Η χώρα αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την ΕΕ.

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Αγγλία και Ουαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αγγλία και Ουαλία

Πώς μπορώ να καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη;

Η αξιόποινη πράξη πρέπει να καταγγέλλεται αρχικά στην αστυνομία. Πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να γίνει αυτό είναι διαθέσιμες εδώ: καταγγελία αξιόποινης πράξης

Πώς μπορώ να ενημερωθώ σχετικά με τις εξελίξεις της υπόθεσης;

Αν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, δικαιούστε να λάβετε από την αστυνομία τις ακόλουθες πληροφορίες, με σχετική αιτιολόγηση, εντός 5 εργάσιμων ημερών αφότου ένας ύποπτος:

 • συλληφθεί·
 • ανακριθεί αφότου έχει ενημερωθεί σχετικά με τα δικαιώματά του·
 • αφεθεί ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες·
 • αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ή οι περιοριστικοί όροι μεταβληθούν ή αρθούν.

Δικαιούστε να λάβετε από την αστυνομία τις ακόλουθες πληροφορίες εντός 5 εργάσιμων ημερών αφότου τις λάβει η αστυνομία:

 • την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της πρώτης ακροαματικής διαδικασίας·
 • αν ο κατηγορούμενος έχει αφεθεί ελεύθερος υπό όρους μέχρι τη δίκη, τους τυχόν όρους και τις μεταβολές αυτών.

Δικαιούμαι νομική συνδρομή (κατά την ανάκριση ή τη δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Τα θύματα και οι μάρτυρες δεν είναι διάδικοι στην ποινική διαδικασία και, ως εκ τούτου, δεν δικαιούνται νομική συνδρομή στην Αγγλία και την Ουαλία.

Μπορώ να ζητήσω επιστροφή των εξόδων (για τη συμμετοχή στην έρευνα/δίκη); Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών που είναι αρμόδιοι για την άσκηση δίωξης σε περίπτωση αξιόποινης πράξης πρέπει να διαθέτουν κανόνες βάσει των οποίων τα θύματα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αποζημίωση για τα έξοδα τα οποία ανέλαβαν για να παραστούν στο δικαστήριο ώστε να καταθέσουν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις επιστροφής εξόδων από τους μάρτυρες είναι διαθέσιμες εδώ.

και εδώ

Μπορώ να ασκήσω έφεση εάν η υπόθεσή μου τεθεί στο αρχείο πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο;

Αν δεν σας ικανοποιεί η απόφαση της αστυνομίας ή της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος (CPS) να μην ασκηθεί δίωξη, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον έλεγχο της εν λόγω απόφασης σύμφωνα με το πλαίσιο περί δικαιωμάτων ελέγχου από τα θύματα το οποίο παρέχεται από το εθνικό συμβούλιο αρχηγών της αστυνομίας (NPCC) και από την Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος.

Η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος έθεσε σε εφαρμογή το πλαίσιό της περί δικαιωμάτων ελέγχου από τα θύματα στις 5 Ιουνίου 2013. Τα αστυνομικά σώματα της Αγγλίας και της Ουαλίας εξέδωσαν το δικό τους πλαίσιο περί δικαιωμάτων ελέγχου από τα θύματα στις 1 Απριλίου 2015. Τα εν λόγω πλαίσια παρέχουν στα θύματα το δικαίωμα να ζητούν τον έλεγχο μιας απόφασης της αστυνομίας ή της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος σχετικά με τη μη άσκηση δίωξης ή την ολοκλήρωση της ποινικής διαδικασίας με άλλο τρόπο.

Όταν σας κοινοποιηθεί απόφαση η οποία πληροί τις προϋποθέσεις ελέγχου σύμφωνα με το πλαίσιο της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος και του εθνικού συμβουλίου αρχηγών αστυνομίας (NPCC), έχετε δικαίωμα να λάβετε αρκετές πληροφορίες ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε αν επιθυμείτε τη διενέργεια του ελέγχου.

Μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Αν γνωρίζετε κάτι σχετικά με κάποιο συμβάν, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταθέσετε στο δικαστήριο υπέρ της διωκτικής αρχής ή της υπεράσπισης.

Ποιος είναι ο επίσημος ρόλος μου στο πλαίσιο του συστήματος δικαιοσύνης; Για παράδειγμα, είμαι ή μπορώ να επιλέξω να είμαι: θύμα, μάρτυρας, πολιτικώς ενάγων ή ιδιώτης κατήγορος;

Για τους σκοπούς του κώδικα ορθής πρακτικής για τα θύματα αξιόποινων πράξεων («κώδικας περί θυμάτων»), «θύμα» είναι:

 • φυσικό πρόσωπο το οποίο υπέστη άμεση ζημία εξαιτίας αξιόποινης πράξης, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, ψυχικής ή συναισθηματικής βλάβης ή της οικονομικής ζημίας·
 • στενός συγγενής (βλέπε γλωσσάριο) προσώπου του οποίου ο θάνατος ήταν άμεσο αποτέλεσμα αξιόποινης πράξης.

Αν γνωρίζετε κάτι σχετικά με κάποιο συμβάν, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταθέσετε στο δικαστήριο υπέρ της διωκτικής αρχής ή της υπεράσπισης. Αν γνωρίζετε ένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε μια υπόθεση, ενδέχεται να σας ζητηθεί, κατά κανόνα από την υπεράσπιση, να καταθέσετε ως μάρτυρας χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, η κατάθεσή σας μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την καταδίκη ή την αθώωση του κατηγορούμενου.

Το δικαίωμα άσκησης ιδιωτικής ποινικής δίωξης εξασφαλίζεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 του νόμου του 1985 για τη δίωξη αξιόποινων πράξεων (Prosecution of Offences Act 1985). Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένοι περιορισμοί:

 • σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του νόμου του 1985 για τη δίωξη αξιόποινων πράξεων, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας (DPP) έχει την εξουσία να επιλαμβάνεται ο ίδιος των ιδιωτικών ποινικών διώξεων·
 • σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ιδιώτης κατήγορος πρέπει να λάβει τη συγκατάθεση του γενικού εισαγγελέα ή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας πριν από την έναρξη της διαδικασίας.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ

Ποια είναι τα δικαιώματά μου και ποιες οι υποχρεώσεις μου στο πλαίσιο του ρόλου αυτού;

Ο κώδικας ορθής πρακτικής για τα θύματα αξιόποινων πράξεων καθορίζει τα δικαιώματα των θυμάτων. Είναι διαθέσιμος εδώ

Αν υπήρξατε μάρτυρας αξιόποινης πράξης αλλά δεν είστε θύμα, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες στο πλαίσιο του Χάρτη για τους μάρτυρες και όχι του εν λόγω κώδικα. Είναι διαθέσιμος εδώ

Μπορώ να προβώ σε δήλωση ή να παράσχω αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης; Υπό ποιες προϋποθέσεις;

Αν γνωρίζετε κάτι σχετικά με κάποιο συμβάν, ενδέχεται να σας ζητηθεί να καταθέσετε στο δικαστήριο υπέρ της διωκτικής αρχής ή της υπεράσπισης. Αν γνωρίζετε ένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε μια υπόθεση, ενδέχεται να σας ζητηθεί, κατά κανόνα από την υπεράσπιση, να καταθέσετε ως μάρτυρας χαρακτήρα.

Αν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, η προσωπική δήλωση θύματος (VPS) σας δίνει την ευκαιρία να εξηγήσετε με δικά σας λόγια τις επιπτώσεις που είχε για εσάς η αξιόποινη πράξη, είτε αυτές είναι σωματικές, ψυχολογικές, οικονομικές ή άλλες. Αυτή η δήλωση διαφέρει από τη μαρτυρική κατάθεση ως προς τα περιστατικά των οποίων υπήρξατε αυτόπτης ή αυτήκοος μάρτυρας.

Η προσωπική δήλωση θύματος σας δίνει τη δυνατότητα να ακουστείτε στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. Ωστόσο, δεν μπορείτε να εκφέρετε άποψη ως προς την ποινή ή την τιμωρία που θα πρέπει να επιβληθεί στον κατηγορούμενο, καθώς αυτή αποφασίζεται από το δικαστήριο.

Έχετε το δικαίωμα να σας παρασχεθεί η δυνατότητα να υποβάλετε προσωπική δήλωση θύματος ταυτόχρονα με τη μαρτυρική σας κατάθεση στην αστυνομία ως προς τα γεγονότα που σχετίζονται με αξιόποινη πράξη.

Αν ο κατηγορούμενος κριθεί ένοχος, έχετε το δικαίωμα να δηλώσετε αν επιθυμείτε να αναγνωστεί ή να αναπαραχθεί στο δικαστήριο (σε περίπτωση που έχει ηχογραφηθεί) η προσωπική σας δήλωση θύματος. Έχετε επίσης το δικαίωμα να δηλώσετε αν επιθυμείτε να αναγνώσετε εσείς την προσωπική σας δήλωση θύματος ή να την αναγνώσει κάποιο άλλο πρόσωπο (για παράδειγμα, ένα συγγενικό σας πρόσωπο ή ένας εισαγγελέας). Προτού αποφασίσετε αν επιθυμείτε την ανάγνωση ή την αναπαραγωγή της προσωπικής σας δήλωση θύματος στο δικαστήριο, θα ενημερωθείτε σχετικά με τις πιθανές συνέπειες, μεταξύ των οποίων η ενδεχόμενη αναπαραγωγή της δήλωσής σας στα μέσα ενημέρωσης. Ενδέχεται επίσης να σας υποβληθούν από την υπεράσπιση ερωτήσεις σχετικά μʼ αυτή.

Αν ζητήσετε την ανάγνωση ή την αναπαραγωγή της δήλωσής σας στο δικαστήριο, το δικαστήριο αποφασίζει αν αυτή θα αναγνωστεί ή θα αναπαραχθεί ολόκληρη ή εν μέρει, καθώς και ποιος θα την αναγνώσει, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντά σας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η δήλωσή σας ή μέρος αυτής αναγιγνώσκεται ή αναπαράγεται, εκτός αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι για το αντίθετο. Θα ενημερωθείτε για την απόφαση του δικαστηρίου.

Τι πληροφορίες θα λάβω κατά τη διάρκεια της δίκης;

Έχετε το δικαίωμα:

 • να ενημερώνεστε ως προς το αποτέλεσμα τυχόν ακροαματικής διαδικασίας σχετικά με την επιβολή περιοριστικών όρων (τους σχετικούς όρους και τυχόν μεταβολές αυτών) και τη σχετική αιτιολόγηση εντός 5 εργάσιμων ημερών. Αν είστε θύμα σοβαρού εγκλήματος, έχετε στοχοποιηθεί, βρίσκεστε σε ευάλωτη θέση ή υφίσταστε εκφοβισμό, σε διαρκή βάση, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αυτές τις πληροφορίες εντός μίας εργάσιμης ημέρας·
 • να ενημερώνεστε από την αρμόδια μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες (Witness Care Unit) σχετικά με την ημερομηνία, τον τόπο και την έκβαση τυχόν ποινικής ακροαματικής διαδικασίας σχετικής με την υπόθεση. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εντός μίας εργάσιμης ημέρας από όταν τις λάβει από το δικαστήριο η μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες·
 • να ενημερώνεστε σε περίπτωση έκδοσης εντάλματος σύλληψης εναντίον υπόπτου και σχετικά με την έκβαση της ακροαματικής διαδικασίας σε περίπτωση που ο ύποπτος συνελήφθη εκ νέου. Αν ο ύποπτος συλληφθεί εκ νέου μετά την έκδοση εντάλματος, συνήθως παρουσιάζεται σύντομα ενώπιον του δικαστηρίου. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται εντός 5 εργάσιμων ημερών από όταν τις λάβει από το δικαστήριο η μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες·
 • σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κατηγορούμενος δηλώσει ότι δεν είναι ένοχος, να συζητήσετε τυχόν ανάγκες σας με τη μονάδα μέριμνας για τους μάρτυρες και να παραπεμφθείτε σε σχετική ομάδα ή φορέα υποστήριξης, ανάλογα με την περίπτωση.

Αν είστε μάρτυρας κατά τη διάρκεια της δίκης, έχετε το δικαίωμα:

 • να ζητήσετε από το προσωπικό του δικαστηρίου να εισέρχεστε στο δικαστικό μέγαρο από διαφορετική είσοδο απʼ ό,τι ο κατηγορούμενος, οι συγγενείς και οι φίλοι του·
 • όταν το επιτρέπουν οι περιστάσεις, να συναντάτε τον εισαγγελέα ή τον εκπρόσωπο της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος και να του υποβάλλετε ερωτήσεις ως προς τη δικαστική διαδικασία. Οι εν λόγω δικαστικοί λειτουργοί θα σας ενημερώσουν, εφόσον είναι δυνατόν, ως προς το χρονικό διάστημα για το οποίο ενδέχεται να χρειαστεί να περιμένετε προτού καταθέσετε·
 • στο μέτρο του δυνατού, να λάβετε εξηγήσεις από τον εισαγγελέα ή τον εκπρόσωπο της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος σε περίπτωση καθυστέρησης της διαδικασίας την ίδια ημέρα, καθώς και σχετικά με την πιθανή διάρκεια της καθυστέρησης·
 • να αναμένετε και να καθίσετε σε χώρο διαφορετικό από τον κατηγορούμενο, την οικογένεια και τους φίλους του - το δικαστήριο σας παρέχει τη σχετική δυνατότητα όταν αυτό είναι εφικτό·
 • να σας παρασχεθούν τυχόν ειδικά μέτρα όταν αυτά έχουν διαταχθεί από το δικαστήριο·
 • να σας παρασχεθεί σημείο επαφής στο δικαστήριο ώστε να μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά με την εξέλιξη της υπόθεσης κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Θα έχω πρόσβαση στα δικαστικά αρχεία;

Η πρόσβαση στη δικογραφία διέπεται από το μέρος 5 των κανόνων πολιτικής δικονομίας. Κατά πάσα πιθανότητα, οι σχετικοί κανόνες είναι οι κανόνες 5.4C και 5.4D. Είναι διαθέσιμοι εδώ

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/01/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο