Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Defendants (criminal proceedings)

These factsheets explain what happens when a person is suspected or accused of a crime which is dealt with by a trial in court. For information on minor road traffic offences, which are usually dealt with by a fixed penalty like a fine, go to Factsheet 5. If you are the victim of a crime, you can find full information about your rights here.

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Summary of the criminal process

The following is a summary of the normal stages in the criminal process

 • A person suspected of involvement in a crime may be questioned by the police. The police are responsible for the investigation of crime.
 • The suspect may be arrested on the strength of a judicial warrant except in the case of a flagrant offence.
 • Before police questioning the suspect must be informed of the right to communicate with a lawyer and must be cautioned.
 • At the conclusion of the investigation if incriminating evidence emerges against the suspect he/she is formally charged by the police. In serious criminal cases the decision to prosecute is taken by the Attorney-General.  This power of the police is always under the overall instructions of the Attorney–General who has the power under the Constitution to institute, conduct, take over and continue or discontinue any criminal proceedings.
 • A charge-sheet setting out the offence(s) is submitted by the police to a district judge for approval. If approved, the accused is summoned to appear before the court on a specified date.
 • Criminal cases depending on their gravity can be tried: (a) summarily by a single judge of the district court where the offence was committed, (b) on information by the Assize Court composed of three district court judges and presided over by a president of a district court.
 • In summary proceedings, on the date the accused is summoned to appear before the court he/she answers to the charge(s) by pleading guilty or not guilty. In cases which are tried by the Assize Court on the appointed date a preliminary inquiry is held before a district court judge. A preliminary inquiry may be dispensed with if the Attorney-General certifies that it is unnecessary. The practise nowadays is to dispense with the holding of a preliminary enquiry.
 • The victim of a crime has the right to hold a private prosecution.
 • The Attorney-General has overall responsibility for criminal prosecutions including the right to discontinue a prosecution.
 • There is no trial by jury in Cyprus.
 • If the court on enquiry determines that the accused is unfit to plead because of mental disturbance or incapacity the court may make an order for his/her treatment at a mental institution.
 • The accused may raise preliminary objections to the charges for: (a) lack of jurisdiction, substantial or territorial, (b) previous acquittal or conviction for the same act(s), (c) pardoning of the offence(s), (d) incompleteness or duplicity of charges.
 • More than one person may be charged in the same indictment for related criminal conduct. If this is considered unfair the court may order that the charges should be divided for the purposes of the trial.
 • The trial commences with the prosecution evidence.  At the close of the prosecution case the court determines whether the accused has a case to answer. If so the accused is called by the Court to make a defence and is informed of his/her right to remain silent or make a statement from the dock or give evidence under oath. The accused may at all times call evidence in his/her defence. No adverse inferences can be drawn from the exercise of the right to silence. Once the defence case is closed the parties make their final submissions and the court delivers its judgement.
 • All witnesses who give sworn evidence in court may be cross-examined.
 • The trial process must adhere to the norms of a fair trial. The presumption of innocence operates throughout the trial. The burden of proof is at all times on the prosecution. If at the end of the trial the court is not certain beyond reasonable doubt of the guilt of the accused he/she must be acquitted.
 • If the accused is convicted, the sentencing process follows.

Details about all these stages in the process and about your rights can be found in the factsheets. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Role of the European Commission

Please note that the European Commission has no role in criminal proceedings in Member States and cannot assist you if you have a complaint. Information is provided in these factsheets about how to complain and to whom.

Click on the links below to find the information that you need

1 - Getting legal advice

2 - My rights during the investigation of a crime

 • Arrest and search

3 - My rights during the trial

 • Modes of punishment

4 - My rights after the trial

5 - Road traffic offences

subpage:169:5

Related links

The Law Office of the Republic of Cyprus

The Supreme Court of Cyprus

The Cyprus Police

Last update: 16/11/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 – Posvetovanje z odvetnikom

Če ste kakor koli udeleženi v kazenskem postopku, je zelo pomembno, da dobite neodvisno pravno svetovanje. V informativnih listih boste izvedeli, kdaj in v kakšnih okoliščinah ste upravičeni, da vas zastopa odvetnik. Izvedeli boste tudi, kaj bo odvetnik storil za vas. V tem splošnem informativnem listu boste izvedeli, kako poiskati odvetnika in kako bodo poravnani njegovi stroški, če si sami ne morete privoščiti plačila odvetniških storitev.

Kako lahko poiščem odvetnika?

Če ste osumljeni vpletenosti v kaznivo dejanje, imate pravico do posvetovanja z odvetnikom. Če ste obtoženi kaznivega dejanja, imate pravico, da vas v postopku na sodišču zastopa odvetnik. Vedno imate pravico do storitev odvetnika po lastni izbiri.

Komunikacija med odvetnikom in stranko je zaupna. Poteka zasebno in se ne sme razkriti, razen z vašim soglasjem.

Kdo bo poravnal stroške odvetnika?

Če je za kaznivo dejanje, za katero ste obtoženi, zagrožena več kot enoletna kazen, imate pravico do pravne pomoči, ki je na voljo za vse faze kazenskega postopka.

Če boste zaprosili za pravno pomoč, bo sodišče o utemeljenosti dodelitve pravne pomoči odločilo na podlagi socialno-ekonomskega poročila, ki ga na zahtevo sodišča pripravi služba socialnega varstva.

Če ste upravičeni do pravne pomoči, imate pravico izbrati odvetnika s seznama, ki ga je pripravila Povezava se odpre v novem oknuciprska odvetniška zbornica. Ustrezne informacije o seznamu odvetnikov lahko dobite v sodnem tajništvu sodišča, na katerem je bil uveden postopek zoper vas. Če ne izberete odvetnika s seznama, vam lahko odvetnika dodeli sodišče.

Neresnična izjava o vašem finančnem položaju za pridobitev pravne pomoči je kaznivo dejanje. Če storite tako kaznivo dejanje, boste morali državi povrniti prejeto pravno pomoč, sodišče pa lahko izda odredbo v zvezi s tem.

Če imate pritožbo zoper odvetnika zaradi kršitve kodeksa ravnanja, jo lahko predložite disciplinskemu odboru Povezava se odpre v novem oknuciprske odvetniške zbornice.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuInformacije o pravni pomoči ministrstva za pravosodje in javni red

Povezava se odpre v novem oknuCiprska odvetniška zbornica

Zadnja posodobitev: 16/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

2 – Moje pravice med preiskovanjem kaznivega dejanja in pred predložitvijo zadeve sodišču

Kaj je namen kazenske preiskave?

Namen kazenske preiskave je ugotoviti dejstva in okoliščine, povezane s kaznivim dejanjem.

Preiskavo praviloma opravi policija. Izjemoma lahko svet ministrov ali generalni državni tožilec za preiskavo pooblastita izvedence. Odločitve o pregonu navadno sprejme policija po splošnih navodilih generalnega državnega tožilca. V resnih kazenskih zadevah odločitev o pregonu sprejme generalni državni tožilec.

Preiskava se začne, ko policija prejme informacije, da je(so) bilo(-a) storjeno(-a) kaznivo(-a) dejanje(-a).

Policija bo preiskala kraj kaznivega dejanja ter zbrala ustrezne informacije in gradivo. Prav tako bo preiskala in opravila razgovor(-e) z vsako osebo, ki ima informacije o kaznivem dejanju.

Če dokazi kažejo, da ste vpleteni v kaznivo dejanje, vas policija lahko zasliši pred prijetjem ali po njem.

Kdaj in kako lahko policija od mene zahteva informacije?

Če policija meni, da imate koristne informacije o kaznivem dejanju, lahko zahteva, da pridete na policijsko postajo in daste izjavo ali predložite kakršen koli ustrezen dokument. Če to zavrnete, vam lahko vroči pisni poziv. Neizpolnitev te zahteve brez razumnega opravičila je kaznivo dejanje.

Bom poučen o svojih pravicah?

Če ste osumljeni vpletenosti v kaznivo dejanje, vas morajo pred zaslišanjem poučiti o vaših pravicah z naslednjo formulacijo: „Ni vam treba izjaviti ničesar, razen če to želite, vsaka vaša izjava pa se bo zapisala in se lahko uporabi kot dokaz.“ Če ste mladoletna oseba, morate biti seznanjeni tudi s pravico do komunikacije z vašim staršem ali skrbnikom.

Prostost vam lahko odvzamejo na podlagi sodnega naloga, v nekaterih okoliščinah pa tudi brez naloga za prijetje. Glej Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Katere informacije bom dobil, če me primejo?

Seznaniti vas morajo z razlogi za vaše prijetje, razen če to zaradi vašega nasilnega odziva ni mogoče.

Kaj se bo zgodilo po prijetju?

V 24 urah morate biti privedeni pred sodnika, razen če ste bili prej izpuščeni.

Kaj se bo zgodilo, če je bil zoper mene izdan evropski nalog za prijetje?

Evropski nalog za prijetje mora slediti postopku in vsebovati informacije, ki se zahtevajo po zakonu. Izdati ga mora pravosodni organ države prosilke. Več informacij je na voljo tukaj.

Bom ostal v priporu ali me bodo izpustili?

Če policija meni, da morate biti pridržani, mora zaprositi pri sodniku okrožnega sodišča, da odredi pripor, ki lahko traja največ osem dni. To obdobje se lahko podaljša, vendar celotno obdobje pripora ne sme biti daljše od treh mesecev.

Sodišče lahko odredi pripor, če obstajajo dokazi, da ste bili vpleteni v storitev zadevnega(-ih) kaznivega(-ih) dejanj(-a). Sodišče bo tudi presodilo, ali je pripor nujen zaradi preiskave, in to pretehtalo glede na vašo pravico do prostosti.

Ali se lahko zoper odločitev o priporu pritožim?

Zoper odločitev se lahko pritožite. Pritožbo morate vložiti v desetih dneh.

Kaj se bo zgodilo, če ne bom odgovarjal na vprašanja policije?

Iz uresničevanja pravice do molka se ne smejo izpeljati nikakršni sklepi v škodo obdolženega.

Policijsko zaslišanje ne sme biti kruto ali se ponavljati.

Ali imam med zaslišanjem lahko odvetnika?

Med policijskim zaslišanjem nimate pravice do odvetnika. Ko ste prijeti, imate pravico nemudoma zasebno telefonirati odvetniku po lastni izbiri.

Ne znam jezika. Ali imam lahko tolmača?

Po zakonu vam morajo biti na voljo storitve tolmača v jeziku, ki ga popolnoma razumete in govorite.

Ali lahko o tem, kaj se dogaja z mano, obvestim sorodnika ali prijatelja?

Imate pravico do komunikacije s sorodnikom ali osebo po lastni izbiri. Če ste mladoletna oseba,

imate tudi pravico komunicirati s svojim staršem ali skrbnikom v navzočnosti policije. Vaše starše ali skrbnika bo o vašem priporu obvestila policija.

Vaša komunikacija s prijatelji in sorodniki se lahko odloži za dvanajst ur, če obstaja utemeljen sum, da bo uresničevanje te pravice takoj po prijetju:

 • vodilo do uničenja dokazov,
 • preprečilo prijetje druge(-ih) oseb(-e) v zvezi z istim kaznivim dejanjem ali
 • vodilo do pobega drugega(-ih) osumljenca(-cev) ali storitve drugega kaznivega dejanja.

Sem državljan druge države članice. Ali se lahko obrnem na svoje veleposlaništvo?

Če ste iz druge države, imate pravico do komunikacije s svojim veleposlaništvom ali konzulatom. Če predstavnik ni na voljo, imate pravico do komunikacije z Povezava se odpre v novem oknuuradom varuha človekovih pravic ali Povezava se odpre v novem oknunacionalno organizacijo za varstvo človekovih pravic.

Ali imam med priporom pravico obiskati zdravnika?

Če med prijetjem ali priporom potrebujete zdravstveno oskrbo, mora policija zagotoviti, da vas pregleda zdravnik in po potrebi odpelje v bolnišnico. Imate pravico izbrati zdravnika.

Ali moram biti med preiskavo navzoč na Cipru?

Če imate stalno prebivališče v tujini, pravno niste dolžni biti navzoči med policijsko preiskavo. Pravo še ne predvideva vaše udeležbe pri preiskavi prek videopovezave.

Državo lahko zapustite, razen če je bil zoper vas izdan nalog za prijetje.

Ali lahko med preiskavo preiščejo moj dom ali poslovne prostore?

Preiskava vaše hiše ali poslovnih prostorov se lahko opravi samo, če je bil pridobljen nalog za preiskavo, razen če pisno soglašate s preiskavo.

Ali se lahko opravi telesni pregled?

Telesni pregled se lahko opravi, vendar ga mora izvesti oseba istega spola. Glej Povezava se odpre v novem oknutukaj.

Ali lahko policija vzame moje prstne odtise, vzorce DNK itd.?

Če ste priprti, ima policija v okviru preiskave pravico opraviti meritve, fotografirati, vzeti prstne odtise, odtise dlani, vzorce vaše pisave, nohtov, las in sline.

Če ne privolite, je to kaznivo dejanje, ki se kaznuje z zaporno kaznijo ali globo. Policija lahko vzame tudi vzorce vaše krvi ali urina, če se strinjate. Če se ne, je mogoče pridobiti nalog sodišča, na podlagi katerega policija lahko take vzorce vzame pod zdravniškim nadzorom.

Ali bom moral sodelovati v prepoznavni vrsti?

Če ste zakonito pridržani, ima policija pravico zahtevati, da sodelujete v prepoznavni vrsti.

Ali se lahko pritožim glede tega, kako je z menoj ravnala policija?

Pritožba zoper policijo se lahko vloži pri Povezava se odpre v novem oknuneodvisnem organu za preiskavo obdolžitev in pritožb zoper policijo.

Kaj se bo zgodilo po koncu preiskave?

Policija vas lahko obtoži, če je po koncu preiskave dovolj dokazov za odprtje kazenske zadeve zoper vas. Preden ste obtoženi, morate biti znova poučeni o svojih pravicah. Lahko se izrečete za krivega ali nedolžnega ali pridržite pravico do izreka na sodišču. Nato bo na sodišče vložena obtožnica.

Obtožbe v obtožnici se lahko razlikujejo od prvotnih.

Ali sem lahko obtožen za kaznivo dejanje, za katero sem bil že obtožen v drugi državi članici?

Če ste bili oproščeni ali obsojeni zaradi kaznivega dejanja, vam zanj ne morejo znova soditi. Ne morete biti spoznani za krivega za dejanje ali opustitev dejanja, ki v času, ko je bilo storjeno, ni bilo kaznivo dejanje.

Ni pravila o vložitvi kazenske obtožbe zoper vas na sodišči dveh različnih držav. Vendar pa je to zelo nenavadno, zato lahko ugovarjate postopku na katerem koli od obeh sodišč.

Kaj se bo zgodilo na prvi sodni obravnavi?

Ko ste pozvani, da se zglasite na sodišču, imate pravico, da se seznanite z izjavami prič in dokumenti, zbranimi med policijsko preiskavo, vključno z dokumenti, ki so del tožilskega primera.

Tožilstvo lahko na obravnavo povabi dodatne priče, če je obramba o tem ustrezno obveščena.

Ali bodo zahtevani podatki iz moje kazenske evidence?

Dokazi o vaših predhodnih obsodbah navadno ne bodo predloženi na glavni obravnavi.

Če boste za kaznivo dejanje obsojeni, se bodo kakršne koli podobne obsodbe upoštevale pri določitvi kazni (Povezava se odpre v novem oknuglej Informativni list 5).

Pooblastilo za prijetje in preiskavo

Policijsko pooblastilo za prijetje

V Povezava se odpre v novem oknuciprski ustavi je določeno, da je oseba lahko zakonito prijeta samo, če je bil izdan pravilno utemeljen nalog. Vse določbe zakona o kazenskem postopku, ki dovoljujejo prijetje brez sodnega naloga, je treba brati ob upoštevanju tega ustavnega pravila.

Policija lahko sodnika okrožnega sodišča zaprosi za nalog za prijetje. Policija mora predložiti pisno izjavo pod prisego, da obstajajo dokazi, iz katerih je razvidno, da ste osumljeni vpletenosti v kaznivo dejanje in je vaše prijetje nujno za kazensko preiskavo.

Nalog za prijetje se ne izda samodejno. Sodnik ima diskrecijsko pravico in mora zagotoviti ustrezno ravnovesje med pravico osebe do prostosti na eni strani in javno varnostjo na drugi.

Nalog za prijetje velja, dokler se ne izvrši ali ga sodnik prekliče.

Policijsko pooblastilo za preiskavo

Za preiskavo vašega doma ali poslovnih prostorov je treba pridobiti nalog za preiskavo, razen če se izrecno pisno strinjate s preiskavo. V nalogu za preiskavo morajo biti navedeni razlogi. Izda ga sodnik okrožnega sodišča na podlagi informacij, ki jih je policija predložila pod prisego. Sodnik se mora prepričati, da obstajajo utemeljeni razlogi za izdajo naloga za preiskavo.

Policist ima pravico ustaviti in preiskati vaše vozilo:

 • če razumno meni, da bi lahko odkril prepovedane droge,
 • da preveri, ali so v vozilu kakršne koli eksplozivne snovi ali nezakonito orožje.

Telesni pregled mora opraviti oseba (pripadnik policije) istega spola.

Policist, ki utemeljeno sumi, da imate pri sebi prepovedane droge, vas ima pravico ustaviti in preiskati ter prijeti, če pri vas odkrije droge.

Zoper izdajo naloga za prijetje ali preiskavo se nimate pravice pritožiti.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuPravni urad Republike Ciper

Povezava se odpre v novem oknuVrhovno sodišče Cipra

Zadnja posodobitev: 16/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

3 – Moje pravice med glavno obravnavo

Kje bo potekala glavna obravnava?

Zadevo bo obravnavalo sodišče okrožja, v katerem je bilo kaznivo dejanje storjeno.

Vaša obravnava bo javna, razen če sodišče odredi, da mora biti zaprta za javnost. Razlogi za obravnavo, zaprto za javnost, so navedeni v Povezava se odpre v novem oknuustavi.

Na Cipru ni sojenja s poroto. Sodišče, ki ga sestavljajo poklicni sodniki, razsodi o pravnih in dejanskih vprašanjih.

Ali se lahko obtožba med glavno obravnavo spremeni?

Obtožba se lahko med glavno obravnavo spremeni, če se s tem strinja sodišče. Vzroki za to so lahko nezadostne informacije v obtožbi ali prilagoditev obtožbe glede na predložene dokaze.

Med glavno obravnavo se lahko dodajo nove obtožbe, če izhajajo iz dokazov in se s tem strinja sodišče. V takem primeru se postopek lahko preloži, da vam omogočijo pripravo obrambe.

Če je po koncu glavne obravnave dokazan le del obtožbe in gre za samostojno kaznivo dejanje, ste za to kaznivo dejanje lahko obsojeni brez spremembe obtožbe. Prav tako ste lahko brez spremembe obtožbe obsojeni poskusa storitve kaznivega dejanja, ki ste ga obtoženi. Sodišče lahko na koncu postopka odredi, naj se dodajo dodatne obtožbe, ki izhajajo iz dokazov, in vas lahko obsodi brez spremembe obtožnice. To ne sme privesti do sodne zmote.

Med glavno obravnavo lahko spremenite svoj zagovor v zvezi z vsemi ali nekaterimi obtožbami, če se s tem strinja sodišče. Če se izrečete za krivega v zvezi z nekaterimi obtožbami, bo sodišče zadevo obravnavalo v zvezi s preostalimi obtožbami. Če se izrečete za krivega glede vseh obtožb, bo sodišče prešlo neposredno na postopek izreka kazni.

Kakšne pravice imam med glavno obravnavo?

Pravico imate, da vas pravično in javno ter v razumnem roku zasliši neodvisno, nepristransko in pristojno sodišče, ustanovljeno z zakonom.

Sodba sodišča mora biti utemeljena in je navadno javno razglašena, razen če bi javna objava škodovala interesom pravosodja.

Če ste obtoženi kaznivega dejanja, imate naslednje minimalne ustavne pravice:

 • da ste nemudoma in v jeziku, ki ga razumete, podrobno obveščeni o naravi obtožbe zoper vas in razlogih zanjo;
 • da imate dovolj časa in možnosti za pripravo svoje obrambe;
 • da se zagovarjate sami ali prek odvetnika po lastni izbiri ali, če ne morete plačati za pravno pomoč, da se vam dodeli brezplačna pravna pomoč, če je to v interesu pravičnosti;
 • da pričam, ki pričajo proti vam, postavljate vprašanja in da za priče, ki pričajo v vašo obrambo, veljajo enaki pogoji kot za priče, ki pričajo proti vam;
 • da se vam zagotovi brezplačna pravna pomoč tolmača, če ne razumete ali govorite jezika, ki se uporablja na sodišču.

Ali se moram udeležiti glavne obravnave?

Če vam je bil vročen poziv, da se zglasite na sodišču, se obravnave morate udeležiti. Če se je ne udeležite, bo zoper vas izdan nalog za prijetje.

Bom ostal v priporu ali me bodo med sojenjem izpustili?

Praviloma boste med sojenjem izpuščeni iz pripora na podlagi jamstva, razen v resnih primerih. Pripor se lahko odredi, če obstaja resno tveganje, da ne boste prišli na glavno obravnavo, če vas izpustijo. Izpustitev na podlagi jamstva se lahko zavrne tudi, če obstaja tveganje, da boste storili dodatna kazniva dejanja, če vas izpustijo.

Če je izpustitev na podlagi jamstva zavrnjena in zadevo obravnava okrožno sodišče, ne morete biti priprti več kot osem dni do vaše naslednje zglasitve na sodišču. Če zadevo obravnava porotno sodišče, obdobje pripora ni omejeno.

Zoper odločitev o zavrnitvi izpustitve na podlagi jamstva se lahko pritožite. Pritožbo morate vložiti v desetih dneh od odločitve.

Čas pripora pred glavno obravnavo ni določen. Vendar pa vam morajo soditi v razumnem času.

Živim v drugi državi članici. Ali lahko na glavni obravnavi sodelujem prek videopovezave?

Sodelovanja v kazenskem postopku prek videopovezave ne predvideva nobena določba.

Me bo na glavni obravnavi zastopal odvetnik?

Ni treba, da vas v sodnem postopku zastopa odvetnik. Pravico imate, da se branite sami. Če vas zastopa odvetnik, imate pravico v kateri koli fazi postopka zamenjati odvetnika.

Če si odvetnika ne morete privoščiti, ste upravičeni do pravne pomoči, če je to v interesu pravičnosti.

Če vas na glavni obravnavi zastopa odvetnik, bo predstavil vašo obrambo. Če se branite sami, imate enake pravice, vključno s pravico do molka in pravico zoper samoobtožbo.

Kakšna je moja vloga na glavni obravnavi?

Ko tožilstvo predstavi svojo zadevo, imate pravico sodišču predlagati, naj o zadevi ne odloča iz katerega koli od naslednjih razlogov:

 • ker ni dokazov, s katerimi bi bilo dokazano bistvo kaznivega dejanja,
 • ker so se dokazi tožilstva izkazali za nezanesljive in nezadostne za utemeljeno obsodbo.

Če se sodišče strinja z vašimi argumenti, boste oproščeni, ne da bi bili pozvani k predstavitvi svoje obrambe.

Če sodišče odloči, da je o zadevi treba odločati, vas mora obvestiti o naslednjih pravicah:

 • da pričate pod prisego. Če boste, vas bo tožilstvo navzkrižno zaslišalo;
 • da daste nepriseženo izjavo z zatožne klopi. V tem primeru ne boste navzkrižno zaslišani;
 • da molčite. Iz uresničevanja pravice do molka se ne smejo izpeljati nikakršni sklepi v škodo obdolženega.

Ali lahko povabim priče v svojo obrambo?

Ne glede na to, ali se odločite za pričanje ali ne, imate pravico povabiti priče v svojo obrambo.

Če se odločite za pričanje pod prisego in vam je postavljeno obremenilno vprašanje, vas mora sodišče opozoriti na vašo pravico, da ne odgovarjate.

Kaj se bo zgodilo, če bom na sodišču lagal?

Če na glavni obravnavi daste neresnično izjavo, storite kaznivo dejanje krive izpovedbe, ki se kaznuje z zaporno kaznijo.

Kakšne pravice imam v zvezi z obtožbami zoper mene?

Pravico imate izpodbijati dokaze tožilstva z navzkrižnim zaslišanjem prič tožilstva. Dokazom lahko tudi nasprotujete.

Ali lahko predložim dokaze v svojo obrambo?

Lahko predložite kakršne koli dokaze v svojo obrambo, ki so upoštevni za sojenje in pravno dopustni. Če se sklicujete na svoje osebnostne lastnosti, lahko v svojo obrambo povabite pričo, ki bo pričala o vaših osebnostnih lastnostih.

Ali lahko za zbiranje dokazov v svojo obrambo najamem zasebnega detektiva?

Da, to je dovoljeno. Zbrani dokazi se lahko predložijo na sodišču po enakih pravilih kot kateri koli drugi dokazi.

Bodo upoštevani podatki o meni, ki izhajajo iz kazenske evidence?

Vaša kazenska evidenca se med glavno obravnavo ne sme razkriti, razen če se odločite za pričanje in sklicujete na svoje osebnostne lastnosti, tako da med navzkrižnim zaslišanjem navedete trditve zoper osebnostne lastnosti priče tožilstva.

Dokazi o vaših prejšnjih kaznivih dejanjih se lahko predložijo sodišču, če je kaznivo dejanje, za katero vam sodijo, podobno drugim kaznivim dejanjem, ki ste jih storili.

Vaše predhodne obsodbe v drugi državi članici se lahko upoštevajo, razen če so bile izbrisane.

Kaj se bo zgodilo po koncu glavne obravnave?

Ob koncu glavne obravnave stranke podajo zaključne govore in sodišče izreče sodbo.

Sodišče vas lahko obsodi ali oprosti.

Če ste obsojeni, imate pravico nagovoriti sodišče, preden izreče kazen, da bi zmanjšalo vašo kazen.

Za informacije o mogočih kaznih glejtePovezava se odpre v novem oknutukaj.

Kakšno vlogo ima med glavno obravnavo žrtev kaznivega dejanja?

Žrtev kaznivega dejanja na glavni obravnavi nima posebne vloge, vendar pa se lahko povabi k pričanju o dogodkih, povezanih s kaznivim dejanjem, poškodbah, škodi in utrpeli izgubi.

V postopku določanja kazni lahko tožilstvo žrtev zaprosi, naj opiše posledice kaznivega dejanja. Če se strinjate z odškodnino za žrtev ali je žrtev pripravljena oprostiti dejanja, se vaša kazen lahko zmanjša.

Vrste kazni

V nadaljevanju je seznam različnih kazni, ki jih lahko naloži sodišče na Cipru.

 • Zaporna kazen. Oseba je za določen čas zaprta v državnem zaporu.
 • „Vikend“ zaporna kazen. Če ste obsojeni zaradi kaznivega dejanja, za katero je zagrožena kazen treh let ali manj, ste lahko kaznovani z „vikend“ zaporno kaznijo, ki traja največ 52 tednov. Tedenska zaporna kazen traja od petka od 8. ure zjutraj do ponedeljka do 17. ure popoldne.
 • Pogojna zaporna kazen. Če ste obsojeni na zaporno kazen dveh let ali manj, se zaporna kazen lahko pogojno odloži za tri leta. Če prekršite pogoje, se bo izvršila prvotna zaporna kazen, lahko pa so tudi druge posledice.
 • Pogojna kazen. Sodišče lahko izreče pogojno kazen, na podlagi katere morate biti od enega do treh let pod nadzorom svetovalca za pogojne kazni. Po zakonu je predvidena posebna obravnava mladoletnih prestopnikov.
 • Mladi prestopniki. Starost za kazensko odgovornost je štirinajst let. Zaporne kazni za osebe med štirinajstim in osemnajstim letom starosti so redke.
 • Odredba za premestitev mladoletne osebe iz njene družine. Če je eden od staršev ali oseba, ki je odgovorna za mladoletno osebo, obsojena zaradi določenih kaznivih dejanj, lahko sodišče odredi, da se otrok preseli na varno. Za otroka nato postane odgovoren direktor oddelka za socialno skrbstvo.
 • Odredba za zdravljenje odvisnika od drog. Osebi, obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi z drogami, se lahko odredi zdravljenje v centru za zdravljenje odvisnikov, namesto da se ji naloži druga kazen, če se ta oseba strinja.
 • Jamstvo, da se boste udeležili razsodbe. V tem primeru so naloženi pogoji, na podlagi katerih morate določen čas ravnati po zakonskih predpisih. Če pogoj prekršite, ste lahko obsojeni za kršitev odredbe in prvotno kaznivo dejanje.
 • Sodišče vam lahko odredi, da se določen čas izogibate kršenju javnega reda in miru.
 • Prepoved udeležbe na športnih dogodkih. Če ste obsojeni zaradi nasilja na nogometni tekmi ali kakršnem koli drugem atletskem tekmovanju, vam lahko sodišče poleg katere koli druge kazni izreče prepoved udeležbe na nogometni tekmi ali atletskem tekmovanju.
 • Odredba o zaplembi premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivimi dejanji.
 • Prepoved uporabe motornega vozila. Če ste obsojeni zaradi prekrška v cestnem prometu, se vam lahko izreče prepoved uporabe motornega vozila. Poleg tega vam sodišče lahko naloži še dodatno kazen.
 • Prepoved posesti ali uporabe športnega strelnega orožja. Ta prepoved se lahko izreče, če ste obsojeni zaradi nezakonite uporabe strelnega orožja za lov na divjad.
 • Odredba o odvzemu premoženja. Lahko vam odredijo odvzem predmetov, ki jih imate nezakonito ali ste jih pridobili nezakonito.
 • Odredba o porušenju. Sodišče lahko odredi porušenje stavbe, ki je bila nezakonito zgrajena.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuVladna spletna stran o ustavi

Zadnja posodobitev: 16/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

4 – Moje pravice po glavni obravnavi

Ali se lahko pritožim?

Imate neomejeno pravico, da se zoper obsodbo in kazen pritožite na vrhovno sodišče. Zoper obsodbo, ki je posledica vašega priznanja krivde, se ne morete pritožiti, razen če dejstva, predstavljena v obtožbi, dejansko niso kaznivo dejanje.

Kakšni so roki za pritožbo?

Pritožbo zoper obsodbo in/ali kazen morate vložiti v desetih dneh od datuma izreka kazni. Pritožba se vloži v sodnem tajništvu okrožnega sodišča, ki je obravnavalo zadevo, in v sodnem tajništvu vrhovnega sodišča, če je zadevo obravnavalo porotno sodišče.

Kaj so lahko razlogi za pritožbo?

Razlogi za pritožbo zoper obsodbo so:

 • običajna pravila poštenega sojenja so bila kršena,
 • obsodba je nerazumna, kar je utemeljeno z dokazi,
 • v odločitvi sodišča je napačno uporabljeno pravo,
 • storjena je bila velika sodna napaka.

Razlogi za pritožbo zoper kazen so:

 • kazen je načeloma napačna – sodišče je bilo zavedeno pri dejanskem ali pravnem stanju ali pri obojem,
 • kazen je očitno pretirana ali očitno neprimerna.

Razloge za pritožbo zoper obsodbo in kazen je treba celovito pojasniti in utemeljiti v pritožbi.

Kaj se bo zgodilo, če se bom pritožil?

Če uresničite svojo pravico do pritožbe, bo vaša obsodba ali kazen ostala veljavna do odločitve o pritožbi.

Navadno se o pritožbi odloči v šestih do dvanajstih mesecih.

Pri pritožbi se dokazi navadno ne izvajajo. Novi dokazi se lahko izvajajo, če so se pojavili šele po sojenju, za kar pa niste krivi sami. Morajo biti bistveni za sojenje in upoštevni za vašo nedolžnost.

Kaj se bo dogajalo med obravnavo pritožbe?

Stranke v pritožbenem postopku imajo pravico nagovoriti sodišče za in zoper pritožbo. Pred obravnavo se vloži kratka predstavitev argumentov. Pritožba ne pomeni ponovne obravnave prvotne zadeve. Namen je ponovno preučiti utemeljenost odločitve na prvi stopnji.

Kako se lahko sodišče odloči?

Vrhovno sodišče lahko:

 • ugodi pritožbi in razveljavi obsodbo;
 • delno ugodi pritožbi in potrdi druge dele obsodbe, glede katerih ste bili večkrat spoznani za krivega;
 • zavrne pritožbo;
 • razveljavi obsodbo in vas na podlagi dokazov obsodi za drugo kaznivo dejanje, ki je ustreznejše, ter izreče novo kazen;
 • ugodi pritožbi in zadevo vrne v ponovno odločanje istemu ali drugemu sodišču.

Kaj se bo zgodilo, če bo pritožbi ugodeno/ji ne bo ugodeno?

Če je vaši pritožbi zoper obsodbo ugodeno, se razsodba in kazen razveljavita. Če pritožbi ni ugodeno, se pritožba zoper obsodbo zavrne. Pri pritožbi zoper kazen lahko vrhovno sodišče zmanjša ali spremeni kazen. Če pritožbi zoper obsodbo in/ali kazen ni ugodeno, lahko vrhovno sodišče odredi, da zaporna kazen teče od dneva zavrnitve pritožbe.

Imam pravico, da se ponovno pritožim na višjestopenjsko ali drugo sodišče?

Sodišča tretje stopnje ni. Pravna sredstva, ki so vam na voljo, so izčrpana, ko je odločeno o pritožbi. Če so kršene katere koli pravice, ki so vam zagotovljene z Povezava se odpre v novem oknuEvropsko konvencijo o človekovih pravicah, se lahko, ko ste izčrpali vsa notranja pravna sredstva, pritožite na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Bom dobil odškodnino, če je bila prva razsodba napačna?

Če je vaši pritožbi zoper obsodbo ugodeno in ste že prestajali kazen v zaporu, imate po zakonu pravico zahtevati odškodnino za izgubo, ki ste jo utrpeli zaradi nezmožnosti za delo.

Če bo moji pritožbi ugodeno, ali bo prvotna obsodba evidentirana?

Če bo vaša obsodba razveljavljena na podlagi pritožbe, obsodba ne bo evidentirana.

Sem državljan druge države članice. Me lahko po koncu sojenja vrnejo v domovino?

Če ste kaznovani z zaporno kaznijo na Cipru, vas lahko na prestajanje kazni pošljejo v vašo domovino, če je zaporna kazen daljša od šestih mesecev; izjemoma se ta omejitev lahko odpravi. O tej pravici boste obveščeni, ko vas bodo sprejeli v zapor.

Transfer v vašo državo članico ni samodejen. Za prestajanje kazni v svoji domovini morate zaprositi bodisi v državi, v kateri je bila kazen izrečena (Ciper), bodisi v svoji državi članici.

Izjemoma, če ena od držav meni, da je zaradi vaše starosti ali telesnega ali duševnega stanja to nujno, se transfer lahko opravi brez vašega soglasja.

Pogoji za transfer so določeni v Povezava se odpre v novem oknuKonvenciji o transferju obsojenih oseb. Pogoj je, da je dejanje ali opustitev dejanja, za katero ste bili obsojeni, kaznivo dejanje po zakonu države izreka kazni.

Po transferju v vašo državo članico velja za vse zadeve v zvezi s pogoji zapora pravo te države in ne pravo države, ki je izrekla kazen. S takim transferjem se morate strinjati, razen če se uporabljajo zgoraj navedene izjeme.

Zoper odločitev o transferju v vašo domovino, da bi tam prestajali kazen, se ne morete pritožiti.

Če bom obsojen, ali se mi lahko znova sodi za isto kaznivo dejanje?

Ne morejo vam dvakrat soditi za isto kaznivo dejanje, naj je bilo to storjeno na Cipru ali v drugi državi. Načelo ne bis in idem je temeljna pravica, zajamčena z ustavo Cipra.

Bodo podatki o obtožbi vpisani v mojo kazensko evidenco?

Policija vodi register predhodnih obsodb. Vsaka nova obsodba se vpiše v vašo kazensko evidenco. Register obsodb se vodi in uporablja predvsem za izrekanje kazni. Kazenske obtožbe, ki niso privedle do obsodbe, se ne evidentirajo.

Koliko časa bo vaša obsodba evidentirana v registru predhodnih obsodb, je odvisno od narave kazni, to obdobje pa traja od pet do največ dvanajst let.

Policija lahko vašo kazensko evidenco vodi brez vašega soglasja in ne morete ugovarjati vpisu vaše(-ih) kazenske(-ih) obsodb(-e) v register.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuKonvencija o transferju obsojenih oseb

Zadnja posodobitev: 16/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

5 – Prekrški v cestnem prometu

Lažji in hujši prekrški v cestnem prometu se obravnavajo kot katero koli drugo kaznivo dejanje. Običajna kazen so globe. Povratnikom se lahko izreče prepoved vožnje. Večina prekrškov v cestnem prometu se obravnava na upravni ravni.

Kdo obravnava prekrške v cestnem prometu?

Vrsta prekrškov v cestnem prometu in z njimi povezanih prekrškov se lahko obravnava na upravni ravni z naložitvijo zakonsko določene globe.

Pri prehitri vožnji ali uporabi mobilnega telefona med vožnjo ter nekaterih drugih manjših prekrških se lahko v vaše vozniško dovoljenje vpišejo tudi kazenske točke. Ko presežete dvanajst kazenskih točk, se zadeva predloži sodišču. Če se z naložitvijo globe in kazenskih točk ne strinjate, se na sodišče vloži kazenska zadeva zoper vas.

Policist ali redar občinskega ali lokalnega organa vas lahko obvesti, da morate plačati globo. V primeru nepravilnega parkiranja mora biti v obvestilu naveden prekršek in obveščeni morate biti, da bo globa za polovico večja, če je ne boste plačali v 15 dneh.

Če globe ne plačate v 30 dneh, se lahko začne pregon. Globe se lahko naložijo tudi za prekrške v cestnem prometu, ki jih storijo pešci, kolesarji in motoristi. Višina globe je določena z zakonom.

Zoper upravno globo se ne morete pritožiti, če priznate prekršek. Če po drugi strani zanikate, da ste storili prekršek, lahko organi zadevo predložijo sodišču, da bi dokazali prekršek. Zoper odločitev sodišča se lahko pritožite kot zoper katero koli odločitev o kaznivem dejanju.

Globa, naložena na upravni ravni, se lahko izterja kot globa, ki jo je naložilo sodišče. Ne vpiše se v kazensko evidenco.

Kaj se bo zgodilo, če bo zadeva predložena sodišču?

Za obravnavo zadeve je pristojno okrožno sodišče na območju, na katerem je bil prekršek v cestnem prometu storjen.

Postopek za obravnavo prekrškov v cestnem prometu je enak kot pri katerem koli drugem kaznivem dejanju.

Kazni, ki jih lahko sodišče naloži, so:

 • globa,
 • zaporna kazen,
 • prepoved vožnje motornega vozila.

Državljani drugih držav članic so za prekrške v cestnem prometu lahko preganjani enako kot državljani Cipra.

Zoper obsodbo in kazen, naloženo za prekršek v cestnem prometu, se lahko pritožite enako in iz enakih razlogov kot v kateri koli drugi zadevi.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuVožnja na Cipru – Prometni zakoni na Cipru – Prekrški, globe, točke

Zadnja posodobitev: 16/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.