Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Κύπρος

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κύπρος

Πώς και πού μπορώ να καταγγείλω ένα έγκλημα;

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω τις ενέργειες των αρχών αφού καταγγείλω ένα έγκλημα;

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στη διερεύνηση του εγκλήματος;

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρα;

Είμαι ανήλικος/η. Έχω επιπλέον δικαιώματα;

Τι πληροφορίες μπορώ να πάρω απο την αστυνομία ή από οργανισμούς στήριξης των θυμάτων κατά τη διερεύνηση του εγκλήματος;

Μπορώ να λάβω νομική βοήθεια;

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, αν βρίσκομαι σε κίνδυνο;

Τι υπηρεσίες και συνδρομή μπορώ να λάβω κατά τη διερεύνηση του εγκλήματος;

Υπάρχει η δυνατότητα διακανονισμού/συμβιβασμού ή διαμεσολάβησης ανάμεσα στον παραβάτη και σε εμένα;

Πώς θα συνεχιστεί η υπόθεσή μου μετά το τέλος της έρευνας;

Μπορώ να ασκήσω έφεση (ένδικα μέσα), αν η υπόθεσή μου κλείσει χωρίς να φτάσει στο δικαστήριο;

Είμαι αλλοδαπός/ή. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Περισσότερες πληροφορίες

Πώς και πού μπορώ να καταγγείλω ένα έγκλημα;

Αν γίνετε θύμα εγκλήματος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε οποιοδήποτε αστυνομικό σταθμό. Είναι μια επίσημη κατάθεση την οποία θα συμπληρώσετε και θα υπογράψετε παρουσία κάποιου αρμόδιου αστυνομικού – στην πράξη, ο/η αστυνομικός συνήθως το συμπληρώνει ο/η ίδιος/α. Στην καταγγελία σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε το όνομα, τον αριθμό του Δελτίου Ταυτότητας, τη διεύθυνση και τον αριθμό του τηλεφώνου σας και την περιγραφή του εγκλήματος.

Μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σε οποιαδήποτε γλώσσα και δικαιούστε να έχετε μεταφραστή δωρεάν, εάν δεν γνωρίζετε ελληνικά.

Το εις βάρος σας έγκλημα μπορεί επίσης να καταγγελθεί από κάποιο στενό συγγενή σας, αλλά μόνο στην περίπτωση που δεν είστε σε θέση να το καταγγείλετε ο/η ίδιος/α (π.χ. αν είστε στο νοσοκομείο).

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να προβείτε στην καταγγελία.

Πώς μπορώ να παρακολουθήσω τις ενέργειες των αρχών αφού καταγγείλω ένα έγκλημα;

Θα σας δοθεί αριθμός αναφοράς της καταγγελίας σας, εφόσον το ζητήσετε. Θα σας δοθούν, επίσης, τα στοιχεία επικοινωνίας του Αστυνομικού που είναι υπεύθυνος για την υπόθεσή σας, με το σταθμό του/ης οποίου/ας θα πρέπει να επικοινωνείτε για να παρακολουθείτε τη συνέχεια της υπόθεσης.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω στη διερεύνηση του εγκλήματος;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική ιδιότητα, υπό την οποία μπορείτε να αναμιχθείτε στη διερεύνηση του εγκλήματος.

Ως θύμα, θα ακουστείτε από τον Αστυνομικό που είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση της υπόθεσής σας και έχετε το δικαίωμα:

 • σε δωρεάν μετάφραση της μαρτυρίας σας, αν δεν μιλάτε ελληνικά,
 • να συνοδεύεστε και να εκπροσωπείστε από δικηγόρο,
 • να ζητήσετε δωρεάν νομική αρωγή/συμβουλή, αν είστε θύμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή εμπορίας προσώπων,
 • να υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση, αν είναι αναγκαίο,
 • να παραπεμφθείτε στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας για ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση.
 • εάν είστε θύμα βίας στην οικογένεια, η κατάθεσή σας να ληφθεί από αστυνομικό του ιδίου φύλου

Αν είστε θύμα εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπου, έχετε τα ακόλουθα ειδικά δικαιώματα, εφόσον συνεργαστείτε με την Αστυνομία:

 • να λαμβάνετε ενημέρωση σε σχέση με οποιεσδήποτε εξελίξεις της διερεύνησης ή της ποινικής δίωξης του παραβάτη ή της απόλυσής του/της,
 • να αποζημιωθείτε για οποιαδήποτε έξοδά σας σχετίζονται με τη συμμετοχή σας στις διαδικασίες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε δεδομένα ή έγγραφα, που αφορούν στην υπόθεσή σας, μπορείτε αρχικά να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο αξιωματικό της Αστυνομίας, ο οποίος οφείλει να σας ενημερώνει για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη. Αν δεν είστε ικανοποιημένος ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στον Αρχηγό της Αστυνομίας. Θα παραλάβετε μια έκθεση αναφορικά με τις διαδικασίες, στην οποία θα περιέχονται γενικές πληροφορίες για την πρόοδό τους, αλλά χωρίς αντίγραφα συγκεκριμένων εγγράφων. Σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος, μπορείτε επίσης να λάβετε σχεδιάγραμμα της σκηνής του ατυχήματος για σκοπούς ασφάλισης ή αποζημίωσης.

Αφότου η υπόθεση πάει στο Γενικό Εισαγγελέα, σύμφωνα με την εξελισσόμενη πρακτική, μπορείτε, επίσης, να του ζητήσετε αντίγραφα των εγγράφων της υπόθεσης, αλλά εναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια να αποφασίσει κατά πόσο θα σας τα παραχωρήσει.

Δεν είστε υποχρεωμένος/η να αποδείξετε οποιαδήποτε πτυχή του εγκλήματος στο οποίο υπήρξατε θύμα – είναι υποχρέωση της αστυνομίας να ερευνήσει την υπόθεση και να συλλέξει πληροφορίες και αποδείξεις. Μπορείτε να ασκήσετε ιδιωτική ποινική δίωξη μόνο για αδικήματα πολύ μικρής σημασίας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου ως μάρτυρα;

Κατά τη διερεύνηση, η αστυνομία μπορεί να σας καλέσει για συνέντευξη ως μάρτυρα. Πρέπει να εμφανιστείτε στον αστυνομικό σταθμό και να πείτε στον υπεύθυνο αστυνομικό όλα όσα γνωρίζετε για το περιστατικό.

Σε αυτό το στάδιο και όσον αφορά στην κατάθεσή σας, δικαιούστε δωρεάν διερμηνεία και μετάφραση. Αν είστε θύμα βίας στην οικογένεια ή εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων η δημοσιοποίηση ή αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων σας απαγορεύεται.

Είμαι ανήλικος/η. Έχω επιπλέον δικαιώματα;

Αν είστε ανήλικος/η, έχετε μερικά επιπλέον δικαιώματα:

 • κατά τη διάρκεια των διαδικασιών, να συνοδεύεστε από τους γονείς σας ή από εξουσιοδοτημένο λειτουργό στην περίπτωση που βρίσκεστε υπό την κηδεμονία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,
 • αν είστε θύμα βίας στην οικογένεια, η καταγγελία σας να υποβληθεί από οικογενειακό σύμβουλο των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,
 • αν είστε θύμα εμπορίας προσώπων και είστε ασυνόδευτος/η, να τεθείτε υπό τη νομική ευθύνη του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και να έχετε πρόσβαση σε εκπαίδευση και υπηρεσίες υγείας, καθώς επίσης και στο δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης.

Τι πληροφορίες μπορώ να πάρω απο την αστυνομία ή από οργανισμούς στήριξης των θυμάτων κατά τη διερεύνηση του εγκλήματος;

Ενημερώνεστε γενικά για τις νέες εξελίξεις στη διερεύνηση, όπως τις συλλήψεις, τις ποινικές κατηγορίες, το κλείσιμο της υπόθεσης κ.λπ. Η Αστυνομία διατηρεί «έντυπο ενημέρωσης παθόντων πολιτών, στο οποίο καταγράφονται οι ενημερώσεις που σας γίνονται, υπό μορφή ημερολογίου, από τον Αστυνομικό που που είναι υπεύθυνος για την υπόθεση σας.

Ενημερώνεστε, επίσης, για τη διαβίβαση της υπόθεσης στο Γενικό Εισαγγελέα για να αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει σε δίωξη και ειδοποιείστε για την τελική του απόφαση.

Μπορώ να λάβω νομική βοήθεια;

Αν είστε θύμα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λαμβάνετε μέρος σε διαδικασίες εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας για κατ’ ισχυρισμό αποτυχία της να προστατεύσει ή να σεβαστεί τα δικαιώματά σας, μπορείτε να ζητήσετε από το δικαστήριο δωρεάν νομική αρωγή/βοήθεια. Η νομική βοήθεια συμπεριλαμβάνει συμβουλή, βοήθεια και αντιπροσώπευση.

Η σχετική νομοθεσία βρίσκεται σε διαδικασία τροποποίησης, ώστε το δικαίωμα σε δωρεάν νομική βοήθεια να παραχωρείται και στα θύματα εμπορίας προσώπων.

Πώς μπορώ να τύχω προστασίας, αν βρίσκομαι σε κίνδυνο;

Ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο χρειάζεται να συμπεριληφθείτε στο «Πρόγραμμα Προστασίας Προσώπων» και ποιου είδους προστασία θα παρασχεθεί σε εσάς και, αν χρειάζεται, και στην οικογένειά σας, συνήθως μετά την έναρξη της διερεύνησης. Τα μέτρα προστασίας μπορούν να περιλαμβάνουν:

 • αστυνομική συνοδεία,
 • μεταφορά σε άλλο χώρο διαμονής εντός της χώρας, ο οποίος θα κρατηθεί μυστικός,
 • μεταφορά σε άλλη χώρα,
 • αλλαγή ταυτότητας,
 • ειδικές διευθετήσεις κράτησης.

Αν είστε θύμα βίας στην οικογένεια:

 • απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων στην κατάθεσή σας,
 • μπορεί να μεταφερθείτε σε καταφύγιο, το οποίο λειτουργεί ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια
 • το δικαστήριο, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, μπορεί να διατάξει είτε την κράτηση του κατηγορουμένου, είτε την απόλυσή του, υπό τον όρο να μην επισκέπτεται ή να μην παρενοχλεί με οποιοδήποτε τρόπο μέλος της οικογένειάς του.

Αν είστε θύμα εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων:

 • απαγορεύεται η δημοσιοποίηση των προσωπικών στοιχείων στην κατάθεσή σας,
 • η υπόθεσή σας πρέπει να δηλωθεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας από οποιοδήποτε κρατικό λειτουργό, ο οποίος γνωρίζει την κατάστασή σας – οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας πρέπει να σας ενημερώσουν για τα δικαιώματά σας, να πάρουν μέτρα για την προστασία σας και να καταγγείλουν την υπόθεση στην αστυνομία,
 • θα πρέπει να τύχετε προστασίας χωρίς οποιαδήποτε διάκριση και ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς σας ή τη συνεργασία σας με την αστυνομία.

Τι υπηρεσίες και συνδρομή μπορώ να λάβω κατά τη διερεύνηση του εγκλήματος;

Κατά τη διερεύνηση του εγκλήματος, μπορεί να σας παρασχεθεί βοήθεια, αναλόγως των ειδικών στοιχείων του εγκλήματος που υποφέρατε και των προσωπικών χαρακτηριστικών σας.

Γενικά, ιατρική θεραπεία παρέχεται από τα δημόσια νοσοκομεία και ψυχολογική υποστήριξη δίνεται από το Τμήμα Ψυχιατρικών Υπηρεσιών. Οι πολίτες των 27 κρατών μελών της Ε.Ε., της Ισλανδίας, του Λίχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετία μπορούν να επωφεληθούν από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Υγείας.

Προσωρινό δημόσιο βοήθημα μπορεί να σας παρασχεθεί, συμπεριλαμβανομένου «έκτακτου επιδόματος», αν έχετε ειδικές ανάγκες ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Αν είστε θύμα εμπορίας προσώπων, έχετε τα εξής ειδικότερα δικαιώματα:

 • πρόσβαση σε δημόσιο βοήθημα,
 • πρόσβαση σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας,
 • ψυχολογική υποστήριξη,
 • αστυνομική προστασία,
 • δωρεάν μετάφραση/διερμηνεία,
 • προστασία προσωπικών δεδομένων,
 • πρόσβαση σε προγράμματα κοινωνικής επανένταξης.

Υπάρχει η δυνατότητα διακανονισμού/ συμβιβασμού ή διαμεσολάβησης ανάμεσα στον παραβάτη και σε μένα;

Ο νόμος δεν παρέχει συγκεκριμένες δυνατότητες προσφυγής σε διαμεσολάβηση ανάμεσα στον παραβάτη και σε σας. Στην πράξη, όμως, μπορείτε να καταλήξετε σε ιδιωτική διευθέτηση με τον παραβάτη και να αποσύρετε την καταγγελία σας και η αστυνομία μπορεί να τερματίσει την έρευνά της, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει προωθήσει την υπόθεση στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σε αυτή την περίπτωση, μόνο ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να τερματίσει την ποινική δίωξη.

Πώς θα συνεχιστεί η υπόθεσή μου μετά το τέλος της έρευνας;

Με το τέλος της αστυνομικής έρευνας, η υπόθεση διαβιβάζεται στο Γενικό Εισαγγελέα για να αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει σε ποινική δίωξη. Θα ειδοποιηθείτε για την τελική απόφασή του.

Μπορώ να ασκήσω έφεση (ένδικα μέσα), αν η υπόθεσή μου κλείσει χωρίς να φτάσει στο δικαστήριο;

Δεν έχετε συγκεκριμένη δυνατότητα να παρέμβετε για το αν η υπόθεση θα οδηγηθεί στο δικαστήριο.

Είμαι αλλοδαπός/η. Πώς προστατεύονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά μου;

Αν είστε αλλοδαπός/η, έχετε δικαίωμα σε δωρεάν διερμηνεία, εφόσον δεν γνωρίζετε Ελληνικά.

Ως αλλοδαπό θύμα εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων, έχετε δικαίωμα σε:

 • προστασία ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς σας στη χώρα – νόμιμος ή άτυπος μετανάστης κλπ,
 • προσωρινή άδεια παραμονής και εργασίας από το Τμήμα Μετανάστευσης,
 • πρόσβαση σε εργασία, επαγγελματική εκπαίδευση και προγράμματα κοινωνικής επανένταξης (π.χ. προετοιμασία για επιστροφή στη χώρα επιστροφής αν είστε πολίτης τρίτης χώρας).

Περισσότερες πληροφορίες:

 • Ο περί Ποινικής Δικονομίας Νόμος
 • Ο περί Νομικής Αρωγής Νόμος του 2002 – στα ελληνικά
 • Ο περί της Καταπολέμησης της εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων και προστασίας των θυμάτων Νόμος του 2007 – στα ελληνικά
 • Ο περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμος του 2000 – στα ελληνικά
 • Ο περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμος του 2001
 • Ο περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμος - στα ελληνικά
1. αραβιασεισ ανθρωπινων δικαιωματων
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικής Διάκρισης, τα Διεθνή Σύμφωνα για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα και τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση τ κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Πρόληψη των Βασανιστήριων και της Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Διάκρισηςσε βάρος της Γυναίκας και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο