Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Defendants (criminal proceedings)

Please note that these factsheets apply only to England and Wales. If you want to know your rights in other parts of the United Kingdom, see the separate factsheets for Scotland and for Northern Ireland. These factsheets explain what happens if you are suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fine, see Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Summary of the criminal process

The normal stages in the criminal process are as follows:

 • The police investigate whether a crime was committed and by whom. They collect evidence.
 • Having identified a suspect, the police, if they think it necessary, can arrest the person and question them on the offence.
 • If the police think that the suspect may have committed a crime they consult the Crown Prosecution Service (CPS) about whether to charge him – that is, make a formal accusation to be tried in court.
 • The CPS decides on suitable charges and serves a formal document on the suspect describing the allegation.
 • Before the trial, court hearings find out how the accused intends to plead, and check the case is ready for trial.
 • The prosecutor presents the evidence at trial. The accused may also present evidence in his defence. Serious cases will be decided by a jury and less serious cases by magistrates.
 • After all the evidence is heard, the magistrates or jury declare a verdict.
 • If the accused is found guilty, the judge determines the sentence.
 • The decision can be appealed

The factsheets give details about these stages in the process and about your rights. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Investigation and arrest
 • Interview and charge
 • Court appearances before trial
 • Preparation of the case before trial

3 - My rights during the trial

4 - My rights after the trial

 • More information about appeal hearings

5 - Road traffic offences

Related links

Crown Prosecution Service

Liberty Guide to Human Rights

Last update: 01/12/2016

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 – Posvetovanje z odvetnikom

Če ste osumljeni ali obdolženi kaznivega dejanja, je zelo pomembno, da dobite neodvisno pravno svetovanje. V tem informativnem listu boste izvedeli, kako poiskati odvetnika in kdo bo poravnal stroške.

Na policijski postaji

Med zaslišanjem na policijski postaji imate pravico do brezplačnega pravnega svetovanja, in sicer tudi, če niste bili prijeti. Policijo lahko zaprosite, naj pokliče pisarno za pravno pomoč po vaši izbiri ali odvetnika po uradni dolžnosti, ki je na voljo 24 ur na dan in je pravni svetovalec, neodvisen od policije. V primeru nekaterih kaznivih dejanj svetujejo neodvisni svetovalci po telefonu. Pri hujših kaznivih dejanjih je lahko pravni svetovalec skupaj z vami na policijski postaji.

Če želite drugega odvetnika, ga lahko poiščete prek Povezava se odpre v novem oknupravniškega združenja (Law Society), Povezava se odpre v novem oknuodvetniške zbornice (Bar Council), Povezava se odpre v novem oknuurada za svetovanje državljanom (Citizens Advice Bureau) ali Povezava se odpre v novem oknusvetovalne službe za civilnopravne zadeve (Civil Legal Advice). Če se ne odločite za odvetnika po uradni dolžnosti, boste morda morali poravnati nekatere stroške.

Če zaprosite za pravno svetovanje, vas lahko policija zasliši šele po tem, ko ste se pogovorili z odvetnikom. Če nočete odvetnika, nato pa si premislite, lahko zanj brezplačno zaprosite kadar koli.

Če niste v policijskem priporu

Če niste v policijskem priporu, vendar ste obdolženi kaznivega dejanja, se morate čim prej obrniti na odvetnika. Če ne poznate nobenega, ga lahko poiščete prek Povezava se odpre v novem oknupravniškega združenja (Law Society), Povezava se odpre v novem oknuodvetniške zbornice (Bar Council), Povezava se odpre v novem oknuurada za svetovanje državljanom (Citizens Advice Bureau) ali Povezava se odpre v novem oknusvetovalne službe za civilnopravne zadeve (Civil Legal Advice). Glede na vaš finančni položaj boste morda upravičeni do brezplačnega pravnega svetovanja. Ali ste do njega upravičeni, vam bo povedal odvetnik, vendar boste morali predložiti informacije o svojem finančnem stanju (npr. plačni list).

Brezplačne storitve zagotavljajo samo odvetniki v okviru programa Povezava se odpre v novem oknuagencije za pravno pomoč (Legal Aid Agency) ali službe javnega pravobranilstva v mestih, v katerih ta deluje. Kateri odvetniki so vključeni v programe, lahko preverite pri Povezava se odpre v novem oknusvetovalni službi za civilnopravne zadeve (Civil Legal Advice).

Na sodišču

Če je vaš primer predložen sodišču, imate pravico do pravnega zastopanja. Povezava se odpre v novem oknuSlužba za pravno pomoč v kazenskem postopku (Criminal Legal Aid) zagotavlja pravno svetovanje in zastopanje pred sodiščem. Ali so njene storitve brezplačne, je odvisno od teže primera in vašega finančnega stanja. Če nimate odvetnika, takoj ob prihodu na sodišče zahtevajte odvetnika po uradni dolžnosti.

Na Povezava se odpre v novem oknumagistratnem sodišču (Magistrates’ Court) je pravno svetovanje in zastopanje v hujših primerih brezplačno; če vaš primer ne spada mednje, boste morda morali prispevati k plačilu stroškov, kar je odvisno od vašega primera, starosti in dohodka. Brezplačno pravno zastopanje vam pripada, če ste mlajši od 18 let ali prejemate nekatere vrste državnih nadomestil. To vam lahko pojasni Povezava se odpre v novem oknuodvetnik po uradni dolžnosti na sodišču ali član sodnega osebja.

Če se vaš primer obravnava pred Povezava se odpre v novem oknukronskim sodiščem (Crown Court), ste upravičeni do pravnega svetovanja in zastopanja. Če vaš letni razpoložljivi dohodek gospodinjstva znaša 37 500 GBP ali več, niste upravičeni do pravne pomoči. Morda boste morali plačati tudi del stroškov pravnega zastopanja na podlagi dohodka in kapitala, in sicer odvisno od vašega finančnega položaja.

Če ste na kronskem sodišču spoznani za nedolžnega, se vam stroški lahko povrnejo. Če ste spoznani za krivega, pa boste morda morali prispevati k njihovemu plačilu.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuAgencija za pravno pomoč (Legal Aid Agency)

Povezava se odpre v novem oknuNavodila pravniškega združenja

Povezava se odpre v novem oknuPriročniki urada za svetovanje državljanom (Združeno kraljestvo)

Povezava se odpre v novem oknuSlužba za pravno pomoč v kazenskem postopku

Povezava se odpre v novem oknuSplošni svet odvetniške zbornice

Zadnja posodobitev: 01/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

2 – Moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja in pred predložitvijo zadeve sodišču

V tem informativnem listu in njegovih podlistih je pojasnjeno, kakšen postopek se uporablja med preiskovanjem kaznivega dejanja ter kaj se dogaja po preiskavi in pred glavno obravnavo v kazenskih zadevah.

Katere so faze kazenske preiskave?

Kazenska preiskava se začne, ko policija posumi, da je bilo morda storjeno kaznivo dejanje. Policija opravi preiskavo in zbere dokaze. Ko policija v hujših primerih meni, da ima dovolj dokazov za obtožbo, se poveže s Povezava se odpre v novem oknukronsko tožilsko službo (CPS), in ta po navadi odloči o morebitnih primernih obtožbah. Zahteva lahko tudi dodatno preiskavo.

Če vas policija identificira kot osumljenca, je prva bistvena faza odločitev, da se vam odvzame prostost.

Po priporu zaradi zaslišanja je naslednja bistvena faza odločitev o obtožbi. Če mora policija izvesti dodatne preiskave in vas ni treba pridržati v priporu, vas mora policija izpustiti bodisi brez obtožbe bodisi ob policijski varščini z zahtevo, da se na policijsko postajo vrnete pozneje.

Če pa naj bi bili obdolženi za kaznivo dejanje in se policija odloči, da morate ostati v priporu, boste privedeni pred sodišče, in to bo odločilo, ali vas do začetka glavne obravnave izpusti ob plačilu varščine ali ne.

Če zoper vas poteka preiskava zaradi domnevnih terorističnih dejanj, se vaše pravice in policijska pooblastila razlikujejo od tistih v nadaljevanju (glej Povezava se odpre v novem oknuzakon o terorizmu iz leta 2000, na katerega se ti informativni listi ne nanašajo).

Če ste mlajši od 18 let, veljajo dodatni zaščitni ukrepi. Prosite svojega odvetnika, naj vam jih razloži.

Za več informacij o vaših pravicah pred predložitvijo zadeve sodišču kliknite spodnje povezave:

Preiskava in prijetje (1)

Me bo policija izprašala?

Če policija sumi, da ste storili kaznivo dejanje ali imate informacije o kaznivem dejanju, vas lahko izpraša.

Ali moram na policijsko postajo?

Policija vas lahko Povezava se odpre v novem oknuustavi, preišče in vam postavi omejeno število vprašanj na ulici ali drugem javnem kraju. Na zahtevo ji morate povedati svoje ime in naslov. Če vas policija sumi storitve kaznivega dejanja, vas bo morda prosila, da prostovoljno odidete na policijsko postajo. Lahko vam tudi odvzame prostost in vas odvede na policijsko postajo proti vaši volji. Za tako ravnanje vam mora navesti razloge.

Ali lahko odidem s policijske postaje?

Če ste na policijski postaji kot osumljenec ali morebitna priča, vendar vam prostost ni bila odvzeta, imate pravico oditi kadar koli.

Kaj se zgodi ob prijetju?

Če vas želi policija zadržati na policijski postaji, vam mora Povezava se odpre v novem oknuodvzeti prostost. Navesti vam mora razloge za tako ravnanje, prijetje pa mora biti nujno. Policija vas lahko preišče, vam odvzame prstne odtise in vzorec DNK ter opravi še druge fizične preglede, ki so pojasnjeni Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Kaj se zgodi, če ne znam jezika?

Če ne znate angleško, vam mora policija brezplačno priskrbeti tolmača. Brez tolmača ne morete biti zaslišani.

Imam lahko odvetnika?

Če ste bili prijeti, imate pravico do posvetovanja z odvetnikom. Če ne poznate nobenega, bo policija poklicala odvetnika po uradni dolžnosti. Glej Povezava se odpre v novem oknuInformativni list 1.

Kaj pa, če sem mlajši od 17 let ali ranljiva odrasla oseba?

Če ste mlajši od 17 let ali ranljiva odrasla oseba, ne smete biti zaslišani brez pooblaščene odrasle osebe, za kar poskrbi policija.

Ta oseba vam bo pomagala in svetovala pri sporazumevanju s policijo. Ta oseba ni odvetnik in vam ne bo pravno svetovala. Pooblaščena odrasla oseba je lahko družinski član, prijatelj, prostovoljec ali poklicni socialni/zdravstveni delavec.

Ali me lahko policija preišče?

Tudi če niste bili prijeti, vas lahko policija Povezava se odpre v novem oknuustavi ter preišče vas in vaše vozilo, vendar samo, če upravičeno sumi, da imate pri sebi ukradene ali prepovedane predmete ali da ste storili kaznivo dejanje.

Ali mi lahko policija odvzame prstne odtise ali DNK?

Če niste bili prijeti, vam ni treba dati prstnih odtisov ali drugih vzorcev, policija pa vam jih ne more odvzeti brez privolitve. Če pa ste bili prijeti, vam lahko policija odvzame vzorce, kot so Povezava se odpre v novem oknukri, slina ali druga telesna tkiva, brez privolitve.

Ali moram sodelovati v prepoznavni vrsti?

Če ste bili prijeti, vas lahko policija pozove, da sodelujete v prepoznavni vrsti. Če tega ne želite storiti, se to lahko na glavni obravnavi uporabi proti vam. Pri tem se žrtvam ali pričam običajno pokažejo samo videoposnetki. Posvetujete se lahko z odvetnikom po uradni dolžnosti.

Ali lahko policija preišče moj avtomobil ali prostore?

Če ste bili prijeti, lahko policija z dovoljenjem višjega policista preišče vaš avtomobil in prostore ter odvzame kateri koli del vašega premoženja, ki je pomemben za preiskavo.

Se lahko obrnem na prijatelje ali družinske člane?

Da, da jim poveste, kje ste.

Ali lahko obiščem zdravnika, če ga potrebujem?

Če potrebujete zdravniško pomoč, imate pravico obiskati zdravnika.

Sem državljan druge države članice. Se lahko obrnem na svoje veleposlaništvo?

Da. Predstavnik veleposlaništva bo prišel na policijsko postajo ali vzpostavil stik z vami in vam ponudil pomoč. Če vam je bila odvzeta prostost in ste pridržani, mora policija nujno vzpostaviti stik s konzulati naslednjih držav EU: Avstrije, Belgije, Bolgarije, Češke republike, Danske, Francije, Grčije, Italije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Romunije, Slovaške, Španije ali Švedske.

Kaj se zgodi, če sem prijet na podlagi evropskega naloga za prijetje?

Če država članica izda evropski nalog za prijetje, se vam lahko odvzame prostost v drugi državi članici in se vas po zaslišanju pred sodnikom pošlje nazaj v zadevno državo. Pravico imate do odvetnika in tolmača, če ga potrebujete. Glej Povezava se odpre v novem oknuInformativni list 1.

Kdaj me bo policija obdolžila?

Če policija sklene, da ima dovolj dokazov zoper vas, vas lahko obdolži kaznivega dejanja. V obtožnici je navedeno kaznivo dejanje, ki ste ga storili po mnenju policije. Ko ste obdolženi, vas policija ne more dodatno zaslišati o tem kaznivem dejanju.

Kako dolgo po odvzemu prostosti sem lahko pridržan?

Po odvzemu prostosti vas lahko policija pridrži na policijski postaji še največ 24 ur. Višji policist lahko ta čas podaljša na 36 ur, če upravičeno meni, da je treba zbrati dokaze, da je bilo storjeno hujše kaznivo dejanje in da preiskava ustrezno poteka. Po preteku tega časa morate biti obdolženi ali izpuščeni iz policijskega pripora. Če vas želi policija še pridržati, mora dobiti dovoljenje magistratnega sodišča. Sodišče lahko čas pridržanja podaljša na največ 96 ur.

Pritožbe zoper policijo

Če menite, da policija z vami ni ustrezno ravnala, se lahko pritožite pri policiji ali Povezava se odpre v novem oknuneodvisnem policijskem odboru za pritožbe.

Zaslišanje in obtožba (2)

Kdaj sem lahko zaslišan?

Če ste bili prijeti in Povezava se odpre v novem oknuste pridržani na policijski postaji, mora paznik v priporu poskrbeti, da ste umsko in fizično sposobni za zaslišanje. V posameznem 24-urnem obdobju vam mora biti zagotovljenih vsaj 8 ur neprekinjenega počitka brez zaslišanja. Med zaslišanjem vam mora biti vsaki dve uri dovoljen 15-minutni predah. Običajno imate med zaslišanjem pravico do navzočnosti odvetnika.

Ali moram odgovarjati na policijska vprašanja?

Na vprašanja vam ni treba odgovarjati. Če ste osumljeni kaznivega dejanja, vas mora policija uradno opozoriti (pravni pouk), preden vam začne postavljati vprašanja. Opozoriti vas mora, da vam ni treba odgovarjati na vprašanja, vse, kar boste povedali, pa se lahko na sodišču uporabi kot dokaz. Prav tako vam mora povedati, da če česa ne izjavite, nato pa se želite na to sklicevati na sodišču, je mogoče dejstvo, da tega niste omenili policiji, uporabiti zoper vas na glavni obravnavi.

Kako potekajo policijska zaslišanja?

Zaslišanja na policijski postaji potekajo v prostoru za zaslišanje in se vedno zvočno snemajo. Postopek snemanja vam mora biti pojasnjen pred zaslišanjem.

Kdaj me bo policija obtožila?

Če policija meni, da ima dovolj dokazov zoper vas, vas lahko obtoži kaznivega dejanja. Policija vas v zvezi s tem kaznivim dejanjem ne more dodatno zaslišati. Obtožba se lahko spremeni v poznejši fazi postopka.

Zglasitve na sodišču pred glavno obravnavo (3)

Kdaj se moram prvič zglasiti na sodišču?

Če ste v policijskem priporu, morate biti odvedeni na sodišče naslednji dan, ko potekajo obravnave. Po navadi se prvo zaslišanje opravi na magistratnem sodišču.

Ali imam pravico do odvetnika?

Na sodišču imate pravico do odvetnika. Če nimate svojega, vas bo zastopal odvetnik po uradni dolžnosti. Glej Povezava se odpre v novem oknuInformativni list 1.

Ali bo zagotovljen tolmač, če ne znam jezika postopka?

Če ne znate angleško, vam bo brezplačno priskrbljen tolmač, in ta bo prevajal v vseh sodnih postopkih.

Ali bom lahko izpuščen iz pripora?

Če boste v priporu, lahko zaprosite sodišče, naj vas izpusti ob plačilu varščine. Če je varščina odobrena, vam morda ne bo treba plačati nič.

Varščina vam bo po navadi odobrena, če niste bili predhodno kaznovani in če bo sodišče menilo, da niste nevarni za družbo, ne boste vplivali na priče in se boste zglasili na sodišču, ko bo potrebno. Varščina je lahko pogojena na primer s prebivanjem na določenem naslovu, predajo potnega lista policiji ali nošenjem elektronske sledilne naprave.

Če sodišče varščino zavrne, boste do glavne obravnave v priporu.

Ali se lahko pritožim zoper odločitev, da moram biti do glavne obravnave v priporu?

Da. Za nasvet vprašajte svojega odvetnika.

Ali bom pred glavno obravnavo še kdaj nastopil pred sodiščem?

Da. Svetoval vam bo vaš odvetnik.

Kako dolgo lahko ostanem v priporu pred glavno obravnavo?

Če ste v priporu, mora glavna obravnava potekati v Povezava se odpre v novem oknudoločenih časovnih rokih.

Običajno naj bi se glavna obravnava pred kronskim sodiščem začela v 182 dneh po vašem priprtju. Če se ne, lahko zaprosite za izpustitev ob plačilu varščine. V manj hudih primerih se mora glavna obravnava začeti v 56 dneh. Če se ne, boste izpuščeni ob plačilu varščine.

Priprava primera pred glavno obravnavo (4)

Kaj se dogaja pred glavno obravnavo?

V obdobju pred vašo glavno obravnavo Povezava se odpre v novem oknukronska tožilska služba (CPS) še naprej preverja, ali je primer dovolj trden, da upravičuje kazenski pregon. Tožilec bo vašemu odvetniku razkril dokaze, ki bodo zoper vas uporabljeni na glavni obravnavi. Prejeli boste na primer pisne izjave prič, ki naj bi bile zaslišane. Tožilstvo vam mora prav tako razkriti kakršno koli gradivo, ki bi lahko omajalo njegove dokaze ali pomagalo vaši obrambi. Tožilec mora nenehno preverjati dokaze in vam razkriti vse gradivo, ki se uvrsti med dokaze.

Sem državljan druge države članice. Ali moram pred glavno obravnavo ostati v Angliji/Walesu?

Če niste v priporu ali niste bili izpuščeni ob plačilu varščine, se lahko vrnete v domovino. Vendar vam ni mogoče odobriti varščine, če tožilec zahteva, da med nadaljevanjem preiskave ostanete v Angliji ali Walesu. Sodišče vam lahko odobri varščino samo, če boste ostali v Angliji. Kršitev tega pogoja se šteje za kaznivo dejanje. Če ste izpuščeni ob plačilu varščine, morate navesti naslov v Združenem kraljestvu, na katerem ste dosegljivi. To je lahko naslov vašega odvetnika.

Če se vrnem v svojo državo članico, ali se bom moral pred glavno obravnavo vrniti v Anglijo/Wales?

Najverjetneje. Nekaterih predhodnih obravnav se vam morda ne bo treba udeležiti, če bo vaš odvetnik zaprosil za to, ali pa se jih boste lahko udeležili po videopovezavi.

Ali bo moj primer vedno predložen v glavno obravnavo?

Vaš primer ne bo nujno predložen sodišču. Kronska tožilska služba se lahko odloči za opustitev primera ali predlaga Povezava se odpre v novem oknupogojni opomin, ki lahko vključuje globo. Če se strinjate s tem, priznate storitev kaznivega dejanja. Zapisano bo v vašo kazensko evidenco, pritožiti pa se ne boste mogli.

Katere vrste dokazov bo zbralo tožilstvo?

Policija bo zaslišala priče, zbere pa lahko tudi fizične in forenzične dokaze. Na primer, zbere lahko dokumente na vašem domu ali delovnem mestu, preišče vaše vozilo ali odvzame vzorce vaše DNK (npr. lase, slino itd.).

Ali lahko tožilstvu preprečim zbiranje nekaterih dokazov?

Policija mora v nekaterih primerih pridobiti Povezava se odpre v novem oknunalog za preiskavo, ki ga je mogoče izpodbijati. Običajno mora biti v nalogu natančno navedeno, kaj se lahko preišče in zakaj. Če policija ne ravna v skladu z njim, zbrani dokazi morda ne bodo dopustni na glavni obravnavi.

Bodo zahtevani podatki iz moje kazenske evidence?

Tožilstvo bo pridobilo podatke iz vaše kazenske evidence, vključno z obsodbami zunaj Združenega kraljestva.

Ali se lahko obtožba zoper mene pred glavno obravnavo spremeni?

Da. To je odvisno od tožilske presoje dokazov. Vaš odvetnik lahko zahteva spremembo obtožbe.

Kaj se zgodi, če mi je bilo za isto kaznivo dejanje že sojeno v drugi državi članici?

Če je sodišče v neki državi članici že dokončno razsodilo, potem vam na podlagi istih dejstev v drugi državi članici ni mogoče vnovič soditi.

Lahko priznam krivdo pred glavno obravnavo?

V večini primerov lahko pred glavno obravnavo priznate krivdo glede vseh obtožb. Če priznate krivdo, običajno dobite precej nižjo kazen, kot če zoper vas poteka celotna glavna obravnava. Če se odločite za priznanje krivde, se običajno ne morete pritožiti zoper obsodbo, ki se zapiše v vašo kazensko evidenco.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZakon o kazenskem postopku in preiskavah iz leta 1996 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o kazenskem pravosodju iz leta 2003 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o policiji in kazenskopravnih dokazih iz leta 1984

Povezava se odpre v novem oknuKodeksi ravnanja

Povezava se odpre v novem oknuZakon o varščini iz leta 1976 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o pregonu kaznivih dejanj iz leta 1985, člen 22 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o težjih oblikah organiziranega kriminala in policiji iz leta 2005

Povezava se odpre v novem oknuZakon o terorizmu iz leta 2000

Zadnja posodobitev: 01/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

3 – Moje pravice na sodišču

Kje bo potekala glavna obravnava?

Vse kazenske zadeve se začnejo na Povezava se odpre v novem oknumagistratnem sodišču. Za nadaljevanje zadeve so nato na voljo tri možnosti.

Pri prekrških mora celotna glavna obravnava potekati na magistratnem sodišču, vodijo pa jo Povezava se odpre v novem oknutrije magistratni sodniki laiki ali okrožni sodnik.

Pri hujših kaznivih dejanjih lahko glavna obravnava poteka na magistratnem sodišču ali Povezava se odpre v novem oknukronskem sodišču, o zadevi pa odloči sodnik in 12-članska porota.

Magistratni sodniki ali okrožni sodnik bodo presodili, katera vrsta glavne obravnave je najprimernejša v vaši zadevi, in sicer na podlagi zaslišanja vašega odvetnika, ki vas bo zastopal. Če bo primerno, bo glavna obravnava potekala na magistratnem sodišču, če ne ali če vztrajate pri obravnavi na kronskem sodišču, pa bo prenesena temu sodišču. Vsa sojenja odraslim osebam so javna.

Če ste mlajši od 18 let, razen če ste obtoženi za zelo hudo kaznivo dejanje, bo sojenje potekalo na Povezava se odpre v novem oknusodišču za mladoletnike, vodil pa ga bo sodnik ali trije posebej usposobljeni magistratni sodniki. Javnost bo izključena z obravnave.

Ali se lahko obtožba med glavno obravnavo spremeni?

Obtožba se lahko spremeni med predhodno obravnavo, vendar po navadi ne pozneje kot takrat, ko začne sodišče obravnavati dokaze. Manj resne obtožbe je treba vložiti v šestih mesecih po tem, ko je bilo storjeno kaznivo dejanje. Krivdo lahko priznate za nekatere ali vse obtožbe. Tožilec lahko dovoli, da priznate krivdo za manjše kaznivo dejanje, kot ste ga obtoženi.

Ali moram biti navzoč na glavni obravnavi?

Neupoštevanje zahteve za zglasitev na sodišču se šteje za kaznivo dejanje. Poleg tega se lahko primer nadaljuje tudi ob vaši odsotnosti. V primeru prekrškov je pogosto dovoljeno, da ste navzoči prek odvetnika, priznate krivdo po pošti ali se strinjate, da se sojenje nadaljuje v vaši odsotnosti. Na kronskem sodišču glavna obravnava običajno ne more potekati brez vaše navzočnosti. Če motite postopek ali se mu izogibate, pa se lahko glavna obravnava nadaljuje tudi brez vas. Neudeležba na glavni obravnavi (brez upravičenega razloga) se šteje za kaznivo dejanje.

Ali lahko na glavni obravnavi sodelujem po videopovezavi?

Običajno to ni mogoče, čeprav se za nekatera zaslišanja lahko javite iz zapora ali s policijske postaje po Povezava se odpre v novem oknuvideopovezavi. Magistratni sodniki ali sodnik in tožilec so navzoči na sodišču. Vaš pravni svetovalec je lahko na policijski postaji ali sodišču ter vas bo lahko videl in slišal po videopovezavi.

Bo zagotovljeno tolmačenje, če ne bom razumel, kaj se dogaja?

Če ne znate angleško, vam bo sodišče priskrbelo tolmača.

Ali bom imel odvetnika?

Na splošno ni nujno, da je na sodišču z vami odvetnik, vendar je njegova navzočnost zelo priporočljiva. Na nekaterih glavnih obravnavah morate imeti odvetnika, na primer v primerih posilstva ali primerih, ki vključujejo mladoletne priče.

Ali lahko zamenjam odvetnika?

Da, glej Povezava se odpre v novem oknuInformativni list 1.

Ali moram pričati na glavni obravnavi?

Na glavni obravnavi lahko pričate, vendar vas k temu ni mogoče prisiliti. Vaš odvetnik vam bo svetoval, ali bi bilo to dobro za vas. Če brez utemeljenih razlogov ne pričate, se to lahko uporabi zoper vas, vendar ne morete biti obsojeni samo zato, ker ste na glavni obravnavi molčali.

Kakšne pravice imam v zvezi z dokazi zoper mene?

Če se strinjate, se lahko dokazi preberejo ali povzamejo. Če boste dokaze izpodbijali, bo priča po navadi pozvana k pričanju na sodišču, tako da lahko njeno pričanje izpodbijate s spraševanjem. Če tožilec kot dokaze zoper vas uporabi dokumente, mora vašega odvetnika o tem obvestiti pred glavno obravnavo. Vaš odvetnik lahko dokument izpodbija. Zasliši lahko vsako pričo, ki priča zoper vas, in tako izpodbija njeno pričanje.

Ali lahko predložim dokaze v svojo obrambo?

Da. Dokazi so lahko v obliki dokumentov ali fizični obliki. Lahko tudi prosite priče, naj pričajo v vašo korist, na sodišče pa jih lahko pozove sodnik. Zaslišala jih bosta vaš odvetnik in tožilec.

Bodo upoštevani tudi podatki o meni, ki izhajajo iz kazenske evidence?

Tožilec bo pred glavno obravnavo pridobil podatke iz vaše kazenske evidence. To lahko vključuje obsodbe v drugih državah. V nekaterih okoliščinah bodo podatki razkriti sodišču, vendar bo lahko vaš odvetnik tako razkritje izpodbijal. Tudi če bo sodišče upoštevalo vašo kazensko evidenco, ne boste obsojeni samo zaradi dejstva, da jo imate.

Kaj se bo zgodilo po koncu glavne obravnave?

Po predložitvi vseh dokazov bo odločeno („razsodba“), ali ste krivi ali ne. Na magistratnem sodišču razsojajo magistratni sodniki. Na kronskem sodišču razsoja samo porota. Če je sodba oprostilna (spoznani ste za nedolžnega), je zadeva končana. Če ni drugih obtožb, lahko zapustite sodišče. Če je sodba obsodilna (spoznani ste za krivega), odvetniki predlagajo kazen. Ta se lahko izreče na ločeni obravnavi.

Kakšna kazen mi bo naložena?

Kazen bo odvisna od resnosti kaznivega dejanja. Sodišče bo upoštevalo Povezava se odpre v novem oknunacionalne smernice. Za vsako kaznivo dejanje je določena najvišja kazen, za nekatera pa so določene tudi najnižje kazni.

Več informacij o mogočih kaznih je na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj. Med njimi so:

 • zaporna kazen. Ta lahko traja nedoločen ali določen čas. Sodišče bo pojasnilo, koliko kazni boste verjetno odslužili v zaporu. Kazni, krajše od 12 mesecev, se lahko pogojno odložijo (služenje skupnosti pod določenimi pogoji). Čas, ki ste ga pred sojenjem že prestali v zaporu, se po navadi všteje v kazen;
 • odredbe o naložitvi družbeno koristnega dela (ki lahko vključujejo več pogojev, kot je neplačano delo v lokalni skupnosti);
 • globa (denarna kazen);
 • odškodnina (plačilo denarja žrtvi);
 • prisilna odstranitev (vrnitev v domovino samo v primeru hudega kaznivega dejanja);
 • prepoved (na primer prepoved vožnje).

Kakšno vlogo ima med glavno obravnavo žrtev kaznivega dejanja?

Žrtev ni stranka v postopku, vendar lahko na glavni obravnavi priča proti vam. Sodnik bo pri določanju kazni za vas upošteval Povezava se odpre v novem oknuizjavo žrtve o posledicah kaznivega dejanja. Ne more vam naložiti civilne odškodninske odgovornosti, lahko pa določi kazen v obliki Povezava se odpre v novem oknuodločbe o plačilu odškodnine. Žrtev ima pravico zoper vas vložiti zasebno tožbo.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuPredložitev zadeve sodišču

Povezava se odpre v novem oknuSodni postopek

Povezava se odpre v novem oknuJavljanje po neposredni povezavi

Povezava se odpre v novem oknuSmernice za določitev kazni

Povezava se odpre v novem oknuTelefonska številka za pomoč družinam zapornikov

Povezava se odpre v novem oknuŽivljenje v zaporu

Povezava se odpre v novem oknuZakon o otrocih in mladini iz leta 1933 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o magistratnih sodiščih iz leta 1980 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o kazenskem pravosodju in javnem redu iz leta 1994 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o kazenskem postopku in preiskavah iz leta 1996 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o preprečevanju kriminala in neredov iz leta 1998 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o pristojnostih kazenskih sodišč (določanje kazni) iz leta 2000 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o kazenskem pravosodju iz leta 2003 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o mejah Združenega kraljestva iz leta 2007 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o kazenskem pravosodju in priseljevanju iz leta 2008 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o mrliških oglednikih in pravosodju iz leta 2009 (kakor je bil spremenjen)

Zadnja posodobitev: 01/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

4 – Kakšne so moje pravice, ko sodišče izreče sodbo?

Ali se lahko pritožim?

Če ste bili obsojeni ali vam je bila kazen naložena na Povezava se odpre v novem oknumagistratnem sodišču, se lahko pritožite na lokalno Povezava se odpre v novem oknukronsko sodišče. Pritožite se lahko tudi na Povezava se odpre v novem oknuupravno sodišče v Londonu, če menite, da so magistratni sodniki narobe razlagali pravo.

Če ste bili obsojeni ali vam je bila kazen naložena na kronskem sodišču, se lahko pritožite samo, če ste dobili dovoljenje za to, ker je npr. sodnik storil napako. Nato se lahko pritožite na pritožbeno sodišče v Londonu.

Kako se pritožim?

Če je bila glavna obravnava na magistratnem sodišču, se morate pritožiti v 21 dneh. Če je bila glavna obravnava na kronskem sodišču, se morate pritožiti v 28 dneh. Vaš odvetnik vam bo svetoval, ali se pritožiti in kako to storiti.

Kateri so lahko razlogi za pritožbo?

Pravico se imate pritožiti zoper vsako odločitev magistratnega sodišča, vendar morate izpolniti in vrniti obrazec, ki ga dobite na sodišču.

Pri pritožbah zoper odločitve kronskega sodišča je potreben bolj formalen postopek. Ob vložitvi pritožbe morate podrobno navesti svoje razloge. Med pritožbene razloge se štejejo:

 • sodnik je dal napačna navodila poroti;
 • v postopku glavne obravnave je bila storjena napaka ali nepravilnost;
 • dokazi so bili po krivici sprejeti ali zavrnjeni.

Med razloge za pritožbo zoper naloženo kazen se šteje:

 • sodnik je napačno uporabil pravo;
 • kazen je bila predolga.

Kaj se bo dogajalo med pritožbeno obravnavo?

Pritožbo zoper odločitev magistratnega sodišča bo po navadi obravnaval sodnik, ki bo zasedal z dvema magistratnima sodnikoma (drugima, ki sta prvotno obravnavala primer). Ker gre za novo obravnavo, se je mogoče sklicevati na nove ali drugačne dokaze in dejstva. Če se pritožba nanaša samo na izrečeno kazen, lahko kronsko sodišče kazen zniža, potrdi ali zviša.

Če izpodbijate pravno razlago magistratnih sodnikov na upravnem sodišču in bo sodišče odločilo, da so se magistratni sodniki zmotili, bo sodba razveljavljena. V nekaterih okoliščinah je lahko vrnjena magistratnemu sodišču v ponovno obravnavo.

Pritožba zoper obsodbo na kronskem sodišču bo obravnavana na pritožbenem sodišču. Vaš odvetnik in tožilec bosta navedla razloge za upravičenost pritožbe. Sodišče lahko zahteva več dokazov. Na splošno se ne morete sklicevati na dokaze, ki so bili na voljo med glavno obravnavo in glede katerih ste se odločili, da jih na njej ne boste uporabili. Pritožbeni postopki so javni.

Če niste v zaporu, se imate pravico udeležiti pritožbenega postopka. Če ste v zaporu, imate pravico do udeležbe, razen če pritožba zadeva samo pravna vprašanja. Sodišče vam lahko dovoli sodelovanje po videopovezavi.

Kaj se bo zgodilo, če bom v zaporu, ko se bom pritožil?

Po vložitvi pritožbe lahko zaprosite za izpustitev iz zapora do konca pritožbene obravnave, čeprav je izpustitev v takih okoliščinah redka. Če se odobri varščina, lahko zanjo veljajo nekateri pogoji.

Kako hitro bo pritožba obravnavana?

Če ste v zaporu, se pritožbe zoper izrečeno kazen magistratnih sodišč po navadi obravnavajo hitro, sicer pa v treh do šestih mesecih. Če želite na pritožbeno sodišče vložiti pritožbo zoper odločitev kronskega sodišča, potrebujete dovoljenje višjega sodnika. Povprečno se pritožbe zoper razsodbo obravnavajo v osmih mesecih, pritožbe zoper izrečeno kazen pa v petih mesecih. Pritožbo lahko kadar koli umaknete, tako da to pisno sporočite Povezava se odpre v novem oknuuradu za pritožbe v kazenskih zadevah.

Kaj se bo zgodilo, če bo pritožbi zoper razsodbo ugodeno/ji ne bo ugodeno?

Če bo pritožbi ugodeno, bo sodišče razveljavilo vašo obsodbo, ta pa bo izbrisana iz uradne evidence. Sodišče lahko v nekaterih okoliščinah razsodbo razveljavi, tožilcu pa dovoli začetek nove glavne obravnave zoper vas.

Če pritožbi ne bo ugodeno, razsodba na podlagi glavne obravnave po navadi ne bo spremenjena, v nekaterih primerih pa lahko pritožbeno sodišče obsodbo nadomesti z obsodbo za manj hudo kaznivo dejanje (to običajno ni mogoče v pritožbenem postopku zoper odločitev magistratnega sodišča).

Kaj se bo zgodilo, če bo pritožbi zoper izrečeno kazen ugodeno/ji ne bo ugodeno?

Če bo pritožbi ugodeno, bo sodišče naložilo novo kazen. Če pritožbi ne bo ugodeno, lahko sodišče potrdi prvotno izrečeno kazen, lahko pa jo tudi zviša.

Imam pravico, da se znova pritožim na višjestopenjsko ali drugo sodišče?

Če ste vložili pritožbo zoper odločitev magistratnega sodišča, kronsko sodišče pa je pritožbo zavrnilo, se lahko pritožite na Povezava se odpre v novem oknukomisijo za revizijo kazenskih zadev (CCRC) in jo zaprosite, naj zadevo vrne v razsojanje pritožbenemu sodišču. Tak primer je redek.

Če ste se pritožili na upravno sodišče ali pritožbeno sodišče, imate lahko pravico do vložitve nadaljnje pritožbe na Povezava se odpre v novem oknuvrhovno sodišče Združenega kraljestva, če vaša pritožba odpira vprašanje splošnega pravnega pomena.

Bom dobil odškodnino, če bo moji pritožbi ugodeno?

Za odškodnino lahko zaprosite v dveh letih z izpolnitvijo Povezava se odpre v novem oknutega obrazca. O odškodnini odloči vlada. Vaš odvetnik vam bo lahko pojasnil Povezava se odpre v novem oknudelovanje sistema.

Ali so mogoče nadaljnje pritožbe, če prvi pritožbi ne bo ugodeno?

Izjemoma vam bo morda dovoljena vložitev nadaljnje pritožbe, če se bo pojavil nov pritožbeni razlog. Če želite predložiti nove dokaze, morate pojasniti, zakaj niso bili obravnavani med glavno obravnavo.

Se je mogoče pritožiti še kako drugače?

Povezava se odpre v novem oknuCCRC lahko zaprosite, naj razišče, ali je šlo za odrekanje pravnega varstva. Komisija lahko vašo zadevo predloži ustreznemu pritožbenemu sodišču. V tem primeru se vaša zadeva obravnava kot običajna pritožba.

Sem državljan druge države članice. Sem lahko po glavni obravnavi poslan v domovino?

Če ste obsojeni in vam je izrečena zaporna kazen, boste ob izpustu morda prisilno odstranjeni. Če niste britanski državljan in vam je izrečena kazen 12 mesecev ali več ali vam je naložena kazen za nekatera hujša kazniva dejanja, bo vlada običajno odredila prisilno odstranitev po odsluženi kazni.

V vseh drugih primerih, v katerih je zaporna kazen ena od možnosti, če ste starejši od 17 let, lahko sodnik predlaga vašo prisilno odstranitev po odsluženi kazni. To je mogoče ne glede na to, ali ste poslani v zapor ali ne. Vlada bo odločila na podlagi sodnikovega priporočila. Sodnikovo priporočilo je del izreka kazni. Zoper njega je mogoča pritožba, kot je opisano zgoraj. Vlada si bo morda prizadevala za vašo prisilno odstranitev tudi brez priporočila sodišča, če „bo to v javno dobro“.

Če ste državljan druge države članice, ste lahko prisilno odstranjeni samo iz razlogov javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja. Obsodba zaradi kaznivega dejanja še ne upravičuje samodejno prisilne odstranitve. Zoper odločitev o prisilni odstranitvi se imate pravico pritožiti na posebno sodišče.

Če bom obsojen, ali se mi lahko znova sodi za isto kaznivo dejanje?

Če ste bili obsojeni ali oproščeni kaznivega dejanja na glavni obravnavi v katerem koli delu Združenega kraljestva, se vam razen v posebnih okoliščinah v Angliji ne more znova soditi za isto kaznivo dejanje. To pravilo velja tudi, če je bila sodba izrečena na glavni obravnavi, če je ta potekala v drugi državi članici.

Informacije o obsodbah

Obsodbe in Povezava se odpre v novem oknuopomini so evidentirani v državnem policijskem računalniku (PNC) do vašega 100. rojstnega dne. Če menite, da podatki iz vaše evidence niso točni, jih lahko Povezava se odpre v novem oknuizpodbijate. Vaš odvetnik vam bo povedal, kako to storiti. Prav tako lahko upravnika policije v kraju storitve kaznivega dejanja prosite, naj podatke spremeni ali izbriše.

Opomini, ukori in zadnja opozorila se obravnavajo kot obsodbe.

Tudi po prestani kazni morate razkriti obsodbo ali opomin, če se to zahteva (npr. pri prijavi na delovno mesto), dokler obsodba ni Povezava se odpre v novem oknuizbrisana. Kdaj se to zgodi, je odvisno od vrste kaznivega dejanja in izrečene kazni.

Če vam je bila izdana mandatna kazen ali plačilni nalog za prekršek, se to ne vpiše v vašo kazensko evidenco.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuPritožbeno sodišče

Povezava se odpre v novem oknuVodnik za začetek postopkov na pritožbenem sodišču

Povezava se odpre v novem oknuVrhovno sodišče Združenega kraljestva

Povezava se odpre v novem oknuKomisija za revizijo kazenskih zadev

Povezava se odpre v novem oknuUrad za kazensko evidenco

Povezava se odpre v novem oknuRehabilitacija storilcev kaznivih dejanj

Povezava se odpre v novem oknuZakon o pritožbah v kazenskih zadevah iz leta 1968 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o rehabilitaciji storilcev kaznivih dejanj iz leta 1974 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o varščini iz leta 1976 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o magistratnih sodiščih iz leta 1980 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o višjih sodiščih iz leta 1981 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o pritožbah v kazenskih zadevah iz leta 1995 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o policiji iz leta 1997 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o človekovih pravicah iz leta 1998 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuZakon o policiji in sodstvu iz leta 2006 (kakor je bil spremenjen)

Povezava se odpre v novem oknuEvropska konvencija o človekovih pravicah

Zadnja posodobitev: 01/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

5 – Prekrški v cestnem prometu

Kako so obravnavani prekrški, kot je napačno parkiranje itd.?

Če na javnih površinah parkirate, kjer ne bi smeli, lahko dobite Povezava se odpre v novem oknukazen za napačno parkiranje. Različne organizacije nadzorujejo upoštevanje parkirnih predpisov in izdajajo kazni za napačno parkiranje. Med njimi so lokalni sveti, policija, zasebna podjetja ali Povezava se odpre v novem oknujavni mestni prevoznik (Transport for London). Parkiranje na ulici v glavnem nadzorujejo mestni redarji, ki izdajajo obvestila o globi v okviru civilnopravnega sistema. Strožje parkirne predpise pa izvajajo policijski prometni redarji, ki delujejo na območjih, kjer nadziranje parkiranja še ni bilo dekriminalizirano. Ti izdajajo mandatne kazni v okviru kazenskopravnega sistema.

Obvestila o globi se navadno pustijo na vetrobranskem steklu vozila ali izročijo osebi, ki ji vozilo domnevno pripada. Pošljejo se lahko tudi po pošti. Običajno imate na voljo 28 dni, da plačate ali izpodbijate obvestilo o globi, globa pa se lahko zniža, če jo plačate hitro. Neuradne Povezava se odpre v novem oknupritožbe so lahko pisne: če se želite pritožiti, parkirne kazni še ne plačajte, ker je povračilo plačane kazni skoraj nemogoče dobiti.

Priklenitev nepravilno parkiranega vozila

Občinski sveti v Angliji in Walesu lahko v Povezava se odpre v novem oknudoločenih okoliščinah vozilo odpeljejo s pajkom ali ga priklenejo.  Vozilo vam lahko priklenejo šele 30 minut po izdaji obvestila o globi. Če menite, da je bilo vaše vozilo neupravičeno priklenjeno, se lahko pritožite. Odstranitev lisic morate plačati, pritožite pa se pozneje. Če se pritožite pisno in občinski svet ne odgovori v 56 dneh po prejemu vašega dopisa, mora preklicati parkirno kazen iz obvestila o globi in povrniti stroške, ki ste jih plačali za odstranitev lisic.

Nasveti o tem, kaj storiti, če je bilo vaše vozilo priklenjeno na zasebnem zemljišču, so na voljo Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Se lahko pritožim?

Če občinski svet zavrne vašo neuradno pritožbo zoper kazen za napačno parkiranje, lahko vložite uradno pritožbo. Kako to storite, vam bo povedal svet. Če svet zavrne vašo pritožbo, boste prejeli obvestilo lastniku, v katerem bo odrejeno plačilo prvotne kazni. V njem je navedeno tudi, kako vložiti nadaljnjo pritožbo pri neodvisnih razsodnikih. Obstajajo različne razsodniške skupine v zadevah v zvezi s parkiranjem: Povezava se odpre v novem oknuPATAS deluje v Londonu, Povezava se odpre v novem oknuSodišče za kazni v cestnem prometu pa v preostalem delu Anglije in Walesa.

Na voljo imate 28 dni od vročitve obvestila lastniku, da bodisi plačate kazen za nepravilno parkiranje bodisi vložite uradno pritožbo zoper kazen za napačno parkiranje. Če ne storite ničesar, ima svet pravico globo zvišati za 50 %. Če je še vedno ne plačate, lahko svet sprejme bolj formalne civilnopravne postopke za njeno izterjavo.

Mandatne kazni za nepravilno parkiranje izdajajo policisti ali policijski prometni redarji, obravnavajo pa se v okviru kazenskopravnega sistema. Edini uradni način za pritožbo zoper mandatno kazen za nepravilno parkiranje je, da se odločite za predložitev zadeve sodišču in tam zanikate krivdo. Vendar nekateri policijski organi dopuščajo tudi neuradno pritožbo zoper kazen za napačno parkiranje, v kateri lahko pisno pojasnite, zakaj menite, da vam ni treba plačati globe. Če je to mogoče na vašem območju, bodo podrobnosti o tem navedene v obvestilu o mandatni kazni.

Kako so obravnavani prekrški, kot je prekoračitev predpisane hitrosti itd.?

Če prekoračite omejitev hitrosti in vas ulovi policija ali varnostna kamera, vam policija lahko:

 • izreče ustno opozorilo;
 • ponudi tečaj ozaveščanja o hitrosti (za katerega boste morali plačati);
 • izda Povezava se odpre v novem oknumandatno kazen z globo v višini 60 GBP in tri kazenske točke. To je najverjetnejša možnost;
 • kazensko preganja zaradi prehitre vožnje. To pomeni, da boste morali na sodišče, kjer se vam lahko naložijo globa v višini do 1 000 GBP (2 500 GBP, če ste prehitro vozili na avtocesti), od tri do šest kazenskih točk v vašem vozniškem dovoljenju in morebitni odvzem vozniškega dovoljenja.

Kaj se zgodi, če vas ustavi policija?

Policija ima Povezava se odpre v novem oknupravico ustaviti vsakega voznika, nezaustavitev vozila pa se samodejno šteje za kaznivo dejanje. Ko vas ustavi policija, lahko od vas zahteva predložitev vozniškega dovoljenja, zavarovanja in prometnega dovoljenja za vaše vozilo. Če teh dokumentov nimate pri sebi, imate na voljo sedem dni, da jih predložite na policijski postaji.

Če vas policija ustavi zaradi prekrška v cestnem prometu, vam lahko izda Povezava se odpre v novem oknumandatno kazen ali Povezava se odpre v novem oknupoziv k odpravi napake na vozilu.

Če ste storili manjši prekršek, na primer niste bili pripeti z varnostnim pasom ali ste vozili s pokvarjenim žarometom, vam lahko policija izda mandatno kazen. Ne more vas prisiliti k plačilu glob na kraju samem. Na voljo imate 28 dni, da plačate predpisano kazen ali zahtevate zaslišanje, sicer se globa zviša za 50 %. Če predpisane globe za prekršek, ugotovljen s samodejno kamero, ne boste plačali v 28 dneh, boste kazensko preganjani.

Povezava se odpre v novem oknuPoziv k odpravi napake na vozilu se lahko izda, če je vaše vozilo okvarjeno, na primer če ne dela eden od smernih kazalnikov.

Policija vam lahko da „pihati“ (zahteva, da opravite preskus alkoholiziranosti), če sumi, da ste pili. Če preskusa alkoholiziranosti ne opravite, boste odpeljani na policijsko postajo, kjer boste obtoženi, dokaz pa bo shranjen (preskus alkoholiziranosti). V avtu ne smete biti, dokler niste dovolj trezni, da ga lahko odpeljete, lahko pa ga z vašim dovoljenjem odpelje druga oseba. Če ste le nekoliko presegli mejno vrednost, se lahko opravi pregled krvi. Zavrnitev preskusa alkoholiziranosti se šteje za prekršek. Prekrški, povezani z vožnjo pod vplivom alkohola, se kaznujejo z obvezno prepovedjo vožnje.

 • Če se vam v treh letih v vozniško dovoljenje vpiše 12 kazenskih točk, ga običajno izgubite za vsaj šest mesecev.
 • Policija ima pravico zaseči vozilo, če se uporablja nedostojno (povzroča preplah, nadlegovanje ali vznemirjenje).
 • Policija lahko zaseže vozila, katerih vozniki nimajo ustreznega dovoljenja ali zavarovanja.
 • Hujši prekrški v cestnem prometu (npr. povzročitev smrti zaradi nevarne vožnje) se lahko kaznujejo z zaporom.

Bodo podatki o teh prekrških zapisani v moji kazenski evidenci?

Kazensko evidenco vodi Povezava se odpre v novem oknuurad za kazensko evidenco (CRB). Vsaka obsodba na sodišču se zapiše v kazensko evidenco. Če niste obsojeni na sodišču, se to ne zapiše v evidenco: mandatne kazni se torej vključijo v vašo evidenco samo, če ste bili obsojeni na sodišču.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuKazni za napačno parkiranje in vaše pravice

Povezava se odpre v novem oknuVeč informacij o parkirni ureditvi

Povezava se odpre v novem oknuPolicijska pooblastila v cestnem prometu

Povezava se odpre v novem oknuKazni zaradi prehitre vožnje in vaše pravice

Zadnja posodobitev: 01/12/2016

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.