Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Μπορώ να ασκήσω έφεση κατά της απόφασης;

Η δίκη περατώνεται με την έκδοση απόφασης του δικαστηρίου που μπορεί να συνεπάγεται: την καταδίκη ή την αθώωση του κατηγορούμενου, την παραίτηση ή αναβολή της καταδικαστικής απόφασης ή η περάτωση της ποινικής διαδικασία. Η απόφαση ανακοινώνεται σε δημόσια συνεδρίαση του δικαστηρίου. Αν συμμετείχατε στη δίκη ως θύμα και/ή πολιτικώς ενάγων, θα λάβετε αντίγραφο της απόφασης ταχυδρομικά.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από την απόφαση του δικαστηρίου, μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά αυτής. Μπορείτε να ασκήσετε έφεση μόνο αν έχετε συμμετάσχει στη δίκη ως πολιτικώς ενάγων.

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε έφεση ως μάρτυρας, αλλά μόνο όσον αφορά τα δικαστικά έξοδα και την αποζημίωση που δικαιούστε.

Αν είστε θύμα ή πολιτικώς ενάγων, η προθεσμία για την υποβολή της έφεσης είναι 10 ημέρες από τη λήψη αντιγράφου της απόφασης.

Αν ενεργήσατε ως μάρτυρας, μπορείτε να ασκήσετε έφεση αμέσως μετά την έκδοση απόφασης για τα δικαστικά έξοδα και την αποζημίωση, το αργότερο όμως 10 ημέρες από την έκδοση της απόφασης με την οποία κρίθηκε η υπόθεση ή την κοινοποίηση της απόφασης για τα δικαστικά έξοδα ή αποζημίωση, ανάλογα με την περίπτωση.

Η έφεση πρέπει να κατατεθεί γραπτώς και να υπογραφεί. Οι εφέσεις υποβάλλονται στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση κατά της οποίας ασκούνται.

Μετά την υποβολή της έφεσης, το δικαστήριο την παραπέμπει στο ανώτερο δικαστήριο που είναι αρμόδιο γι’ αυτή. Το αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο που μπορείτε να υποβάλετε την έφεσή σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης;

Η απόφαση εκτελείται μετά την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων έφεσης. Μετά την εκτέλεση της απόφασης, ο ρόλος σας στη διαδικασία ολοκληρώνεται. Αν ενταχθήκατε σε ειδικό πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορείτε να συνεχίσετε να επωφελείστε από αυτό μέχρι το δικαστήριο να αποφασίσει ότι δεν βρίσκεστε πλέον σε κίνδυνο.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Σας παρέχεται δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη ως μέτρο στήριξης για διάστημα το πολύ 3 μηνών. Τα θύματα που είναι κάτω των 18 ετών δικαιούνται δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη για 6 μήνες το πολύ.

Η προστασία στο πλαίσιο προγράμματος προστασίας μαρτύρων μπορεί επίσης να συνεχιστεί μετά τη δίκη. Η διάρκεια της εν λόγω προστασίας αποφασίζεται στο δικαστήριο.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Αν καταδικαστεί ο δράστης, έχετε πρόσβαση στα παρακάτω είδη πληροφοριών: το είδος και τη διάρκεια της ποινής (η καταδικαστική απόφαση εκδίδεται σε δημόσια συζήτηση και σας παραδίδεται στη συνέχεια), ενημέρωση σε περίπτωση διαφυγής ή αποφυλάκισης υπό οποιουσδήποτε όρους, εφόσον ζητήσατε τις εν λόγω πληροφορίες.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Ναι, θα ενημερωθείτε σε περίπτωση που ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί ή διαφύγει από τη φυλακή, αν το ζητήσατε όταν ρωτηθήκατε από τις δικαστικές αρχές. Βλ. την παραπάνω απάντηση.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά την απόλυση του κρατουμένου ή τη χορήγηση αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Ο ρόλος σας στην ποινική διαδικασία ολοκληρώνεται όταν τελεσιδικήσει η απόφαση του δικαστηρίου (με την οποία καταδικάζεται η αθωώνεται ο κατηγορούμενος, υπάρχει παραίτηση ή αναβολή της επιβολής της ποινής ή τερματίζεται η ποινική διαδικασία).

Δεν εμπλέκεστε στη διαδικασία αποφυλάκισης ή υπό όρους αποφυλάκισης του δράστη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο