Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Η νομική διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη συνίσταται στην άσκηση εναντίον του αγωγής αποζημίωσης ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, εκτός εάν ο δράστης έχει ήδη διαταχθεί από ποινικό δικαστήριο να αποζημιώσει το θύμα.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Αν υπάρχει τέτοια διαταγή, έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε αναγκαστική εκτέλεσή της ως εάν να είχε εκδοθεί υπέρ σας απόφαση πολιτικού δικαστηρίου: επομένως, μπορείτε να ζητήσετε ακόμη και την έκδοση εντολής συντηρητικής ή αναγκαστικής κατάσχεσης.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Εάν ο δράστης δεν πληρώνει, υπάρχει η δυνατότητα να καταβάλει το κράτος προκαταβολή στο θύμα, υπό προϋποθέσεις που καθορίζει κατά την κρίση του ο γενικός εισαγγελέας.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Ναι, δικαιούστε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης από το κράτος στο πλαίσιο του Συστήματος Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων.

http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=8983&l=2

Η σχετική ηλεκτρονική αίτηση διατίθεται στη διεύθυνση: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010m

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Προβλέπεται δικαίωμα αποζημίωσης ακόμη και αν ο δράστης δεν καταδικαστεί ή είναι άγνωστος.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορούν να πραγματοποιηθούν πληρωμές έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της οριστικής απόφασης επί της αίτησης αποζημίωσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο