Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Jeg er offer for en forbrydelse, hvor skal jeg henvende mig for at få støtte og hjælp?

Politi€¦â€¦â€¦199/1460

Skadestuer på offentlige hospitaler

Den lokale socialforvaltning

Skolepsykologer

Psykiatriske institutioner

En nødtelefon for ofre

Ikke-statslige organisationer

De følgende nødtelefonlinjer er tilgængelige i Republikken Cypern:

1460 - Borger-hotline

1440 - Vold i hjemmet

1498 - Oplysning om narkotika og assistance

116111 - Børne- og ungdomstelefonlinje

116000 - Hotline for forsvundne børn på Cypern

Er støtten til ofre gratis?

Støtte til ofre ydes af statslige og ikke-statslige organer og er vederlagsfri.

Hvilken type støtte kan jeg modtage fra statslige institutioner og myndigheder?

Du kan modtage følgende former for støtte fra statslige institutioner:

  • Sundhedsydelser fra sundhedsvæsenet
  • Psykologstøtte fra psykiatriske institutioner og fra skolepsykologer
  • Beskyttelse fra socialforvaltningen på grundlag af arrestordre udstedt mod gerningsmanden og/eller kendelser om beskyttelse af ofre
  • Gennemførelse af særlige politimæssige foranstaltninger under efterforskningen for at forhindre, at den pågældende på ny bliver offer for en forbrydelse.
  • Effektiv politibeskyttelse for at forhindre intimidering eller repressalier fra gerningsmanden og/eller enhver anden person
  • Retslige foranstaltninger på retsmødet for at beskytte ofre med behov for særlig beskyttelse (f.eks. børn, ofre med psykosociale handicap).

Hvis du er offer for vold i hjemmet, er et barn, der har været udsat seksuelt misbrug, eller offer for menneskehandel, vil socialforvaltningen oplyse dig om dine rettigheder og tilbyde dig støtte. De vil endvidere sætte dig i kontakt med alle kompetente statslige og ikke-statslige organisationer, som vil tage sig af din sag og tilbyde dig støtte. Hvis dine interesser er i konflikt med dine forældres interesser, vil direktøren for socialforvaltningen træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte dig.

Hvilken type støtte kan jeg modtage fra ikke-statslige organisationer?

Du kan modtage følgende typer af støtte fra ikke-statslige organisationer:

  • Psykologisk støtte
  • Overnatning på krisecentre for ofre.
Sidste opdatering: 31/10/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website