Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Kan jeg appellere en dom eller en frifindelse?

Er der yderligere appelmuligheder?

Hvilke rettigheder har jeg, når rettens dom træder i kraft?

Yderligere oplysninger

Kan jeg appellere en dom eller en frifindelse?

Retssagen slutter med, at retten dømmer eller frikender den tiltalte. Hvis den tiltalte findes skyldig, vil dommeren afsige dom over vedkommende. I henhold til maltesisk lov har kun den tiltalte og statsadvokaten ret til at appellere en dom/frifindelse og/eller strafudmålingen til Court of Criminal Appeal (den strafferetlige appelret i Malta).

Hvis appellen er indgivet, og du har været civil part under den første retssag, vil din advokat dog have ret til at gennemgå alle relevante dokumenter vedrørende appelproceduren.

Er der yderligere appelmuligheder?

Court of Criminal Appeals afgørelse kan ikke appelleres yderligere.

Hvilke rettigheder har jeg, når rettens dom træder i kraft?

Når dommen træder i kraft, modtager du en kopi af rettens afgørelse. Hvis gerningsmanden er idømt fængselsstraf, kan du bede politiet om yderligere oplysninger om vilkårene for gerningsmandens afsoning af dommen. Politiet kan nægte at udlevere oplysningerne, hvis de af sikkerhedsmæssige årsager er gjort fortrolige.

Yderligere oplysninger:

Sidste opdatering: 20/12/2016

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website