Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Obžalovaní (trestné konanie)

Fínsko

Získanie nezávislého právneho poradenstva je veľmi dôležité, ak ste účastníkom trestného konania. Táto informačná stránka vám poradí, kedy a za akých okolností máte nárok na zastúpenie advokátom. Takisto sa dozviete, čo pre vás advokát urobí. Z tejto všeobecnej informačnej stránky sa takisto dozviete, ako nájsť advokáta, a akým spôsobom budú hradené náklady na advokáta v prípade, že si ich úhradu nemôžete dovoliť.

Autor obsahu
Fínsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Ako si nájsť advokáta

Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, máte právo poradiť sa s advokátom. Polícia sa vás môže opýtať, či advokáta potrebujete, ale zo zákona ho nepotrebujete, pokiaľ ste neboli zadržaný, uväznený alebo zatknutý. Pri vypočúvaní máte zvyčajne právo na prítomnosť advokáta podľa svojho výberu. Polícia vám takisto môže prideliť advokáta v prípade, že nejakého potrebujete a neviete, kde ho máte hľadať.

Vo Fínsku neexistuje monopol na obhajobu, takže advokátom môže byť ktokoľvek, kto má právnický titul (príslušný zákon sa v súčasnosti novelizuje). Ak chcete byť zastupovaný advokátom, ktorý sa špecializuje na trestné veci, môžete ho vyhľadať na internetovej stránke fínskej advokátskej komory. Môžu vám pomôcť aj centrá právnej pomoci (kontaktné informácie na centrá právnej pomoci nájdete tu vo fínskom alebo švédskom jazyku).

Platba za advokátske služby

Pravidlom je, že služby advokáta si hradíte sami. Ak máte nízky príjem, môžete získať právnu pomoc. V takom prípade uhradí poplatky za advokáta štát, a to buď v plnej miere alebo čiastočne. Ak ste podozrivý zo spáchania trestného činu, pričom ste boli odsúdený na najnižší trest odňatia slobody v dĺžke štyri mesiace, môže vám byť na vašu žiadosť pridelený obhajca. Poplatky za služby obhajcu hradí štát. Poplatky za služby obhajcu však budete musieť štátu vrátiť v prípade, keď ste boli za trestný čin odsúdený, pokiaľ váš príjem nie je taký nízky, že dostávate právnu pomoc. Suma, ktorú budete musieť uhradiť, sa stanoví rovnakým spôsobom ako v prípade právnej pomoci.

Obhajcom môže byť verejný právny zástupca, advokát alebo iný právnik. Ak požiadate o konkrétneho advokáta, zvyčajne vám bude pridelený ako váš obhajca.

Súvisiace odkazy

Hranica príjmov pre využívanie právnej pomoci (v anglickom jazyku)

Hranica príjmov pre využívanie právnej pomoci (vo švédskom jazyku)

Posledná aktualizácia: 30/06/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom