Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Práva obětí trestných činů – podle zemí

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

Jsem oběť trestného činu. Na koho se mohu obrátit s žádostí o podporu a pomoc?

Telefonní linka podpory pro oběti

Vnitrostátní linka podpory obětem trestných činů a přestupků (116-006) poskytuje emocionální podporu, informace o právech obětí a pokyny, na jaké subjekty a organizace se lze obrátit pro další informace, pomoc a podporu.

Linka pomoci je bezplatná telefonní služba

a je dostupná v chorvatštině a angličtině ve všedních dnech od 8.00 do 20.00.

Vnitrostátní linka podpory obětem trestných činů a přestupků (116-006) je službou obecné podpory.

Další informace jsou k dispozici na internetové adrese: http://pzs.hr/

Telefonickou podporu a pomoc obětem určitých trestných činů a dětem poskytují také další specializované organizace občanské společnosti. Další informace a seznam těchto organizací podle krajů (žup) jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Chorvatska.

Seznam organizací poskytujících celostátní psychosociální a právní pomoc:

116 006

Vnitrostátní linka podpory obětem trestných činů a přestupků

Všední dny 8.00 – 20.00

116 000

Vnitrostátní linka pro případy pohřešovaných dětí

Středisko pro pohřešované a zneužívané děti

24/7

116 111

Hrabri telefon – linka pomoci dětem

Všední dny 9.00 – 20.00

0800 0800

Hrabri telefon – linka pomoci rodičům

Všední dny 9.00 – 20.00

0800 77 99

Linka tísňového volání – obchodování s lidmi

Každý den 10.00 – 18.00

0800 55 44

Poradenské centrum pro ženské oběti násilí

Záhřebský útulek pro ženy

Všední dny 11.00 – 17.00

0800 655 222

Linka tísňového volání pro ženské a dětské oběti násilí

Ženska pomoć sada – linka pomoci pro ženy

24/7

0800 200 144

B.a.B.e. – bezplatná právní pomoc obětem domácího násilí

Všední dny 9.00 – 15.00

01 6119 444

Centrum podpory pro oběti sexuálního násilí

Ženska soba – centrum sexuálních práv

Všední dny 11.00 – 17.00

01 48 28 888

Psychologická pomoc

TESA – centrum psychologické pomoci

Všední dny 10.00 – 22.00

01 48 33 888

Modrý telefon

Všední dny 9.00 – 21.00

01 4811 320

Bezplatná právní pomoc

Právní poradna Právnické univerzity

Všední dny 10.00 – 12.00, středa a čtvrtek 17.00 – 19.00

Je podpora pro oběti bezplatná?

Ano.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout státní služby nebo orgány?

Oddělení podpory obětem a svědkům poskytují:

  1. emocionální podporu;
  2. informace o právech;
  3. technické a praktické informace obětem, svědkům a členům jejich rodiny;
  4. doporučení na specializovaná zařízení a organizace občanské společnosti podle potřeb oběti/svědka.

Oddělení podpory obětem a svědkům krajských (župních) soudů poskytují:

ODDĚLENÍ PODPORY OBĚTEM A SVĚDKŮM

Krajský (župní) soud Osijek

Adresa:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Chorvatsko

Tel.:

031 228 500

E-mail:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Rijeka

Adresa:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Chorvatsko

Tel.:

051 355 645

E-mail:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Sisak

Adresa:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Chorvatsko

Tel.:

044 524 419

E-mail:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Split

Adresa:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Chorvatsko

Tel.:

021 387 543

E-mail:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Vukovar

Adresa:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Chorvatsko

Tel.:

032 452 529

E-mail:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Zadar

Adresa:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Chorvatsko

Tel.:

023 203 640

E-mail:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Krajský (župní) soud Záhřeb

Adresa:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Chorvatsko

Tel.:

01 4801 062

Nezávislá služba pro oběti a svědky Ministerstva spravedlnosti Chorvatska poskytuje informace o právech a emocionální podporu vedle konkrétních informací týkajících se podpory obětem a svědkům. Poskytuje také podporu obětem a svědkům předvolaným k podání svědecké výpovědi u chorvatských soudů prostřednictvím mezinárodního mechanismu právní pomoci a chorvatským obětem a svědkům předvolaným pomocí stejného mechanismu k podání svědecké výpovědi u zahraničních soudů. Nezávislá služba posílá obětem a svědkům informační listy s kontaktními údaji a informuje je o propuštění pachatele z vězení (automatické a podmíněné propuštění). Je také odpovědna za určení míry finančního odškodnění přiznaného obětem trestných činů.

Jaké druhy podpory mi mohou poskytnout nevládní organizace?

V závislosti na typu organizace a její náplni práce existují různé druhy pomoci a podpory: podpora psychologická, emocionální, právní, praktická, ubytovací, lékařská, bezpečnostní a při soudním řízení.

Další informace a seznam těchto organizací podle krajů (žup) jsou dostupné na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti Chorvatska.

V Chorvatsku se právě zřizuje dvanáct probačních úřadů. Jejich cílem je dodat výkonu trestních sankcí lidský rozměr, zajistit účinnější začlenění pachatelů zpět do společnosti a poskytovat pomoc obětem, poškozeným stranám a členům jejich rodin.

Národní probační služba se bude podílet na začleňování pachatelů do společnosti po jejich propuštění z vězení. To zahrnuje pomoc při hledání ubytování a práce a jejich přípravě – stejně jako oběti/obětí, poškozené strany/poškozených stran a členů jejich rodiny/rodin – na jejich propuštění. Služba rovněž přijímá opatření na poskytování psychosociální podpory obětem, poškozeným stranám a rodinám obětí a pachatele.

Pokud má být propuštěn pachatel, který si odpykává trest za sexuální trestný čin, trestný čin proti životu a zdraví nebo násilný trestný čin, musí probační služba odpovídajícím způsobem a bezodkladně informovat oběť/oběti, poškozenou stranu/poškozené strany a jejich rodinu/rodiny.

Kontaktní údaje jednotlivých probačních úřadů a probační sekce ministerstva spravedlnosti jsou dostupné zde.

Oběti trestného činu se mohou spojit s policií e-mailem zaslaným na adresu policija@mup.hr nebo prevencija@mup.hr či telefonicky na číslech 192 (24/7) nebo +385 1 3788 111.

Poslední aktualizace: 04/10/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.