Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Ofres rettigheder i hvert enkelt land

Kroatien

Indholdet er leveret af
Kroatien

Jeg har været udsat for en forbrydelse. Hvem skal jeg kontakte for at få støtte og bistand?

Hjælpelinje til ofre

Den nationale hjælpelinje til ofre for forbrydelser og mindre forseelser (116-006) yder psykologisk støtte, oplysninger om ofres rettigheder og praktiske oplysninger om, hvilke organer og organisationer der kan hjælpe med yderligere oplysninger, bistand og støtte.

Hjælpelinjen er en gratis telefontjeneste

på kroatisk og engelsk, som er åben alle hverdage fra kl. 8.00 til 20.00.

Den nationale hjælpelinje til ofre for forbrydelser og mindre forseelser (116-006) er en generel støttetjeneste.

Yderligere oplysninger kan findes på: http://pzs.hr/.

Andre specialiserede civilsamfundsorganisationer yder også støtte og bistand til ofre for bestemte forbrydelser og til børn via telefontjenester. Flere oplysninger og listen over disse organisationer for hvert distrikt kan findes på det kroatiske justitsministeriums websted.

Liste over organisationer, der tilbyder psykosocial og juridisk bistand i hele landet:

116 006

National hjælpelinje til ofre for forbrydelser og mindre forseelser

Hverdage kl. 8.00-20.00

116 000

National hotline for savnede børn

Center for savnede og misbrugte børn

24/7

116 111

Hrabri telefon – hjælpelinje for børn

Hverdage kl. 9.00-20.00

0800 0800

Hrabri telefon – hjælpelinje for forældre

Hverdage kl. 9.00-20.00

0800 77 99

Menneskehandel – alarmnummer

Alle ugedage kl. 10.00-18.00

0800 55 44

Rådgivningscenter for kvinder, der har været udsat for vold

Krisehjem for kvinder i Zagreb

Hverdage kl. 11.00-17.00

0800 655 222

Alarmnummer for kvinder og børn, der har været udsat for vold

Ženska pomoć sada – hjælpelinje for kvinder

24/7

0800 200 144

B.a.B.e. – gratis juridisk bistand til ofre for vold i hjemmet

Hverdage kl. 9.00-15.00

01 6119 444

Støttecenter for ofre for seksuel vold

Ženska soba – center for seksuelle rettigheder

Hverdage kl. 10.00-17.00

01 48 28 888

Psykologisk bistand

TESA-center for psykologisk bistand

Hverdage kl. 10.00-22.00

01 48 33 888

Blue Phone

Hverdage kl. 9.00-21.00

01 4811 320

Gratis retshjælp

Det juridiske universitets juridiske tjeneste

Hverdage kl. 10.00-12.00, onsdag og torsdag kl. 17.00-19.00

Er støtte til ofre gratis?

Ja.

Hvilke typer støtte kan jeg modtage fra offentlige tjenester eller myndigheder?

Afdelinger for offer- og vidnestøtte yder:

  1. psykologisk støtte
  2. oplysninger om rettigheder
  3. tekniske og praktiske oplysninger til ofre, vidner og deres pårørende
  4. henvisninger til specialiserede civilsamfundsinstitutioner og -organisationer på baggrund af ofrets/vidnets behov.

Distriktsdomstolenes afdelinger for offer- og vidnestøtte yder:

AFDELINGER FOR OFFER- OG VIDNESTØTTE

Distriktsdomstolen i Osijek

Adresse:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Kroatien

Tlf.:

031 228 500

E-mail:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Rijeka

Adresse:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Kroatien

Tlf.:

051 355 645

E-mail:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Sisak

Adresse:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Kroatien

Tlf.:

044 524 419

E-mail:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Split

Adresse:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Kroatien

Tlf.:

021 387 543

E-mail:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Vukovar

Adresse:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Kroatien

Tlf.:

032 452 529

E-mail:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Zadar

Adresse:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Kroatien

Tlf.:

023 203 640

E-mail:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Distriktsdomstolen i Zagreb

Adresse:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Kroatien

Tlf.:

01 4801 062

Det kroatiske justitsministeriums uafhængige støttetjeneste for ofre og vidner tilbyder oplysninger om rettigheder og psykologisk støtte ud over specifikke oplysninger om støtte til ofre og vidner. Støtte tilbydes også til ofre og vidner, der er indkaldt til at afgive forklaring ved kroatiske domstole ved hjælp af den internationale mekanisme for juridisk bistand, og til kroatiske ofre og vidner, der er indkaldt til at afgive forklaring i udenlandske domstole ved hjælp af denne mekanisme. Den uafhængige tjeneste sender orienterende breve med kontaktoplysninger til ofre og vidner og underretter dem om gerningsmandens automatiske løsladelse eller prøveløsladelse. Tjenesten har også ansvaret for at fastlægge størrelsen af den erstatning, der tildeles ofre for forbrydelser.

Hvilke typer støtte kan jeg modtage fra ikkestatslige organisationer?

Afhængigt af organisationens type og arbejdsområde tilbydes forskellige typer bistand og støtte: psykologisk, juridisk, praktisk og lægelig støtte, støtte vedrørende bolig og sikkerhed samt støtte i retten.

Flere oplysninger og listen over disse organisationer for hvert distrikt kan findes på det kroatiske justitsministeriums websted.

Der er ved at blive oprettet 12 kontorer under kriminalforsorgen i Kroatien. Formålet er at føje en menneskelig dimension til håndhævelsen af strafferetlige sanktioner, sikre en mere effektiv reintegration af lovovertrædere i samfundet og yde bistand til ofre, forurettede parter og deres pårørende.

Den nationale kriminalforsorg skal hjælpe med at forberede lovovertræderes genindslusning i samfundet, når de er blevet løsladt. Dette omfatter hjælp til at finde bolig og beskæftigelse og forberedelse af lovovertræderne samt ofrene, de forurettede parter og deres pårørende på vedkommendes løsladelse. Kriminalforsorgen sørger også for, at ofre, forurettede parter samt ofrenes og gerningsmandens pårørende tilbydes psykosocial støtte.

Hvis den gerningsmand, der skal løslades, afsoner en dom for en seksualforbrydelse, en forbrydelse mod liv og legeme eller en voldsforbrydelse, skal kriminalforsorgen omgående underrette ofrene, de forurettede parter og deres pårørende på en passende måde.

Kontaktoplysningerne for kriminalforsorgens kontorer og justitsministeriets afdeling for kriminalforsorg findes her.

Ofre for forbrydelser kan kontakte politiet pr. e-mail på policija@mup.hr eller prevencija@mup.hr eller på telefon 192 (døgnet rundt) eller +385 1 3788 111.

Sidste opdatering: 04/10/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website