Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρα;

Είμαι ανήλικος/η. Έχω πρόσθετα δικαιώματα;

Μπορώ να λάβω νομική βοήθεια;

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, αν βρίσκομαι σε κίνδυνο;

Πώς μπορώ να διεκδικήσω αποζημίωση για ζημία που υπέστην από τον παραβάτη ή να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Υπάρχει η δυνατότητα διακανονισμού/συμβιβασμού ή διαμεσολάβησης ανάμεσα στον παραβάτη και σε μένα;

Είμαι αλλοδαπός/ή. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στη δίκη;

Όπως και κατά τη διάρκεια της διερεύνησης, δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική ιδιότητα υπό την οποία μπορείτε να αναμιχθείτε στη δίκη. Εκτός από το να εξεταστείτε ως μάρτυρας, μπορείτε μόνο να παρακολουθήσετε τις δημόσιες ακροάσεις της δίκης ως παρατηρητής.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρα;

Το δικαστήριο θα σας κλητεύσει ως μάρτυρα και θα σας ενημερώσει για την ημερομηνία της ακρόασης. Kαι εσείς είστε υποχρεωμένος/η να παρουσιαστείτε. Δικαιούστε διερμηνεία σε σχέση με τη μαρτυρία σας, εάν δεν γνωρίζετε ελληνικά. Επιτρέπεται να είστε παρών στην ακρόαση, ακόμη κι αν δεν είναι δημόσια, αφότου δώσετε την κατάθεσή σας.

Σε οποιοδήποτε στάδιο των διαδικασιών, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την καταβολή των εξόδων και των δαπανών που είχατε ως μάρτυρας. Αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα με τα οποία έχετε επιβαρυνθεί, μαζί με αποζημιώσεις για την ενόχληση και την απώλεια χρόνου, όπως καθοριστεί από το δικαστήριο.

Είμαι ανήλικος/η. Έχω πρόσθετα δικαιώματα;

Αν είστε ανήλικος/η, έχετε μερικά επιπρόσθετα δικαιώματα:

 • κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, να συνοδεύεστε από τους γονείς σας ή από εξουσιοδοτημένο λειτουργό στην περίπτωση που βρίσκεστε υπό την κηδεμονία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,
 • να θεωρείστε πάντα ως μάρτυρας που χρειάζεται βοήθεια

Μπορώ να λάβω νομική βοήθεια;

Αν είστε θύμα παραβίασης ανθρώπινων δικαιωμάτων και λαμβάνετε μέρος σε διαδικασίες εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για κατ’ ισχυρισμό αποτυχία της να προστατεύσει ή να σεβαστεί τα δικαιώματά σας, μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο δωρεάν νομική αρωγή/βοήθεια. Η νομική βοήθεια συμπεριλαμβάνει συμβουλή βοήθεια και αντιπροσώπευση.

Η σχετική νομοθεσία βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης, ώστε το δικαίωμα σε δωρεάν νομική βοήθεια να παραχωρείται και στα θύματα εμπορίας προσώπων.

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, αν βρίσκομαι σε κίνδυνο;

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δικαστήριο έχει την εξουσία να λάβει και να παρουσιάσει τη μαρτυρία σας στο δικαστήριο χωρίς να είστε παρών ως μάρτυρας.

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει όπως ολόκληρη η δίκη ή μέρη της διεξαχθούν κεκλεισμένων των θυρών ή όπως δώσετε τη μαρτυρία σας απουσία του κατηγορουμένου. Επίσης, το δικαστήριο έχει την ευχέρεια σε ειδικές περιπτώσεις να διατάξει τη χρήση ειδικού διαχωριστικού, κλειστού δικτύου τηλεόρασης ή άλλου συστήματος, ώστε να διασφαλίσει ότι δεν θα είστε ορατός στον κατηγορούμενο.

Ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο χρειάζεται να συμπεριληφθείτε στο «Σχέδιο Προστασίας Μαρτύρων» και ποιου είδους προστασία θα παρασχεθεί σε σας και, αν χρειάζεται, στην οικογένειά σας. Τα μέτρα προστασίας μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • αστυνομική συνοδεία,
 • μεταφορά σε άλλο χώρο διαμονής εντός της χώρας, ο οποίος θα κρατηθεί μυστικός,
 • μεταφορά σε άλλη χώρα,
 • αλλαγή ταυτότητας,
 • ειδικές διευθετήσεις κράτησης.

Αν είστε θύμα βίας στην οικογένεια ή εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων, θεωρείστε πάντοτε ως μάρτυρας που χρειάζεται βοήθεια, εκτός και αν δεν επιθυμείτε να θεωρηθείτε ως τέτοιος.

Πώς μπορώ να διεκδικήσω αποζημίωση για ζημία που υπέστην από τον παραβάτη ή να λάβω αποζημίωση από το κράτος;

Μπορείτε να διεκδικήσετε αποζημίωση από τον παραβάτη για ζήμια που υποστήκατε μόνο στο πλαίσιο πολιτικής αγωγής σε πολιτικό δικαστήριο, ακολουθώντας συγκεκριμένη διαδικασία, ανεξάρτητα και χωριστά απο αυτή της ποινικής δίκης.

Μπορείτε επίσης να διεκδικήσετε αποζημίωση από το κράτος. Για το θέμα αυτό, μπορείτε να συμβουλευθείτε το ενημερωτικό δελτίο αναφορικά με την αποζημίωση θυμάτων εγκλήματος στην Κύπρο (διαθέσιμο στα ελληνικά) του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου.

Υπάρχει η δυνατότητα διακανονισμού/συμβιβασμού ή διαμεσολάβησης ανάμεσα στον παραβάτη και σε μένα;

Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα.

Είμαι αλλοδαπός/η. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Αν είστε αλλοδαπός/η, έχετε όλα τα δικαιώματα που επεξηγούνται πιο πάνω, καθώς και το δικαίωμα σε δωρεάν διερμηνεία, σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε ελληνικά.

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος
 • Ο περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμος του 2001
 • Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2002 – στα ελληνικά
 • Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997
1. αραβιασεισ ανθρωπινων δικαιωματων
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικής Διάκρισης, τα Διεθνή Σύμφωνα για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση τ κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστήριων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισηςσε βάρος της Γυναίκας και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο