Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste sa nejakým spôsobom stali účastníkom trestnoprávneho konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Ako si nájsť advokáta

Ak potrebujete advokáta, kontaktujte lotyšskú advokátsku komoru. Má zoznam právnych poradcov, ktorí v Lotyšsku vykonávajú právnickú prax.

Či už ste alebo nie ste vo väzbe, môžete o tom, že požadujete právne poradenstvo, informovať orgán, ktorý za konanie zodpovedá (vyšetrovateľa alebo prokurátora alebo súd). Budú vám poskytnuté informácie o advokátovi, ktorý je v službe, alebo bude advokát, ktorý je v službe, informovaný o tom, že požadujete právne poradenstvo a toto poradenstvo vám bude poskytnuté. 

Najlepšou možnosťou pre vás a vašich príbuzných je dohodnúť sa s advokátom, ktorý bude váš spor riešiť tak dlho, ako to bude potrebné. 

Platba za advokátske služby

Advokáti požadujú platbu a klient sa s advokátom dohodne na odmene písomnou formou. Ak s advokátom nie je možné dospieť k dohode, štát pre vás zabezpečí potrebné právne poradenstvo, ktoré bude hradené zo štátneho rozpočtu.

Súvisiace odkazy

Zákon o trestnoprávnom konaní

Zákon o advokátskych komorách

Zákon o právnej pomoci poskytovanej štátom

Nariadenie o právnej pomoci poskytovanej štátom

Advokátska komora Lotyšska

Úrad právnej pomoci

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom