Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Ως διάδικος έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε κατά της απόφασης ενώπιον του αρμόδιου ringkonnakohtud (δευτεροβάθμιο δικαστήριο) εντός 30 ημερών από την έκδοση της απόφασης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σε περίπτωση πρόωρης απόλυσης του καταδικασθέντος από τη φυλακή, αν το ζητήσετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Η πορεία της ποινικής διαδικασίας δεν επηρεάζει το διάστημα κατά το οποίο μπορείτε να λάβετε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων. Μπορείτε να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων μετά την περάτωση της ποινικής διαδικασίας χωρίς συγκεκριμένο χρονικό όριο.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Θα ενημερωθείτε για την απόφαση του δικαστηρίου, η οποία ορίζει τη διάρκεια της ποινής που επιβλήθηκε στον καταδικασθέντα. Θα ενημερωθείτε επίσης σε περίπτωση πρόωρης απόλυσης του καταδικασθέντος από τη φυλακή, αν το ζητήσετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Αν το ζητήσετε κατά την εξέτασή σας, θα ενημερωθείτε σε περίπτωση που ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί ή διαφύγει από τη φυλακή.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Μπορεί να σας ζητηθεί να διατυπώσετε γνώμη κατά τη διαδικασία πρόωρης απόλυσης, αλλά δεν μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά των αποφάσεων αυτών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο