Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Είστε διάδικος σε δικαστική διαδικασία αν ζητάτε την επιβολή ποινής ή την καταβολή αποζημίωσης για ποινικό αδίκημα. Μπορεί επίσης να εξεταστείτε στο πλαίσιο ανακριτικής διαδικασίας με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων.

Αν ο εισαγγελέας αποφασίσει να μην ασκήσει δίωξη, έχετε το δικαίωμα να απαγγείλετε ο ίδιος κατηγορίες.

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Μπορείτε να καταγγείλετε μια αξιόποινη πράξη στην αστυνομία στον τόπο τέλεσης του εγκλήματος, πηγαίνοντας σε αστυνομικό τμήμα, ή, στην περίπτωση αδικημάτων ήσσονος σημασίας, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε γραπτή επιβεβαίωση της καταγγελίας της αξιόποινης πράξης.

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Η αστυνομία θα σας δώσει στοιχεία επικοινωνίας για την παρακολούθηση της υπόθεσης.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συνδρομή συνηγόρου για την καταγγελία αξιόποινης πράξης, την ανάκριση και τη δίκη. Ο συνήγορος πρέπει να είναι δικηγόρος, δημόσιος νομικός παραστάτης που διορίζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας του ευεργετήματος πενίας ή αδειοδοτημένος νομικός παραστάτης.

Τα άτομα με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα μπορεί να δικαιούνται νομική συνδρομή χρηματοδοτούμενη από το κράτος. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται από το κράτος εν μέρει ή εξ ολοκλήρου. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για νομική συνδρομή σε δημόσιο γραφείο νομικής συνδρομής ή μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από δικηγορικές εταιρείες να υποβάλουν αίτηση για νομική συνδρομή εξ ονόματός σας.

Το δικαστήριο μπορεί να ορίσει δικηγόρο και πρόσωπο υποστήριξης για εσάς σε περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικών αδικημάτων ή σοβαρών αδικημάτων κατά της ζωής, της υγείας ή της ελευθερίας σας. Στις περιπτώσεις αυτές, το κράτος θα καταβάλει την αμοιβή τους, ανεξάρτητα από το εισόδημά σας.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Αν κληθείτε να εμφανιστείτε ενώπιον του δικαστηρίου προκειμένου να διευκρινίσετε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, δικαιούστε να λάβετε από το κράτος τα έξοδα ταξιδιού σας για την παρουσία σας στο δικαστήριο. Μπορείτε να λάβετε ημερήσια αποζημίωση, οδοιπορικά και αποζημίωση για διαφυγόντα εισοδήματα.

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Καταγγελία σχετικά με την απόφαση του εισαγγελέα να μην ασκήσει δίωξη μπορεί να υποβληθεί στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος έχει το δικαίωμα να απαγγείλει εκ νέου κατηγορία.

Μπορώ να παραστώ στη δίκη;

Ναι, μπορείτε να παραστείτε στη δίκη ως διάδικος. Είστε διάδικος σε δικαστική διαδικασία αν ζητάτε την επιβολή ποινής ή την καταβολή αποζημίωσης για ποινικό αδίκημα. Μπορείτε να συμφωνήσετε με την ποινή που προτείνει ο εισαγγελέας ή να ζητήσετε κάποια άλλη ποινή. Μπορείτε να ζητήσετε αποζημίωση από τον κατηγορούμενο εσείς ο ίδιος ή την αποζημίωση μπορεί να τη ζητήσει ο εισαγγελέας για λογαριασμό σας.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Είστε διάδικος σε δικαστική διαδικασία αν ζητάτε την επιβολή ποινής ή την καταβολή αποζημίωσης για ποινικό αδίκημα. Μπορεί επίσης να εξεταστείτε στο πλαίσιο ανακριτικής διαδικασίας με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων.

Αν ο εισαγγελέας αποφασίσει να μην ασκήσει δίωξη, έχετε το δικαίωμα να απαγγείλετε ο ίδιος κατηγορίες.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Μπορεί να υποχρεωθείτε να παραστείτε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο, αν αυτό είναι αναγκαίο για την αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, δικαιούστε αποζημίωση από το κράτος για τα έξοδα στα οποία υποβληθήκατε.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, πρέπει πάντοτε να λέτε την αλήθεια.

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Αν είστε διάδικος, έχετε το δικαίωμα να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία. Κατά την κύρια ακροαματική διαδικασία, θα έχετε τη δυνατότητα να παρουσιάσετε την αξίωσή σας και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται, να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία και να προβείτε σε τελική δήλωση, στην οποία μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας σχετικά με την ενοχή του κατηγορουμένου και την ποινή που πρέπει να του επιβληθεί.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Θα κληθείτε στην κύρια ακροαματική διαδικασία αν η παρουσία σας είναι απαραίτητη για την αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης ή αν έχετε ενημερώσει το δικαστήριο ότι σκοπεύετε να υποβάλετε αξιώσεις που δεν υποβάλλονται από τον εισαγγελέα.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε, κατόπιν αιτήματός σας, για τον χρόνο και τον τόπο της ακροαματικής διαδικασίας, καθώς και για την απόφαση που εκδίδεται σε ποινική υπόθεση.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Ναι. Αν συμμετέχετε στη διαδικασία ως διάδικος, έχετε το ίδιο δικαίωμα πρόσβασης στα δικαστικά αρχεία όπως ο κατηγορούμενος. Κατά κανόνα, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με το περιεχόμενο των εγγράφων της δίκης, ακόμη και εκείνων που δεν είναι δημόσια.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/02/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο