Obdolženci v kazenskem postopku

Če ste kakor koli udeleženi v kazenskem postopku, je zelo pomembno, da dobite neodvisno pravno svetovanje. V informativnih listih boste izvedeli, kdaj in v kakšnih okoliščinah ste upravičeni, da vas zastopa odvetnik. Izvedeli boste tudi, kaj bo odvetnik storil za vas. V tem splošnem informativnem listu boste izvedeli, kako poiskati odvetnika in kako bodo poravnani njegovi stroški, če si sami ne morete privoščiti plačila odvetniških storitev.

Kako lahko poiščem odvetnika?

Če ste osumljeni vpletenosti v kaznivo dejanje, imate pravico do posvetovanja z odvetnikom. Če ste obtoženi kaznivega dejanja, imate pravico, da vas v postopku na sodišču zastopa odvetnik. Vedno imate pravico do storitev odvetnika po lastni izbiri.

Komunikacija med odvetnikom in stranko je zaupna. Poteka zasebno in se ne sme razkriti, razen z vašim soglasjem.

Kdo bo poravnal stroške odvetnika?

Če je za kaznivo dejanje, za katero ste obtoženi, zagrožena več kot enoletna kazen, imate pravico do pravne pomoči, ki je na voljo za vse faze kazenskega postopka.

Če boste zaprosili za pravno pomoč, bo sodišče o utemeljenosti dodelitve pravne pomoči odločilo na podlagi socialno-ekonomskega poročila, ki ga na zahtevo sodišča pripravi služba socialnega varstva.

Če ste upravičeni do pravne pomoči, imate pravico izbrati odvetnika s seznama, ki ga je pripravila ciprska odvetniška zbornica. Ustrezne informacije o seznamu odvetnikov lahko dobite v sodnem tajništvu sodišča, na katerem je bil uveden postopek zoper vas. Če ne izberete odvetnika s seznama, vam lahko odvetnika dodeli sodišče.

Neresnična izjava o vašem finančnem položaju za pridobitev pravne pomoči je kaznivo dejanje. Če storite tako kaznivo dejanje, boste morali državi povrniti prejeto pravno pomoč, sodišče pa lahko izda odredbo v zvezi s tem.

Če imate pritožbo zoper odvetnika zaradi kršitve kodeksa ravnanja, jo lahko predložite disciplinskemu odboru ciprske odvetniške zbornice.

Sorodne povezave

Informacije o pravni pomoči ministrstva za pravosodje in javni red

Ciprska odvetniška zbornica

Zadnja posodobitev: 16/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču