Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Πώς και πού μπορώ να καταγγείλω ένα έγκλημα;

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω τις ενέργειες των αρχών αφού καταγγείλω ένα έγκλημα;

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στη διερεύνηση του εγκλήματος;

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρα;

Είμαι ανήλικος/η. Έχω επιπλέον δικαιώματα;

Τι πληροφορίες μπορώ να πάρω από την αστυνομία ή από οργανισμούς στήριξης των θυμάτων κατά τη διερεύνηση του εγκλήματος;

Μπορώ να λάβω νομική βοήθεια;

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, αν βρίσκομαι σε κίνδυνο;

Τι υπηρεσίες και συνδρομή μπορώ να λάβω κατά τη διερεύνηση του εγκλήματος;

Υπάρχει η δυνατότητα διακανονισμού/συμβιβασμού ή διαμεσολάβησης ανάμεσα στον παραβάτη και σε μένα;

Πώς θα συνεχιστεί η υπόθεσή μου μετά το τέλος της έρευνας;

Μπορώ να ασκήσω έφεση (ένδικα μέσα), αν η υπόθεσή μου κλείσει χωρίς να φτάσει στο δικαστήριο;

Είμαι αλλοδαπός/ή. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς και πού μπορώ να καταγγείλω ένα έγκλημα;

Εάν έχετε πέσει θύμα εγκλήματος μπορείτε να το καταγγείλετε στον εισαγγελέα ή στην αστυνομία, να υποβάλετε, δηλαδή, έγκληση (μήνυση). [Η «έγκληση» υποβάλλεται από τον παθόντα, το θύμα, ενώ η «μήνυση» υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο πλην του θύματος σε εγκλήματα που διώκονται αυτεπάγγελτα. Στην πράξη έχει επικρατήσει ο όρος «μήνυση» και για την έγκληση του θύματος. Εδώ χρησιμοποιείται ο όρος έγκληση για λόγους ακρίβειας].

Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε από κάποιον άλλο να καταγγείλει το έγκλημα. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να υπογράψετε μια γραπτή δήλωση (εξουσιοδότηση), με την οποία θα υποδεικνύετε το πρόσωπο που θα υποβάλει την έγκληση. Δεν υπάρχει ειδική φόρμα για την εξουσιοδότηση, αλλά πρέπει να την υπογράψετε ενώπιον ενός υπαλλήλου μιας δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής αρχής ή ενώπιον ενός δικηγόρου (συμπεριλαμβανομένου και του δικού σας δικηγόρου, εάν ήδη έχετε έναν). Το πρόσωπο που καταγγέλλει το έγκλημα για λογαριασμό σας μπορεί να είναι ένας δικηγόρος ή ένα πρόσωπο που εμπιστεύεστε.

Μπορείτε επίσης να καταγγείλετε ένα έγκλημα, όταν το θύμα είναι ο/η σύζυγός σας , το παιδί σας ή ο γονέας σας και αυτός/αυτή έχει πεθάνει ως αποτέλεσμα του αδικήματος.

Μπορείτε να καταγγείλετε ένα έγκλημα προφορικά ή γραπτά. Εάν επιλέξετε να παρέχετε τις πληροφορίες προφορικά, ο υπάλληλος που αποδέχεται την έγκληση θα συντάξει σχετική έκθεση.

Πρέπει να πληρώσετε παράβολο αξίας 10 ευρώ για την κατάθεση της έγκλησής σας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα σας επιτραπεί να πληρώσετε το παράβολο μετά την κατάθεση της έγκλησης, αλλά όχι αργότερα από τρεις ημέρες.

Μπορείτε να υποβάλετε τη έγκλησή σας μόνο στα ελληνικά. Εάν δεν γνωρίζετε ελληνικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διερμηνέα, αλλά θα πρέπει να πληρώσετε για τις υπηρεσίες του/της. Σε αυτό το στάδιο, διερμηνέας χωρίς χρέωση προβλέπεται μόνο για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα, όπου οι αρχές ξεκινούν την ποινική δίωξη, χωρίς να χρειάζεται να το ζητήσει το θύμα, δεν υπάρχει προθεσμία για την καταγγελία ενός εγκλήματος. Αντίθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις, το έγκλημα μπορεί να διωχθεί, μόνο, αν εσείς, που έχετε ζημιωθεί από αυτό, ζητήσετε την άσκηση ποινικής δίωξης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να υποβάλετε έγκληση μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που λάβατε γνώση του εγκλήματος και του δράστη (αν είναι γνωστός).

Ωστόσο, για όλα τα εγκλήματα υπάρχουν συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια (από ένα έως είκοσι χρόνια ανάλογα με την σοβαρότητα του εγκλήματος) μετά από τα οποία οι αρχές θα αποδεχτούν την έγκλησή σας, αλλά ίσως να αρνηθούν να κινήσουν τις διαδικασίες.

Δεν υπάρχει υποχρεωτική φόρμα που πρέπει να ακολουθήσετε για την υποβολή έγκλησης. Υπάρχει ένα έντυπο το οποίο θα σας δοθεί προς συμπλήρωση, αλλά είναι μόνο για διευκόλυνσή σας και εξαρτάται από εσάς ένα θα αποφασίσετε να το ακολουθήσετε ή όχι.

Στην πράξη, αυτά που πρέπει να συμπεριλάβετε στην έγκλησή σας είναι:

 • Το όνομά σας, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας σας,
 • Το δράστη και τα στοιχεία επικοινωνίας του/της, εάν τα γνωρίζετε,
 • Περιγραφή του τι ακριβώς συνέβη και , εάν το γνωρίζετε, το εφαρμοστέο άρθρο του Ποινικού Κώδικα,
 • Το αίτημά σας προς τον εισαγγελέα να ερευνήσει την υπόθεση,
 • Το διορισμό δικηγόρου,
 • Τους μάρτυρες που προτείνετε να εξεταστούν, εάν υπάρχουν.

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω τις ενέργειες των αρχών αφού καταγγείλω ένα έγκλημα;

Μετά την κατάθεση της έγκλησής (μήνυσής) σας θα λάβετε τον «αριθμό βιβλίου μήνυσης» (ΑΒΜ). Χρησιμοποιώντας αυτό τον αριθμό, μπορείτε να ελέγχετε το αρχείο που τηρείται στο Εισαγγελικό γραφείο για να δείτε την πορεία της υπόθεσής σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε και να λάβετε ένα πιστοποιητικό που να δείχνει σε ποιο σημείο βρίσκεται η υπόθεσή σας (πιστοποιητικό πορείας μήνυσης).

Εάν η υπόθεσή σας φτάσει στο δικαστήριο ο δικηγόρος σας μπορεί επίσης να ελέγξει την πρόοδο της υπόθεσης μέσω της ιστοσελίδας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στην http://www.dsa.gr/ – για υποθέσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών. Εσείς ο ίδιος/ η ίδια δεν μπορείτε να ελέγξετε την ιστοσελίδα γιατί απαιτεί κωδικό πρόσβασης.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στη διερεύνηση του εγκλήματος;

Αφού καταγγείλετε ένα έγκλημα μπορεί να κληθείτε σε ακρόαση από τον εισαγγελέα, ο οποίος εξετάζει την υπόθεσή σας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης, πριν δηλαδή την έναρξη της ανάκρισης, μπορεί να σας ζητηθεί να εμφανιστείτε, ενώπιων του εισαγγελέα ή ενός αστυνομικού για κατάθεση.

Μόλις ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία θα κληθείτε για να καταθέσετε ως μάρτυρας.

Μπορείτε επίσης να λάβετε μέρος στη διερεύνηση του εγκλήματος ως πολιτικώς ενάγων (1). Το να γίνετε πολιτικώς ενάγων θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε τις ποινικές διαδικασίες για να αξιώσετε αποζημίωση από το δράστη για τις ζημίες που υποστήκατε λόγω της εγκληματικής πράξης. Μπορείτε να γίνετε πολιτικώς ενάγων με την υποβολή δήλωσης στον αρμόδιο για την υπόθεσή σας εισαγγελέα ή αστυνομικό . Αυτό μπορείτε να το κάνετε όταν καταγγέλλετε το έγκλημα (με την υποβολή της έγκλησης) ή οποιαδήποτε στιγμή αργότερα και μέχρι το τέλος της διερεύνησης. Μπορείτε να στείλετε τη δήλωση πολιτικώς ενάγοντος στον εισαγγελέα ή τον αρμόδιο αστυνομικό για την υπόθεσή σας ή απλά να την δώσετε σε αυτούς κατά την εξέταση σας ως μάρτυρα.

Στη δήλωση πρέπει να συμπεριλάβετε μια σύντομη περιγραφή του τι συνέβη, γιατί επιθυμείτε να γίνετε πολιτικώς ενάγων και το διορισμό αντικλήτου, εάν κατοικείτε σε μέρος διαφορετικό από την έδρα του δικαστηρίου, το οποίο θα εξετάσει την υπόθεσή σας. Εάν δεν συμπεριλάβετε αυτές τις πληροφορίες η αίτησή σας δεν θα εξεταστεί. Θα πρέπει επίσης να καταβάλετε παράβολο των 10 ευρώ.

Ως πολιτικώς ενάγων μπορείτε :

 • Να είστε παρών/ούσα σε όλες τις ανακριτικές πράξεις που αφορούν στην υπόθεση σας (δεν θα σας επιτρέπεται να είστε παρόντες μόνο κατά την εξέταση των μαρτύρων και του κατηγορουμένου οι οποίοι θα εξεταστούν ξανά κατά τη διάρκεια της δίκης),
 • Να απευθύνετε ερωτήσεις και να υποβάλετε παρατηρήσεις κατά την διάρκεια των ανακριτικών πράξεων,
 • Να ζητηθεί η γνώμη σας πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την υπόθεσή σας π.χ. η απόφαση για την έκδοση εντάλματος σύλληψης,
 • Να έχετε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της υπόθεσης,
 • Να κάνετε αντίγραφα των εγγράφων με δικά σας έξοδα.

Δεν χρειάζεται να αποδείξετε τίποτα σχετικό με την εγκληματική πράξη που έχετε υποστεί. Αυτό είναι αρμοδιότητα του αρμόδιου για την υπόθεσή σας εισαγγελέα και αστυνομικού. Αν επιθυμείτε, μπορείτε να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ή να ζητήσετε την συλλογή στοιχείων που θεωρείτε σχετικά με την υπόθεση σας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρα;

Αν πρέπει εξεταστείτε ως μάρτυρας ο εισαγγελέας ή ο αρμόδιος για την υπόθεση σας αστυνομικός θα σας στείλει πρόσκληση (κλήση). Μετά την παραλαβή της κλήσης θα πρέπει να εμφανιστείτε ενώπιον του εισαγγελέα ή του αστυνομικού. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα κληθείτε να πείτε τι συνέβη και ενδέχεται να σας ζητηθεί να απαντήσετε σε επιπλέον ερωτήσεις. Μπορείτε να αρνηθείτε να καταθέσετε, εάν είστε συγγενής του φερόμενου ως δράστη.

Εάν έχετε προβλήματα ακοής ή ομιλίας, η εξέταση μπορεί να γίνει γραπτά. Αν δε μιλάτε Ελληνικά, έχετε δικαίωμα για διερμηνέα χωρίς χρέωση.

Μετά την εξέτασή σας μπορείτε να ζητήσετε από τον αρμόδιο για την υπόθεσή σας εισαγγελέα ή αστυνομικό να σας αποζημιώσει για τα έξοδα που σχετίζονται με τη μαρτυρία σας (οδοιπορικά, διαμονή, χαμένες αποδοχές κ.λπ.).

Είμαι ανήλικος/η. Έχω επιπλέον δικαιώματα;

Εάν είστε ανήλικος (κάτω των 18 ετών) και έχετε υποστεί κάποιο έγκλημα, ο γονέας σας ή ο κηδεμόνας σας μπορεί να καταγγείλει το έγκλημα για εσάς. Εάν είστε μεγαλύτερος/-η των 12 ετών μπορείτε να καταγγείλετε το έγκλημα μόνος/-η σας.

Εάν είστε ανήλικος έχετε πρόσθετα δικαιώματα, αλλά εξαρτώνται από το έγκλημα που έχετε υποστεί. Πρόσθετα δικαιώματα είναι διαθέσιμα για ανηλίκους θύματα εμπορίας ανθρώπων, απαγωγής ή σεξουαλικών εγκλημάτων. Αν είστε θύμα ενός από τα εγκλήματα αυτά μπορείτε:

 • Να εξετάσετε τα έγγραφα της υπόθεσης, ακόμη και αν δεν συμμετέχετε ως πολιτικώς ενάγων,
 • Να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την απόλυση του δράστη,
 • Να έχετε βοήθεια ψυχολόγου, όταν εξετάζεστε ως μάρτυρας,
 • Να ηχογραφηθεί η κατάθεση σας, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ηχογραφημένο υλικό κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, απαλλάσσοντάς σας από την υποχρέωση να εμφανιστείτε ξανά ενώπιον του εισαγγελέα ή του δικαστηρίου.

Εάν είστε παιδί, θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, μπορείτε να λάβετε σωματική και ψυχολογική υποστήριξη και νομική βοήθεια. Ψυχολογική υποστήριξη είναι επίσης διαθέσιμη και για τα μέλη της οικογένειάς σας. Πριν λάβετε ψυχολογική υποστήριξη χρειάζεται να περάσετε από εξετάσεις ψυχικής και σωματικής κατάστασης. Αυτό είναι απαραίτητο για να εκτιμηθεί, ποια ιατρική θεραπεία θα ήταν καταλληλότερη για εσάς. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από τον αρμόδιο για την υπόθεσή σας αστυνομικό ή εισαγγελέα να απαγορεύσει κάθε επικοινωνία μεταξύ του δράστη κι εσάς ή να απαγορεύσει στο δράστη να επισκέπτεται την περιοχή στην οποία κατοικείτε.

Τι πληροφορίες μπορώ να πάρω από την αστυνομία ή από οργανισμούς στήριξης των θυμάτων κατά τη διερεύνηση του εγκλήματος;

Ο νόμος δεν υποχρεώνει τον εισαγγελέα ούτε την αστυνομία να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας κατά τη διάρκεια της διερεύνησης. Παρ’ όλα αυτά, μπορείτε να ελέγχετε (τον φάκελο) της υπόθεσης σας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχετε κάνει δήλωση πολιτικής αγωγής (1).

Μπορώ να λάβω νομική βοήθεια;

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός δικηγόρου αλλά πρέπει να πληρώσετε για τις υπηρεσίες του/της. Σας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε έως και δύο δικηγόρους.

Μπορεί να σας παρασχεθεί δωρεάν νομική βοήθεια ανάλογα με το εισόδημά σας και το έγκλημα το οποίο υποστήκατε. Θα σας παρασχεθούν οι υπηρεσίες ενός δικηγόρου χωρίς χρέωση μόνο εάν υποστήκατε ένα σοβαρό και βίαιο έγκλημα (βασανιστήρια, διακρίσεις, σωματική βλάβη, σεξουαλική προσβολή κ.λπ.) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά σας είναι μικρότερο από τα 2/3 των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών, όπως ορίζονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Θα λάβετε δωρεάν νομική συνδρομή ανεξάρτητα από το εισόδημά σας μόνο εάν είστε:

 • Θύμα εμπορίας ανθρώπων ή ενδοοικογενειακής βίας ή
 • Θύμα σεξουαλικής προσβολής κάτω των 18 ετών

Ο δικηγόρος ο οποίος θα αναλάβει την υπεράσπισή σας θα σας βοηθήσει να προετοιμάσετε και να υποβάλετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή σας ως πολιτικώς ενάγων (1) και θα σας παράσχει συνδρομή κατά τη διαδικασία για τη συνέχεια.

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, αν βρίσκομαι σε κίνδυνο;

Μπορείτε να λάβετε προστασία ανάλογα με το έγκλημα που υποστήκατε και το ρόλο σας στην ποινική διαδικασία.

Εάν είστε θύμα οργανωμένου εγκλήματος ή τρομοκρατίας και έχετε κληθεί για να εξεταστείτε ως μάρτυρας κατά τη διάρκεια της ανάκρισης μπορείτε να ζητήσετε ειδική προστασία. Ανάλογα με την υπόθεσή σας, η προστασία που θα λάβετε ενδέχεται να περιλαμβάνει αστυνομική προστασία, διατήρηση ανωνυμίας (μη κοινοποίηση του ονόματός σας, του τόπου γέννησης, της διεύθυνσης της κατοικίας και της εργασίας σας, του επαγγέλματος και της ηλικίας σας κ.λπ.), και κατάθεση με χρήση ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών μέσων. Εάν εργάζεστε σε μια δημόσια υπηρεσία, μπορείτε επίσης να ζητήσετε μετάθεση, μετάταξη ή απόσπαση σε κάποια άλλη θέση.

Εάν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας η αστυνομία υποχρεούται να μην αποκαλύψει την ταυτότητά σας και την ταυτότητα του δράστη. Οι αρμόδιοι για τη διερεύνηση της υπόθεσής σας αστυνομικοί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκαλύψουν το όνομά σας, τη διεύθυνση σας ή οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που μπορεί να προδίδει την ταυτότητά σας.

Τι υπηρεσίες και συνδρομή μπορώ να λάβω κατά τη διερεύνηση του εγκλήματος;

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες και βοήθεια μόνο, εάν είστε θύμα συγκεκριμένων εγκλημάτων όπως ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική κακοποίηση, εμπορία ανθρώπων, κ.λπ.

Εάν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας μπορείτε να ζητήσετε από τους αρμόδιους για την υπόθεσή σας αστυνομικούς να σας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τις αρχές και τις οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια. Επίσης, η αστυνομία θα ενημερώσει τις αρχές και τις οργανώσεις σχετικά με την υπόθεσή σας, έτσι ώστε να μπορεί να σας παρασχεθεί βοήθεια, αμέσως, μόλις έλθετε σε επαφή μαζί τους.

Εάν είστε θύμα εμπορίας ανθρώπων μπορείτε να ζητήσετε και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις αρχές και τους οργανισμούς που παρέχουν βοήθεια και προστασία όπως συμβουλευτικά κέντρα, ιατρικά κέντρα, κέντρα φιλοξενίας για άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κ.λπ.

Μπορείτε να λάβετε δωρεάν ιατρική βοήθεια, μόνο εάν έχετε έγκυρη ασφάλεια υγείας. Οι πολίτες των 27 Κρατών-Μελών, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, μπορούν να επωφεληθούν από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης.

Υπάρχει η δυνατότητα διακανονισμού/συμβιβασμού ή διαμεσολάβησης ανάμεσα στον παραβάτη και σε μένα;

Εάν είστε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αντί να οδηγηθείτε σε δίκη, η υπόθεση σας μπορεί να ολοκληρωθεί με διαμεσολάβηση (συμβιβασμό) ανάμεσα σε εσάς και το δράστη. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, μπορεί ο εισαγγελέας να σας καλέσει για να συμβιβαστείτε με το φερόμενο ως δράστη. Το ότι δέχεστε μια τέτοια πρόσκληση από τον εισαγγελέα σημαίνει ότι ο φερόμενος ως δράστης έχει ήδη συμφωνήσει να συμβιβαστεί και έχει δεσμευτεί ότι θα απέχει από παρόμοιες συμπεριφορές στο μέλλον, θα μείνει μακριά από την κατοικία σας για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, εάν αυτό απαιτείται, θα παρακολουθήσει ένα συμβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραμμα και θα σας αποζημιώσει για τις ζημίες που προκλήθηκαν.

Έχετε τη δυνατότητα να μη συμφωνήσετε με την προτεινόμενη διαμεσολάβηση. Σε αυτή την περίπτωση, θα συνεχιστεί η ποινική διαδικασία. Εάν συμφωνήσετε να συμβιβαστείτε με τον δράστη, η ποινική διαδικασία θα σταματήσει για τρία χρόνια. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, εάν ο δράστης δεν παραβεί την υπόσχεσή του, η υπόθεση θα κλείσει. Σε διαφορετική περίπτωση, θα συνεχιστεί σαν να μην είχε γίνει ποτέ διαμεσολάβηση.

Πώς θα συνεχιστεί η υπόθεσή μου μετά το τέλος της έρευνας;

Μετά την ολοκλήρωσης της έρευνας, ο αρμόδιος για την υπόθεση σας αστυνομικός θα τη διαβιβάσει στον εισαγγελέα. Πριν από αυτό, εάν είστε πολιτικώς ενάγων (1), θα ενημερωθείτε σχετικά με το αποτέλεσμα της έρευνας. Σε αυτό το σημείο, εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να ελέγξετε τα έγγραφα που συλλέχθηκαν μέχρι στιγμής. Για να ενημερωθείτε και να εξετάσετε τον φάκελο πρέπει να κατοικείτε στο ίδιο μέρος όπου λαμβάνει χώρα η έρευνα. Διαφορετικά, πρέπει να διορίσετε έναν δικηγόρο (αντίκλητο) που να διαμένει σε αυτό το μέρος και αυτός /αυτή θα λάβει την ειδοποίηση για εσάς.

Ο εισαγγελέας θα εξετάσει τα στοιχεία που συλλέχθηκαν και θα τα διαβιβάσει στο δικαστήριο μαζί με την πρότασή του για το πώς πρέπει να προχωρήσει η υπόθεση. Ο εισαγγελέας μπορεί να προτείνει στο δικαστήριο να ξεκινήσει τη δίκη ή να κλείσει την υπόθεση προσωρινά ή οριστικά.

Εάν έχετε δηλώσει πολιτική αγωγή, πριν ο εισαγγελέας διαβιβάσει την υπόθεση στο δικαστήριο θα σας καλέσει για να σας γνωστοποιήσει την πρότασή του/της .Αυτό συμβαίνει, μόνο εάν διαμένετε στο ίδιο μέρος με το αρμόδιο για την υπόθεσή σας δικαστήριο ή εάν έχετε διορίσει έναν δικηγόρο που να διαμένει εκεί. Αφού λάβετε την πρόσκληση, εσείς (ή ο δικηγόρος σας) πρέπει να πάτε και να ελέγξετε την πρόταση του Εισαγγελέα μέσα σε 24 ώρες. Εάν δεν διαμένετε στο ίδιο μέρος που εδρεύει το δικαστήριο και δεν έχετε ορίσει δικηγόρο που να διαμένει εκεί, έχετε και τότε τη δυνατότητα να δείτε την πρόταση ακόμη και αν έχει ήδη διαβιβαστεί στο δικαστήριο. Ένα αντίγραφό της είναι διαθέσιμο στη γραμματεία του εισαγγελικού γραφείου.

Αφού το δικαστήριο λάβει τον φάκελο από τον εισαγγελέα, το δικαστήριο (εν συμβουλίω) θα αποφασίσει για τον εάν θα προχωρήσει σε δίκη ή αν θα κλείσει την υπόθεση. Εάν έχετε δηλώσει πολιτική αγωγή κατά την διάρκεια της διερεύνησης, ο εισαγγελέας θα σας στείλει ένα αντίγραφο της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου.

Η συνεδρίαση στην οποία το δικαστήριο (δικαστικό συμβούλιο) εξετάζει την πρόταση του εισαγγελέα δεν είναι δημόσια. Παρ’ όλα αυτά, ενδέχεται το δικαστικό συμβούλιο να σας καλέσει για να δώσετε κάποιες διευκρινίσεις. Εάν το βρίσκετε αναγκαίο, μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστικό συμβούλιο να σας καλέσει για να διευκρινίσετε τα επιχειρήματά σας. Σε κάθε περίπτωση, εάν έχουν συμπεριληφθεί στην υπόθεση νέα έγγραφα ή αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία δεν σας είναι γνωστά, το δικαστικό συμβούλιο θα σας καλέσει για να λάβετε γνώση και θα σας ορίσει προθεσμία για να υποβάλετε τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας.

Μπορώ να ασκήσω έφεση (ένδικα μέσα), αν η υπόθεσή μου κλείσει χωρίς να φτάσει στο δικαστήριο;

Όταν καταγγείλετε ένα έγκλημα, ο εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει να μην ασκήσει καθόλου ποινική δίωξη για την υπόθεσή σας. Σε αυτή την περίπτωση θα λάβετε ένα αντίγραφο της απόφασης του εισαγγελέα. Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά αυτής της απόφασης μέσα σε 15 ημέρες. Η προσφυγή σας πρέπει να απευθύνεται στον Εισαγγελέα Εφετών.

Εάν η ποινική διαδικασία έχει ξεκινήσει, η υπόθεση μπορεί να κλείσει πριν από την δίκη από το δικαστικό συμβούλιο που εξετάζει την πρόταση του εισαγγελέα μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης. Μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά μιας τέτοιας απόφασης (βουλεύματος), αν το έγκλημα το οποίο έχετε υποστεί είναι κακούργημα, δηλαδή τιμωρείται με ποινή φυλάκισης άνω των 5 ετών. Για να ασκήσετε έφεση πρέπει να έχετε δηλώσει τη συμμετοχή σας ως πολιτικώς ενάγοντος (1) κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης (του βουλεύματος) του δικαστικού συμβουλίου έχετε 10 ημέρες για την κατάθεση της έφεσης. Εάν διαμένετε στο εξωτερικό μπορείτε να καταθέσετε την έφεση μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή του αντιγράφου της απόφασης. Αυτές οι προθεσμίες αναστέλλονται κατά το μήνα Αύγουστο.

Εναλλακτικά, αντί να ασκήσετε μόνοι σας έφεση, μπορείτε να ζητήσετε από τον εισαγγελέα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου.

Είμαι αλλοδαπός/ή. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Εάν είστε αλλοδαπός, μπορείτε να επωφεληθείτε από μερικά επιπλέον δικαιώματα που αποσκοπούν στο να διευκολύνουν τη συμμετοχή σας. Εάν δεν κατανοείτε την Ελληνική γλώσσα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε όλες τις σχετικές με την υπόθεσή σας πληροφορίες σε γλώσσα που κατανοείτε. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, εάν έχετε δηλώσει πολιτική αγωγή (1) ή έχετε κληθεί για να εξεταστείτε ως μάρτυρας θα σας παρασχεθεί διερμηνέας χωρίς χρέωση.

Εάν διαμένετε στο εξωτερικό, μπορείτε να επωφεληθείτε από μεγαλύτερη προθεσμία (30 ημερών) για την κατάθεση έφεσης κατά της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου να κλείσει την υπόθεση μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης. Αυτή η προθεσμία αναστέλλεται κατά το μήνα Αύγουστο.

Εάν είστε πολίτης ή μόνιμος κάτοικος ενός Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορείτε να λάβετε νομική βοήθεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Εάν έχετε υποστεί κάποιο σοβαρό και βίαιο έγκλημα (βασανιστήρια, και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, διακρίσεις, σωματική βλάβη, σεξουαλική προσβολή, κ.λπ.) και το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά σας είναι μικρότερο από τα 2/3 των κατώτατων ετήσιων ατομικών αποδοχών, όπως ορίζονται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, θα σας παρασχεθεί ένας δικηγόρος χωρίς χρέωση.

Περισσότερες Πληροφορίες

 • Ποινικός Κώδικας – στα Ελληνικά
 • Code of Criminal Procedure (Κώδικας Ποινικής Δικονομίας) – στα Ελληνικά
 • Νόμoς 3226/2004 Νοµική βοήθεια σε πολίτες χαµηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις
 • Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις
 • Προεδρικό Διάταγμα 233/2003 Προστασία και Αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων των άρθρων 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα κατά το άρθρο 12 του Ν. 3064/2002
 • Προεδρικό Διάταγμα 254/2004 Κώδικας Δεοντολογίας του Αστυνομικού

1. Πολιτικωσ εναγων
Πολιτικώς ενάγων είναι το πρόσωπο που υπέστη ζημία (περιουσιακή και/ή ψυχολογική και/ή σωματική) ως αποτέλεσμα μιας εγκληματικής πράξης και συμμετέχει στην ποινική διαδικασία αξιώνοντας αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης από το δράστη. Ως θύμα εγκληματικής πράξης μπορείτε να δηλώσετε παράσταση πολιτικής αγωγής στο κείμενο της έγκλησης (μήνυσης) είτε με ξεχωριστό δικόγραφο/ δήλωση κατά τη διάρκεια της διερεύνησης ή κατά τη διάρκεια της δίκης. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης μπορείτε να καταθέσετε τη δήλωσή στον αρμόδιο για την υπόθεσή σας εισαγγελέα ή αστυνομικό. Κατά τη διάρκεια της δίκης μπορείτε να καταθέσετε την δήλωσή σας απευθείας στο δικαστήριο. Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής πρέπει να έχει συνταχθεί στα Ελληνικά. Δεν υπάρχει ειδική φόρμα που πρέπει να ακολουθήσετε, αλλά η δήλωση πρέπει να περιέχει συνοπτική έκθεση της υπόθεσης για την οποία παρίσταστε ως πολιτικώς ενάγων, τους λόγους στους οποίους στηρίζεται το δικαίωμα παράστασής σας καθώς και το διορισμό αντικλήτου στην έδρα του δικαστηρίου, αν δε μένετε μόνιμα εκεί. Αλλιώς η δήλωσή σας θα είναι απαράδεκτη.
Μπορείτε επίσης να αξιώσετε αποζημίωση από το δράστη ξεκινώντας ξεχωριστή δίκη στα πολιτικά δικαστήρια. Εάν έχετε ήδη ξεκινήσει αστική δίκη και το πολιτικό δικαστήριο δεν έχει εκδώσει ακόμα απόφαση γι’ αυτήν, μπορείτε να καταθέσετε την ίδια αξίωση στην ποινική διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση θα κλείσει, η υπόθεση ενώπιων του πολιτικού δικαστηρίου.
Τελευταία επικαιροποίηση: 29/06/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο