Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ποια είναι η διαδικασία για την αξίωση αποζημίωσης από τον δράστη; (π.χ. δικαστική προσφυγή, αστική αγωγή, πολιτική αγωγή);

Οι αξιώσεις αποζημίωσης για ποινικό αδίκημα εξετάζονται συνήθως στο πλαίσιο της εξέτασης της σχετικής ποινικής υπόθεσης στην ίδια δίκη. Πρέπει να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας να διεκδικήσετε αποζημίωση στην αστυνομία κατά τη διάρκεια της προδικαστικής ανάκρισης ή, το αργότερο, στο δικαστήριο.

Μπορείτε να ζητήσετε από τον εισαγγελέα να υποβάλει στο δικαστήριο την αίτηση αποζημίωσής σας για το σχετικό ποινικό αδίκημα. Ενδείκνυται να ενημερωθεί σχετικά η αστυνομία κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Ο εισαγγελέας μπορεί να ασκήσει την αγωγή αποζημίωσης για λογαριασμό σας, αν το ζήτημα είναι σαφές και απλό. Αν ο εισαγγελέας δεν υποβάλει την αίτηση αποζημίωσης, θα σας ενημερώσει εγγράφως.

Μπορείτε επίσης να ασκήσετε εσείς αγωγή αποζημίωσης ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Αυτό μπορεί να γίνει από νομικό σύμβουλο για λογαριασμό σας.

Αν χρειαστεί, η αγωγή αποζημίωσης μπορεί επίσης να εξεταστεί στο πλαίσιο χωριστής αστικής διαδικασίας. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε την αγωγή σας ως χωριστή αστική αγωγή. Αν η αγωγή σας δεν εξεταστεί μαζί με την ποινική υπόθεση, θα επιβληθεί δικαστικό τέλος για τη διαδικασία.

Το δικαστήριο διέταξε τον δράστη να μου καταβάλει αποζημίωση/αποκατάσταση. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι ο δράστης θα καταβάλει την αποζημίωση/αποκατάσταση;

Αν ο δράστης δεν πληρώσει οικειοθελώς σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η απόφαση μπορεί να εκτελεστεί με τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης δεν κινείται αυτόματα. Πρέπει να υποβάλετε αίτηση εκτέλεσης στην αρχή εκτέλεσης και να επισυνάψετε την απόφαση του δικαστηρίου.

Δεν μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση από τον δράστη για οποιοδήποτε ποσό έχετε λάβει ως κρατική αποζημίωση από το Δημόσιο Ταμείο για την ίδια βλάβη ή ζημία.

Εάν ο δράστης δεν πληρώσει, μπορεί το κράτος να μου καταβάλει προκαταβολή; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Δεν χρειάζεται να ζητήσετε αποζημίωση από τον δράστη για να λάβετε αποζημίωση από κρατικούς πόρους. Ωστόσο, πρέπει να υποβάλετε αξίωση αποζημίωσης κατά του δράστη κατά τη δίκη.

Δικαιούμαι να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Αν εσείς (ή στενός συγγενής σας) είστε θύμα αξιόποινης πράξης στη Φινλανδία, μπορεί να σας καταβληθεί αποζημίωση από κρατικούς πόρους για τη σωματική βλάβη και την ταλαιπωρία που προκλήθηκαν από την αξιόποινη πράξη. Πρέπει να καταγγείλετε την αξιόποινη πράξη στην αστυνομία για να ζητήσετε αποζημίωση.

Αν η ποινική υπόθεση εκδικάζεται από δικαστήριο, θα πρέπει να ζητήσετε την αναγνώριση του δικαιώματός σας για αποζημίωση μέσω δικαστικής απόφασης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υποβάλετε αξίωση αποζημίωσης κατά του δράστη κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Γενικά, η αποζημίωση για ζημία που προκλήθηκε από αξιόποινη πράξη δεν καταβάλλεται αν δεν εκπληρώσετε την υποχρέωση αυτή.

Η αίτηση αποζημίωσης πρέπει να υποβληθεί εντός τριών ετών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Αν η υπόθεση δεν έχει εκδικαστεί από δικαστήριο, η αποζημίωση πρέπει να ζητηθεί εντός δέκα ετών από την ημερομηνία τέλεσης του αδικήματος. Ευελιξία όσον αφορά τις προθεσμίες αυτές υπάρχει μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Η αίτηση αποζημίωσής σας θα εξεταστεί από το Δημόσιο Ταμείο. Μπορείτε είτε να αποστείλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση rikosvahingot@valtiokonttori.fi είτε να εκτυπώσετε το σχετικό έντυπο και να το αποστείλετε στη διεύθυνση: State Treasury, P.O. Box 50, 00054 State Treasury.

Δικαιούμαι αποζημίωση αν ο δράστης δεν καταδικαστεί;

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης ακόμη και αν ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί. Πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση αποζημίωσής σας αντίγραφο του αστυνομικού φακέλου της σχετικής ανάκρισης ή άλλα αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία των γεγονότων.

Δικαιούστε επίσης αποζημίωση αν ο δράστης ταυτοποιήθηκε μεν, αλλά δεν καταδικάστηκε, επειδή είναι κάτω των 15 ετών ή δεν είναι ικανός προς καταλογισμό.

Δικαιούμαι πληρωμή έκτακτης ανάγκης εν αναμονή της απόφασης σχετικά με την αίτησή μου για αποζημίωση;

Αν χρειαστεί, μπορείτε να υποβάλετε γραπτή αίτηση για προκαταβολή αποζημίωσης. Μπορεί να καταβληθεί προκαταβολή αποζημίωσης αν η διεκπεραίωση της υπόθεσης αποζημίωσής σας καθυστερήσει για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου σας και δικαιούστε σημαντικό ποσό αποζημίωσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο