Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για στήριξη και βοήθεια;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού (DGASPC – Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului), στην περιφέρεια της οποίας έχετε την κατοικία ή τη διαμονή σας (δηλαδή εκεί όπου ζείτε), καθώς και απευθείας σε ιδιωτικό ή δημόσιο πάροχο κοινωνικών υπηρεσιών, ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Γενική Διεύθυνση.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με διάφορους φορείς, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η υπόθεσή σας:

Εθνικός Οργανισμός για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών (ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați)

Αυτός ο οργανισμός προσφέρει διάφορα είδη υπηρεσιών, όπως:

  • δωρεάν και ανώνυμη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, η οποία λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβομάδας, όλο το εικοσιτετράωρο - τηλεφωνικό κέντρο: 0800 500 333
  • εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες στα κέντρα επείγουσας υποδοχής θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας
  • συμβουλές, πληροφορίες και καθοδήγηση για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Επικοινωνία:

Διεύθυνση: 5 Intrarea Camil Petrescu, Τομέας 1, Βουκουρέστι

Τηλέφωνο: +40 21 313 0059

E-mail: secretariat@anes.gov.ro

http://www.anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Εθνική Υπηρεσία για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (ANITP – Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane) στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το δίκτυο των εφετείων περιλαμβάνει 15 περιφερειακά κέντρα. Κάθε κέντρο υπάγεται σε ένα εφετείο.

Αυτά τα κέντρα προσφέρουν διάφορα είδη υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων:

  • τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για τους πολίτες, που είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο, για πληροφορίες και καταγγελία πιθανών περιπτώσεων εμπορίας ανθρώπων: τηλεφωνική γραμμή βοήθειας 0800 800 678 (εθνικός αριθμός χωρίς χρέωση) ή +40 21 313 3100 (για κλήσεις από το εξωτερικό). Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 08:00-16:00
  • ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με πιθανές περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων
  • παροχή βοήθειας στα θύματα μέσω των 15 περιφερειακών κέντρων.

Επικοινωνία:

Διεύθυνση: Οδός Ion Câmpineanu 20, 5ος όροφος, τομέας 1, Βουκουρέστι

Τηλ.: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00
Φαξ: +40 21 319 01 83

E-mail: anitp@mai.gov.ro
Ιστότοπος: https://anitp.mai.gov.ro/english/

Εθνική Υπηρεσία Απασχόλησης (ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Η ANOFM παρέχει υπηρεσίες απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης μέσω των περιφερειακών της γραφείων για καταχωρισμένα πρόσωπα που αναζητούν εργασία, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι θύματα αξιόποινων πράξεων, ιδίως των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Επικοινωνία:

Οδός Avalanșei 20-22, τομέας 4, Βουκουρέστι, ταχυδρομικός κωδικός: 040305

Τηλ.: +40 21 303 98 31
Φαξ: +40 21 303 98 38

E-mail: anofm@anofm.ro
Website: https://www.anofm.ro/

Γενική Επιθεώρηση της Ρουμανικής Αστυνομίας (IGPR – Inspectoratul General al Poliției Române)

Η IGPR έχει κατά τόπους υπηρεσίες μόνο στις συνοριακές κομητείες και μπορεί να παράσχει υποστήριξη κατόπιν αιτήματος της ANITP προκειμένου να βοηθήσει τα θύματα να συμμετάσχουν σε ορισμένα στάδια της ποινικής δίκης.

Η αστυνομία μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε ως θύμα.

Οι εξειδικευμένες δομές της IGPR μπορούν επίσης να παράσχουν φυσική προστασία κατά τη διάρκεια μιας δίκης.

Εθνική Αρχή για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών και την Υιοθεσία (ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție), στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης

Η ANPDCA είναι ο φορέας που είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής και της επιβολής των κανονιστικών ρυθμίσεων για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των δικαιωμάτων σε θέματα υιοθεσίας, καθώς και για τον συντονισμό των εργασιών που διεξάγονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους στον τομέα αυτόν.

Το σύστημα προστασίας των παιδιών είναι αποκεντρωμένο, καθώς οι DGASPC, δηλαδή οι Γενικές Διευθύνσεις Κοινωνικής Εργασίας και Προστασίας του Παιδιού (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului) λογοδοτούν στα κομητειακά συμβούλια ή στους τοπικούς δήμους του Βουκουρεστίου.

Οι DGASPC παρέχουν διάφορες υπηρεσίες, όπως: αξιολόγηση κρουσμάτων βίας κατά παιδιών και παροχή/διευκόλυνση υπηρεσιών αντιμετώπισης βάσει σχεδίου, σύνθετη αξιολόγηση για παιδιά με αναπηρία, σύνθετη αξιολόγηση για άλλα άτομα με αναπηρία, ασθενοφόρα μη επείγουσας κοινωνικής φροντίδας, γραμμή βοήθειας κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικές υπηρεσίες για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας και της εμπορίας ανθρώπων, εξειδικευμένες κοινωνικές υπηρεσίες σε διάφορα ιδρύματα.

Επικοινωνία: http://www.copii.ro/

Μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)

Στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων, υπάρχουν οι ακόλουθες οργανώσεις (πρόσβαση με πάτημα πάνω στον σχετικό σύνδεσμο):

Στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας, υπάρχουν οι ακόλουθες οργανώσεις (πρόσβαση με πάτημα πάνω στον σχετικό σύνδεσμο):

Στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού:

Σώστε τα Παιδιά (Salvați copiii)

Διεύθυνση: Intr. Ștefan Furtună 3, τομέας 1, Βουκουρέστι, ταχυδρομικός κωδικός: 010899 Ρουμανία

Τηλ.: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Κοινωνικές Εναλλακτικές (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina 24, Bl. 949, parter, ταχυδρομικός κωδικός 700722, Iași

Τηλέφωνο: +40 332 407 178

https://www.alternativesociale.ro/

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων

Τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βλάβες λόγω αξιόποινων πράξεων μπορούν επίσης να επικοινωνούν με την αστυνομία καλώντας τον ενιαίο εθνικό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης - 112.

Δωρεάν και ανώνυμη τηλεφωνική γραμμή βοήθειας για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, η οποία λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβομάδας, όλο το εικοσιτετράωρο - τηλεφωνικό κέντρο: 0800 500 333

Τηλέφωνο του Εθνικού Οργανισμού κατά της εμπορίας ανθρώπων: 0800 800 678 - εθνικός αριθμός χωρίς χρέωση και 0040213133100 - για κλήσεις από το εξωτερικό. Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 08:00-16:00

Γραμμή βοήθειας για τα παιδιά: 116111 (αριθμός ατελών κλήσεων). Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Κυριακή: 08.00 – 00.00.

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Σύμφωνα με το δίκαιο της Ρουμανίας, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων δικαιούνται δωρεάν προστασία και βοήθεια.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Βλ. ανωτέρω απαντήσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο