Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Πώς και πού μπορώ να καταγγείλω ένα αδίκημα;

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις ενέργειες των αρχών μετά την καταγγελία του αδικήματος;

Πώς μπορώ να συμμετέχω στη διερεύνηση του αδικήματος;

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρας;

Είμαι ανήλικος. Έχω πρόσθετα δικαιώματα;

Μπορώ να λάβω νομική συνδρομή;

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, σε περίπτωση που διατρέχω κίνδυνο;

Τι είδους υπηρεσίες και βοήθεια μπορώ να λάβω κατά τη διερεύνηση του αδικήματος;

Υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικού/δικαστικού συμβιβασμού ή κίνησης διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ εμού και του δράστη;

Πώς θα συνεχισθεί η υπόθεσή μου μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης;

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο χωρίς να παραπεμφθεί στο ακροατήριο;

Είμαι αλλοδαπός. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς και πού μπορώ να καταγγείλω ένα αδίκημα;

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αστυνομία. Η καταγγελία μπορεί να υποβληθεί επίσης από τον/την σύζυγό σας, τους γονείς, τα αδέρφια ή τον κηδεμόνα σας. Μπορείτε ακόμα να ενημερώσετε την αστυνομία σε περίπτωση που έχει περιέλθει σε γνώση σας ένα αδίκημα, ακόμα και εάν δεν είστε ο ίδιος το θύμα.

Μπορείτε να καταγγείλετε ένα αδίκημα προφορικά μεταβαίνοντας στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή να υποβάλετε έγγραφη καταγγελία αυτοπροσώπως ή μέσω σχετικής επιστολής στο αστυνομικό τμήμα. Σε περίπτωση που επιλέξετε να αποστείλετε έγγραφη καταγγελία, μπορείτε να τη συντάξετε ο ίδιος ή με τη βοήθεια δικηγόρου. Δεν υπάρχει κάποια υποχρεωτική μορφή για την καταγγελία. Ωστόσο, πρέπει να συντάσσεται στην αγγλική ή τη μαλτέζικη γλώσσα. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία. Η υποβολή ανώνυμων καταγγελιών επιτρέπεται καταρχήν, αλλά οι εν λόγω καταγγελίες διερευνώνται από την αστυνομία μόνο εάν πρόκειται για πολύ σοβαρό αδίκημα.

Δεν προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία για την υποβολή καταγγελίας. Εντούτοις, ο νόμος ορίζει ότι μετά την παρέλευση ορισμένου χρονικού διαστήματος από την τέλεση του αδικήματος η δίωξη του δράστη δεν είναι πλέον δυνατή. Το διάστημα αυτό διαφέρει ανάλογα με το αδίκημα και κυμαίνεται από τρεις μήνες για λιγότερο σοβαρά αδικήματα (π.χ. προφορική εξύβριση) έως είκοσι έτη για ιδιαιτέρως σοβαρά εγκλήματα (π.χ. ανθρωποκτονία). Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία και μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος. Ωστόσο, η αστυνομία δεν θα διερευνήσει την υπόθεση ενώ, ακόμα και εάν διενεργηθεί διερεύνηση, το δικαστήριο θα απαλλάξει τον δράστη.

Για ορισμένα μικρής βαρύτητας αδικήματα, θα πρέπει να υποβάλετε ειδική καταγγελία στην αστυνομία. Πρόκειται για περιπτώσεις κατά τις οποίες η αστυνομία δεν επιτρέπεται να διενεργήσει διερεύνηση χωρίς την υποβολή της εν λόγω καταγγελίας. Οι καταγγελίες υποβάλλονται συνήθως, όχι όμως και απαραίτητα, εγγράφως. Μπορείτε να ζητήσετε από τον δικηγόρο σας να συντάξει την καταγγελία για λογαριασμό σας. Η καταγγελία σας πρέπει να περιλαμβάνει: τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμός δελτίου ταυτότητας), πληροφορίες σχετικά με τον δράστη, περιγραφή του περιστατικού και κατάλογο των μαρτύρων που επιθυμείτε να καταθέσουν ενώπιον της αστυνομίας, καθώς και των διευθύνσεών τους. Συνιστάται ακόμα, χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό, να αναφέρετε τη νομική διάταξη που θεωρείτε ότι έχει παραβιάσει ο δράστης.

Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τις ενέργειες των αρχών μετά την καταγγελία του αδικήματος;

Μετά την υποβολή της καταγγελίας σας, θα σας δοθεί ένας αριθμός αναφοράς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον συγκεκριμένο αριθμό προκειμένου να παρακολουθείτε την πορεία της υπόθεσής σας. Στην πράξη, μπορείτε να παρακολουθείτε την υπόθεσή σας χρησιμοποιώντας επίσης την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλατε την καταγγελία σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη διερεύνηση της υπόθεσης είτε μεταβαίνοντας στο αστυνομικό τμήμα είτε τηλεφωνικώς.

Πώς μπορώ να συμμετέχω στη διερεύνηση του αδικήματος;

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, η εκπροσώπησή σας από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συνιστάται λόγω της πολυπλοκότητας των διαδικασιών. Εάν επιθυμείτε την εκπροσώπησή σας από δικηγόρο, υποχρεούστε να πληρώσετε για τις υπηρεσίες του.

Μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να κοινοποιήσετε στην αστυνομία οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με την υπόθεσή σας. Δεν είστε υποχρεωμένος να αποδείξετε τίποτα σχετικά με το αδίκημα. Εάν, όμως, έχετε στην κατοχή σας αποδεικτικά στοιχεία που θεωρείτε ότι είναι σημαντικά για τη διερεύνηση, μπορείτε να τα προσκομίσετε στον αρμόδιο για την υπόθεσή σας αστυνομικό είτε ο ίδιος αυτοπροσώπως είτε μέσω του δικηγόρου σας.

Στην περίπτωση αυτή, θα κληθείτε, κατά πάσα πιθανότητα, να καταθέσετε ως μάρτυρας.

Γενικά, κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, τα στοιχεία της δικογραφίας είναι απόρρητα και η πρόσβαση σε αυτά επιτρέπεται μόνο στις αρχές που χειρίζονται την υπόθεσή σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρας;

Ως μάρτυρας, έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε να απαντήσετε σε ορισμένες ερωτήσεις. Ωστόσο, συνιστάται να απαντάτε σε όλες τις ερωτήσεις, ούτως ώστε να διευκολύνετε τη διερεύνηση και να μην κινήσετε υποψίες για απόκρυψη στοιχείων.

Εντούτοις, δεν είστε υποχρεωμένος να απαντήσετε σε καμία ερώτηση ή να προσκομίσετε οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο στοιχείο που ενδέχεται να σας ενοχοποιήσει.

Εάν διατρέχετε κίνδυνο, έχετε δικαίωμα να τεθείτε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας σας, καθώς και της οικογένειάς σας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να εξασφαλίσετε την καταβολή αποζημίωσης.

Είμαι ανήλικος. Έχω πρόσθετα δικαιώματα;

Εάν είστε ανήλικος, ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας μπορεί να καταγγείλει το αδίκημα στην αστυνομία για λογαριασμό σας.

Μπορείτε επίσης να λάβετε ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλές και άλλου είδους βοήθεια από την εθνική οργάνωση κοινωνικής πρόνοιας για παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη Appogg. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν ανεξάρτητα από τη διενέργεια διερεύνησης του αδικήματος.

Εάν είστε ανήλικος και τελείτε σε σχέση εξάρτησης με τον φερόμενο ως δράστη (π.χ. ο φερόμενος ως δράστης είναι γονέας σας), μπορείτε να φιλοξενηθείτε σε ειδικό κέντρο του Υπουργείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου θα λάβετε βοήθεια και στήριξη από ειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

Τι είδους πληροφόρηση μπορώ να λάβω από την αστυνομία ή τις οργανώσεις στήριξης θυμάτων κατά τη διερεύνηση του αδικήματος;

Οι αρχές που χειρίζονται την υπόθεσή σας δεν υποχρεούνται να σας παρέχουν πληροφορίες. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματά σας και τη συμμετοχή σας στη διαδικασία μέσω του δικηγόρου σας, εφόσον φυσικά έχετε εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του.

Μπορώ να λάβω νομική συνδρομή;

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης του αδικήματος, δεν παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή στα θύματα.

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, σε περίπτωση που διατρέχω κίνδυνο;

Εάν η αστυνομία κρίνει ότι ο δράστης είναι επικίνδυνος και υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων, θα ζητήσει από το δικαστήριο να διατάξει την κράτησή του.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον αρμόδιο για την υπόθεσή σας αστυνομικό να τεθείτε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δηλώσετε ότι πρόκειται να καταθέσετε εναντίον του δράστη κατά την ακροαματική διαδικασία. Εφόσον ο αστυνομικός πεισθεί ότι η κατάθεσή σας ή τα αποδεικτικά σας στοιχεία είναι σημαντικά για την υπόθεση, θα ζητήσει από τον γενικό εισαγγελέα να ενταχθείτε σε πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Στο πρόγραμμα μπορούν επίσης να ενταχθούν μέλη της οικογένειάς σας και άλλα συγγενικά σας πρόσωπα. Συνήθως, περιλαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της προσωπικής σας ασφάλειας ή/και των περιουσιακών σας στοιχείων.

Τι είδους υπηρεσίες και βοήθεια μπορώ να λάβω κατά τη διερεύνηση του αδικήματος;

Μπορείτε να λάβετε ιατρική βοήθεια, η οποία όμως παρέχεται δωρεάν μόνο εφόσον διαθέτετε έγκυρη ασφάλιση ασθενείας. Οι πολίτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας μπορούν να εξασφαλίσουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, μπορείτε επίσης να λάβετε ψυχολογική υποστήριξη και άλλου είδους βοήθεια. Υποχρεούστε, όμως, να πληρώσετε για τις υπηρεσίες αυτές.

Εάν έχετε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας, μπορείτε να εξασφαλίσετε δωρεάν βοήθεια από την Επιτροπή για την Ενδοοικογενειακή Βία και την οργάνωση Appogg.

Υπάρχει δυνατότητα εξωδικαστικού/δικαστικού συμβιβασμού ή κίνησης διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ εμού και του δράστη;

Δεν υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού ή κίνησης διαδικασίας διαμεσολάβησης μεταξύ υμών και του δράστη. Υπάρχει μόνο η δυνατότητα κίνησης διαδικασίας διαπραγμάτευσης συμφωνίας μεταξύ της κατηγορούσας αρχής και του δράστη, στην οποία όμως δεν συμμετέχετε. Εάν η διαδικασία διαπραγμάτευσης τελεσφορήσει, συνάπτεται συμφωνία μεταξύ της κατηγορούσας αρχής και του δράστη, η οποία στη συνέχεια τίθεται προς έγκριση ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Πώς θα συνεχισθεί η υπόθεσή μου μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης;

Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης, εκδίδεται απόφαση σχετικά με το εάν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη. Ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα:

  • Εάν πρόκειται για μικρής βαρύτητας αδίκημα και η διερεύνηση διενεργήθηκε από αστυνομικό, ο ίδιος ο αστυνομικός θα αποφασίσει εάν θα παραπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Court of Magistrates (Κατώτερο δικαστήριο).
  • Εάν πρόκειται για σοβαρό αδίκημα, η διερεύνηση του οποίου διεξήχθη από αρμόδιο κατώτερο δικαστή, πραγματοποιείται ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Court of Magistrates. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο θα εξετάσει τα αποδεικτικά στοιχεία και, εάν αποφασίσει ότι η υπόθεση πρέπει να οδηγηθεί σε δίκη, θα την παραπέμψει ενώπιον του γενικού εισαγγελέα, ο οποίος με τη σειρά του θα την παραπέμψει ενώπιον του Criminal Court (Ποινικό Δικαστήριο).

Σε περίπτωση που η υπόθεσή σας παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον δικαστηρίου, θα λάβετε σχετική ειδοποίηση από την αστυνομία. Εάν το δικαστήριο αποφασίσει την εξέτασή σας ως μάρτυρα, στην ειδοποίηση θα αναγράφονται επίσης η ώρα και ο τόπος της εξέτασής σας.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο χωρίς να παραπεμφθεί στο ακροατήριο;

Εάν η διερεύνηση διεξαχθεί από αστυνομικό, ο οποίος αποφασίσει να θέσει την υπόθεση στο αρχείο χωρίς να την παραπέμψει στο ακροατήριο, μπορείτε ως θύμα να προσφύγετε κατά της απόφασης ενώπιον του Court of Magistrates. Το Court of Magistrates θα σας ζητήσει να βεβαιώσετε ενόρκως τα στοιχεία που προσκομίσατε με την καταγγελία σας και να δηλώσετε ότι προτίθεστε να καταθέσετε στο δικαστήριο. Παράλληλα, πρέπει να καταβάλετε ένα ποσό που θα ορισθεί από το δικαστήριο ως εγγύηση της σοβαρότητας της πρόθεσής σας να διωχθεί ο δράστης. Το Court of Magistrates εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία και, εφόσον κρίνει ότι επαρκούν, διατάσσει τη συνέχιση της δίωξης από την αστυνομία.

Είμαι αλλοδαπός. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Εάν είστε αλλοδαπός και έχετε πέσει θύμα αξιόποινης πράξης στη Μάλτα, έχετε όλα τα παραπάνω δικαιώματα. Επιπλέον, εάν επιθυμείτε να καταγγείλετε ένα αδίκημα αλλά δεν μιλάτε την αγγλική ή τη μαλτέζικη γλώσσα, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας στη μητρική σας γλώσσα. Η αστυνομία θα εξασφαλίσει διερμηνέα ή θα προβεί σε άλλες απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνει πλήρως κατανοητή η καταγγελία σας.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, μπορείτε να εξασφαλίσετε τις υπηρεσίες διερμηνέα, οι οποίες όμως δεν παρέχονται δωρεάν.

Περισσότερες πληροφορίες:

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/02/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο