Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης· με ποιον επικοινωνώ για στήριξη και συνδρομή;

Μετά την πρώτη επαφή με τις διωκτικές αρχές θα σας παρασχεθούν, ως παθόντα, σε γλώσσα που καταλαβαίνετε, πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή, καταλύματα, κέντρα υποδοχής και καταφύγια. Αν στα θύματα περιλαμβάνονται ανήλικοι, το δικαστήριο ανηλίκων πρέπει να ενημερωθεί προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και τα μέτρα προστασίας. Αν το ζητήσετε, οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν το καθήκον να σας φέρουν σε επαφή, ανά πάσα στιγμή, με τις παρακάτω οργανώσεις:

 • υπηρεσίες στήριξης θυμάτων
 • εξειδικευμένους φορείς νομικής υποστήριξης
 • δικηγορικούς συλλόγους (Consigli dell’Ordine)
 • μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)
 • κέντρα παροχής νομικών συμβουλών και ιατροδικαστικές υπηρεσίες
 • κρατικές αρχές που ασχολούνται με την παροχή νομικής υποστήριξης (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Εσωτερικών)

Οργανώσεις στήριξης θυμάτων

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και ενώσεις που ασχολούνται με την παροχή νομικής υποστήριξης στα θύματα αξιόποινων πράξεων

 1. Συνδικαλιστικές οργανώσεις: Ιταλική Γενική Συνομοσπονδία Εργατών (Confederazione Generale Italiana del Lavoro· CGIL) - Ιταλική Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργατών (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori· CISL) Ιταλικό Σωματείο Εργατών (Unione Italiana del Lavoro· UIL)
 2. Libera association (οργάνωση κατά της μαφίας) - 0832 683429-683430
 3. Καταφύγιο γυναικών Ρώμης - 06 6840 172006
 4. Ενώσεις καταναλωτών
 5. Εθνικό δίκτυο ενώσεων για τα δικαιώματα των ηλικιωμένων (Associazioni per i Diritti degli Anziani· ADA) - 06 48907327
 6. Δίκτυο Dafne (στήριξη θυμάτων βίας) - 011 5683686

Τηλεφωνική γραμμή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων - 800 290 290

Τηλεφωνική γραμμή για την καταπολέμηση της βίας - 1522

Τηλεφωνική γραμμή για την καταπολέμηση των διακρίσεων - 800 90 10 10

Τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη των θυμάτων ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων - 800 300 558

Τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη των θυμάτων τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος - 06.46548373 - 06.46548374 - 06.46548375

Τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη των θυμάτων αξιόποινων πράξεων σχετικών με τη μαφία - 800 191 000

Τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη των θυμάτων εκβιασμού και τοκογλυφίας - 800 -999 -000

Τηλεφωνική γραμμή σε όλες τις γλώσσες για την αναφορά περιστατικών διακριτικής μεταχείρισης και ρατσισμού - 800 90 10 10

Τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης για ανήλικους - 114

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Οι αξιόποινες πράξεις που διαπράττονται με βία μπορεί να έχουν τραυματικές επιπτώσεις για το θύμα και επομένως μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από τις κατάλληλες δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται από την τοπική υγειονομική αρχή (Azienda Sanitaria Locale· ASL), όπως κέντρα οικογενειακής στήριξης (consultorio familiare), και από την τοπική δημοτική αρχή (κοινωνικές υπηρεσίες). Αν στα θύματα περιλαμβάνονται ανήλικοι, το δικαστήριο ανηλίκων πρέπει να ενημερωθεί προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και τα μέτρα προστασίας. Αν το ζητήσετε, οι αστυνομικές αρχές [η χωροφυλακή (Arma dei Carabinieri), η πολιτειακή αστυνομία, η δημοτική αστυνομία, κ.λπ.) έχουν την υποχρέωση να σας φέρουν σε επαφή ανά πάσα στιγμή με τις εν λόγω οργανώσεις. Ορισμένα καταφύγια διαθέτουν εγκαταστάσεις ασφαλούς στέγασης όπου μπορείτε να αναζητήσετε στέγη σε πιο σοβαρές περιπτώσεις προκειμένου να αποφύγετε την περαιτέρω άσκηση βίας. Για να λάβετε πληροφορίες και/ή να επικοινωνήσετε με καταφύγια στην περιοχή σας μπορείτε επίσης να καλέσετε την δωρεάν τηλεφωνική γραμμή 1522 του γραφείου του Ιταλού Πρωθυπουργού. Αν αντιμετωπίζετε προσωπικές δυσκολίες μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από διαχειριστή υπηρεσιών στήριξης (Amministratore di Sostegno), που υπάγεται στον δικαστή κηδεμονίας του πρωτοδικείου και είναι αρμόδιος για τη δωρεάν στήριξη προσώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να καλύψουν τις ανάγκες τους, μεταξύ άλλων και σε προσωρινή βάση. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα απευθείας στο πρωτοδικείο ή να εξηγήσετε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε στις κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής δημοτικής αρχής ώστε να ενημερώσουν το γραφείο πολιτικών υποθέσεων της εισαγγελίας, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να διατάξει τη λήψη μέτρων υπέρ σας.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κυβερνητικές οργανώσεις;

Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις παρέχουν διάφορα είδη στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υποστήριξης, της προσωρινής φιλοξενίας σε εγκαταστάσεις όπως καταφύγια, της νομικής υποστήριξης και των συμβουλών, της υλικής υποστήριξης, της κάλυψης βασικών αναγκών, κ.λπ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο