Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Ναι, αλλά ως θύμα, μπορείτε να προσφύγετε μόνο κατά του διατακτικού της απόφασης που αφορά την αποζημίωση για ζημίες, ηθική βλάβη ή απόδοση αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Βλ. άλλες απαντήσεις.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Στήριξη (επαγγελματική βοήθεια) μπορεί να παρέχεται ακόμη και μετά τη λήξη της διαδικασίας μέχρι τον χρόνο που απαιτείται από τον σκοπό της. Ειδική προστασία (αναφέρεται ανωτέρω) μπορεί συχνά να σημαίνει μόνιμη αλλαγή στον τρόπο ζωής και, ως εκ τούτου, από τη φύση της, παρέχεται ακόμη και μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Έπειτα από αίτησή σας θα λάβετε την τελική απόφαση, η οποία περιέχει πληροφορίες για την ποινή και τη μορφή της. Αν ζητήσετε αποζημίωση για ζημίες ή ηθική βλάβη ή για αδικαιολόγητο πλουτισμό, θα σας επιδοθεί η απόφαση.

Επιπλέον, η φυλακή ή το σωφρονιστικό ίδρυμα ή το ίδρυμα υποχρεωτικής θεραπείας, θα σας δώσει, κατόπιν αιτήματός σας, ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τα εξής:

  • την αποφυλάκιση ή την απόδραση του καταδικασθέντος από τη φυλακή, το σωφρονιστικό ίδρυμα ή το ίδρυμα υποχρεωτικής θεραπείας
  • αναστολή της φυλάκισης
  • έκδοση του καταδικασθέντος σε ξένη χώρα ή μεταφορά του σε κράτος μέλος της ΕΕ.

Αν ο κατηγορούμενος αποφυλακίστηκε ή απέδρασε και βρίσκεστε σε κίνδυνο λόγω του ότι είστε μάρτυρας, οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την αστυνομία, η οποία θα λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλειά σας και να σας ενημερώσει.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο καταδικασθείς αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Ναι, βλ. ανωτέρω.

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Σε οποιαδήποτε στιγμή της ποινικής διαδικασίας έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε δήλωση σχετικά με τις επιπτώσεις της αξιόποινης πράξης στη ζωή σας μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, δεν έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε κατά απόφασης σχετικά με την υπό όρους αποφυλάκιση ή την καλή συμπεριφορά ενός προσώπου που έχει καταδικαστεί υπό όρους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο