Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Πώς μπορώ να παραστώ στη δίκη;

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρας;

Είμαι ανήλικος. Έχω πρόσθετα δικαιώματα;

Μπορώ να λάβω νομική συνδρομή;

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, σε περίπτωση που διατρέχω κίνδυνο;

Πώς μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη ή να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικού/δικαστικού συμβιβασμού ή κίνησης διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ εμού και του δράστη;

Είμαι αλλοδαπός. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς μπορώ να παραστώ στη δίκη;

Μπορείτε επίσης να συμμετέχετε στη διαδικασία ως πολιτικώς ενάγων. Θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση ενώπιον του δικαστηρίου. Το δικαστήριο θα εξετάσει την αίτησή σας και θα αποφασίσει εάν θα σας επιτρέψει να παραστείτε με την ιδιότητα του πολιτικώς ενάγοντα. Ως πολιτικώς ενάγων, δικαιούστε να παραστείτε σε όλες τις συνεδριάσεις του δικαστηρίου, ακόμα και σε όσες διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

Τα δικαιώματά σας κατά τη διάρκεια της δίκης διαφέρουν ανάλογα με το ποιο δικαστήριο θα εξετάσει την υπόθεση:

  • Εάν η υπόθεσή σας εκδικάζεται ενώπιον του Court of Magistrates και κατηγορούσα αρχή είναι κάποιος αστυνομικός, έχετε τα ίδια σχεδόν δικαιώματα με τον κατηγορούμενο: μπορείτε είτε ο ίδιος προσωπικά είτε ο δικηγόρος σας να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία, να αντεξετάσετε μάρτυρες (υποβάλλοντας ερωτήσεις μέσω του αρμόδιου αστυνομικού) κ.λπ.
  • Εάν η υπόθεσή σας εκδικάζεται ενώπιον του Criminal Court και κατηγορούσα αρχή είναι ο γενικός εισαγγελέας, ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας ή κάποιος εισαγγελέας, μπορείτε μόνο να παραστείτε στην ακροαματική διαδικασία και να παρουσιάσετε τα επιχειρήματά σας σχετικά με την ποινή, εφόσον ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος από τους ενόρκους.

Κατά τη διάρκεια της δίκης συνιστάται, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτική, η εκπροσώπησή σας από δικηγόρο, για τις υπηρεσίες του οποίου υποχρεούστε να πληρώσετε. Είστε ακόμα υποχρεωμένος να καλύψετε όλα τα υπόλοιπα έξοδα που αφορούν τη συμμετοχή σας στη δίκη (π.χ. έξοδα μετακίνησης, άδεια άνευ αποδοχών κ.λπ.). Σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας, δεν προβλέπεται αποζημίωση για τα παραπάνω έξοδα.

Ο δικηγόρος σας έχει δικαίωμα να ελέγχει όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και να κρατάει σημειώσεις ή να ζητάει αντίγραφα των εγγράφων. Ωστόσο, εάν η υπόθεσή σας εκδικάζεται ενώπιον του Criminal Court παρουσία ενόρκων, δικαίωμα πρόσβασης στη δικογραφία εκχωρείται μόνο στον γενικό εισαγγελέα, τον φερόμενο ως δράστη και τον δικηγόρο του.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρας;

Κατά τη διάρκεια της δίκης, θα κληθείτε, κατά πάσα πιθανότητα, να καταθέσετε ως μάρτυρας. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβετε ειδοποίηση σχετικά με την ώρα και τον τόπο της εξέτασής σας. Η ειδοποίηση θα σας επιδοθεί από αστυνομικό ή θα αποσταλεί ταχυδρομικά. Η παρουσία σας δεν είναι υποχρεωτική. Συνιστάται, όμως, καθώς το δικαστήριο θα λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει την παρουσία σας κατά την επόμενη συνεδρίασή του, εφόσον θεωρήσει ότι η κατάθεσή σας είναι σημαντική.

Εντούτοις, δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε σε καμία ερώτηση ή να προσκομίσετε οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο στοιχείο που ενδέχεται να σας ενοχοποιήσει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται:

  • να υποβληθείτε σε εξέταση χωρίς να έλθετε σε άμεση επαφή με τον δράστη,
  • να υποβληθείτε σε εξέταση στον τόπο διαμονής σας ή/και
  • να τεθείτε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων.

Είμαι ανήλικος. Έχω πρόσθετα δικαιώματα;

Εάν είστε κάτω των 16 ετών και πρέπει να εξεταστείτε στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασίας, μπορείτε να ζητήσετε την εξέτασή σας μέσω βιντεοδιάσκεψης. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται να προσέλθετε στο δικαστήριο και να βρίσκεστε στην αίθουσα.

Εάν είστε ανήλικος και τελείτε σε σχέση εξάρτησης με τον φερόμενο ως δράστη (π.χ. ο δράστης είναι γονέας σας), θα μεταφερθείτε σε ασφαλές περιβάλλον, συνήθως σε ειδικό κέντρο του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου θα λάβετε βοήθεια από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους.

Ως ανήλικος, μπορείτε επίσης να λάβετε βοήθεια από την εθνική οργάνωση κοινωνικής πρόνοιας για παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη Appogg. Η βοήθεια μπορεί να περιλαμβάνει την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης, κοινωνικής πρόνοιας, συμβουλών κ.λπ. Οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν και ανεξάρτητα από την ποινική διαδικασία.

Μπορώ να λάβω νομική συνδρομή;

Κατά τη διάρκεια της δίκης, δεν παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή στα θύματα.

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, σε περίπτωση που διατρέχω κίνδυνο;

Εάν ο δράστης δεν έχει συλληφθεί και νιώθετε φόβο, μπορείτε να ζητήσετε, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω του δικηγόρου σας, από τον αρμόδιο για την υπόθεσή σας αστυνομικό να του απαγορεύσει να σας πλησιάζει. Στη συνέχεια, ο αστυνομικός θα αιτηθεί ενώπιον του δικαστηρίου την έκδοση σχετικής εντολής. Μετά την έκδοση της εντολής, το δικαστήριο θα ζητήσει από τον κατηγορούμενο να καταβάλει ένα ορισμένο χρηματικό ποσό (συνήθως μεταξύ 100 και 2.300 ευρώ) ως εγγύηση. Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος παραβιάσει την εντολή του δικαστηρίου, το συγκεκριμένο ποσό δεν επιστρέφεται.

Εάν έχετε κληθεί σε εξέταση στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασίας και θεωρείτε ότι διατρέχετε κίνδυνο, μπορείτε να ζητήσετε να εξεταστείτε χωρίς να έλθετε σε άμεση επαφή με τον κατηγορούμενο. Μπορείτε να καταθέσετε χωρίς να υπάρχει οπτική επαφή ανάμεσα σε εσάς και τον δράστη (π.χ. πίσω από αδιαφανές παραπέτασμα) ή μέσω βιντεοδιάσκεψης χωρίς την παρουσία σας στη δικαστική αίθουσα.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον αρμόδιο για την υπόθεσή σας αστυνομικό να τεθείτε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δηλώσετε ότι πρόκειται να καταθέσετε εναντίον του δράστη κατά την ακροαματική διαδικασία. Εφόσον ο αστυνομικός πεισθεί ότι η κατάθεσή σας ή τα αποδεικτικά σας στοιχεία είναι σημαντικά για την υπόθεση, θα ζητήσει από τον γενικό εισαγγελέα να ενταχθείτε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να ενταχθούν μέλη της οικογένειάς σας και άλλα συγγενικά σας πρόσωπα. Συνήθως, περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της προσωπικής σας ασφάλειας ή/και των περιουσιακών σας στοιχείων.

Πώς μπορώ να εγείρω αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη ή να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας, έχετε δικαίωμα να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη μόνο ασκώντας πολιτική αγωγή ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου. Δεν υπάρχει δυνατότητα να εγείρετε αξίωση αποζημίωσης στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας.

Εντούτοις, το δικαστήριο που εξετάζει την υπόθεσή σας μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να διατάξει τον δράστη να σας αποζημιώσει για τις ζημίες που προκλήθηκαν. Τούτο μπορεί να συμβεί σε δύο περιπτώσεις:

  • Εάν το δικαστήριο επιβάλει ποινή φυλάκισης στον δράστη αλλά αναστείλει την εκτέλεση της ποινής, μπορεί να υποχρεώσει τον δράστη να σας καταβάλει αποζημίωση για τυχόν απώλειες, βλάβες ή ζημίες που προκλήθηκαν λόγω του αδικήματος.
  • Εάν το δικαστήριο θέσει τον δράστη υπό δικαστική επιτήρηση (υποχρεωτικά μέτρα χωρίς ποινή φυλάκισης), μπορεί να υποχρεώσει τον δράστη να σας καταβάλει αποζημίωση, το ύψος της οποίας μπορεί να ανέλθει μέχρι 1.164,69 ευρώ.

Εάν έχετε πέσει θύμα βίαιου εγκλήματος που διαπράχθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά, μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για καταβολή χρηματικής αποζημίωσης από το κράτος. Μπορείτε να συμβουλευθείτε το δελτίο σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων αξιόποινων πράξεων στη Μάλτα (σύντομα διαθέσιμο στην αγγλική και μαλτέζικη γλώσσα) στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου.

Υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικού/δικαστικού συμβιβασμού ή κίνησης διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ εμού και του δράστη;

Δεν υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού ή κίνησης διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ υμών και του δράστη κατά τη διάρκεια της δίκης. Ωστόσο, εάν για κάποιο λόγο δεν επιθυμείτε πλέον τη δίωξη του κατηγορουμένου (π.χ. επειδή τον έχετε συγχωρέσει), μπορείτε να το καταθέσετε ενώπιον του δικαστηρίου κατά την ακροαματική διαδικασία. Το δικαστήριο θα λάβει υπόψη την κατάθεσή σας κατά την έκδοση της απόφασής του.

Είμαι αλλοδαπός. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Εάν είστε αλλοδαπός, έχετε όλα τα παραπάνω δικαιώματα. Σύμφωνα με το δίκαιο της Μάλτας, οι υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης εγγράφων κατά τη διάρκεια της δίκης δεν παρέχονται δωρεάν. Μπορείτε, ωστόσο, να εξασφαλίσετε τις υπηρεσίες διερμηνέα, εφόσον καλύψετε το σχετικό κόστος.

Εάν διαμένετε στο εξωτερικό, μπορείτε να εξεταστείτε ως μάρτυρας τηλεφωνικώς ή μέσω βιντεοδιάσκεψης. Επιπλέον, εάν πρέπει να σας επιδοθεί κάποιο έγγραφο στο εξωτερικό, θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά αντίγραφο συνταγμένο σε γλώσσα που κατανοείτε, μαζί με πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας αναφορικά με το έγγραφο αυτό, καθώς και με το πώς μπορείτε να λάβετε το πρωτότυπο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/05/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο