Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Αν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να την καταγγείλετε στην αστυνομία (ή τον εισαγγελέα) προφορικά ή γραπτά. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από άλλο πρόσωπο να καταγγείλει την αξιόποινη πράξη για εσάς, θα πρέπει ωστόσο να χορηγήσετε στο πρόσωπο αυτό γραπτό πληρεξούσιο. Το γραπτό και υπογεγραμμένο πληρεξούσιο έγγραφο επισυνάπτεται στον φάκελο της υπόθεσης.

Κατά την καταγγελία της αξιόποινης πράξης μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις οργανώσεις που παρέχουν ψυχολογική υποστήριξη ή άλλες μορφές στήριξης των θυμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Δικαιούστε επίσης πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους λήψης νομικής συνδρομής, τα δικαιώματά σας κατά την ποινική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένων των μέτρων προστασίας που δικαιούστε ως απειλούμενος μάρτυρας), καθώς και τους τρόπους λήψης χρηματικής αποζημίωσης από το κράτος. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται από το πρώτο δικαιοδοτικό όργανο στο οποίο θα απευθυνθείτε (αστυνομία, εισαγγελέας). Θα λάβετε επίσης ένα έντυπο με όλες αυτές τις πληροφορίες, το οποίο πρέπει να υπογράψετε. Οι πληροφορίες θα σας δοθούν σε γλώσσα που κατανοείτε.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Αν είστε αλλοδαπός και υπήρξατε θύμα αξιόποινης πράξης στη Ρουμανία, έχετε όλα τα δικαιώματα των πολιτών της Ρουμανίας που υπήρξαν θύματα αξιόποινων πράξεων.

Αν δεν μιλάτε ρουμανικά, δικαιούστε δωρεάν τις υπηρεσίες διερμηνέα, ο οποίος θα σας βοηθήσει στην επαφή σας με τις αρχές, μεταξύ άλλων κατά την υποβολή της έγκλησης σε γλώσσα που κατανοείτε, και στη λήψη των πληροφοριών που δικαιούστε κατά τον χρόνο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης σε γλώσσα που κατανοείτε.

Αν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, δικαιούστε στέγαση σε ειδικά καταφύγια όπου θα είστε προστατευμένοι. Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας θα λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σε γλώσσα που κατανοείτε μπορείτε επίσης να λάβετε ψυχολογική υποστήριξη και ιατρική βοήθεια. Οι ρουμανικές αρχές θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε στη χώρα σας το συντομότερο δυνατόν και θα σας παράσχουν ασφαλή μεταφορά στα ρουμανικά σύνορα.

Αν είστε αλλοδαπός, μπορείτε επίσης να διεκδικήσετε χρηματική αποζημίωση από το κράτος αν υπήρξατε θύμα: απόπειρας ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και απόπειρας ιδιαζόντως απεχθούς ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, όπως ορίζονται στα άρθρα 188 και 189 του Ποινικού Κώδικα ενδοοικογενειακής βίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 199 του Ποινικού Κώδικα αξιόποινων πράξεων που διαπράχθηκαν με δόλο που είχαν ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη του θύματος βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης, συνουσίας με ανήλικο και αποπλάνησης ανηλίκων, όπως ορίζονται στα άρθρα 218 έως 221 του Ποινικού Κώδικα κακοποίησης ανηλίκων, όπως ορίζεται στο άρθρο 197 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και εμπορίας και εκμετάλλευσης και απόπειρας εμπορίας και εκμετάλλευσης ευάλωτων προσώπων.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

Όταν καταγγείλετε αξιόποινη πράξη, ο αστυνομικός υπάλληλος στον οποίο θα υποβάλετε την έγκληση θα σας εξηγήσει τη διαδικασία από την οποία θα περάσει η υπόθεσή σας. Η αστυνομία υποχρεούται να καταρτίσει γραπτή αναφορά αναφέροντας τις πληροφορίες που σας παρείχαν.

Θα ενημερωθείτε σχετικά με:

 • τα δικαιώματά σας κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας
 • τις οργανώσεις στις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια και τις υπηρεσίες που παρέχουν
 • τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να σας παρασχεθεί προστασία
 • τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη λήψη χρηματικής αποζημίωσης από το κράτος
 • τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη λήψη δωρεάν νομικής εκπροσώπησης.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την πρόοδο της έρευνας και, αν ο εισαγγελέας αποφασίσει να μην παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο, μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της εν λόγω απόφασης. Θα πρέπει να υποβάλετε αίτημα στον αστυνομικό υπάλληλο ή τον εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεσή σας και να δηλώσετε διεύθυνση στη Ρουμανία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για να λάβετε τις εν λόγω πληροφορίες.

Αν ο εισαγγελέας αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο προς εκδίκαση, θα κληθείτε στο δικαστήριο.

Αν πρόκειται να καταθέσετε στο δικαστήριο, θα ενημερωθείτε επίσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας, ως εξής:

 • το δικαίωμα να λάβετε τη συνδρομή δικηγόρου ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να λάβετε δωρεάν νομική εκπροσώπηση
 • το δικαίωμα να καταφύγετε στις υπηρεσίες διαμεσολαβητή, σε περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται από τον νόμο
 • το δικαίωμα να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία, να προβάλετε ενστάσεις και να υποβάλετε συμπεράσματα σύμφωνα με τον νόμο
 • το δικαίωμα να ενημερώνεστε για την πορεία της διαδικασίας
 • το δικαίωμα να υποβάλετε προκαταρκτική έγκληση, εφόσον είναι απαραίτητο (για ορισμένα είδη αξιόποινων πράξεων, είναι απαραίτητη η αίτησή σας με τη μορφή προκαταρκτικής έγκλησης για να προχωρήσει η υπόθεσή σας κατά του δράστη). Οι δικαστικές αρχές θα παρέχουν διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό όποτε είναι απαραίτητο. Σκοπός των προκαταρκτικών εγκλήσεων είναι να ζητηθεί η συνέχιση της ποινικής διαδικασίας κατά του δράστη. Η προκαταρκτική έγκληση διαφέρει από την έγκληση που υποβάλετε στην αστυνομία ή τον εισαγγελέα για να τους ενημερώσετε ότι τελέστηκε αξιόποινη πράξη σε βάρος σας.
 • το δικαίωμα να συμμετάσχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων
 • την υποχρέωση να παρουσιαστείτε όποτε κληθείτε από τις δικαστικές αρχές
 • την υποχρέωση να ενημερώνετε σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης
 • το δικαίωμα ενημέρωσης όσον αφορά τυχόν αποφυλάκιση του δράστη, σε περίπτωση που επιβληθεί στον δράστη φυλάκιση ή προσωρινή κράτηση.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Ναι. Δικαιούστε υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης σε όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, πρέπει να προσφέρονται στα άτομα με αναπηρία οι υπηρεσίες διερμηνέα, ψυχολόγου και/ή εκπροσώπου της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας και Προστασίας του Παιδιού (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului) (για ανήλικους), ανεξάρτητα από το καθεστώς τους (κατηγορούμενος, ζημιωθέν μέρος, μάρτυρας).

Το ισχύον νομικό πλαίσιο ορίζει ότι τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα μπορούν να λάβουν εξειδικευμένη βοήθεια από τις υπάρχουσες περιφερειακές διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας του παιδιού και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, ιατρική βοήθεια.

Υπηρεσίες στήριξης θυμάτων

Ανάλογα με το είδος της αξιόποινης πράξης (ιδίως όταν διαπράττεται κατά προσώπων), ο αστυνομικός υπάλληλος μπορεί να συστήσει/κατευθύνει το θύμα σε υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.

Αν είστε θύμα ειδικής κατηγορίας αξιόποινων πράξεων (απόπειρας ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και απόπειρας ιδιαζόντως απεχθούς ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, όπως ορίζονται στα άρθρα 188 και 189 του Ποινικού Κώδικα, ενδοοικογενειακής βίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 199 του Ποινικού Κώδικα, αξιόποινων πράξεων που διαπράχθηκαν με δόλο που είχαν ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη του θύματος, βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης, συνουσίας με ανήλικο και αποπλάνησης ανηλίκων, όπως ορίζονται στα άρθρα 218 έως 221 του Ποινικού Κώδικα, κακοποίησης ανηλίκων, όπως ορίζεται στο άρθρο 197 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και εμπορίας και εκμετάλλευσης και απόπειρας εμπορίας και εκμετάλλευσης ευάλωτων προσώπων), δικαιούστε ψυχολογική υποστήριξη (για έως τρεις μήνες αν είστε ενήλικος και έως έξι μήνες αν είστε ανήλικος κάτω των 18 ετών), ιατρική βοήθεια ή άλλου είδους βοήθεια, δωρεάν, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αυτά τα είδη βοήθειας παρέχονται δωρεάν μόνο αν έχετε καταγγείλει την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για βοήθεια στις υπηρεσίες δικαστικής επιτήρησης μετά την υποβολή της αναφοράς στον αστυνομικό υπάλληλο.

Αν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από έναν από τους οικογενειακούς συμβούλους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης (Ministerul Muncii și Justiției Sociale). Το Υπουργείο προσφέρει διάφορά είδη βοήθειας σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας (π.χ. ψυχολογική υποστήριξη, προστασία ταυτότητας, κ.λπ.). Ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπορείτε επίσης να ζητήσετε να σας παρασχεθεί στέγη σε κέντρο για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, όπου θα σας παρέχεται προστασία και συμβουλές.

Ποιος παρέχει στήριξη στα θύματα;

Στη Ρουμανία, ανάλογα με το είδος της αξιόποινης πράξης, το θύμα μπορεί να λάβει ειδική υποστήριξη από τους παρακάτω φορείς:

Αν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εθνικό Οργανισμό για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) και τις Γενικές Διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας του παιδιού (DGASPC).

Αν είστε κάτω των 18 ετών και είστε θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εθνική Αρχή για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και την υιοθεσία (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție - ANPDCA) και τις Γενικές Διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας του παιδιού (DGASPC).

Αν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Εθνικό Οργανισμό κατά της εμπορίας ανθρώπων (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane - ANITP) που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Ministerul Afacerilor Interne - MAI).

Υπάρχουν επίσης ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που παρέχουν διάφορα είδη στήριξης στα θύματα. Ο οργανισμός με τον οποίο θα επικοινωνήσετε θα σας κατευθύνει στη σχετική ΜΚΟ.

Αν υπήρξατε θύμα βίαιου εγκλήματος, όπως απόπειρας ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και απόπειρας ιδιαζόντως απεχθούς ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, όπως ορίζονται στα άρθρα 188 και 189 του Ποινικού Κώδικα, ενδοοικογενειακής βίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 199 του Ποινικού Κώδικα, αξιόποινων πράξεων που διαπράχθηκαν με δόλο που είχαν ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη του θύματος, βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης, συνουσίας με ανήλικο και αποπλάνησης ανηλίκων, όπως ορίζονται στα άρθρα 218 έως 221 του Ποινικού Κώδικα, κακοποίησης ανηλίκων, όπως ορίζεται στο άρθρο 197 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και εμπορίας και εκμετάλλευσης και απόπειρας εμπορίας και εκμετάλλευσης ευάλωτων προσώπων, μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια στις υπηρεσίες δικαστικής επιτήρησης.

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Ναι, οι δικαστικές αρχές πρέπει να σας παραπέμψουν στις εν λόγω υπηρεσίες.

Πώς προστατεύεται το απόρρητό μου;

Τόσο κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου, αν οι δικαστικές αρχές κρίνουν ότι μπορεί να επηρεαστεί το απόρρητο ή η αξιοπρέπειά σας λόγω των πληροφοριών που παρέχετε ή για άλλους λόγους, μπορούν να λάβουν, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησής σας, μέτρα για την προστασία του απορρήτου σας, όπως:

 • προστασία των στοιχείων ταυτότητάς σας
 • ακρόασή σας μέσω οπτικοακουστικών μέσων, με αλλοίωση της φωνής και της εικόνας σας, χωρίς να υπάρχει απαίτηση παρουσίας σας, εφόσον δεν επαρκούν τα άλλα μέτρα
 • διεξαγωγή της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου κεκλεισμένων των θυρών κατά τη διάρκεια της κατάθεσής σας.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει τη δημοσίευση κειμένων, σχεδίων, φωτογραφιών ή εικόνων που μπορεί να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας.

Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει τη διεξαγωγή της διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών αν η δημόσια ακρόαση ενδέχεται να επηρέαζε την αξιοπρέπεια ή το απόρρητό σας.

Το προσωπικό της υπηρεσίας δικαστικής επιτήρησης οφείλει να τηρεί την εμπιστευτικότητα των δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι πληροφορίες που παρέχονται στις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας εξαιρούνται από τον κανόνα αυτόν. Τόσο κατά την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων τους όσο και στην καθημερινότητά τους, οι σύμβουλοι, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών και οι ανακριτές πρέπει να τηρούν την εμπιστευτικότητα των εγγράφων που έχουν στην κατοχή τους. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις υποθέσεις του αρχείου της υπηρεσίας, καθώς και τυχόν πληροφορίες που σχετίζονται με την οργάνωση και την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες στα μέσα µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των αποδεκτών των υπηρεσιών.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Για να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων πρέπει να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη στους αρμόδιους φορείς.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Τόσο κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας όσο και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου, δικαιούστε μέτρα προστασίας εφόσον οι δικαστικές αρχές κρίνουν ότι μπορεί να βρίσκεστε σε κίνδυνο.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζετε ότι αν οι δικαστικές αρχές κρίνουν ότι μπορεί να βρίσκεστε σε κίνδυνο λόγω των πληροφοριών που παρείχατε ή για άλλο λόγο, μπορούν να λάβουν, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησής σας, ορισμένα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας σας, όπως:

 • η παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης ή ασφάλειας στην οικία σας ή στο προσωρινό σας κατάλυμα
 • η παροχή συνοδείας και ασφάλειας σε εσάς ή μέλη της οικογένειάς σας κατά τη διάρκεια μετακινήσεων
 • η προστασία των στοιχείων ταυτότητάς σας (τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να παραλειφθούν από τον φάκελο προκειμένου να προστατευτεί η ταυτότητά σας, με την επισήμανση ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι απόρρητες)
 • η ακρόασή σας μέσω οπτικοακουστικών μέσων, με αλλοίωση της φωνής και της εικόνας σας, χωρίς να υπάρχει απαίτηση παρουσίας σας, εφόσον δεν επαρκούν τα άλλα μέτρα (έτσι δεν χρειάζεται να παρουσιαστείτε ενώπιον του αστυνομικού υπαλλήλου, του εισαγγελέα ή του δικαστή και δεν θα βρίσκεστε στο ίδιο μέρος με τον δράστη)
 • η διεξαγωγή της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου κεκλεισμένων των θυρών κατά τη διάρκεια της κατάθεσής σας

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, το δικαστήριο μπορεί να απαγορεύσει τη δημοσίευση κειμένων, σχεδίων, φωτογραφιών ή εικόνων που μπορεί να αποκαλύψουν την ταυτότητά σας.

Επιπλέον, αν είστε μάρτυρας στην ποινική διαδικασία ή, ακόμη και αν δεν συμμετέχετε στην υπόθεση, αν παρέχετε πληροφορίες που βοηθούν τις δικαστικές αρχές να επιλύσουν υποθέσεις που σχετίζονται με σοβαρά εγκλήματα ή συμβάλουν στην πρόληψη της επέλευσης σημαντικής ζημίας, μπορείτε να ζητήσετε από τον αστυνομικό υπάλληλο ή τον εισαγγελέα που διεξάγει την έρευνα να σας εντάξει σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει σειρά μέτρων όπως:

 • η διατήρηση της ταυτότητάς σας μυστικής και η συμμετοχή σας σε ακροάσεις με αλλοιωμένη τη φωνή ή την εικόνα σας
 • η προστασία της οικίας σας από τον αστυνομία και η παροχή αστυνομικής συνοδείας όταν πρέπει να πάτε σε όργανα που διεξάγουν ποινική έρευνα
 • η μετεγκατάσταση
 • η αλλαγή ταυτότητας, καθώς και η αλλαγή της εμφάνισής σας, εφόσον απαιτείται.

Αν ενταχθείτε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων θα μπορείτε να ωφεληθείτε από επιπλέον βοήθεια, όπως:

 • επανένταξη σε διαφορετικό κοινωνικό περιβάλλον
 • απόκτηση νέων επαγγελματικών προσόντων
 • νέα θέση εργασίας
 • οικονομική υποστήριξη μέχρι να βρείτε νέα θέση εργασίας.

Αν είναι απαραίτητο, οι συγγενείς πρώτου βαθμού (όπως τα τέκνα και οι γονείς σας) και ο/η σύζυγός σας μπορούν επίσης να ενταχθούν στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.

Αν δεν έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων κατά τη διάρκεια της ποινικής έρευνας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αυτό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του δικαστηρίου.

Ανάλογα με το είδος της αξιόποινης πράξης είναι διαθέσιμη επιπλέον προστασία:

 • Αν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο να απαγορεύσει στον δράστη να μένει στην κοινή σας οικία. Εναλλακτικά, εσείς ως θύμα μπορείτε να μείνετε σε κέντρο για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η κατοικία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις που για την ασφάλειά σας απαιτείται απομόνωση από τον δράστη ή που ο οικογενειακός σύμβουλος που έχει αναλάβει την υπόθεσή σας έχει δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή του. Στο κέντρο μπορείτε να λάβετε δωρεάν στέγη, τροφή, ιατρική φροντίδα, ψυχολογική υποστήριξη και νομική βοήθεια.
 • Αν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, μπορείτε να μείνετε σε κέντρο για την προστασία των θυμάτων. Η στέγη είναι συνήθως διαθέσιμη για διάστημα 10 ημερών, ωστόσο το δικαστήριο μπορεί να παρατείνει τη διαμονή σας έως το τέλος της διαδικασίας. Αν είναι απαραίτητο, η αστυνομία μπορεί να σας παράσχει φυσική προστασία κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Αν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων, η ακρόαση στο δικαστήριο διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.

Αν θεωρείτε ότι βρίσκεστε σε κίνδυνο, θα πρέπει να ενημερώσετε τον αστυνομικό υπάλληλο, τον εισαγγελέα ή τον δικαστή και να παράσχετε όσο περισσότερες πληροφορίες μπορείτε.

Τα προαναφερθέντα μέτρα είναι διαθέσιμα τόσο για το στάδιο της ποινικής έρευνας όσο και για τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου.

Ποιος μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Θα έχετε προστασία από τη ρουμάνικη αστυνομία.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Αν με την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας βρίσκεστε ακόμη σε κίνδυνο, οι δικαστικές αρχές θα εξετάσουν το ενδεχόμενο ένταξής σας σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, αν δεν έχετε ήδη ενταχθεί σε τέτοιο πρόγραμμα.

Για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, ο κίνδυνος θα αξιολογείται από εξειδικευμένες δομές της στυνομίας.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Ναι, η υπόθεσή σας μπορεί να αξιολογηθεί. Για παράδειγμα, η ακρόαση των θυμάτων ορισμένων κατηγοριών αξιόποινων πράξεων (ενδοοικογενειακή βία, βιασμός, σεξουαλική επίθεση, κ.λπ.) μπορεί να γίνει μόνο από άτομα του ίδιου φύλου εφόσον το ζητήσει το θύμα.

Το ζημιωθέν μέρος καταθέτει για δεύτερη φορά μόνο αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας, για την αποφυγή τυχόν περαιτέρω βλάβης του θύματος.

Για να αποφευχθεί η περαιτέρω βλάβη του θύματος λόγω της επανειλημμένης ακρόασής του από τις δικαστικές αρχές, οι νόμοι περί ποινικής διαδικασίας απαιτούν επίσης το ζημιωθέν μέρος που έχει υποβάλει έγκληση για αξιόποινη πράξη να καταθέτει άμεσα ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, μετά την υποβολή της έγκλησης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ένα επιπλέον μέτρο που ωφελεί το θύμα είναι η μη ενημέρωσή του σχετικά με τυχόν αποφυλάκιση του δράστη, εφόσον το θύμα δεν έχει ζητήσει ρητά να ενημερωθεί.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Αν είστε ευάλωτο θύμα, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα μέτρα προστασίας που περιγράφονται στις προαναφερθείσες απαντήσεις σχετικά με την προστασία μαρτύρων.

Είμαι ανήλικος – έχω ειδικά δικαιώματα;

Αν είστε ανήλικο θύμα εκμετάλλευσης, βίας, κακοποίησης, αμέλειας ή κακής μεταχείρισης ή οποιασδήποτε άλλης αξιόποινης πράξης, η εν λόγω αξιόποινη πράξη μπορεί να καταγγελθεί στην αστυνομία από οποιονδήποτε αλλά και από εσάς.

Οι ανήλικοι θεωρούνται εξαρχής ευάλωτα θύματα και οι αρχές θα πρέπει να σας ενημερώσουν σχετικά με τα μέτρα προστασίας που μπορείτε να λάβετε.

Οι ανήλικοι μπορούν να λάβουν βοήθεια από την Εθνική Αρχή για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και την υιοθεσία. Αν βρίσκεστε σε κίνδυνο, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση λήψης προσωρινών μέτρων ώστε να εξασφαλίσετε στέγαση σε μέρος όπου θα μπορεί να σας χορηγηθεί προστασία (όπως σε κάποια άλλη οικογένεια ή σε ειδικό κέντρο).

Αν κληθείτε να παρουσιαστείτε ενώπιον των αρχών διεξαγωγής της ποινικής έρευνας και είστε κάτω των 14 ετών, πρέπει να συνοδεύεστε από τους γονείς ή τον κηδεμόνα σας. Αν οι γονείς ή οι κηδεμόνες σας εμπλέκονται στην ποινική διαδικασία ή μπορεί να έχουν συμφέρον να επηρεάσουν την κατάθεσή σας, η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί ενώπιον συγγενή ή άλλου προσώπου που θα ορίσει ο αστυνομικός υπάλληλος/εισαγγελέας/δικαστής.

Επιπλέον, οι δικαστικές αρχές μπορεί να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να έχετε τη συνδρομή ψυχολόγου κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Μπορείτε να υποβάλετε το σχετικό αίτημα στις δικαστικές αρχές.

Η συνέντευξη πρέπει να καταγράφεται και, αν αυτό δεν είναι εφικτό, να καταγράφεται σε έκθεση.

Η ακρόαση μπορεί να γίνει από το ίδιο πρόσωπο σε ειδικά σχεδιασμένα/προσαρμοσμένα δωμάτια, εφόσον υπάρχουν.

Κατά την έρευνα ορισμένων ειδών αξιόποινων πράξεων οι συνεντεύξεις μπορούν να διεξαχθούν από άτομο του ίδιου φύλου με το θύμα. Μπορείτε επίσης να συνοδεύεστε από άτομο της επιλογής σας.

Δικαιούστε νομική εκπροσώπηση καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αν δεν έχετε συνήγορο, το δικαστήριο θα σας βοηθήσει να βρείτε. Αν η οικογένειά σας δεν μπορεί να πληρώσει για τις υπηρεσίες του συνηγόρου, δικαιούστε δωρεάν νομική βοήθεια.

Ένα μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης – ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Ο/η σύζυγος, το τέκνο ή πρόσωπο που εξαρτάται από άτομο που απεβίωσε λόγω ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και ιδιαζόντως απεχθούς ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, όπως ορίζονται στα άρθρα 188 και 189 του Ποινικού Κώδικα, καθώς λόγω ηκαν με δόλο που οδήγησαν σε θάνατο δικαιούται δωρεάν νομική βοήθεια και χρηματική αποζημίωση από το κράτος.

Η δωρεάν νομική βοήθεια είναι διαθέσιμη και για άλλες κατηγορίες αξιόποινων πράξεων πέρα από τις προαναφερθείσες, αν το μηνιαίο εισόδημα του θύματος ανά μέλος της οικογένειας δεν υπερβαίνει τον εθνικό κατώτατο μισθό που καθορίστηκε για το έτος κατά το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για δωρεάν νομική βοήθεια.

Ένα μέλος της οικογένειάς μου υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης – ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Βλ. τις παραπάνω πληροφορίες.

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Η διαμεσολάβηση είναι δυνατή μόνο για λιγότερο σοβαρές αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται στο ποινικό δίκαιο. Η διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν τόσο εσείς όσο και ο δράστης συμφωνείτε να συμμετάσχετε σε αυτή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης θα κληθείτε σε σειρά συναντήσεων με τον δράστη για να συζητήσετε πιθανότητες συμφιλίωσης. Ένα πρόσωπο που ονομάζεται διαμεσολαβητής θα διευκολύνει τις συναντήσεις. Αν η διαδικασία καταλήξει σε συμφιλίωση, μπορείτε να ανακαλέσετε την έγκλησή σας κατά του δράστη και η υπόθεση θα κλείσει. Διαφορετικά, αν η διαδικασία δεν είναι επιτυχής, η ποινική διαδικασία θα συνεχίσει σαν να μην είχε διεξαχθεί η διαδικασία διαμεσολάβησης.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

 • Νόμος αρ. 135/2010 σχετικά με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • Νόμος αρ. 678/2001 σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • Κυβερνητική απόφαση αρ. 1216/2001 με την οποία εγκρίνεται το εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (Hotărârea de Guvern nr. 1.216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • Νόμος αρ. 211/2004 σχετικά με ορισμένα μέτρα για την προστασία των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • Κυβερνητική απόφαση αρ. 1238/10 Οκτωβρίου 2007 με την οποία εγκρίθηκαν τα ειδικά εθνικά πρότυπα για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών βοήθειας στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • Νόμος αρ. 217/2003 σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • Νόμος αρ. 272/2004 για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • Νόμος αρ. 682/2002 για την προστασία των μαρτύρων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • Νόμος αρ. 192/2006 σχετικά με τη διαμεσολάβηση και την οργάνωση του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Τελευταία επικαιροποίηση: 12/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο