Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα μπορώ να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

 1. Τμήμα Υποστήριξης Θυμάτων Εσθονικού Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης
 2. Κέντρα υποστήριξης γυναικών
 3. Αστυνομία και Συνοριοφυλακή

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων

 1. Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων 6121360 ή 16106 (η γραμμή λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00-17.00).
 2. Ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη παιδιών: 16111 (για την αναφορά παιδιών που χρειάζονται βοήθεια η γραμμή λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, κάθε μέρα).

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Ναι, οι υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων παρέχονται δωρεάν.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Οι κρατικές υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων καλύπτουν τα εξής:

 1. παροχή συμβουλών στα θύματα
 2. παροχή βοήθειας στα θύματα για την επικοινωνία με κρατικές και τοπικές αρχές και νομικά πρόσωπα
 3. εξασφάλιση ασφαλούς καταλύματος
 4. εξασφάλιση ανεφοδιασμού
 5. εξασφάλιση της πρόσβασης στις αναγκαίες υγειονομικές υπηρεσίες
 6. παροχή της αναγκαίας υλικής βοήθειας
 7. παροχή της αναγκαίας ψυχολογικής βοήθειας
 8. εξασφάλιση των υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας που είναι απαραίτητες για τη λήψη υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων
 9. παροχή άλλων υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τη σωματική και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των θυμάτων.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Οι κρατικοί πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης θυμάτων μπορούν να σας κατευθύνουν σε κατάλληλες μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Καταφύγια γυναικών

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/10/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο