • «προσφοράς αποζημίωσης» («Compensation offer») από τον εισαγγελέα (Procurator Fiscal)

πραγματοποιείται στον υπάλληλο του δικαστηρίου, ο οποίος υποχρεούται να μεταφέρει στη συνέχεια το ποσό στο δικαιούχο πρόσωπο.

Η πραγματοποίηση των πληρωμών μπορεί να εξαναγκαστεί μόνο από το δικαστήριο και ο δικαιούχος δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επικοινωνήσει ή να επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον δράστη απευθείας, ή να αποδεχθεί πληρωμές από αυτόν προσωπικά.

Εάν δεν πραγματοποιηθεί πληρωμή η οποία είναι καταβλητέα βάσει «διαταγής αποζημίωσης» ή «προσφοράς αποζημίωσης», το δικαστήριο μπορεί να λάβει περαιτέρω μέτρα για την είσπραξη του ποσού, μεταξύ των οποίων:

 • η έκδοση διαταγής παρακράτησης από κοινωνικές παροχές,
 • η έκδοση διαταγής κατάσχεσης μισθών,
 • η έκδοση διαταγής κατάσχεσης κεφαλαίων και
 • η έκδοση διαταγής κατάσχεσης οχήματος.

Εάν δεν πραγματοποιηθεί πληρωμή η οποία είναι καταβλητέα βάσει «υποχρέωσης αποζημίωσης» που περιλαμβάνεται σε διαταγή αποκατάστασης της ζημίας της κοινότητας, το γεγονός αυτό μπορεί να συνιστά παραβίαση της εν λόγω διαταγής και ο δράστης μπορεί να παραπεμφθεί εκ νέου ενώπιον του δικαστηρίου. Το άρθρο 227ZC του νόμου περί ποινικής δικονομίας (Σκωτία) του 1995 [Criminal Procedure (Scotland) Act 1995] περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τις παραβιάσεις διαταγής αποκατάστασης της ζημίας της κοινότητας και προβλέπει μέτρα τα οποία το δικαστήριο μπορεί να λάβει συναφώς.

Αναγκαστική εκτέλεση της αξίωσης αποζημίωσης σε αστική υπόθεση

Εάν το θύμα κερδίσει δίκη στο πολιτικό δικαστήριο και το δικαστήριο του επιδικάσει χρηματική αποζημίωση, το θύμα θα πρέπει να επικοινωνήσει με γραφείο δικαστικών επιμελητών (Sheriff Officers), οι οποίοι θα το ενημερώσουν για τη διαδικασία είσπραξης οφειλών. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών (Society of Messengers-at-Arms and Sheriff Officers).

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Καταβολή αποζημίωσης από τη CICA

Το κράτος δεν παρέχει προκαταβολή στο θύμα αξιόποινης πράξης εάν ο δράστης έχει διαταχθεί από δικαστήριο να καταβάλει αποζημίωση αλλά δεν συμμορφώνεται. Βλ. επίσης την ενότητα για την αναγκαστική εκτέλεση της αξίωσης αποζημίωσης ανωτέρω.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Η Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων [Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)] χειρίζεται αξιώσεις αποζημίωσης προσώπων που υπέστησαν σωματική ή ψυχική βλάβη λόγω του ότι υπήρξαν το ανυπαίτιο θύμα εγκλήματος βίας στην Αγγλία, στη Σκωτία ή στην Ουαλία. Το δημόσιο Σύστημα Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων (Criminal Injuries Compensation Scheme) καθορίζει τα κριτήρια και τα ποσά αποζημίωσης.

Το Σύστημα Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων του 2012 (Criminal Injuries Compensation Scheme 2012) αποτελεί ένα χρηματοδοτούμενο από το κράτος σύστημα το οποίο υφίσταται για να αποζημιώνει τα ανυπαίτια θύματα εγκλημάτων βίας τα οποία υπέστησαν σοβαρή σωματική ή ψυχική βλάβη συνδεόμενη άμεσα με το γεγονός ότι υπήρξαν άμεσο θύμα εγκλήματος βίας. Οι κανόνες του συστήματος και το ύψος των αποζημιώσεων που καταβάλλονται εγκρίνονται από το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η CICA είναι αρμόδια για τη διαχείριση του συστήματος και όλες τις αποφάσεις επί ατομικών αιτήσεων. Το σύστημα περιλαμβάνει τιμολόγιο βλαβών, το οποίο καθορίζει την καταβλητέα αποζημίωση για τις εκάστοτε προκληθείσες βλάβες.

Υπάρχουν δύο είδη αποζημίωσης (για σωματική βλάβη και για θανατηφόρο τραυματισμό), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταβάλλεται και συμπληρωματική αποζημίωση για απώλεια εισοδημάτων, συντηρούμενα πρόσωπα ή ειδικές δαπάνες, ανάλογα με την περίπτωση.

Αποζημιώσεις μπορούν να χορηγηθούν στα πλέον σοβαρά τραυματισμένα θύματα, στα θύματα βιασμού ή άλλης μορφής σεξουαλικής κακοποίησης, στα παιδιά που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης και στις οικογένειες των αποθανόντων. Το σύστημα δεν προβλέπει την καταβολή αποζημιώσεων για ελαφρούς τραυματισμούς.

Δεν γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις αποζημίωσης. Για να γίνει δεκτή αίτηση, ο αιτών πρέπει να είναι επιλέξιμος βάσει των κανόνων του συστήματος. Τίθενται κριτήρια ιθαγένειας και τόπου κατοικίας τα οποία πρέπει να πληρούνται (σημεία 10 έως 16 του συστήματος). Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο ετών από το συμβάν το οποίο προκάλεσε τη βλάβη από εγκληματική πράξη (αν και σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις η προθεσμία μπορεί να παραταθεί, βλ. σημεία 87 έως 89). Επιπλέον, υπάρχουν κανόνες που ορίζουν ότι ο αιτών πρέπει να έχει καταγγείλει το συμβάν το οποίο προκάλεσε τη βλάβη από εγκληματική πράξη το συντομότερο δυνατόν και ότι ο αιτών οφείλει να καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια συνεργασίας για την παραπομπή του δράστη στη δικαιοσύνη (σημεία 22 και 23). Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να μην χορηγηθεί ή να χορηγηθεί μειωμένη αποζημίωση, για παράδειγμα, εάν η συμπεριφορά του αιτούντος καθιστά ανάρμοστη τη χορήγηση αποζημίωσης (σημείο 25) ή εάν ο αιτών βαρύνεται με ποινικές καταδίκες των οποίων τις ποινές δεν έχει αποτίσει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής του στη CICA (σημείο 26 και παράρτημα Δ). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα διατίθενται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Το Σύστημα Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων του 2012 (Criminal Injuries Compensation Scheme 2012) έχει σχεδιαστεί ως μηχανισμός έσχατης ανάγκης. Οι αποζημιώσεις που χορηγούνται βάσει του συστήματος δεν αποσκοπούν στην κάλυψη άμεσων αναγκών· στις περισσότερες περιπτώσεις, η εκκαθάριση της αίτησης αποζημίωσης πραγματοποιείται αρκετό καιρό μετά το συμβάν. Καμία πληρωμή δεν πραγματοποιείται έως ότου η Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων [Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)] βεβαιωθεί ότι ο αιτών είναι επιλέξιμος βάσει του συστήματος· στο πλαίσιο αυτό, η CICA επικοινωνεί με την αστυνομία για να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με το συμβάν, καθώς και με τον αιτούντα για να διασφαλίσει ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Αν η CICA έχει πειστεί ότι ο αιτών είναι επιλέξιμος για αποζημίωση, αλλά δεν μπορεί ακόμη να λάβει την οριστική απόφαση, μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης πληρωμής. Αυτό μπορεί να συμβαίνει αν η CICA αναμένει να διευκρινιστούν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις του τραυματισμού του αιτούντος.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Δεν είναι απαραίτητο να ταυτοποιηθεί ή να καταδικαστεί ο δράστης για να είναι το θύμα εγκλήματος βίας επιλέξιμο για αποζημίωση [σημείο 9 του Συστήματος Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων (Criminal Injuries Compensation Scheme)]. Ωστόσο, το σύστημα ορίζει ότι ο αιτών πρέπει να έχει καταγγείλει το συμβάν στην αστυνομία το συντομότερο δυνατόν και να έχει καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια συνεργασίας για την παραπομπή του δράστη στη δικαιοσύνη (σημεία 22 και 23). Επομένως, αιτών που δεν έχει παράσχει την πλήρη συνεργασία του κατά τη διερεύνηση του εγκλήματος και τη δίωξη που τυχόν ακολούθησε δεν θα είναι επιλέξιμος για αποζημίωση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες στήριξης θυμάτων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροακόμη και αν η αξιόποινη πράξη δεν έχει καταγγελθεί στην αστυνομία.

Ανεξάρτητα από την απόφασή σας να καταγγείλετε ή όχι αξιόποινη πράξη -Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροή και αν δεν έχετε ακόμη αποφασίσει- η οργάνωση «Victim Support Scotland» μπορεί να σας παράσχει ψυχολογική και πρακτική βοήθεια και στήριξη.

Εάν Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκαταγγείλετε αξιόποινη πράξη, η αστυνομία μπορεί -με τη συγκατάθεσή σας- να διαβιβάσει τα στοιχεία σας στη Victim Support Scotland.

Επιπλέον, μπορείτε να λάβετε βοήθεια από την Υπηρεσία Ενημέρωσης και Συμβουλευτικής Στήριξης Θυμάτων (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροVictim Information and Advice - VIA), αν η υπόθεσή σας αφορά:

 • ενδοοικογενειακή βία
 • παιδιά θύματα ή μάρτυρες
 • έγκλημα μίσους
 • σεξουαλικό έγκλημα
 • ή αν είναι πιθανόν ότι η τυχόν δίκη θα διεξαχθεί σε δικαστήριο στο οποίο θα συμμετέχουν ένορκοι.

Η VIA θα σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, θα σας ενημερώνει για την πρόοδο της υπόθεσης και θα σας φέρει σε επαφή με άλλες οργανώσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν.

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη των θυμάτων

Η Victim Support Scotland παρέχει μια ανοικτή τηλεφωνική γραμμή, η οποία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ. Η Victim Support Scotland είναι μια εθνική φιλανθρωπική οργάνωση η οποία, σε ολόκληρη τη Σκωτία, στηρίζει πρόσωπα που έχουν πληγεί από αξιόποινη πράξη, ανεξάρτητα από το είδος της αξιόποινης πράξης την οποία έχουν υποστεί. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί της στον αριθμό 0800 160 1985. Η στήριξή της προσφέρεται δωρεάν. Επιπλέον, υπάρχει και σειρά άλλων οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και οργανώσεις που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να παράσχουν δωρεάν και εμπιστευτική ψυχολογική στήριξη, πρακτική βοήθεια και βασικές πληροφορίες σε θύματα, μάρτυρες και άλλα πρόσωπα που έχουν πληγεί από αξιόποινη πράξη. Πληροφορίες για τις εν λόγω υπηρεσίες διατίθενται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Η Victim Support Scotland προσφέρει δωρεάν και εμπιστευτική στήριξη σε θύματα, μάρτυρες και άλλα πρόσωπα που έχουν πληγεί από αξιόποινη πράξη.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Στήριξη στο δικαστήριο

Εάν έχετε κληθεί να καταθέσετε ως μάρτυρας σε δικαστήριο, παρέχεται «Υπηρεσία Μαρτύρων» (Witness Service) από εκπαιδευμένο προσωπικό και εθελοντές της Victim Support Scotland σε όλες τις τοποθεσίες όπου συνεδριάζει το High Court ή Sheriff Court. Το εν λόγω προσωπικό και οι εθελοντές μπορούν:

 • να σας προσφέρουν πρακτική βοήθεια και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία στο δικαστήριο,
 • να οργανώσουν επίσκεψή σας στο δικαστήριο πριν από την έναρξη της δίκης - ώστε να ξέρετε τι να αναμένετε.

Ορισμένοι μάρτυρες -λόγω των προσωπικών συνθηκών τους ή της φύσης της αξιόποινης πράξης- ενδέχεται να μπορούν να λάβουν πρόσθετη στήριξη κατά την παροχή της κατάθεσής τους. Περισσότερες πληροφορίες για την παροχή κατάθεσης σε δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένων των «ειδικών μέτρων» για τους ευάλωτους μάρτυρες, διατίθενται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ. Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, αλλά δεν έχετε ακόμη κληθεί να καταθέσετε ως μάρτυρας, ενδέχεται να μην ενημερωθείτε για τη δίκη. Ωστόσο, μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης στο δικαστήριο.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Ανάλογα με τον οργανισμό, είναι δυνατόν να σας προσφερθούν διάφορα είδη στήριξης. Η Victim Support Scotland παρέχει μια «Υπηρεσία Θυμάτων» (Victim Service) με βάση την κοινότητα. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε κάθε δήμο στη Σκωτία, ενώ η δικαστική Υπηρεσία Μαρτύρων (Witness Service) της εν λόγω οργάνωσης παρέχεται σε κάθε ποινικό δικαστήριο της Σκωτίας.

Επιπλέον, υπάρχει και σειρά άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων που παρέχουν στήριξη σε θύματα, ανάλογα με τον χαρακτήρα της αξιόποινης πράξης. Για παράδειγμα, η «Rape Crisis Scotland» και η «TARA» («Trafficking Awareness Raising Alliance» - Συμμαχία για την Αύξηση της Ευαισθητοποίησης Έναντι της Εμπορίας Ανθρώπων), οι οποίες στηρίζουν γυναίκες που έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων, και η «Migrant Help», η οποία επίσης στηρίζει θύματα εμπορίας ανθρώπων. Η «Children 1st», η «Scottish Women's Aid» και η «PETAL» αποτελούν, ομοίως, φιλανθρωπικές οργανώσεις οι οποίες μπορούν να παράσχουν στήριξη σε θύματα αξιόποινων πράξεων. Περισσότερες πληροφορίες για τις εν λόγω υπηρεσίες διατίθενται Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.