Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Λουξεµβούργο

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λουξεµβούργο

Θεωρείστε θύμα εγκληματικής πράξης αν έχετε υποστεί ζημία, π.χ. τραυματιστήκατε ή η ιδιοκτησία σας υπέστη βλάβη ή εκλάπη κ.λπ., ως αποτέλεσμα πράξης που αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Ως θύμα εγκληματικής πράξης, το δίκαιο σας αναγνωρίζει ορισμένα ατομικά δικαιώματα πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη δικαστική διαδικασία (δίκη).

Η ποινική διαδικασία στο Λουξεμβούργο αποτελείται από δύο στάδια: την ανάκριση και τη δίκη. Η ανάκριση διενεργείται συνήθως από την αστυνομία ή/και τον ανακριτή δικαστή. Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, η υπόθεση εισάγεται στο δικαστικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει αν θα παραπέμψει την υπόθεση στο δικαστήριο ή αν θα τη θέσει στο αρχείο.

Αν η υπόθεση παραπεμφθεί στο δικαστήριο, θα διεξαχθεί ακροαματική διαδικασία προκειμένου να εξεταστεί το αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί και να κριθεί αν ο κατηγορούμενος είναι ένοχος ή όχι. Αν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, το δικαστήριο θα τον καταδικάσει και θα επιβάλει ποινή. Αν το αποδεικτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί δεν επαρκεί για να κριθεί ένοχος ο κατηγορούμενος, το δικαστήριο θα το απαλλάξει.

Για τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ανατρέξτε στους παρακάτω συνδέσμους

1 - Τα δικαιώματα που έχω ως θύμα αξιόποινης πράξης

2 - Η καταγγελία της αξιόποινης πράξης και τα δικαιώματά μου κατά την ανάκριση ή τη δίκη

3 - Τα δικαιώματά μου μετά τη δίκη

4 - Αποζημίωση

5 - Τα δικαιώματά μου για στήριξη και βοήθεια

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/11/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο