Práva obětí trestných činů – podle zemí

Jsem oběť trestného činu. Na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Telefonní linka podpory pro oběti

Vnitrostátní linka podpory obětem závažných a méně závažných trestných činů (116 006) poskytuje emocionální podporu, informace o právech obětí a praktické informace a pokyny, na jaké subjekty a organizace se lze obrátit pro další informace, pomoc a podporu.

Linka pomoci je bezplatná telefonní služba

a je dostupná v chorvatštině a angličtině ve všedních dnech od 8.00 do 20.00 h.

Vnitrostátní linka podpory obětem závažných a méně závažných trestných činů (116 006) je službou obecné podpory.

Další informace jsou k dispozici na adrese: https://pzs.hr/

Telefonickou podporu a pomoc obětem určitých trestných činů a dětem poskytují také další specializované organizace občanské společnosti. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách chorvatského Ministerstva spravedlnosti, kde rovněž najdete seznam těchto organizací podle krajů a informace o organizacích občanské společnosti, které jsou součástí sítě podpory a spolupráce pro oběti a svědky trestných činů (Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela).

Seznam organizací poskytujících celostátní psychosociální a právní pomoc:

116 006

Vnitrostátní linka podpory obětem trestných činů a přestupků

Všední dny 8.00–20.00

116 000

Vnitrostátní linka pro případy pohřešovaných dětí

Středisko pro pohřešované a zneužívané děti

24/7

116 111

Hrabri telefon – linka pomoci dětem

Všední dny 9.00–20.00

0800· 0800

Hrabri telefon – linka pomoci rodičům

Všední dny 9.00–20.00

0800 77 99

Linka tísňového volání – obchodování s lidmi

Každý den 10.00–18.00

0800 55 44

Poradenské centrum pro ženy, které jsou obětí násilí

Záhřebský azylový dům pro ženy

Všední dny 11.00–17.00

0800 655 222

Linka tísňového volání pro ženy a děti, které jsou obětí násilí

Ženska pomoć sada – linka pomoci pro ženy

24/7

0800 200 144

B.a.B.e. – bezplatná právní pomoc obětem domácího násilí

Všední dny 9.00–15.00

01 6119 444

Centrum podpory pro oběti sexuálního násilí

Ženska soba – centrum sexuálních práv

Všední dny 10.00–17.00

01 48 28 888

Psychologická pomoc

TESA – centrum psychologické pomoci

Všední dny 10.00–22.00

01 48 33 888

Plavi telefon – linka pomoci

Všední dny 9.00–21.00

01 4811 320

Bezplatná právní pomoc

Právní poradna Právnické fakulty v Záhřebu

Všední dny 10.00–12.00, středa a čtvrtek 17.00–19.00

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Oddělení podpory obětem a svědkům poskytují:

  1. emocionální podporu;
  2. informace o právech;
  3. technické a praktické informace obětem, svědkům a členům jejich rodiny;
  4. doporučení na specializované instituce a organizace občanské společnosti podle potřeb oběti/svědka.

Oddělení podpory obětem a svědkům krajských (župních) soudů poskytují:

ODDĚLENÍ PODPORY OBĚTEM A SVĚDKŮM

Krajský (župní) soud Osijek

Adresa:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Chorvatsko

Tel.:

031/228 500

e-mail:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Rijeka

Adresa:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Chorvatsko

Tel.:

051/355 645

e-mail:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Sisak

Adresa:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Chorvatsko

Tel.:

044/524 419

e-mail:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Split

Adresa:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Chorvatsko

Tel.:

021/387 543

e-mail:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Vukovar

Adresa:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Chorvatsko

Tel.:

032/452 529

e-mail:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Zadar

Adresa:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Chorvatsko

Tel.:

023/203 640

e-mail:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Záhřeb

Adresa:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Záhřeb, Chorvatsko

Tel.:

01/4801 062


Služba podpory pro oběti a svědky (Služba za podršku žrtvama i svjedocima) Ministerstva spravedlnosti Chorvatska:

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

V závislosti na typu organizace a její náplni práce existují různé druhy pomoci a podpory: podpora psychologická, emocionální, právní, praktická, ubytovací, lékařská, bezpečnostní a při soudním řízení.

Další informace a seznam těchto organizací podle krajů (žup) jsou dostupné na internetových stránkách chorvatského Ministerstva spravedlnosti.

V Chorvatsku se právě zřizuje dvanáct probačních úřadů. Jejich cílem je dodat výkonu trestních sankcí lidský rozměr, zajistit účinnější začlenění pachatelů zpět do společnosti a poskytovat pomoc obětem, poškozeným stranám, rodinám obětí a pachatelům.

Národní probační služba se podílí na začleňování pachatelů do společnosti po jejich propuštění z vězení. To zahrnuje pomoc při hledání ubytování a práce a jejich přípravě – stejně jako obětí, poškozených stran a rodin obětí – na jejich propuštění. Služba rovněž přijímá opatření na poskytování psychosociální podpory obětem, poškozeným stranám a rodinám obětí a pachatele.

Pokud má být propuštěn pachatel, který si odpykává trest za sexuální trestný čin, trestný čin proti životu a zdraví nebo násilný trestný čin, musí probační služba odpovídajícím způsobem a bezodkladně informovat oběti, poškozené strany nebo jejich rodiny.

Kontaktní údaje jednotlivých probačních úřadů a probační sekce Ministerstva spravedlnosti jsou dostupné zde.

Oběti trestného činu se mohou spojit s policií e-mailem zaslaným na adresu policija@mup.hr nebo prevencija@mup.hr, nebo telefonicky na čísle 192 (24/7) nebo +385 1 3788 111.

Poslední aktualizace: 04/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.