Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Jeg har været udsat for en forbrydelse – hvor kan jeg henvende mig for at få hjælp og bistand?

Som offer for en forbrydelse kan du henvende dig til følgende større hjælpetjenester for ofre:

A. Statens tjeneste:

Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes SAV i Luxembourg

Former for hjælp:

 • Psykologisk og psykoterapeutisk bistand
 • Juridisk rådgivning
 • Terapigruppe for ofre for vold i hjemmet
 • Ledsagelse gennem hele det sagens forløb

KONTAKT:

Bâtiment Plaza Liberty, Entrée C
12-18 rue Joseph Junck
L-1839 Luxembourg

Tlf.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E-mail: scas-sav@justice.etat.lu
Websted: https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Ikkestatslige organisationer (ngo'er):

1. Aide aux Victimes de la Criminalité – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Former for hjælp:

 • Juridisk rådgivning
 • Moralsk, økonomisk og materiel støtte

KONTAKT:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521 Luxembourg

Tlf.: (+352) 40 20 40

E-mail: wrl@pt.lu
Websted: http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Hjælpetjenester for ofre for vold i hjemmet

Der findes tre:

- SAVVD i Luxembourg ved nonprofitorganisationen Femmes en détresse (kvinder i nød)

Former for hjælp:

 • Psykosocial rådgivning
 • Juridisk rådgivning og støtte
 • Juridisk, administrativ og social rådgivning og støtte efter anklagemyndighedens bortvisning af den voldelige part fra hjemmet
 • Planlægning af retlige skridt
 • Ledsagelse bl.a. i retten, hos advokaten, hos lægen
 • Orientering
 • Rådgivning om og foranstaltninger til beskyttelse mod chikane
 • Udarbejdelse af en plan for beskyttelse af ofre

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tlf.: (+352) 26 48 18 62
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: contact@savvd.lu
Websted: http://fed.lu/wp/services/savvd/

- PSY EA- i Luxembourg ved nonprofitorganisationen Femmes en détresse (kvinder i nød)

For børn og mindreårige, der direkte eller indirekte har været udsat for vold i hjemmet, i forbindelse med bortvisning af den voldelige part fra hjemmet.

Former for hjælp:

 • Modtagelse af børn og mindreårige, der har været udsat for vold i hjemmet, i forbindelse med bortvisning af den voldelige part fra hjemmet
 • Som psykologisk tjeneste for børn og unge, der har været udsat for vold i hjemmet: Psykologisk støtte til børn og unge (mindreårige eller ej), der har været udsat for vold i hjemmet, og deres familie

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tlf.: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: contact@psyea.lu
Websted: http://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES i Dudelange ved Pro Familia-fonden

Hjælpetjeneste for børn og mindreårige, der direkte eller indirekte har været udsat for vold i hjemmet, i forbindelse med bortvisning af den voldelige part fra hjemmet.

Former for hjælp:

 • Modtagelse af børn og mindreårige, der har været udsat for vold i hjemmet, i forbindelse med bortvisning af den voldelige part fra hjemmet

KONTAKT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange-1010 Luxembourg

Tlf.: (+352) 51 72 72 89

E-mail: alternatives@profamilia.lu
Websted: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Rådgivningstjeneste for voldsramte kvinder

Former for hjælp:

 • Telefonisk rådgivning
 • Psykosocial rådgivning
 • Juridisk, administrativ og social rådgivning og støtte
 • Planlægning af retlige skridt
 • Ledsagelse hos andre fagfolk: advokat, domstol, politi
 • Samtale med henblik på indkvartering på et center for kvinder
 • Uddannelse og møder om vold i hjemmet
 • Seminarer og samtalegrupper

Der findes fire:

- VISAVI (Vivre Sans violence) i Luxembourg ved nonprofitorganisationen Femmes en détresse (kvinder i nød)

Rådgivningscenter for kvinder, der har været udsat for vold i hjemmet.

KONTAKT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tlf.: (+352) 49 08 77-1
Fax: (+352) 26 48 26 82

E-mail: feminfo@visavi.lu
Websted: http://fed.lu/wp/services/visavi/

- F0YER SUD i Esch-sur-Alzette ved Conseil national des femmes du Luxembourg (Luxembourgs kvinderåd)

Rådgivningscenter for kvinder i nød, herunder ofre for vold i hjemmet.

KONTAKT:

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch sur Alzette

Tlf.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Fax: (+352) 54 57 57 57

E-mail: foyersud@pt.lu
Websted: http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

- Centre OZANAM i Luxembourg

- Centre OZANAM Nord i Wiltz ved fonden Maison de la Porte Ouverte (den åbne dør)

Rådgivningscentre for kvinder i nød, herunder ofre for vold i hjemmet.

KONTAKT:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

Tlf.: (+352) 48 83 47

E-mail: ozanam@fmpo.lu
Websted: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

KONTAKT:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530 Wiltz

Tlf.: (+352) 26 95 39 59

E-mail: ozanam.nord@fmpo.lu
Websted: http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

- PROFAMILIA i Dudelange ved Pro Familia-fonden

Rådgivningscenter for kvinder i nød, herunder voldsofre.

KONTAKT:

5, route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange

Tlf.: (+352) 51 72 72-41
Fax: (+352) 52 21 88

E-mail: femmes@profamilia.lu
Websted: http://www.cnfl.lu/

4. Rådgivningscenter for børn og unge, som har været udsat for vold

Der findes fire:

- PSY EA i Luxembourg ved nonprofitorganisationen Femmes en détresse (kvinder i nød)

Psykologisk tjeneste for børn og unge mellem 3 og 21 år, som har været udsat for eller vidne til vold i hjemmet, og deres familie.

Former for hjælp:

 • Psykologisk støtte til børn og unge (mindreårige eller ej), som har været udsat for eller vidne til vold i hjemmet, og deres familie

KONTAKT:

BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tlf.: (+352) 26 48 20 50
Fax: (+352) 26 48 18 63

E-mail: contact@psyea.lu
Websted: http://fed.lu/wp/services/psyea/

- ALTERNATIVES i Dudelange ved Pro Familia-fonden

Rådgivningstjeneste for børn og unge mellem 0 og 27 år, som har været udsat for eller vidne til fysisk eller psykisk vold, herunder vold i hjemmet, og deres familie.

Former for hjælp:

 • Psykologbistand til barnet og dets familie
 • Støtte til skabelse af varme familieforhold præget af gensidig respekt
 • Bevidstgørelse om og forebyggelse af vold

KONTAKT:

5, Route de Zoufftgen
L-3598 Dudelange L-1010 Luxembourg

Tlf.: (+352) 51 72 72 89

E-mail: alternatives@profamilia.lu
Websted: http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

- OXYGENE i Dudelange ved nonprofitorganisationen Femmes en détresse (kvinder i nød)

Rådgivnings- og oplysningstjeneste for unge piger (12-21 år) i nød, som har været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold.

Former for hjælp:

 • Individuelle samtaler
 • Hjælp til administrative skridt
 • Hjælp til søgning efter en beskyttet bolig
 • Hjælp til eventuel indkvartering på Meederchershaus-hjemmet

KONTAKT:

2, rue du Fort Wallis
L-2714 Luxembourg

Tlf.: (+352) 49 41 49
Fax: (+352) 27 12 59 89

E-mail: infofilles@pt.lu
Websted: http://fed.lu/wp/services/oxygene/

- ALUPSE DIALOGUE i Luxembourg ved nonprofitorganisationen Alupse

Rådgivningstjeneste med psykologisk og terapeutisk hjælp til børn og unge mellem 0 og 21 år, som har været udsat for fysisk, psykisk eller seksuel vold, og deres familie.

KONTAKT:

8, rue Tony Bourg
L- 1278 Luxembourg

Tlf.: (+352) 26 18 48-1
Fax: (+352) 26 19 65 55

E-mail: alupse@pt.lu
Websted: http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Rådgivnings-, oplysnings- og hjælpecenter for mænd og drenge i nød, som har været udsat for vold – infoMann i Luxembourg ved nonprofitorganisationen actTogether

Former for hjælp:

 • Psykologisk og social hjælp og rådgivning
 • Oplysnings- og dokumentationstjeneste
 • Bevidstgørelse og uddannelse
 • Ledsagelse og støtte med henblik på adgang til en modtagefacilitet for mænd

KONTAKT:

5, Cour du Couvent
L-1362 Luxembourg

Tlf.: (+352) 27 49 65
Fax: (+352) 27 49 65 65

E-mail: info@infomann.lu
Websted: http://www.infomann.lu/

6. Rådgivnings- og hjælpecenter for udøvere af vold, herunder vold i hjemmet – Riicht eraus i Luxembourg ved luxembourgsk Røde Kors (Croix Rouge)

Former for hjælp:

 • Rådgivning, lytning, hjælp, bistand og ledsagelse af udøvere (mænd og kvinder) af vold i hjemmet i forbindelse med bortvisning fra hjemmet, enten som led i en retslig tvangsforanstaltning eller efter frivillig henvendelse
 • Bevidstgørelse og ansvarliggørelse af gerningsmændene
 • Beskyttelse af ofrene på kort sigt
 • Konflikthåndtering og selvtillid
 • Støtte til de initiativer, som personer, der ønsker at ændre sig, tager
 • Hjælp til opstilling af praktiske strategier, der gør det muligt varigt at ændre gerningsmændenes indstilling og adfærd
 • Støtte til personer, der ønsker at ændre deres voldelige adfærd
 • Samtalegruppe

KONTAKT:

73 rue Adolph Fischer
L-1520 Luxembourg

Tlf.: (+352) 27 55-5800
Røde Kors-hjælpelinje: (+352) 27 55
Fax: (+352) 27 55-5801

E-mail: riichteraus@croix-rouge.lu
Websted: http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Hjælpetjeneste for ofre for menneskehandel

Ambulant og permanent modtagelse af ofre for menneskehandel, kvinder, mænd og børn.

Der findes to tjenester, som arbejder sammen:

- SAVTEH i Luxembourg ved nonprofitorganisationen Femmes en détresse (kvinder i nød)

- COTEH i Luxembourg ved fonden Maison de la Porte Ouverte (den åbne dør)

Former for hjælp:

 • Telefonisk og individuel rådgivning
 • Bistand og psykosocial støtte
 • Støtte og mental bevidstgørelse
 • Tilrettelæggelse af lægetilsyn eller -behandling
 • Ledsagelse af ofret hos kriminalpolitiet med henblik på identificering
 • Støtte til ofrets samarbejde med politi og anklagemyndighed
 • Ledsagelse af ofret i bl.a. dets retlige, administrative og sociale skridt
 • Koordinering af den permanente modtagelse og arrangering af ofrets indkvartering alt efter køn og alder
 • Materiel og økonomisk bistand
 • Oplysning om ofre for menneskehandels rettigheder, de retslige og administrative procedurer og de ydelser, der stilles til rådighed
 • Henvendelse til ngo'er i oprindelseslandene i forbindelse med frivillig hjemrejse

KONTAKT:

SAVTEH
BP 1024
L-1010 Luxembourg

Tlf.: (+352) 26 48 26 31
Fax: (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316 919

E-mail: traite.humains@visavi.lu
Websted: http://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tlf.: (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351 884

E-mail: coteh@fmpo.lu
Websted: http://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Politi:

Police Grand-Ducale
Direction Générale
L-2957 Luxembourg

Tlf.: (+352) 49 97-1
Nødopkald: 113
Fax: (+352) 49 97-20 99

E-mail: contact@police.public.lu
Websted: http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Lokale myndigheder:

Service d'accueil et d'information juridique (kontor for juridisk rådgivning og information):

-DIEKIRCH

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211 Diekirch

Tlf.: (+352) 80 23 15

-ESCH-SUR-ALZETTE

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tlf.: (+352) 54 15 52

-LUXEMBOURG

Cité judiciaire
Bâtiment BC
L-2080 Luxembourg

Tlf.: (+352) 22 18 46

Websted: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Juridisk rådgivningstjeneste "Droits de la femme" (kvinders rettigheder):

STATSADVOKATUREN

Cité judiciaire 
Bâtiment BC ou CR
L-2080 Luxembourg

Websted: http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministerier:

-Ministère de la Justice (justitsministeriet)

13 rue Erasme
L-2934 Luxembourg

Tlf.: (+352) 247-84537
Fax: (+352) 26 68 48 61

E-mail: info@mj.public.lu
Websted: http://www.mj.public.lu/

Opgave:

 • Civile sager
 • Straffesager: Erstatning til ofre, retshjælp, mægling i straffesager
 • Handelssager
 • Domstolssystemet
 • Overordnet koordinering af den administrative tvist ved de administrative domstole
 • Straffeanstalter

-Ministère de l’Intérieur (indenrigsministeriet)

BP 10
L-2010 Luxembourg

Tlf.: (+352) 247-84600
Fax: (+352) 22 11 25

E-mail: info@miat.public.lu
Websted: http://www.mi.public.lu/

Opgaver i henhold til Storhertugdømmets bekendtgørelse af 28. januar 2015:

 • Koordinering af redningskorps
 • Samarbejde med ngo'er

-Ministère de la Sécurité intérieure (ministeriet for indenlandsk sikkerhed)

19-21 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Tlf.: (+352) 247-84659
Fax: (+352) 22 72 76

E-mail: secretariat@msi.etat.lu
Websted: http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Hjælp til ofre i henhold til Storhertugdømmets bekendtgørelse af 28. januar 2015:

 • Luxembourgsk politi, politiets generalinspektorat, europæisk politik om retlige og indre anliggender, politik om internationalt politisamarbejde

-Ministère de l’Égalité des Chances (ministeriet for lige muligheder)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921 Luxembourg

Tlf.: (+352) 247-85806
Fax: (+352) 24 18 86

E-mail: info@mega.public.lu
Websted: http://www.mega.public.lu/fr/index.html

Opgaver:

 • Vold i hjemmet
 • Samarbejdsudvalg for fagfolk inden for området bekæmpelse af vold
 • Partnerskab med de af ministeriet for lige muligheder godkendte ngo'er om forvaltning af den ambulante og permanente modtagelse af ofre for og udøvere af vold i hjemmet, kvinder og mænd i nød samt ofre for kønsbestemt vold og menneskehandel
 • Partnerskab og samarbejde med de statsgodkendte ngo'er inden for området modtagelse af personer i nød, der har været udsat for vold

Telefonisk hjælpetjeneste for ofre

-Luxembourgsk politi

Hotline: 113

Alle dage døgnet rundt

-Luxembourgsk Røde Kors

Hotline: 2755

Alle dage kl. 7-22

-Fraenhaus (kvinder i nød)

Hotline: (+352) 44 81 81

Alle dage døgnet rundt

-Fraentelefon (kvinder i nød)

Hotline: (+352) 44 81 81

Mandag til fredag kl. 9-15

Er hjælpen til ofre gratis?

Hvilke former for hjælp kan jeg få af staten og de statslige myndigheder?

Ja, hjælpen til ofre er gratis.

Hvilke former for hjælp kan jeg få af de ikkestatslige organisationer?

Se svaret på første spørgsmål under B.

Sidste opdatering: 08/11/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website