Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Aký je obvyklý trest za dopravné priestupky?

Ak ste obvinený zo spáchania menej závažného dopravného priestupku, obvyklým trestom je pokuta. Ak vás zastavila polícia na mieste a priznáte, že ste spáchali priestupok, môže vám vydať oznámenie o pokute.

Čo sa stane, ak popriem spáchanie priestupku?

Ak popriete spáchanie priestupku, polícia po vyšetrovaní trestného činu postúpi vec prokurátorovi, aby rozhodol o tom, či má byť podaná žaloba. Ak sa začne trestné konanie, bude nasledovať pojednávanie na okresnom súde. V týchto prípadoch obvykle nemáte právo na verejného obhajcu. Na druhej strane máte nárok najať si advokáta na svoje vlastné náklady a mať k dispozícii tlmočníka, ak neovládate švédsky jazyk.

Čo sa stane v prípade závažnejších dopravných priestupkov?

Ak ste podozrivý zo spáchania závažnejších dopravných priestupkov, napríklad jazda v značne podnapitom stave (viac ako 100 miligramov na mililiter), obvyklým trestom je minimálne jeden mesiac vo väzení. Ak sa prokurátor domnieva, že môže preukázať vašu vinu, vec bude vždy postúpená súdu. Potom máte právo na verejného obhajcu.

Súvisiace odkazy

Švédska polícia

Posledná aktualizácia: 09/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom