Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ιταλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ιταλία

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

  • Με την υποβολή μήνυσης (denuncia), η οποία υποβάλλεται όταν πρόσωπο που έχει γνώση αυτεπαγγέλτως διωκόμενης αξιόποινης πράξης ενημερώνει σχετικά την εισαγγελία ή υπάλληλο της δικαστικής αστυνομίας. Η κατάθεση μήνυσης είναι προαιρετική, γίνεται ωστόσο υποχρεωτική και αρκετές περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος. Η μήνυση περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία του περιστατικού και αναφέρει την ημέρα κατά την οποία αντιληφθήκατε την αξιόποινη πράξη και τις πηγές αποδεικτικών στοιχείων που έχουν ήδη περιέλθει σε γνώση σας. Επιπλέον, περιέχει, όπου είναι δυνατόν, στοιχεία ταυτότητας και κατοικίας και οτιδήποτε άλλο μπορεί να βοηθήσει στην ταυτοποίηση του υπόπτου για τη διάπραξη αξιόποινης πράξης, καθώς και τα προσωπικά σας στοιχεία ως παθόντος και τα στοιχεία οποιουδήποτε άλλου προσώπου που ενδεχομένως μπορεί να παράσχει πληροφορίες ώστε να προσδιοριστούν τα πραγματικά περιστατικά. Αν δεν δοθούν χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του υπόπτου, αυτό δεν εμποδίζει την κίνηση ποινικής διαδικασίας, καθώς μπορείτε να καταθέσετε μήνυση κατ’ αγνώστων, η οποία κατατίθεται στην αρμόδια εισαγγελία από τις αστυνομικές αρχές μαζί με λεπτομέρειες τυχόν ανακριτικών μέτρων που ελήφθησαν για την ταυτοποίηση των δραστών.
  • Η έγκληση (querela) είναι δήλωση με την οποία ένα πρόσωπο που υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του) εκφράζει την επιθυμία δίωξης του δράστη. Αφορά τις μη αυτεπαγγέλτως διωκόμενες αξιόποινες πράξεις. Η έγκληση πρέπει να περιγράφει την αξιόποινη πράξη που διαπράχθηκε και να εκφράζει τη σαφή επιθυμία του εγκαλούντος να κινηθεί η οικεία διαδικασία και να τιμωρηθεί ο ένοχος. Μπορείτε να ανακαλέστε έγκληση που έχει υποβληθεί, με την εξαίρεση υποθέσεων σεξουαλικής επίθεσης ή σεξουαλικών πράξεων με ανήλικο. Για να ανακληθεί η έγκληση, η ανάκληση πρέπει να γίνει δεκτή από τον εγκαλούμενο, ο οποίος, σε περίπτωση που είναι αθώος, μπορεί να θέλει να αποδείξει μέσω δίκης ότι δεν είχε καμία σχέση με την αξιόποινη πράξη.
  • Η αίτηση για παρέμβαση των αρχών (esposto) είναι αίτηση με την οποία, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ ιδιωτών, ζητείται η παρέμβαση των αρχών επιβολής του νόμου από ένα ή αμφότερα τα εμπλεκόμενα μέρη. Κατόπιν υποβολής αίτησης για παρέμβαση των αρχών, ο αρμόδιος για την επιβολή του νόμου υπάλληλος καλεί τα μέρη σε συνάντηση με σκοπό να γίνει προσπάθεια συμφιλίωσης και τη σύνταξη αναφοράς. Αν διαπιστωθεί ότι διαπράχθηκε αξιόποινη πράξη, ο αρμόδιος για την επιβολή του νόμου υπάλληλος οφείλει να ενημερώσει τις δικαστικές αρχές, εφόσον πρόκειται για αυτεπαγγέλτως διωκόμενη αξιόποινη πράξη· εφόσον πρόκειται για κατ’ έγκληση διωκόμενη αξιόποινη πράξη μπορεί, κατόπιν αιτήματος, να προβεί σε προκαταρκτική διευθέτηση της διαφοράς που δεν θίγει το συνακόλουθο δικαίωμά σας να υποβάλετε έγκληση.

Οι μηνύσεις, οι εγκλήσεις και οι αιτήσεις για παρέμβαση των αρχών πρέπει να υποβάλλονται στα γραφεία των αρχών επιβολής του νόμου [αρχηγείο τοπικής αστυνομίας, τοπικά αστυνομικά τμήματα και γραφεία χωροφυλακής (Arma dei Carabinieri)]. Μήνυση ή αίτηση για παρέμβαση των αρχών μπορεί να υποβληθεί και στον εισαγγελέα.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Μετά την υποβολή μήνυσης, σας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με: τις αρχές με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνήσετε αν θελήσετε να λάβετε πληροφορίες για την υπόθεση, τον ρόλο που θα έχετε στην έρευνα και τη δίκη, το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης και τις κατηγορίες και, αν έχετε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, το δικαίωμά σας να λάβετε γνώση της απόφασης, συμπεριλαμβανομένου με τη μορφή περίληψης. Επιπλέον, μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία της διαδικασίας και τις εγγραφές στο επίσημο μητρώο καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων· θα ενημερωθείτε για κάθε αίτημα που αφορά τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο, τον τρόπο θεραπείας τυχόν παραβιάσεων των δικαιωμάτων σας· η υπόθεση μπορεί να διευθετηθεί με ανάκληση της έγκλησης, όπου αυτό είναι δυνατό ή μέσω διαμεσολάβησης [άρθρο 90-bis του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Codice di procedura penale ή ΚΠΔ)].

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Μετά την πρώτη επαφή με τις διωκτικές αρχές θα σας παρασχεθούν, σε γλώσσα που καταλαβαίνετε, πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να ζητήσετε νομικές συμβουλές και νομική συνδρομή, το κόστος των οποίων καλύπτεται από το ιταλικό κράτος (άρθρο 90-bis). Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για νομική συνδρομή τα έξοδα της οποίας αναλαμβάνονται από το κράτος σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ενίσχυσης των μη προνομιούχων προσώπων (άρθρο 98 ΚΠΔ). Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε νομική συνδρομή τα έξοδα της οποίας αναλαμβάνονται το κράτος αν το εισόδημά σας δεν υπερβαίνει το όριο που προβλέπει ο νόμος. Για να είστε επιλέξιμοι για νομική συνδρομή τα έξοδα της οποίας αναλαμβάνονται από το κράτος θα πρέπει να υποβάλετε τη σχετική αίτηση στο πρωτοδικείο, στο διάστημα αμέσως μετά την υποβολή της μήνυσης. Με την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της διαδικασίας στο οποίο έχει δικαίωμα να παρασταθεί ο συνήγορος υπεράσπισης και σε κάθε περίπτωση πριν από την κλήση προς εξέταση ή, το αργότερο, παράλληλα με τη γνωστοποίηση ότι έχει ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα, η εισαγγελία πρέπει να ενημερώσει γραπτώς το υπό έρευνα πρόσωπο ότι το δικαστήριο του έχει διορίσει συνήγορο υπεράσπισης, διαφορετικά κάθε μεταγενέστερη πράξη θα είναι άκυρη (άρθρο 369-bis ΚΠΔ).

Η γνωστοποίηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει:

α) την πληροφορία ότι είναι απαραίτητη η εκπροσώπηση από επαγγελματία δικηγόρο στην ποινική διαδικασία, με πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που χορηγεί ο νόμος στο υπό έρευνα πρόσωπο·

β) το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συνηγόρου που διορίστηκε από το δικαστήριο·

γ) πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα του κατηγορουμένου να διορίσει δικό του συνήγορο υπεράσπισης, με τη συμβουλή ότι αν δεν το πράξει, θα εκπροσωπηθεί κατά τη διάρκεια της έρευνας από τον συνήγορο που διόρισε το δικαστήριο·

δ) μνεία στο γεγονός ότι το υπό έρευνα πρόσωπο θα πρέπει να πληρώσει τον συνήγορο υπεράσπισης που διόρισε το δικαστήριο αν δεν πληροί τα κριτήρια για νομική συνδρομή τα έξοδα της οποίας αναλαμβάνονται από το κράτος και προειδοποίηση ότι σε περίπτωση που το υπό έρευνα πρόσωπο κηρυχθεί αφερέγγυο, θα κινηθεί διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης·

d-bis) πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα για υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης σημαντικών εγγράφων·

ε) πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση νομικής συνδρομής χρηματοδοτούμενης από το κράτος.

Η δωρεάν νομική συνδρομή είναι θεσμός που βασίζεται στο δικαίωμα άμυνας που προβλέπεται στο άρθρο 24 του ιταλικού Συντάγματος, βάσει του οποίου κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα βοήθειας σε οποιοδήποτε στάδιο και σε οποιονδήποτε βαθμό απονομής δικαιοσύνης και δίνει στα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες τη δυνατότητα να λάβουν στη συνδρομή δικηγόρου και πραγματογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών συμβούλων, με έξοδα του κράτους, αλλά και να μην χρειαστεί να πληρώσουν δικαστικά έξοδα. Δωρεάν νομική συνδρομή παρέχεται σε ποινικές υποθέσεις και αστικές υποθέσεις που συνδέονται με ποινικές, για συμπληρωματικές ενέργειες όπως διαδικασίες επιβολής του νόμου, ασφάλειας, πρόληψης και επιτήρησης και τέλος, για αστικές υποθέσεις που απορρέουν από ποινική διαδικασία.

Η επιλεξιμότητα όσον αφορά την πρόσβαση σε δωρεάν νομική συνδρομή δεν είναι διαθέσιμη μόνο σε Ιταλούς πολίτες αλλά και σε αλλοδαπούς, ακόμη και αν υπόκεινται σε διαδικασία διοικητικής απέλασης, δεν κατοικούν στην Ιταλία ή είναι ανιθαγενείς που κατοικούν στην Ιταλία.

Όλοι οι διάδικοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής, αν όμως είστε θύμα συγκεκριμένων σεξουαλικών εγκλημάτων τα προβλεπόμενα από τον νόμο εισοδηματικά όρια δεν ισχύουν.

Τα κράτος προστατεύει και τους ανηλίκους, οι οποίοι μπορούν να λάβουν δωρεάν νομική συνδρομή, όπως και τα πρόσωπα που τελούν υπό προκαταρκτική έρευνα εάν συλληφθούν, τεθούν υπό κράτηση ή τους επιβληθούν μέτρα προσωρινής κράτησης.

Για να είστε επιλέξιμοι για δωρεάν νομική συνδρομή, το εισόδημά σας δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο όριο που προβλέπει ο νόμος, το οποίο ανέρχεται σε 11 369,24 EUR και αυξάνεται κατά 1 032,90 EUR για κάθε άλλο πρόσωπο που κατοικεί μαζί σας.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Η δωρεάν νομική συνδρομή, θεσμός που βασίζεται στο δικαίωμα άμυνας που προβλέπεται στο άρθρο 24 του ιταλικού Συντάγματος, δίνει σε όποιον πληροί τις προϋποθέσεις (όσον αφορά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει) τη δυνατότητα να λάβει βοήθεια σε οποιοδήποτε στάδιο και σε οποιονδήποτε βαθμό απονομής δικαιοσύνης, από δικηγόρο και από πραγματογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών συμβούλων, με έξοδα του κράτους· δίνει επίσης τη δυνατότητα απαλλαγής από την καταβολή δικαστικών εξόδων.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Αν ασκήσετε ανακοπή κατά αιτήματος να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, ζητάτε συνέχιση της προκαταρκτικής έρευνας. Θα πρέπει να υποδεικνύετε το αντικείμενο της περαιτέρω έρευνας και αντίστοιχα αποδεικτικά στοιχεία, διαφορετικά η ανακοπή θα κηρυχθεί απαράδεκτη. Αν η ανακοπή σας είναι απαράδεκτη και η καταγγελία της αξιόποινης πράξης είναι αβάσιμη, ο δικαστής θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση ζητώντας να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο και θα επιστρέψει τα έγγραφα στην εισαγγελία. Αν το αίτημα δεν γίνει δεκτό, ο δικαστής θα ορίσει δικάσιμο, ενημερώνοντας σχετικά την εισαγγελία, εσάς και το υπό έρευνα πρόσωπο. Ο δικαστής θα ενημερώσει επίσης τον γενικό εισαγγελέα του εφετείου (Corte di Appello) σχετικά με τον ορισμό δικασίμου. Μετά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, αν ο δικαστής κρίνει ότι είναι απαραίτητες περαιτέρω έρευνες, κάνει μνεία αυτού σε εντολή προς την εισαγγελία, ορίζοντας καταληκτική προθεσμία για την ολοκλήρωση της εν λόγω έρευνας. Αν ο δικαστής δεν δεχτεί το αίτημα για θέση της υπόθεσης στο αρχείο, διατάσσει την εισαγγελία να ασκήσει δίωξη εντός δέκα ημερών. Εντός δύο ημερών από την κίνηση της δίωξης, ο δικαστής εκδίδει διαταγή με την οποία ορίζει την ημερομηνία προκαταρκτικής ακρόασης.

Επιπλέον, αν είστε θύμα βίαιου εγκλήματος κατά προσώπου, έχετε πάντα το δικαίωμα να ενημερώνεστε για το αν έχει υποβληθεί αίτημα για θέση της υπόθεσης στο αρχείο, ακόμη και αν δεν έχετε ρητά ζητήσει να ενημερώνεστε, και θα έχετε προθεσμία 20 ημερών από τη λήψη της εν λόγω ενημέρωσης για να εξετάσετε τα έγγραφα και να υποβάλετε αιτιολογημένη αίτηση για συνέχιση της προκαταρκτικής έρευνας (άρθρο 408 παράγραφος 3-bis ΚΠΔ).

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Ως θύμα αξιόποινης πράξης, μπορείτε να διορίσετε δικηγόρο ώστε να ασκήσει τα δικαιώματά σας. Για να εξασφαλίσετε τη λήψη των ενημερώσεων που δικαιούστε βάσει νόμου και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων, πρέπει να δηλώσετε και να υποδείξετε διεύθυνση επίδοσης. Πρέπει επίσης να γνωστοποιήσετε τυχόν αλλαγή αυτής της διεύθυνσης κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Αν έχετε διορίσει δικηγόρο, δεν χρειάζεται να παράσχετε αυτά τα στοιχεία, καθώς όλες οι κοινοποιήσεις θα αποστέλλονται σ? αυτόν.

Έχετε το δικαίωμα να καταθέσετε υπόμνημα και να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία, τόσο κατά το στάδιο της έρευνας όσο και κατά τη διάρκεια της δίκης (άρθρο 90-bis ΚΠΔ). Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις εγγραφές στο επίσημο μητρώο καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων (άρθρο 335 ΚΠΔ). Πρέπει να ενημερωθείτε όσον αφορά την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης, η οποία δεν μπορεί να επαναληφθεί (άρθρο 360 ΚΠΔ). Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την εισαγγελία τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων κατά την προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τυχόν αίτημα αναβολής της έρευνας ή θέσης της υπόθεσης στο αρχείο, είτε άμεσα κατά την κατάθεση της μήνυσης είτε μεταγενέστερα. Πρέπει να ζητήσετε συγκεκριμένα να ενημερωθείτε σχετικά με αίτημα αναβολής της έρευνας (άρθρο 406 ΚΠΔ) και αίτημα κλεισίματος της υπόθεσης (άρθρο 408 ΚΠΔ). Όταν πρόκειται να διεξαχθεί δίκη, έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της πρώτης επ’ ακροατηρίου συζήτησης· δεν θα ενημερωθείτε για τις επόμενες επ’ ακροατηρίου συζητήσεις και θα πρέπει οι ίδιοι να ενημερωθείτε για τις μετ’ αναβολή δικασίμους από το πρωτοδικείο. Δεν υποχρεούστε να παραστείτε στις ακροάσεις, παρά μόνο αν καταθέσετε. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, έχετε το δικαίωμα να εξετάσετε όλα τα έγγραφα της υπόθεσης και να φτιάξετε αντίγραφα αυτών. Ωστόσο, όσο διαρκεί η έρευνα δεν μπορείτε, κατά κανόνα, να το κάνετε αυτό αν και η εισαγγελία μπορεί να το εγκρίνει αν υπάρχει ειδικό έννομο συμφέρον.

Όταν διεξάγεται ποινική δίκη και έχετε επηρεαστεί από την αξιόποινη πράξη που διαπράχθηκε, μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση και να συμμετάσχετε στη δίκη ως πολιτικώς ενάγων.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή κατήγορος κατόπιν εγκλήσεως;

Το θύμα, ως το πρόσωπο που επηρεάζεται από την αξιόποινη πράξη, έχει όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται παραπάνω. Επιπλέον, μπορεί να καταθέσετε ως μάρτυρας στη δίκη και, αν έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε αποζημίωση για βλάβη που υποστήκατε από την αξιόποινη πράξη μπορείτε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής και να συμμετάσχετε στην ποινική δίκη ως πολιτικώς ενάγων.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω σε σχέση με τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας ως παθόντα, αν εκτελέσετε και χρέη μάρτυρα, ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

Ως μάρτυρας πρέπει να παραστείτε ενώπιον του δικαστή και να ακολουθήσετε τις οδηγίες που σας δίνει σε σχέση με τις διαδικαστικές απαιτήσεις και να απαντήσετε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που θα σας απευθύνει. Δεν υποχρεούστε να αποκαλύψετε κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε ποινική δίωξη σε βάρος σας. Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα την ημέρα της επ’ ακροατηρίου συζήτησης εξαιτίας του οποίου αδυνατείτε να παραστείτε, πρέπει να ενημερώσετε σχετικά εγκαίρως, αναφέροντας τον λόγο απουσίας σας. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο δικαστής κρίνει δικαιολογημένη την απουσία σας, θα σας καλέσει σε επόμενη ακρόαση. Αν κληθείτε πολλές φορές και δεν παραστείτε αδικαιολόγητα, μπορεί να επιβληθεί η βίαιη προσαγωγή σας και να υποχρεωθείτε να καταβάλλετε, στο Γραφείο Προστίμων (cassa delle ammende), πρόστιμο, καθώς και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν λόγω της μη εμφάνισής σας, κατά την έννοια του άρθρου 133 ΚΠΔ. Έχετε υποχρέωση να απαντάτε με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις που σας απευθύνονται. Το άρθρο 372 ΚΠΔ προβλέπει τιμωρία των μαρτύρων που αρνούνται να απαντήσουν, προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις ή δεν δηλώνουν αυτά που ξέρουν. Αν είστε απρόθυμοι και μη συνεργάσιμοι ως μάρτυρες, μπορεί να τιμωρηθείτε με ποινή φυλάκισης. Ο μάρτυρας δεν μπορεί να κρατηθεί κατά τη διάρκεια της επ’ ακροατηρίου συζήτησης. Αν ανακαλέσετε ψευδή δήλωση ή επιβεβαιώσετε την αλήθεια πριν την ανακοίνωση της απόφασης, δεν μπορείτε να κατηγορηθείτε για αξιόποινη πράξη. Δεν επιβάλλεται τιμωρία για ψευδή κατάθεση με σκοπό να αποτρέψετε την αποφυγή καταδίκης δικής σας ή κοντινού συγγενή σας για αξιόποινη πράξη (άρθρο 384 ΚΠΔ).

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Ως θύμα της αξιόποινης πράξης μπορείτε να προσέλθετε και ως μάρτυρας. Οι δηλώσεις σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία για την καταδίκη του κατηγορουμένου αν κατόπιν εξέτασής τους κριθούν αντικειμενικά και υποκειμενικά αξιόπιστες. Ο δικαστής μπορεί να εκτιμήσει την κατάθεσή σας ελεύθερα, ενώ ενδέχεται τα αποδεικτικά στοιχεία που θα προσκομίσετε εσείς και μόνο να αποτελέσουν τη βάση για την καταδίκη του κατηγορουμένου. Οφείλετε να πείτε την αλήθεια, ωστόσο δεν υποχρεούστε να ενοχοποιήσετε τον εαυτό σας (δικαίωμα σιωπής). Οι κοντινοί συγγενείς του κατηγορούμενου δεν υποχρεούνται να παρουσιαστούν ως μάρτυρες εκτός αν υποβάλουν οι ίδιοι την αναφορά ή την έγκληση ή σε περίπτωση που είναι κοντινοί συγγενείς του θύματος της αξιόποινης πράξης που αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας. Μπορείτε επίσης να αρνηθείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις που μπορεί να αποκαλύπτουν επαγγελματικό μυστικό. Αν προβείτε σε δηλώσεις κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας μπορεί να δικαιούστε διάφορα μέτρα προστασίας.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

(Βλ. ανωτέρω)

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Η εισαγγελία καταχωρίζει αμέσως στο κατάλληλο μητρώο που τηρεί την αξιόποινη πράξη για την οποία έχει ενημερωθεί ή την οποία έχει διαπιστώσει αυτεπαγγέλτως και παράλληλα, ή μόλις αυτό καταστεί διαθέσιμο, το όνομα του προσώπου που είναι ύποπτο για την τέλεση της αξιόποινης πράξης. Αν κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας αποδειχτεί ότι διαφέρει ο νομικός χαρακτηρισμός της πράξης ή οι λεπτομέρειες αυτής, η εισαγγελία επικαιροποιεί τις εγγραφές. Οι εγγραφές κοινοποιούνται στο πρόσωπο που κατηγορείται για την αξιόποινη πράξη, σε εσάς ως θύμα και στους αντίστοιχους συνηγόρους εφόσον ζητηθεί. Όταν υποβάλλεται αίτημα για πληροφορίες όσον αφορά εγγραφές στο επίσημο μητρώο καταγγελλόμενων αξιόποινων πράξεων, η γραμματεία της εισαγγελίας παρέχει τις πληροφορίες που ζητήθηκαν, εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι εγγραφές και δεν τίποτα δεν υπάρχει κάτι που θα εμποδίσει την απάντηση. Διαφορετικά, δηλώνει ότι δεν υπάρχουν εγγραφές για τις οποίες μπορούν να παρασχεθούν πληροφορίες. Αν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τις έρευνες, η εισαγγελία, αφού αποφασίσει κατά πόσο θα κάνει δεκτό το αίτημα, μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη διαταγή σύμφωνα με την οποία οι εγγραφές πρέπει να παραμένουν μυστικές για διάστημα έως και τριών μηνών το οποίο δεν παρατείνεται (άρθρο 335 ΚΠΔ).

Σε περίπτωση που η υπόθεση αφορά την κακοποίηση μελών της οικογένειας και συντρόφων ή την επίμονη παρακολούθηση και η εισαγγελία αποφασίσει ότι δεν πρόκειται να ζητήσει τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο, ενημερώνει επίσης τον νόμιμο εκπρόσωπό σας ή, αν δεν έχετε νόμιμο εκπρόσωπο, εσάς τους ίδιους σχετικά με την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής έρευνας (άρθρο 415-bis ΚΠΔ).

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο