Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Είμαι θύμα αξιόποινης πράξης. Με ποιον φορέα πρέπει να επικοινωνήσω με σκοπό την παροχή στήριξης και βοήθειας;

Αστυνομία………199/1460

Πρώτες Βοήθειες Κρατικών Νοσοκομείων

Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας

Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή για τη στήριξη θυμάτων

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχουν οι πιο κάτω τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας:

1460 - Η γραμμή του πολίτη

1440 - Για βία στην Οικογένεια

1498 - Υπηρεσία Άμεσης βοήθειας για τα ναρκωτικά

116111 - Για στήριξη παιδιών και εφήβων

116000 - Για εξαφανίσεις Παιδιών

Η στήριξη θυμάτων προσφέρεται δωρεάν;

Η στήριξη θυμάτων από τις Κυβερνητικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και από τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς παρέχεται δωρεάν.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από κρατικές υπηρεσίες ή αρχές;

Μπορείτε να λάβετε την πιο κάτω υποστήριξη από τις κρατικές Υπηρεσίες:

  • Ιατρική φροντίδα από τις Ιατρικές Υπηρεσίες,
  • Ψυχολογική Υποστήριξη από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας,
  • Προστασία από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας με την έκδοση διαταγμάτων εναντίον του δράστη ή/και διαταγμάτων για την προστασία του θύματος,
  • Υιοθέτηση ειδικών μέτρων από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων που αποβλέπουν στην αποτροπή επακόλουθης θυματοποίησης,
  • Αποτελεσματική προστασία από την Αστυνομία με σκοπό την αποτροπή εκφοβισμού ή εκδίκησης από το δράστη ή/και άλλο πρόσωπο,
  • Λήψη μέτρων προστασίας από το Δικαστήριο κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για προστασία των θυμάτων με ειδικές ανάγκες προστασίας (πχ παιδιά, θύματα με ψυχοκοινωνική αναπηρία).

Εάν είσαι θύμα βίας στην οικογένεια, παιδί θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ή θύμα εμπορίας, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας θα σε ενημερώσουν για τα δικαιώματα σου και θα σου παρέχουν στήριξη καθώς επίσης θα σε συνδέσουν με όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και μη κρατικούς οργανισμούς για τον περαιτέρω χειρισμό της περίπτωσης σου και στήριξη.  Εάν το συμφέρον σου συγκρούεται με αυτό των γονέων σου, η Διευθύντρια Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία σου.

Τι είδους στήριξη μπορώ να λάβω από μη κρατικούς οργανισμούς;

Μπορείτε να λάβετε τα πιο κάτω είδη υποστήριξης από μη κρατικούς οργανισμούς:

  • Ψυχολογική Υποστήριξη
  • Φιλοξενία σε καταφύγια προστασίας θυμάτων.
Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο