Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω για στήριξη και βοήθεια;

Τα θύματα αξιόποινων πράξεων και οι πλησιέστεροι συγγενείς τους λαμβάνουν συνδρομή από ΜΚΟ οι οποίες λαμβάνουν επιδοτήσεις για τον σκοπό αυτό από το Ταμείο Στήριξης Θυμάτων και Βοήθειας μετά τον Σωφρονισμό. Οι επιδοτήσεις χορηγούνται από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Τα θύματα ενημερώνονται ότι η συνδρομή αυτή είναι διαθέσιμη πριν από την υποβολή της πρώτης τους δήλωσης.

Κατάλογος όλων των οργανώσεων που έχουν λάβει επιδοτήσεις για τα θύματα και τους πλησιέστερους συγγενείς τους καθώς και οι σχετικές πληροφορίες (στα πολωνικά) σχετικά με τις καλύψεις των ενισχύσεων διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης: https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/, στην ενότητα Działalność/Pomoc pokrzywdzonym/Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji.

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων

Προς το παρόν, δεν υπάρχει εθνική ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων στην Πολωνία. Ωστόσο, υπάρχει ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Η στήριξη θυμάτων παρέχεται δωρεάν;

Η στήριξη των θυμάτων παρέχεται δωρεάν.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή από τις αρχές;

Οι αρχές παρέχουν στα θύματα πληροφορίες σχετικά με τους τόπους στους οποίους είναι διαθέσιμη η στήριξη.  Ορισμένες κατηγορίες θυμάτων δικαιούνται δωρεάν νομική συνδρομή λόγω της ηλικίας και της οικονομικής τους κατάστασης. Τα θύματα αξιόποινων πράξεων δικαιούνται ιατρική βοήθεια σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κυβερνητικές οργανώσεις;

Οι ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Στήριξης Θυμάτων και Βοήθειας μετά τον Σωφρονισμό προσφέρουν στα θύματα νομική, ψυχολογική και οικονομική βοήθεια, π.χ. κουπόνια για τρόφιμα ή βοήθεια για τις δαπάνες διατροφής και ένδυσης, εσωρούχων, υπόδησης, προϊόντων καθαρισμού και προσωπικής υγιεινής, προσωρινής στέγασης ή καταλύματος, εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέτρα για την προσαρμογή διαμερίσματος ή κατοικίας στις ανάγκες των θυμάτων αξιόποινων πράξεων και έξοδα ταξιδίου.

Ένα άλλο είδος στήριξης είναι η χρηματοδότηση για τις υπηρεσίες διερμηνέα, συμπεριλαμβανομένου του διερμηνέα νοηματικής γλώσσας.

Η ιατρική βοήθεια περιλαμβάνει την κάλυψη των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αντιμετώπιση της βλάβης που υπέστη η υγεία ως αποτέλεσμα της αξιόποινης πράξης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο