Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Δικαιώματα των θυμάτων - ανά χώρα

Ποιες πληροφορίες θα μου παράσχει η αρμόδια αρχή (π.χ. αστυνομία, εισαγγελέας) ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης αλλά πριν από την καταγγελία της;

Ο κώδικας ποινικής δικονομίας δεν ορίζει ακριβώς το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου που χορηγείται στο θύμα ύστερα από τη διάπραξη της αξιόποινης πράξης και πριν από την καταγγελία της. Όλοι έχουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα να επικοινωνούν με την Εισαγγελία, όπου μπορούν να καταγγείλουν μια αξιόποινη πράξη, να υποβάλουν κατάθεση ή να αναπτύξουν τους ισχυρισμούς τους για ένα ζήτημα που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Εισαγγελίας. Όποιος επικοινωνήσει με την Εισαγγελία θα λάβει πληροφορίες για τον τρόπο καταγγελίας της αξιόποινης πράξης και άλλες βασικές πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Οι αστυνομικοί οφείλουν να καταχωρίσουν την καταγγελία μιας αξιόποινης πράξης που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

Επιπλέον, όλοι δικαιούνται πρόσφορη αστυνομική προστασία, εφόσον αυτή δικαιολογείται από εύλογους λόγους.

Τα τμήματα στήριξης θυμάτων και μαρτύρων που έχουν συσταθεί από επτά περιφερειακά δικαστήρια (županijski sud), παρέχουν ψυχολογική στήριξη στα θύματα, τους μάρτυρες και τις οικογένειές τους και πληροφορίες για τα δικαιώματά τους (περιλαμβανομένων των τεχνικών και πρακτικών πληροφοριών). Πληροφορίες και στήριξη παρέχονται ανεξάρτητα από το στάδιο της διαδικασίας. Το θύμα θα λάβει πληροφορίες και στήριξη ακόμη κι αν δεν καταγγείλει την αξιόποινη πράξη. Τα εν λόγω τμήματα παραπέμπουν επίσης τα θύματα και τους μάρτυρες σε ειδικευμένους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Δεν διαμένω στη χώρα της ΕΕ όπου διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη (πολίτες της ΕΕ και πολίτες τρίτων χωρών). Πώς προστατεύονται τα δικαιώματά μου;

Οι διατάξεις που διέπουν τα δικαιώματα των θυμάτων και των πολιτικώς εναγόντων ισχύουν ανεξαρτήτως ιθαγένειας, διότι η κροατική ποινική νομοθεσία ισχύει για όποιον διαπράττει αξιόποινη πράξη μέσα στα σύνορα της Κροατίας. Οι διάδικοι και οι συμμετέχοντες στη δίκη δικαιούνται να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα.

Η αστυνομία, η Εισαγγελία και τα δικαστήρια οφείλουν, σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας και τον νόμο περί χρηματικής αποζημίωσης των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, να ενημερώνουν τα θύματα αξιόποινων πράξεων για τα δικαιώματά τους σύμφωνα με τους εν λόγω νόμους. Αυτό έχει την έννοια ότι η Εισαγγελία και τα δικαστήρια πρέπει να εξετάζουν τις πιθανότητες, τόσο πριν από την έναρξη της ποινικής δίκης όσο και σε κάθε στάδιο αυτής, να αποζημιωθεί από τον κατηγορούμενο ο πολιτικώς ενάγων για κάθε τυχόν ζημία/απώλεια που υπέστη λόγω του αδικήματος, να ενημερωθεί ο πολιτικώς ενάγων για το δικαίωμά του να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα και να ασκήσει αγωγή κατά το δίκαιο που ρυθμίζει τις περιουσιακές σχέσεις (το δικαίωμα αποζημίωσης), προφορικά σε γλώσσα που κατανοεί το θύμα ή γραπτά στην κροατική ή την αγγλική γλώσσα. Η Εισαγγελία και τα δικαστήρια οφείλουν επίσης να παρέχουν στο θύμα, μετά από αίτημά του, γενικές οδηγίες και πληροφορίες για τον τρόπο συμπλήρωσης της αξίωσης και για τα δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλει. Πληροφοριακά δελτία για το δικαίωμα του θύματος σε αποζημίωση διατίθενται στην κροατική και αγγλική γλώσσα, όπως το έντυπο της αξίωσης σε αποζημίωση. Τα εν λόγω έγγραφα, στην κροατική και αγγλική τους εκδοχή, μπορούν να μεταφορτωθούν από τον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κροατίας.

Το θύμα που καταγγέλλει μια αξιόποινη πράξη θα πληροφορηθεί για τα δικαιώματά του από την αστυνομία. Αρχικά, ο αστυνομικός θα ενημερώσει προφορικά το θύμα και στη συνέχεια θα του παράσχει γραπτή πληροφόρηση για τα δικαιώματα του θύματος και κάθε τυχόν διαθέσιμη πληροφορία για τις υπηρεσίες προστασίας και στήριξης θυμάτων. Στις τελευταίες περιλαμβάνεται ένας αριθμός ατελούς κλήσης για την τηλεφωνική γραμμή στήριξης των θυμάτων.

Για τα πρόσωπα που αγνοούν την κροατική γλώσσα, η αστυνομία διαθέτει πληροφοριακά δελτία σε άλλες γλώσσες.

Οι εθελοντές του εθνικού κέντρου κλήσεων για τα θύματα αξιόποινων πράξεων και πλημμελημάτων (116-006) παρέχουν ψυχολογική στήριξη, πληροφορίες για τα δικαιώματα και πρακτικές πληροφορίες. Επίσης, παραπέμπουν τα θύματα σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και οργανώσεις για να διασφαλίσουν ότι θα λάβουν κάθε τυχόν πρόσθετη πληροφόρηση και άλλες μορφές στήριξης και συνδρομής. Η εν λόγω τηλεφωνική γραμμή άμεσης βοήθειας λειτουργεί από τις 8 π.μ ως τις 8 μ.μ τις εργάσιμες ημέρες και το προσωπικό εξυπηρετεί τους καλούντες στην κροατική και την αγγλική γλώσσα.

Εάν καταγγείλω μια αξιόποινη πράξη, τι πληροφορίες θα μου παρασχεθούν;

α) Το θύμα και ο πολιτικώς ενάγων δικαιούνται, μέσα σε δύο μήνες από την απαγγελία των κατηγοριών ή την καταγγελία μιας αξιόποινης πράξης, να ζητήσουν πληροφορίες από την Εισαγγελία για τις πράξεις που διενεργήθηκαν κατόπιν των κατηγοριών/της καταγγελίας. Η Εισαγγελία θα τους ενημερώσει για τις πράξεις που διενεργήθηκαν σε εύλογο χρόνο, και το αργότερο σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος, εκτός αν το εν λόγω αίτημα θέτει σε κίνδυνο τη δίκη. Η απόφαση μη παροχής των εν λόγω πληροφοριών πρέπει να κοινοποιηθεί στο θύμα ή τον πολιτικώς ενάγοντα που υπέβαλε το αίτημα.

β) Ο εισαγγελέας θα αναστείλει την έρευνα με απόφασή του:

 • εάν το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται ένα πρόσωπο δεν διώκεται αυτεπαγγέλτως
 • εάν από τις περιστάσεις αποκλείεται η ενοχή του κατηγορουμένου, εκτός αν η αξιόποινη πράξη τελέστηκε σε κατάσταση διανοητικής ανικανότητας
 • εάν η αξιόποινη πράξη έχει παραγραφεί ή υπόκειται σε αμνηστία ή χάρη ή αν συντρέχουν άλλες περιστάσεις που αποκλείουν την ποινική δίωξη και
 • εάν δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε το αδίκημα.

Η απόφαση αναστολής της έρευνας αποστέλλεται στον πολιτικώς ενάγοντα και τον κατηγορούμενο, ο οποίος και θα απολυθεί αμέσως εάν έχει τεθεί υπό κράτηση ή προφυλακιστεί. Εκτός από την απόφαση, ο πολιτικώς ενάγων θα λάβει πληροφόρηση, σύμφωνα με το άρθρο 55 του κώδικα ποινικής δικονομίας, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτύχει την άσκηση ποινικής δίωξης.

γ) Ύστερα από την εξέταση της καταγγελίας και τον έλεγχο στο πληροφοριακό σύστημα της Εισαγγελίας, ο εισαγγελέας θα απορρίψει την καταγγελία με αιτιολογημένη του απόφαση, εάν από το περιεχόμενό της προκύπτει:

 • ότι το αδίκημα δεν διώκεται αυτεπαγγέλτως
 • ότι έχει παραγραφεί το αδίκημα ή ότι το αδίκημα υπόκειται σε αμνηστία ή χάρη, ή ότι έχει ήδη εκδικαστεί αμετάκλητα ή ότι συντρέχουν άλλες περιστάσεις που αποκλείουν την ποινική δίωξη
 • εάν η ενοχή αποκλείεται από τις περιστάσεις
 • εάν εύλογα αμφισβητείται ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε το αδίκημα που καταγγέλθηκε ή
 • εάν από τα στοιχεία της καταγγελίας προκύπτει ότι η καταγγελία δεν είναι αξιόπιστη.

Δεν επιτρέπεται η άσκηση έφεσης κατά της απόφασης του εισαγγελέα για την απόρριψη της καταγγελίας.

Ο εισαγγελέας θα ενημερώσει το θύμα για την απόφαση με την οποία απορρίπτει την καταγγελία και θα εκθέσει τους λόγους της απόρριψης μέσα σε οκτώ ημέρες, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο κώδικας ποινικής δικονομίας. Ο εισαγγελέας θα παράσχει επίσης πληροφορίες στο θύμα για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτύχει το ίδιο την άσκηση της ποινικής δίωξης. Ο εισαγγελέας θα ενημερώσει άμεσα το πρόσωπο που υπέβαλε την καταγγελία και το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση μιας αξιόποινης πράξης για την απόφασή του να απορρίψει την καταγγελία, εφόσον ζητηθεί από οποιοδήποτε μέρος.

Εάν ο εισαγγελέας δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξιοπιστία των ισχυρισμών από το περιεχόμενο της καταγγελίας ή τα στοιχεία της καταγγελίας δεν δικαιολογούν επαρκώς την έκδοση απόφασης περί άσκησης της ποινικής δίωξης ή συλλογής αποδείξεων, ο εισαγγελέας θα διεξαγάγει έρευνες ο ίδιος ή θα υποδείξει σχετικά στην αστυνομία.

δ) Ο σωφρονιστικός υπάλληλος θα αφήσει αμέσως ελεύθερο τον συλληφθέντα ή τον κρατούμενο:

 • εάν του το υποδείξει ο εισαγγελέας
 • εάν ο συλληφθείς δεν ανακρίθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία ή
 • εάν ακυρώθηκε η κράτηση.

ε) Ο εισαγγελέας θα κλητεύσει μάρτυρα ή πραγματογνώμονα για να συνδράμει στη συλλογή των αποδείξεων. Την κλήτευση μπορεί επίσης να αποστείλει ο ανακριτής καθ’ υπόδειξη του εισαγγελέα. Το δικαστήριο θα κλητεύσει μάρτυρα ή πραγματογνώμονα για να καταθέσει σε συνεδρίαση διεξαγωγής αποδείξεων ή να εμφανιστεί σε δικάσιμο. Το αρμόδιο όργανο θα ορίσει εκ των προτέρων τον χρόνο και τον τόπο συλλογής των αποδείξεων. Το πρόσωπο που κλητεύεται θα προειδοποιηθεί για τις επιπτώσεις της τυχόν μη εμφάνισής του.

Δικαιούμαι δωρεάν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης (όταν έρχομαι σε επαφή με την αστυνομία ή άλλες αρχές, ή στη διάρκεια της έρευνας και της δίκης);

Το θύμα που συμμετέχει στην ποινική δίκη ως πολιτικώς ενάγων δικαιούται:

 • να χρησιμοποιεί τη μητρική του γλώσσα, περιλαμβανομένης της νοηματικής, και να ζητά τη συνδρομή διερμηνέα εάν δεν κατανοεί ή δεν χρησιμοποιεί την κροατική γλώσσα ή τη συνδρομή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας σε περίπτωση που ο πολιτικώς ενάγων είναι κωφός ή κωφός και τυφλός.

Πώς προτίθεται να εξασφαλίσει η αρμόδια αρχή ότι κατανοώ και γίνομαι κατανοητός (σε περίπτωση παιδιού ή ατόμου με αναπηρία);

Εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική νομοθεσία, τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους εξετάζονται ως μάρτυρες από τον τακτικό ανακριτή. Η κατάθεση διεξάγεται χωρίς την παρουσία δικαστή ή διαδίκων στην ίδια αίθουσα με το παιδί, με χρήση οπτικοακουστικών μέσων που χειρίζεται επαγγελματίας χειριστής. Το παιδί επικουρείται στην κατάθεση από ψυχολόγο, παιδαγωγό ή άλλον επαγγελματία. Στην κατάθεση μπορεί επίσης να παρίσταται ο γονέας ή ο κηδεμόνας, εκτός αν αυτό αντίκειται στα συμφέροντα της έρευνας ή του παιδιού. Οι διάδικοι μπορεί να θέτουν ερωτήσεις στο παιδί που καταθέτει ως μάρτυρας μέσω ενός επαγγελματία, με την προϋπόθεση της έγκρισης του τακτικού ανακριτή. Η κατάθεση θα καταγραφεί με οπτικοακουστικά μέσα και η εγγραφή θα σφραγιστεί και θα προσαρτηθεί στα πρακτικά. Το παιδί που καταθέτει ως μάρτυρας μπορεί να κλητευτεί σε δεύτερη κατάθεση μόνον σε εξαιρετικές περιστάσεις, με την ίδια διαδικασία.

Τα παιδιά μεταξύ 14-18 ετών εξετάζονται ως μάρτυρες από τον τακτικό ανακριτή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από ειδική νομοθεσία. Το παιδί, ειδικά αν είναι το θύμα του αδικήματος, λαμβάνει την αναγκαία μεταχείριση για τη διασφάλιση ότι η εξέταση δεν έχει δυσμενή αντίκτυπο στον ψυχισμό του. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την προστασία του παιδιού.

Οι μάρτυρες που δεν μπορούν να συμμορφωθούν με την κλήτευση λόγω γήρατος, ασθένειας ή αναπηρίας μπορούν να καταθέσουν στο διαμέρισμά τους ή σε άλλο κατάλυμα. Οι εν λόγω μάρτυρες μπορούν να καταθέσουν με οπτικοακουστικά μέσα που χειρίζεται επαγγελματίας. Εάν το επιτρέπει η κατάσταση του μάρτυρα, η εξέταση θα διεξαχθεί με τρόπο που να επιτρέπει την υποβολή ερωτήσεων από τους διαδίκους, χωρίς να παρευρίσκονται στην ίδια αίθουσα με τον μάρτυρα. Εάν κριθεί αναγκαίο, η κατάθεση θα καταγραφεί με οπτικοακουστικά μέσα και η εγγραφή θα σφραγιστεί και θα προσαρτηθεί στα πρακτικά. Η εν λόγω διαδικασία εξέτασης θα τηρηθεί εφόσον ζητηθεί από το θύμα σεξουαλικής ή ενδοοικογενειακής βίας ή εμπορίας ανθρώπων που εμφανίζεται ως μάρτυρας. Ένας τέτοιος μάρτυρας μπορεί να κλητευτεί για δεύτερη κατάθεση μόνον σε εξαιρετικές περιστάσεις, εάν κριθεί αναγκαίο από το δικαστήριο.

Υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων

Ποιος φορέας παρέχει στήριξη στα θύματα;

Τα τμήματα στήριξης θυμάτων και μαρτύρων που έχουν συσταθεί από επτά περιφερειακά δικαστήρια (Zagreb, Osijek, Split, Rijeka, Sisak, Zadar και Vukovar) παρέχουν στήριξη στα θύματα και τους μάρτυρες που καταθέτουν στα εν λόγω δικαστήρια και στα δημοτικά δικαστήρια (općinski sud) των εν λόγω πόλεων/δήμων. Τα εν λόγω τμήματα παρέχουν επίσης στήριξη στα πλημμελειοδικεία (prekršajni sud) στις υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και παραπέμπουν τα θύματα και τους μάρτυρες σε ειδικευμένους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Πληροφόρηση και στήριξη παρέχονται τηλεφωνικά και όταν το θύμα/ο μάρτυρας προσέρχεται στο δικαστικό μέγαρο. Πληροφορίες παρέχονται επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επισκεφθείτε την παρακάτω σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κροατίας:

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Θα παραπεμφθώ αυτόματα από την αστυνομία στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων;

Κατά την παροχή πληροφοριών στο θύμα για τα δικαιώματά του, η αστυνομία θα του χορηγήσει γραπτώς πληροφορίες για τα δικαιώματα του θύματος και κάθε τυχόν διαθέσιμη πληροφορία για τις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων. Στις τελευταίες περιλαμβάνεται ένας αριθμός ατελούς κλήσης στην τηλεφωνική γραμμή στήριξης των θυμάτων. Το πληροφοριακό έντυπο για τα δικαιώματα περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας:

 • του αρμόδιου τμήματος στήριξης θυμάτων και μαρτύρων
 • των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην οικεία χώρα
 • του εθνικού κέντρου κλήσεων για τα θύματα αξιόποινων πράξεων και πλημμελημάτων (116-006)

Με ποιον τρόπο προστατεύεται το ιδιωτικό μου απόρρητο;

Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα μόνον για τους σκοπούς που ορίζει ο νόμος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους που ορίζει ο κώδικας ποινικής δικονομίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος ή άλλος κανονισμός και πρέπει να περιορίζεται στην εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα. Η περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων επιτρέπεται, εκτός αν αντίκειται στον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, και με τον όρο ότι τα αρμόδια όργανα έχουν την εξουσία να επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα για άλλον σκοπό που ορίζεται από τον νόμο, και η περαιτέρω επεξεργασία είναι αναγκαία και ανάλογη με τον άλλον σκοπό.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν την υγεία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό επιτρέπεται μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το ποινικό αδίκημα που υπόκειται σε πενταετή ή αυστηρότερη ποινή φυλάκισης δεν θα μπορούσε να εξιχνιαστεί ή να διωχθεί με άλλον τρόπο, ή όταν η εξιχνίαση/ποινική δίωξη θα ήταν δυσανάλογα δυσχερής.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τη φυλή ή την εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας μπορεί να διαβιβάζονται στα κρατικά όργανα σύμφωνα με ειδικό νόμο, και σε άλλα νομικά πρόσωπα, μόνον εφόσον η Εισαγγελία ή το δικαστήριο κρίνει ότι είναι αναγκαία για έναν σκοπό που ορίζει ο νόμος. Όταν διαβιβάζονται τα εν λόγω δεδομένα, γίνεται υπόμνηση στα οικεία νομικά πρόσωπα του καθήκοντός τους να προστατεύουν τα δεδομένα των προσώπων στα οποία ανήκουν.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με τους κανονισμούς, σε άλλη ποινική διαδικασία, σε άλλη διαδικασία που αφορά κολάσιμες πράξεις που τελέστηκαν στην Κροατία, σε διαδικασίες που αφορούν τη διεθνή δικαστική συνδρομή στις ποινικές υποθέσεις και στις περιπτώσεις που επιχειρείται η διεθνής αστυνομική συνεργασία.

Πρέπει να καταγγείλω πρώτα μια αξιόποινη πράξη προτού αποκτήσω πρόσβαση στις υπηρεσίες στήριξης θυμάτων;

Το θύμα θα λάβει πληροφόρηση και στήριξη από το τμήμα στήριξης θυμάτων και μαρτύρων του οικείου δικαστηρίου ή της οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών ακόμη κι αν δεν καταγγείλει την αξιόποινη πράξη.

Ατομική προστασία σε περίπτωση κινδύνου

Σύμφωνα με το άρθρο 99 του νόμου περί αρμοδιοτήτων και εξουσιών της αστυνομικής αρχής, η αστυνομία θα διασφαλίζει, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με ειδικό νόμο, και για όσο υπάρχουν επαρκείς δικαιολογητικοί λόγοι, την πρόσφορη προστασία του θύματος και κάθε άλλου προσώπου που μπορεί να/έχει χορηγήσει πληροφορίες που άπτονται της ποινικής διαδικασίας, ή κάθε άλλου προσώπου που συνδέεται στενά με αυτά, εάν τα εν λόγω πρόσωπα ή όσοι συνδέονται στενά με αυτά, διατρέχουν κίνδυνο από τον δράστη ή άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην ποινική διαδικασία. Ως αστυνομική προστασία των θυμάτων νοείται η παροχή 24ωρης φυσικής προστασίας.

Τι είδη προστασίας είναι διαθέσιμα;

Σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου περί πλημμελημάτων, η αστυνομία μπορεί να διατάξει, προσωρινά και για διάστημα έως οκτώ ημερών, ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του προσώπου που εύλογα θεωρείται ύποπτος για την τέλεση του αδικήματος. Στην πράξη, συνήθως πρόκειται για περιοριστικούς όρους που απαγορεύουν στον ύποπτο να μεταβαίνει σε συγκεκριμένο τόπο ή περιοχή (έξωση από την οικία του θύματος), να πλησιάζει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ή να έρχεται σε επικοινωνία ή να διατηρεί επικοινωνία με συγκεκριμένο πρόσωπο. Μέσα σε οκτώ ημέρες η αστυνομία θα απαγγείλει κατηγορίες ενώπιον του αρμόδιου πλημμελειοδικείου, το οποίο έπειτα θα αποφασίσει για την αναστολή ή παράταση των ασφαλιστικών μέτρων που διατάχθηκαν. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των διαδικασιών ενώπιον του πλημμελειοδικείου, το δικαστήριο μπορεί, σύμφωνα με τον νόμο περί (προστασίας έναντι) της ενδοοικογενειακής βίας, να διατάξει τα παρακάτω μέτρα κατά του δράστη:

 1. υποχρεωτική ψυχοκοινωνική θεραπεία
 2. περιοριστικούς όρους που να απαγορεύουν στον δράστη να πλησιάζει, παρενοχλεί ή παρακολουθεί το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας
 3. έξωση από την κοινή οικία
 4. υποχρεωτική θεραπεία σε περίπτωση τοξικομανίας.

Σύμφωνα με τον νόμο περί πλημμελημάτων, το δικαστήριο μπορεί επίσης να καταφύγει σε άλλα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία του θύματος από τυχόν προσέγγιση ή παρενόχληση από τον ύποπτο.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας, το δικαστήριο και ο εισαγγελέας μπορούν, αντί να διατάξουν την προφυλάκιση του κατηγορούμενου, να διατάξουν ένα ή περισσότερα ασφαλιστικά μέτρα, περιλαμβανομένου ενός περιοριστικού όρου που να απαγορεύει στον δράστη να μεταβαίνει σε συγκεκριμένο τόπο ή περιοχή, να πλησιάζει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, να έρχεται σε επικοινωνία ή να παραμένει σε επαφή με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ή περιοριστικούς όρους που να απαγορεύουν στον δράστη να παρακολουθεί ή να παρενοχλεί το θύμα ή άλλον, ή την έξωση από την οικία του θύματος.

Ποιος φορέας μπορεί να μου προσφέρει προστασία;

Το θύμα μπορεί να λάβει πληροφορίες για τα δικαιώματά του από την αστυνομία, περιλαμβανομένου του δικαιώματός του για προστασία, των ειδών της προσφερόμενης προστασίας, και των αστυνομικών μέτρων που θα ληφθούν για την προστασία του θύματος.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από τον δράστη;

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την υποβολή των οικείων εγγράφων στα αρμόδια όργανα της ποινικής δικαιοσύνης, η αστυνομία παύει να αξιολογεί τις ανάγκες του θύματος παρά μόνον αν χρειάζεται για την εκτέλεση των προστατευτικών ή ασφαλιστικών μέτρων που έχουν διαταχθεί. Εάν καταγγέλλονται νέες περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει νέα απειλή από τον δράστη, η αστυνομία θα λάβει περαιτέρω μέτρα για την προστασία του θύματος σύμφωνα με την αξιολόγησή της και τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Θα αξιολογηθεί η υπόθεσή μου για να διαπιστωθεί αν βρίσκομαι σε κίνδυνο περαιτέρω ζημίας από το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη);

Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη) λειτουργεί με τρόπο που να επιδεικνύεται σεβασμός στα δικαιώματα του θύματος και τη θέση του στην ποινική διαδικασία, σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Πριν από την εξέταση του θύματος, η ανακριτική αρχή θα αξιολογήσει την κατάσταση του θύματος σε συνεργασία με τα όργανα, τις οργανώσεις ή τους φορείς που παρέχουν στήριξη και συνδρομή στα θύματα αξιόποινων πράξεων. Η αξιολόγηση της κατάστασης του θύματος περιλαμβάνει την κρίση για το αν υπάρχει ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προστασίας του θύματος. Εάν διαπιστωθεί η εν λόγω ανάγκη, η διωκτική αρχή θα καθορίσει τα μέτρα προστασίας που θα εφαρμοστούν (ειδικά μέτρα για την εξέταση του θύματος, χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας για την αποτροπή της οπτικής επαφής του θύματος με τον δράστη και άλλα μέτρα που ορίζει ο νόμος). Όταν το θύμα μιας αξιόποινης πράξης είναι παιδί, η ανάγκη εφαρμογής ειδικών μέτρων προστασίας τεκμαίρεται και καθορίζονται ειδικά μέτρα προστασίας. Για την αξιολόγηση της κατάστασης του θύματος συνυπολογίζονται ιδιαίτερα τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, το είδος και η φύση του αδικήματος, και οι περιστάσεις τέλεσης του αδικήματος. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα θύματα που έχουν υποστεί σημαντική ζημία λόγω της βαρύτητας του αδικήματος, για τα θύματα ενός αδικήματος που τελέστηκε λόγω των ειδικών προσωπικών χαρακτηριστικών του θύματος και για τα θύματα που λόγω της σχέσης τους με τον δράστη είναι εξαιρετικά ευάλωτα.

Ποια προστασία παρέχεται για πολύ ευάλωτα θύματα;

Το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης (κατά την έρευνα και τη δίκη) λειτουργεί με τρόπο που να επιδεικνύεται σεβασμός στα δικαιώματα του θύματος και τη θέση του στην ποινική διαδικασία, σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Πριν από την εξέταση του θύματος, η ανακριτική αρχή θα αξιολογήσει την κατάσταση του θύματος σε συνεργασία με τα όργανα, τις οργανώσεις ή τους φορείς που παρέχουν στήριξη και συνδρομή στα θύματα των αξιόποινων πράξεων. Η αξιολόγηση της κατάστασης του θύματος περιλαμβάνει την κρίση για το αν υπάρχει ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων προστασίας του θύματος. Εάν διαπιστωθεί η εν λόγω ανάγκη, η διωκτική αρχή θα καθορίσει τα μέτρα προστασίας που θα εφαρμοστούν (ειδικά μέτρα για την εξέταση του θύματος, χρήση τεχνολογιών επικοινωνίας για την αποτροπή της οπτικής επαφής του θύματος με τον δράστη και άλλα μέτρα που ορίζει ο νόμος). Όταν το θύμα μιας αξιόποινης πράξης είναι παιδί, η ανάγκη εφαρμογής ειδικών μέτρων προστασίας τεκμαίρεται και καθορίζονται ειδικά μέτρα προστασίας. Για την αξιολόγηση της κατάστασης του θύματος συνυπολογίζονται ιδιαίτερα τα προσωπικά χαρακτηριστικά του θύματος, το είδος και η φύση του αδικήματος, και οι περιστάσεις τέλεσης του αδικήματος. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα θύματα που έχουν υποστεί σημαντική ζημία λόγω της βαρύτητας του αδικήματος, για τα θύματα ενός αδικήματος που τελέστηκε λόγω των ειδικών προσωπικών χαρακτηριστικών του θύματος και για τα θύματα που λόγω της σχέσης τους με τον δράστη είναι εξαιρετικά ευάλωτα.

Είμαι ανήλικος – έχω ειδικά δικαιώματα;

Εάν το θύμα της αξιόποινης πράξης είναι παιδί, εκτός από τα συνήθη δικαιώματα του θύματος, έχει τα εξής πρόσθετα δικαιώματα:

 1. δικαίωμα εκπροσώπησης από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο η αμοιβή για την εν λόγω εκπροσώπηση καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό
 2. δικαίωμα εμπιστευτικής τήρησης των προσωπικών του δεδομένων
 3. δικαίωμα σε δίκη κεκλεισμένων των θυρών.

Παιδί θεωρείται κάθε πρόσωπο κάτω των 18 ετών.

Το παιδί που καταθέτει ως μάρτυρας ή θύμα, εξετάζεται από τον τακτικό ανακριτή σε μια συνεδρίαση διεξαγωγής αποδείξεων και η κλήτευση αποστέλλεται στους γονείς ή κηδεμόνες του.

Μέλος της οικογένειάς μου απεβίωσε λόγω της αξιόποινης πράξης – ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Σύμφωνα με τον νόμο περί (της χρηματικής αποζημίωσης) των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, εάν το άμεσο θύμα έχει αποβιώσει λόγω βίαιου εγκλήματος, το έμμεσο θύμα (σύζυγος, καταχωρισμένος σύντροφος, γονέας, ανάδοχο τέκνο, ανάδοχος γονέας, θετή μητέρα, θετός πατέρας ή θετό τέκνο του άμεσου θύματος ή το πρόσωπο με το οποίο συνοικούσε το άμεσο θύμα στο πλαίσιο μιας ομόφυλης σχέσης) δικαιούται χρηματική αποζημίωση, σύμφωνα με τον νόμο περί (της χρηματικής αποζημίωσης) των θυμάτων αξιόποινων πράξεων.

Το έμμεσο θύμα που συντηρούνταν από το αποθανόν (άμεσο) θύμα, δικαιούται αποζημίωση έως 70 000 HRK (κούνες Κροατίας) λόγω απώλειας της εκ του νόμου διατροφής και αποζημίωση έως 5 000 HRK για τα συνήθη έξοδα κηδείας, εφόσον τα έχει καταβάλει.

Όποιος έχασε μέλος της οικογένειάς του που υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης δικαιούται, ως πολιτικός ενάγων, να συμμετάσχει στην ποινική δίκη και να ζητήσει αποζημίωση (είτε στην ποινική είτε στην αστική δίκη).

Μέλος της οικογένειάς μου υπήρξε θύμα αξιόποινης πράξης – ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Έμμεσο θύμα θεωρείται ο/η σύζυγος, ο/η καταχωρισμένος/-η σύντροφος, το τέκνο, ο γονέας, το ανάδοχο τέκνο, ο ανάδοχος γονέας, η θετή μητέρα, ο θετός πατέρας ή το θετό τέκνο του άμεσου θύματος ή του προσώπου με το οποίο συνοικούσε το άμεσο θύμα στο πλαίσιο μιας ομόφυλης σχέσης.

Έμμεσο θύμα θεωρείται επίσης ο παππούς, η γιαγιά ή το εγγόνι, εάν κάποιος από αυτούς είναι το άμεσο θύμα, με τον όρο ότι οι τρεις τους μοιράζονταν για παρατεταμένο διάστημα ένα κοινό νοικοκυριό και ότι οι παππούδες υποκαθιστούσαν τους γονείς.
Η συμβίωση και οι ομόφυλες σχέσεις ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κροατίας.

Εάν το θύμα μιας αξιόποινης πράξης έχει αποβιώσει, τα έμμεσα θύματα δικαιούνται αποζημίωση (λόγω της απώλειας της νόμιμης διατροφής και για τα συνήθη έξοδα κηδείας).

Μπορώ να έχω πρόσβαση σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης; Υπό ποιες προϋποθέσεις; Διασφαλίζεται η ασφάλειά μου κατά τη διαμεσολάβηση;

Η Κροατία εφαρμόζει το πρότυπο της διαμεσολάβησης μεταξύ θύματος και δράστη στην ποινική προδικασία που κινείται για τους ανήλικους και τους νεαρούς ενήλικες δράστες. Εντάσσεται στο υπό όρους σύστημα της διακριτικής ευχέρειας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, τηρεί τις διατάξεις του νόμου περί των δικαστηρίων ανηλίκων που διέπουν την ειδική υποχρέωση των ανήλικων και νεαρών ενήλικων δραστών να μετάσχουν στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μέσω εξωδικαστικού συμβιβασμού. Με άλλα λόγια, εάν ο ανήλικος δράσης συμμορφωθεί με την εν λόγω υποχρέωση, η εις βάρος του εκκρεμής δίκη θα ματαιωθεί.

Από το 2013, η Κροατία διαθέτει συνολικά 60 διαμεσολαβητές, καταρτισμένους μέσω ενός μονοετούς προγράμματος 170 διδακτικών ωρών (το οποίο περιλαμβάνει διαλέξεις, εργασίες, παιχνίδια ρόλων, πρακτικές ασκήσεις καθοδήγησης και εποπτεία). Πρόκειται για τους μόνους επαγγελματίες στην Κροατία με εξουσία απονομής αποκαταστατικής δικαιοσύνης στις ποινικές υποθέσεις και με πιστοποίηση από το Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής και Νέας Γενιάς της Κροατίας, τον Σύνδεσμο για τον Εξωδικαστικό Συμβιβασμό και τη UNICEF.

Κατά συνέπεια, η κεντρική πόλη κάθε περιφέρειας της Κροατίας παρέχει τις δικές της υπηρεσίες εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Πού μπορώ να βρω τη νομοθεσία σχετικά με τα δικαιώματά μου;

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Νόμος περί (χρηματικής αποζημίωσης) των θυμάτων αξιόποινων πράξεων

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/10/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο