Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω για να λάβω στήριξη και βοήθεια;

Η Victim Support NI παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις πλησιέστερες υπηρεσίες υποστήριξης. Βλ. Victim Charter και Witness Charter. http://www.victimsupportni.com/

Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη των θυμάτων

Η Victim Information Service περιλαμβάνει τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης για τα θύματα: +44 808 168 9293.

Η στήριξη των θυμάτων παρέχεται δωρεάν;

Ναι.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από τις κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Η αστυνομία και η υπηρεσία Victim and Witness Care Unit πρέπει να σας ενημερώσουν σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο λήψης συμβουλών ή υποστήριξης, καθώς και πρόσβασης σε ιατρική υποστήριξη, τυχόν υποστήριξη από ειδικούς (όπως ψυχολογική υποστήριξη) και εναλλακτική στέγαση.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικές οργανώσεις;

Πολλές μη κρατικές οργανώσεις και φιλανθρωπικές οργανώσεις παρέχουν στα θύματα αξιόποινων πράξεων βοήθεια, υποστηρικτικές συμβουλές, καθοδήγηση και άλλες γενικές και ειδικευμένες υπηρεσίες, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο