Den originale sprogudgave af denne side rumænsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Rumænien

Indholdet er leveret af
Rumænien
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Som offer for en forbrydelse betragtes enhver person, der har lidt fysisk eller materiel skade som følge af en hændelse, der udgør en strafbar handling efter gældende national lovgivning. Som forurettet har man visse lovbestemte rettigheder før, under og efter straffesagen.

Den strafferetlige procedure består i Rumænien af to faser: Efterforskningen og selve retssagen. Som led i efterforskningen udfører politiet diverse undersøgelser med henblik på at tilvejebringe beviser for at få fastlagt sagens faktiske omstændigheder. Efter efterforskningens afslutning sender politiet sagens akter til anklagemyndigheden. Efter en gennemgang af sagen afgør anklagemyndigheden, om der skal rejses tiltale i sagen, eller om sagen skal henlægges.

Hvis der rejses en straffesag, vurderer dommerne sagens faktiske omstændigheder og afhører de relevante personer for at kunne afgøre, om den anklagede er skyldig. Hvis den anklagede kendes skyldig, idømmer retten ham en straf. Hvis retten når frem til, at tiltalte ikke er skyldig, frikendes han.

Klik på linkene nedenfor for at finde de oplysninger, du har brug for

1 - Mine rettigheder som offer for en forbrydelse

2 - Anmeldelse af et strafbart forhold og mine rettigheder under efterforskningen og retssagen

3 - Mine rettigheder efter retssagen

4 - Erstatning

5 - Ret til støtte og bistand

Sidste opdatering: 17/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website