Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Μπορώ να προσφύγω κατά της απόφασης;

Δεν διατηρείτε το δικαίωμα προσφυγής κατά της πρωτόδικης απόφασης του Δικαστηρίου. Δικαίωμα προσφυγής έχει ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου μετά την καταδίκη;

Η καταδικαστική απόφαση μπορεί να τύχει αξιοποίησης από το δικηγόρο σας μέσα στα πλαίσια αγωγής για αποζημίωση εναντίον του δράστη.

Δικαιούμαι υποστήριξη ή προστασία μετά τη δίκη; Για πόσο χρονικό διάστημα;

Μετά τη δίκη έχετε δικαίωμα υποστήριξης ή/και προστασίας για εύλογο χρονικό διάστημα ανάλογα με τις ανάγκες σας κατά το δεδομένο χρόνο.

Ποιες πληροφορίες θα μου χορηγηθούν σε περίπτωση καταδίκης του δράστη;

Εφόσον το ζητήσετε, μπορείτε να ενημερωθείτε από την Αστυνομία για την ποινή που έχει επιβληθεί στο δράστη από το Δικαστήριο.

Θα ενημερωθώ σε περίπτωση που ο κατάδικος αποφυλακιστεί (συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης ή της υπό όρους αποφυλάκισης) ή διαφύγει από τη φυλακή;

Μπορείτε να λάβετε πληροφόρηση, εφόσον το ζητήσετε, για:

(α) Την αποφυλάκιση ή την απόδραση του προφυλακισθέντος, κατηγορουμένου ή καταδικασθέντος για αξιόποινη πράξη που σας αφορά,

(β) τυχόν σχετικά μέτρα που αποφασίζονται για την προστασία σας, σε περίπτωση αποφυλάκισης ή απόδρασης του προφυλακισθέντος, κατηγορουμένου ή καταδικασθέντος για αξιόποινη πράξη που σας αφορά.

Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω πληροφορίες μπορεί να μην σας δοθούν εάν υπάρχει ενδεχόμενος ή διαπιστωμένος κίνδυνος βλάβης του δράστη

Θα έχω συμμετοχή σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις αποφυλάκισης ή αναστολής; Για παράδειγμα, μπορώ να υποβάλω δήλωση ή να ασκήσω έφεση;

Δεν έχετε δικαίωμα συμμετοχής στις αποφάσεις που αφορούν την αποφυλάκιση ή αναστολή της ποινής του δράστη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο