Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Βόρεια Ιρλανδία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Τα θύματα δεν έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της καταδικαστικής απόφασης ή της ποινής που επιβάλλεται στον δράστη.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την έκδοση απόφασης;

Μετά τη δίκη, έχετε το δικαίωμα:

 • να σας καταβληθούν τυχόν έξοδα τα οποία η εισαγγελική αρχή αποφάσισε ότι σας οφείλονται, αν παραστήκατε στο δικαστήριο για να καταθέσετε στη δίκη
 • να ενημερωθείτε από την υπηρεσία Victim and Witness Care Unit για την έκβαση της δίκης, και να λάβετε, κατά περίπτωση, συνοπτική αιτιολόγηση της απόφασης
 • να παραπεμφθείτε από την υπηρεσία Victim and Witness Care Unit σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων ανάλογα με την περίπτωση και αν υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες.

i) Εάν υποβληθεί στο Crown Court αίτηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης που εκδόθηκε ή της ποινής που επιβλήθηκε από το Magistrates’ Court.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την υπηρεσία Victim and Witness Care Unit για τα ακόλουθα:

 • κάθε δικόγραφο έφεσης που έχει υποβληθεί
 • την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της ακρόασης
 • την έκβαση της έφεσης, καθώς και τις τυχόν αλλαγές σε σχέση με την αρχική ποινή.

Έχετε επίσης δικαίωμα:

 • να οδηγηθείτε και να περιμένετε στο δικαστήριο σε χώρο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο βρίσκονται ο εκκαλών και οι οικείοι του. Το δικαστήριο διασφαλίζει ότι αυτό γίνεται όπου είναι δυνατόν
 • να λάβετε τα στοιχεία του αρμόδιου επαφής στο Crown Court
 • να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων, όπου ενδείκνυται και αν υπάρχουν.

ii) Εάν υποβληθεί στο Court of Appeal αίτηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης ή της επιβληθείσας ποινής, ή αίτηση αναίρεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο ποινικής υπόθεσης επί νομικού ζητήματος.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την υπηρεσία Victim and Witness Care Unit για τα ακόλουθα:

 • ότι ο εκκαλών/αναιρεσείων έχει λάβει άδεια να ασκήσει έφεση/αναίρεση
 • την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της ακρόασης
 • αν ο εκκαλών/αναιρεσείων πρόκειται να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση πριν από την άσκηση της έφεσης/αναίρεσης ή αν οι όροι της εγγύησης έχουν μεταβληθεί
 • τυχόν αλλαγές στις ημερομηνίες ακρόασης
 • τα στοιχεία του αρμόδιου επαφής στην υπηρεσία Criminal Appeal Office ή στους υπαλλήλους του UK Supreme Court
 • την έκβαση της έφεσης/αναίρεσης. Αυτό περιλαμβάνει τυχόν αλλαγές σε σχέση με την αρχική ποινή
 • να οδηγηθείτε και να περιμένετε στο δικαστήριο σε χώρο διαφορετικό από αυτόν στον οποίο βρίσκονται ο εκκαλών/αναιρεσείων και οι οικείοι του. Οι δικαστικοί υπάλληλοι θα μεριμνήσουν ώστε αυτό να γίνεται όπου είναι δυνατόν. Σπάνια ο αναιρεσείων παρίσταται στις ακροαματικές διαδικασίες ενώπιον του Supreme Court. Θα γίνουν για λογαριασμό σας ειδικές ρυθμίσεις, αν ο αναιρεσείων είναι παρών και δεν επιθυμείτε να παρίστασθε στην αίθουσα του δικαστηρίου
 • να ζητήσετε από την υπηρεσία Criminal Appeal Office ή από τους υπαλλήλους του UK Supreme Court αντίγραφο της δικαστικής απόφασης στην υπόθεση, μόλις η απόφαση αυτή δημοσιευθεί.

Μετά τη χορήγηση άδειας για την άσκηση έφεσης/αναίρεσης, εάν είστε πενθών στενός συγγενής και αν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να σας προταθεί συνάντηση με την εισαγγελική αρχή, για να σας εξηγηθούν ο χαρακτήρας της έφεσης/αναίρεσης και οι δικαστικές διαδικασίες.

Criminal Cases Review Commission (επιτροπή επανεξέτασης ποινικών υποθέσεων)

Κατά την παραλαβή αίτησης από τον δράστη, η Criminal Cases Review Commission αναλαμβάνει την επανεξέταση των καταδικαστικών αποφάσεων και των ποινών που επιβλήθηκαν ως αποτέλεσμα του ποινικού αδικήματος του δράστη. Η εν λόγω επιτροπή μπορεί να υποβάλει την καταδικαστική απόφαση ή την ποινή σε νέα έφεση, αν προκύψει νέο στοιχείο ή νέο επιχείρημα, το οποίο ενδέχεται να σημαίνει ότι η καταδίκη δεν είναι ασφαλής ή ότι η ποινή έχει υπερβολικά μεγάλη διάρκεια. Η επιτροπή αυτή λαμβάνει περίπου 1.000 αιτήσεις ετησίως από άτομα που έχουν καταδικαστεί και παραπέμπει περίπου 30-40 υποθέσεις σε υποβολή νέας έφεσης. Κατά την επανεξέταση της υπόθεσης, η επιτροπή θα αξιολογήσει τον πιθανό αντίκτυπο σ’ εσάς και θα αποφασίσει αν θα πρέπει να σας ενημερώσει. Η επιτροπή θα καταγράψει τους λόγους των αποφάσεών της όσον αφορά την επαφή μαζί σας και, αν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, θα ενημερώσει την αστυνομία για τις αποφάσεις αυτές.

 • Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την επιτροπή, εάν αυτή κρίνει ότι υπάρχει εύλογη προοπτική επανεξέτασης.
 • Εάν η επιτροπή κρίνει ότι είναι σκόπιμο να επικοινωνήσει μαζί σας κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης, θα σας ενημερώσει ότι έχει παραληφθεί σχετική αίτηση και ότι η υπόθεση είναι υπό επανεξέταση. Μετά την επανεξέταση, η επιτροπή θα αποφασίσει αν η καταδικαστική απόφαση ή η ποινή θα πρέπει να παραπεμφθούν στο δικαστήριο και θα σας ενημερώσει για την απόφασή της, εκτός εάν έχετε ζητήσει ρητά να μην ενημερωθείτε.
 • Εάν η επιτροπή κρίνει ότι δεν είναι σκόπιμο να επικοινωνήσει μαζί σας κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης, αλλά στη συνέχεια αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο, προκειμένου να επανεξεταστεί η καταδικαστική απόφαση ή η ποινή, τεκμαίρεται ότι η επιτροπή θα σας ενημερώσει σχετικά με την παραπομπή.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

 • Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων ανά πάσα στιγμή, είτε έχετε καταγγείλει αξιόποινη πράξη είτε όχι, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και της δίωξης.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

 • Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την υπηρεσία Victim and Witness Care Unit σχετικά με την ποινή που επιβλήθηκε στον ύποπτο (σε περίπτωση καταδίκης του). Κατά την ενημέρωση αυτή θα εξηγηθούν συνοπτικά το νόημα και το περιεχόμενο της ποινής.
 • Έχετε το δικαίωμα να παραπεμφθείτε στην εισαγγελική αρχή, η οποία θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματά σας σχετικά με την ποινή τα οποία η Victim and Witness Care Unit δεν είναι σε θέση να απαντήσει.
 • Εκτός από τα προαναφερόμενα δικαιώματα, εάν είστε πενθών στενός συγγενής και πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, έχετε επίσης το δικαίωμα να σας προταθεί συνάντηση με εκπρόσωπο της εισαγγελικής αρχής, ο οποίος θα σας εξηγήσει την ποινή που επιβλήθηκε. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται συνήθως στο δικαστήριο.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Εάν ο δράστης καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης, σε περιορισμό σε νοσοκομείο ή βρίσκεται υπό την εποπτεία συμβουλίου αποφυλάκισης υπό όρους, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την υπηρεσία Victim and Witness Care Unit για την πρόσβασή σας σε σχετικό πρόγραμμα ενημέρωσης των θυμάτων μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από τη Victim Information Unit (μονάδα ενημέρωσης των θυμάτων) ορισμένες πληροφορίες. Η μονάδα αυτή, η οποία διοικείται από την Probation Board for Northern Ireland (υπηρεσία αναστολών), συντονίζει μια ενιαία υπηρεσία για τα θύματα η οποία καλύπτει και τα τρία προγράμματα πληροφοριών για τα θύματα. Τα τρία αυτά προγράμματα είναι: το πρόγραμμα ενημέρωσης των θυμάτων για την απελευθέρωση κρατουμένων [Prisoner Release Victim Information Scheme (PRVIS)] το πρόγραμμα Probation Board for Northern Ireland για την ενημέρωση των θυμάτων και το πρόγραμμα ενημέρωσης των θυμάτων για τους ψυχικά διαταραγμένους δράστες. Τα προγράμματα αυτά αφορούν:

 • νεαρούς δράστες στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή ισοδύναμη με ισόβια κάθειρξη, έχουν καταδικαστεί για σοβαρό αδίκημα ή έχουν καταδικαστεί σε κράτηση σε κέντρα για νεαρούς δράστες (Young Offenders Centre) από το Crown Court (όταν οι νεαροί δράστες γίνουν 18 ετών). Το σωφρονιστικό σύστημα καλύπτει επίσης τους ενήλικες δράστες (18 ετών και άνω) οι οποίοι έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση έξι μηνών ή περισσότερο
 • δράστες στους οποίους έχει επιβληθεί ποινή η οποία περιλαμβάνει επιτήρηση από την Probation Board for Northern Ireland και
 • παραβάτες για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή εγκλεισμού σε νοσοκομείο και εντολή περιορισμού.

Prisoner Release Victim Information Scheme (PRVIS)

Αν έχετε εγγραφεί στο πρόγραμμα ενημέρωσης, έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από την υπηρεσία Victim Information Unit, χωρίς περιττή καθυστέρηση (αν έχει ενημερωθεί για την έκδοση απόφασης ή την έκβαση της διαδικασίας), σχετικά με τα εξής:

 • την ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία ένας κρατούμενος αναμένεται να αποφυλακιστεί ή θα είναι επιλέξιμος για προσωρινή αποφυλάκιση
 • αν εξετάζεται το ενδεχόμενο προσωρινής αποφυλάκισης του κρατουμένου
 • κάθε απόφαση που λαμβάνεται σε σχέση με την προσωρινή αποφυλάκιση και
 • οποιουσδήποτε γνωστούς όρους της αποφυλάκισης του κρατουμένου, ή τους όρους που επιβλήθηκαν για την προσωρινή αποφυλάκισή του, και τυχόν παραβάσεις αυτών των όρων που έχουν ως αποτέλεσμα την εκ νέου κράτηση του κρατουμένου, εκτός εάν η κοινοποίηση των πληροφοριών θα έθετε σε κίνδυνο κάποιο πρόσωπο ή θα συνεπαγόταν εγνωσμένο κίνδυνο βλάβης του δράστη.

Αν επιβάλλεται στον κρατούμενο ποινή ισόβιας κάθειρξης, στερητική της ελευθερίας ποινή για αόριστο χρονικό διάστημα ή παρατεταμένη στερητική της ελευθερίας ποινή, και ο εν λόγω κρατούμενος αποτελεί αντικείμενο εξέτασης από το συμβούλιο εποπτών αποφυλακισθέντων υφ’ όρον (Parole Commissioners) για ενδεχόμενη αποφυλάκισή του, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την υπηρεσία Victim Information Unit σχετικά με τον χρόνο κατά τον οποίο εξετάζεται να αποφυλακιστεί ο κρατούμενος. Θα έχετε επίσης το δικαίωμα να εκφράσετε τις απόψεις σας σχετικά με την αποφυλάκιση στο συμβούλιο εποπτών (μέσω της Victim Information Unit) προτού εξεταστεί το ενδεχόμενο αποφυλάκισης του εν λόγω κρατουμένου. Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για την απόφαση του εν λόγω συμβουλίου εποπτών και, εάν η απόφαση αυτή είναι να αποφυλακιστεί ο κρατούμενος, να πληροφορηθείτε τις ρυθμίσεις χορήγησης αδείας που εφαρμόζονται.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να εκφράσετε τις απόψεις σας στη Victim Information Unit, ή να καταθέσετε τις ανησυχίες σας σχετικά με την προσωπική σας ασφάλεια και να ζητήσετε να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, όταν ο δράστης ζητεί την προσωρινή αποφυλάκισή του ή πρόκειται να αποφυλακιστεί με άδεια.

Πολύ περιστασιακά μπορεί να είναι δυνατόν να ενημερωθείτε για την αποφυλάκιση μόνο αφού αυτή θα έχει πραγματοποιηθεί. Στην πολύ απίθανη περίπτωση που ο δράστης στην υπόθεση στην οποία εμπλέκεστε αποδράσει από τις φυλακές, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά, χωρίς περιττή καθυστέρηση, από την αστυνομία ή το σωφρονιστικό κατάστημα, εκτός εάν η κοινοποίηση αυτής της πληροφορίας θα έθετε σε κίνδυνο κάποιο πρόσωπο ή θα συνεπαγόταν εγνωσμένο κίνδυνο βλάβης του δράστη. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε από την αστυνομία ή το σωφρονιστικό κατάστημα σχετικά με τυχόν μέτρα που λαμβάνονται στη συνέχεια για την προστασία σας.

Probation Board for Northern Ireland Victim Information Scheme

Αν έχετε εγγραφεί σ’ αυτό το πρόγραμμα ενημέρωσης, έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από την υπηρεσία Victim Information Unit, χωρίς περιττή καθυστέρηση (αν έχει ενημερωθεί για την έκδοση απόφασης ή την έκβαση της διαδικασίας), σχετικά με τα εξής:

 • τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης
 • το είδος και τη διάρκεια που θα έχει η επιτήρηση του δράστη, καθώς και τους γενικούς όρους της (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αλλαγών)
 • τυχόν πρόσθετους όρους που συνοδεύουν την επιτήρηση, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου οι όροι αυτοί ποικίλλουν
 • τον αριθμό των ωρών της κοινωφελούς εργασίας, κατά περίπτωση και
 • τυχόν περαιτέρω ποινές σχετικές με την υπόθεση.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα λάβετε αυτές τις πληροφορίες (π.χ. διά ζώσης, τηλεφωνικά ή εγγράφως) και να συζητήσετε με κάποιο μέλος της Victim Information Unit τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υπηρεσία αυτή θα σας δώσει επίσης την ευκαιρία να εκφράσετε τις απόψεις και τους προβληματισμούς σας σε έκθεση για το θύμα, ώστε να μπορούν να ληφθούν υπόψη από το συμβούλιο εποπτών.

Mentally Disordered Offenders Victim Information Scheme

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιόδους άδειας απουσίας από το νοσοκομείο που εξετάζονται για τον δράστη και σχετικά με την πλήρη ή υπό όρους έξοδό του από το νοσοκομείο. Αν έχετε εγγραφεί σ’ αυτό το πρόγραμμα, έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε από την υπηρεσία Victim Information Unit, χωρίς περιττή καθυστέρηση (αν έχει ενημερωθεί για την έκδοση απόφασης ή την έκβαση της διαδικασίας), σχετικά με τα εξής:

 • πότε θα εξεταστεί η χορήγηση περιόδου άδειας απουσίας
 • ότι πρόκειται να χορηγηθεί περίοδος άδειας απουσίας, ή ότι ο δράστης θα λάβει εξιτήριο από νοσοκομείο, εντός των προσεχών εβδομάδων, καθώς και τους τυχόν γενικούς όρους που σας αφορούν και
 • τους τυχόν όρους που ισχύουν για τον δράστη ο οποίος εξέρχεται από το νοσοκομείο.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να διατυπώσετε τις απόψεις σας, εγγράφως, στην υπηρεσία Victim Information Unit σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η προτεινόμενη άδεια ή απαλλαγή ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια ή την ευημερία σας και επίσης τους όρους που ενδέχεται να επιβληθούν στον δράστη κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο